1515

Räntor och valutor: Euron under press

Euron pressas nedåt mot dollarn i förmiddagens handel samtidigt som även andra riskindikatorer blir något mindre positiva än på morgonen. Tyska statspappersräntor sjunker tillbaka med upp till 5 punkter och på aktiemarknaderna gröps en inledande uppgång ur.

Enligt 4Cast kan marknaden delvis ha reagerat på ett index från ECRI som indikerade lägre framtida inflation i euroområdet, indexet föll till 101,2 i maj, den lägsta nivån på fem månader, från 102,7 i april. Det skulle kunna öppna för en paus i ECB:s räntehöjningar.

4Cast-analytikerna anser dock att det är mer troligt att euron pressade ner av en rapport om stresstesterna av EU- bankerna som Reuters har tagit. Enligt dokumentet ska banker som misslyckas i stresstesterna lämna in kapitalplaner senast i slutet av september, och om bankerna inte lämnar in trovärdiga planer före deadline måste respektive regering stå redo för åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten.

"På valutamarknaden väntas oro över att banker misslyckas i stresstesterna, och lägre inflation, tynga euron. Håll ögonen på 1,4280, därefter stoplossar vid 1,4200", skriver 4Cast i en snabbanalys.

Kronan försvagas samtidigt något mot euron på förmiddagen, trots överraskande stark industristatistik för maj.

SCB redovisade att industriproduktionen steg 2,6 procent i maj jämfört med april, efter en nedgång med 0,7 procent månaden före. Jämfört med maj 2010 steg produktionen 13,4 procent, en uppväxling från 11,9 procent i april. Produktionen i tillverkningsindustrin steg 3,4 procent respektive 14,7 procent i maj.

Ekonomer konstaterar att majutfallet var klart högre än väntat, vilket dämpar eventuell oro efter aprilstatistiken.

Nordea-ekonomerna Michael Sarwe och Caroline Bjerking skriver i ett kundbrev att industriproduktionsstatistiken väger upp för den relativt svaga tjänsteproduktionsstatistiken för samma månad, och deras löpande preliminära prognos för BNP för andra kvartalet ligger nu på fortsatt starka 5,0 procent.

Men de relativa svaghetstendenserna i inköpschefsindex fick samtidigt stöd av en fortsatt dämpad orderingång i maj, +0,1 respektive +8,6 procent, vilket pekar mot en mer dämpad produktionstillväxt framöver.

Anders Brunstedt, ekonom på Handelsbanken, konstaterar dock att det är naturligt att produktionsökningen dämpas givet att den starkaste fasen i återhämtningen definitivt har passerats. Hårda data tyder ännu inte på någon kraftig inbromsning, men givet den skarpa nedgången i inköpschefsindex kan ökningstakten dämpas snabbare de kommande månaderna.

Svenska statspappersräntor sjunker marginellt i förmiddagens handel, minskad riskaptit i samband med rapporten om bankstresstesterna kan ha motverkat eventuellt uppåttryck på räntorna efter produktionsstatistiken.

Fredagens mest emotsedda rapport är dock utan tvekan den om sysselsättningen i USA i maj, klockan 14.30.

Torsdagens överraskande starka rapport om den privata sysselsättningstillväxten i USA i juni från ADP skapade höjda förväntningar inför eftermiddagens officiella sysselsättningsdata för samma månad. ADP-statistiken visade att antalet privat sysselsatta ökade med 157.000 personer i juni, upp från 36.000 i maj och väl över förväntningarna om en ökning med 70.000 personer i juni.

Det råder lite delade meningar om hur väl ADP-mätningen fungerar som barometer för den officiella statistiken, men det är knappast en överdrift att säga att många nu ser klar uppåtrisk mot konsensusprognosen om att eftermiddagens statistik, klockan 14.30, kommer att visa att sysselsättningen utanför jordbrukssektorn ska ha ökat med 105.000 personer i juni, att jämföra med +54.000 i maj.

Bloomberg News konsensusprognos om sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn har justerats upp till 132.000 på fredagen, från 125.000 före ADP-rapporten. I maj ökade den privata sysselsättningen med 83.000. Arbetslösheten väntas ha varit oförändrad på 9,1 procent.

Goldman Sachs-ekonomen Andrew Tilton skriver i ett kundbrev att sysselsättningsrapporten för juni väntas bli "betydligt bättre" än majrapporten. Han hänvisar dock inte i första hand till den starka ADP-rapporten

"Vi räknar med en ökning på 125.000 men riskerna på uppsidan, och ned nedgång i arbetslösheten till 9,0 procent", skriver Andrew Tilton.

Han konstaterar att marknadens, åtminstone tidigare, lågt ställda förväntningar på junirapporten har påverkats av den generellt svaga statistiken i maj och juni, men också av att sysselsättningsstatistiken för maj var oväntat svag.

Goldman Sachs bedömning är att den svaga majrapporten påverkades av flera temporära faktorer; som störningar i produktionen av motorfordon, en längre undersökningsperiod än vanligt i april som kan ha dämpat sysselsättningsökningen i maj något, och fortsatt hårt väder i delar av landet.


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?