1515
Annons

USA-börser: Oljebolagen bröt remin

De amerikanska börserna handlades utan tydlig riktning på tisdagen, efter att ha handlats i sidled under större delen av handelsdagen.

Börserna föll temporärt efter att Moody's sänkt Portugals kreditbetyg till skräpstatus, Ba2, med negativa utsikter.

Vid stängning var Dow Jones ned 0,1 procent. S&P 500 backade 0,1 procent, medan Nasdaq Composite steg 0,4 procent.

På Dow Jones gick oljebolagen starkt efter att oljepriset stängt på den högsta nivån på tre veckor. Chevron ökade 1,0 procent medan Halliburton ökade 1,7 procent.

Bankerna tyngde efter att Citigroup sagt att det finns risker mot storbankernas vinster nästa år. JP Morgan och Bank of America handlades 1,3 respektive 0,9 procent lägre.

Verkstadsbolagen noterade generella nedgångar efter statistik som visade att orderingången i industrin var lägre än väntat i maj. General Electric sjönk 0,8 procent, medan United Technologies backade 0,7 procent.

Ericsson noterades 12 öre lägre än vid börsens stängning i Stockholm.

Flera partier förtegna om sina aktieinnehav – S avslöjar allt

Socialdemokraterna har en fäbless för mindre fastighetsbolag. Det framkommer i partiets innehavslista som Di fått ta del av. Flera andra riksdagspartier väljer däremot att hemlighålla sina placeringar och investeringspolicys.   

Riksdagsledamöterna behöver redovisa sina aktieinnehav. Men partierna har inga liknande krav på sig.
Riksdagsledamöterna behöver redovisa sina aktieinnehav. Men partierna har inga liknande krav på sig.Foto:Evelina Carborn/Cornelia Jönsson/Jack Mikrut

Av de åtta riksdagspartierna är det enbart Liberalerna och Socialdemokraterna som väljer att vara transparenta med sina aktie- och fondinnehav. Bland de andra partierna svarar Vänsterpartiet att det inte finns några värdepapperstillgångar. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centern medger någon form av aktie- eller fondinnehav utan att specificera var placeringarna gjorts medan Kristdemokraterna säger sig enbart ha ”lågriskplaceringar i räntebärande värdepapper”. 

Michael Arthursson, Centerns partisekreterare och styrelsemedlem i partiets förvaltningsbolag Randello Invest, upplever inga problem med att särskilja politiken från kapitalförvaltningen. 

”Vi har jobbat hårt för att minimera risken för intressekonflikter genom att ha armlängdsavstånd på flera sätt. Vi har ett separat bolag med en särskild styrelse samt ett förvaltningsråd som fattar beslut om alla investeringar. Där sitter ingen som är inblandad i partiverksamheten”, säger han.

Riksdagsledamöter behöver uppge sina innehav, borde inte partierna göra detsamma?
”Man kan alltid fråga sig varför inte den ena ska göra det den andra gör. Under den tiden vi haft förvaltningen har vi inte upplevt några problem med sättet vi hanterar våra tillgångar. Och vi ser ingen anledning att ändra på det”, säger Michael Arthursson.

Medan det finns krav på att partierna ska redovisa sina intäkter behöver de inte redovisa utgifter, tillgångar eller skulder. Något som kritiserades av den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE efter riksdagsvalet 2018. 

”Möjligheterna för allmänheten att granska den politiska finansieringen är därmed begränsad och inte i linje med god praxis och rekommendationerna från Europarådets antikorruptionsgrupp”, stod det i organisationens rapport.

Statsvetaren Ann-Kristin Kölln menar också att den stora mängden statliga bidrag som partierna får borde rättfärdiga mer insyn. 

”Om partierna inte är transparenta i den här frågan får befolkningen inte veta hur deras skattepengar egentligen används. De statliga bidragen står för ungefär två tredjedelar av partiernas intäkter, så ett offentliggörande av hur de investerar minskar risken för missbruk av skattepengar”, säger hon. 

Andra argument för mer transparens är att det minimerar risken för att minska potentiella intressekonflikter samt att väljarna får information om olika anknytningar, enligt Ann-Kristin Kölln.

”Om ett parti till exempel äger aktier i Gazprom eller Shell kan det skapas ett intresse att just de företagen ska prestera bra. Det vill nog väljarna veta om”, säger hon.  

Bland partierna som varit öppna med sina placeringar redogör Liberalerna att de har 2,75 miljoner kronor i fonden SEB PB Aktiv 50 samt olika obligationsfonder tillhörande samma bank.  

Enligt en innehavsförteckning från Socialdemokraterna uppgår marknadsvärdet på deras finansiella tillgångar till ungefär 620 miljoner kronor 30 juni. Jämfört med ett halvår innan, då tillgångarna värderades till 690 Mkr enligt årsredovisningen för 2021, har det varit ett tapp på ungefär 11 procent under året. Det innebär att partiet klarat sig bättre än det breda börsindexet OMXSPI som var ned runt 30 procent sex månader in på 2022. 

Regeringspartiets aktieinnehav, som värderas till 250 Mkr, består av flera svenska storbolag som Investor, H&M och Volvo. På listan finns även flera mindre fastighetsaktörer som First North-noterade Solnaberg Property samt Spotlightnoterade Mälaråsen och Backaheden. 

Förutom aktieinnehavet har partiet obligationer till ett värde av 209 Mkr och ett fondinnehav som värderas till 158 Mkr. Enligt partifondens hållbarhetspolicy ska investeringarna göras med hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö och klimat, sociala och andra etiska frågor. 

”Det är viktigt att de placeringar som görs också överensstämmer med partiets värdegrund avseende hållbarhetsfrågor i dess vida bemärkelse”, står det i samma dokument.

Moderaterna och Sverigedemokraterna väljer att inte offentliggöra sina investeringspolicyn.

”Ingen av de av partistyrelsen antagna policydokument eller arbetsordningar är allmänna och lämnas därmed inte ut. De är däremot givetvis tillgängliga internt för transparens och granskas av partiets revisorer”, motiverar SD:s pressavdelning.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera