1515

Räntor och valutor: Toppmöte lyfte räntorna

Tisdagens marknader präglades av tillförsikt med breda börsuppgångar i Europa, stigande marknadsräntor i Europas kärna, en starkare euro och rejäla räntenedgångar i Spanien och Italien, de länder som de senaste turerna i skuldkrisen har kretsat kring. Den svenska kronan återhämtade sig mot både dollarn och euron efter ett par dagars försvagningar.

De svenska statsobligationsräntorna steg 6-7 punkter, med den tioåriga statsobligationsräntan 6 punkter upp till 2,74 procent. De tyska räntorna steg 6-8 punkter och tioårsräntan steg 6 punkter till 2,70 procent.

Bakom det den bättre riskaptiten ligger förhoppningar om att euroländernas ledare vid torsdagens extrainsatta toppmöte ska kunna enas om formerna för Greklands andra räddningspaket och därmed hindra att stora länder som Italien och Spanien smittas av oron.

"Investerarna är mindre pessimistiska om utfallet av torsdagens toppmöte och tror därför att det finns potential för en kompromiss... Det är en bred rörelse. Vi hade mycket negativa marknader i går och det är något av en korrektion", sade Niels From, chefanalytiker vid Nordea i Köpenhamn, till Bloomberg News.

Handelsbankens ränte- och valutastrateg Martin Enlund varnade dock i ett marknadsbrev för att ha alltför högt ställda förväntningar på torsdagens möte. Han skrev att det minsta man kan vänta sig av mötet är att Grekland får sänkta räntor och förlängda löptider på sina nödlån, men att den stora knäckfrågan om den privata sektorns inblandning troligen inte kommer att få någon lösning nu i veckan.

"Signalerna från förra veckan antyder att detaljerna kring den privata sektorns bidrag blir klart först i augusti. Vi bör alltså ha lågt ställda förväntningar även inför detta EU-möte", skrev Martin Enlund.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel tonade också ned förväntningarna om att skuldkrisen kan lösas "i ett steg" vid veckans toppmöte, utan hon förklarade för journalister att det handlar om att skapa en kontrollerad process av gradvisa steg och åtgärder.

I statistikväg bjöd ZEW-index på dystra besked om stämningsläget bland tyska investerare och analytiker, även om det gick den positiva marknaden ganska obemärkt förbi. Indexet sjönk till -15,1 i juli från -9,0 i juni och är därmed på den lägsta nivån sedan januari 2009. Analytikerna i Bloomberg News enkät hade räknat med en något mer beskedlig nedgång till -12,5. Index över nuläget steg dock oväntat.

ZEW noterade att trots den robusta ekonomiska situationen har skuldproblemen i euroområdet dämpat sentimentet och dessutom finns en ökad oro för den ekonomiska och finanspolitiska situationen i USA.

"I ljuset av den instabila globala ekonomiska omgivningen väcks frågan hur länge den tyska ekonomin kommer att fortsätta att växa i nuvarande takt", sade ZEW-chefen Wolfgang Franz i en kommentar.

Analytikerna på Commerzbank var dock inte lika oroade över nedgången i ZEW-index, utan menade att krisen bara kommer att ha en tydlig inverkan på ekonomin om krisen eskalerar.

"Så länge som detta inte inträffar, bör företagssentimentet, exempelvis IFO-index, bättre återspegla de ekonomiska utsikterna. Även om IFO-index också har sjunkit på sistone och därmed signalerar att den ekonomiska aktiviteten kommer att bromsa in snart tyder den fortsatt mycket höga nivån på företagssentimentet på att tillväxten kommer att vara fortsatt solid för tillfället", skrev Commerzbank.

USA-räntorna steg likaså på den förnyade optimismen om ett Europas ledare ska kunna nå en överenskommelse vid veckans toppmöte. Mest steg räntorna i längre löptider, där den tioåriga statsobligationsräntan tickade upp 6 punkter till 2,94 procent.

Inget genombrott har ännu skett i de segdragna budgetförhandlingarna som ska säkerställa att skuldtaket kan lyftas innan den 2 augusti. Både Moody's och Standard & Poor's har klargjort att de kommer att sänka USA:s kreditbetyg om inte skuldtaket har höjts innan dess.

Statistiken över det amerikanska bostadsbyggandet i juni överraskade rejält på uppsidan och steg med 14,6 procent, till följd av ett kraftigt uppsving i byggandet av flerfamiljshus.

På valutamarknaden stärktes euron på bred front och gick bland annat till 1:420 mot dollarn från 1:404 på måndagen.

"Marknaden har på marginalen blivit lite mer positiv om det möjliga utfallet för det europeiska mötet. Spredarna har minskat och euro/dollar följer efter", sade Geoff Kendrick, valutastrateg vid Nomura, till Reuters.

Den svenska kronan hade en bra dag i det förbättrade klimatet och stärktes 10 öre mot dollarn till 6:49 och 5 öre mot euron till 9:21 när investerare sökte sig till mer riskfyllda tillgångsslag.


Innehåll från VontobelAnnons

Marknaden för utsläppsrätter – nu tillgänglig för privata investerare

Priset på utsläppsrätter har nått nya rekordnivåer under 2021. Bakgrunden till prisrallyt är både hårdare klimatmål, som lett till åtstramningar på utbudssidan, samt en snabb återhämtning i den globala ekonomin. Marknaden för utsläppsrätter görs nu tillgänglig för privata investerare.

– Det är en marknad som länge varit populär bland institutioner. Via våra nya trackercertifikat kan även privatinvesterare få exponering mot denna marknad, säger Henrik Herrmann som ansvarar för indexprodukter i Norden på Vontobel, en bank med schweiziska rötter.

Utforska Vontobels trackercertifikat som är kopplat till priset på europeiska utsläppsrätter här. 

Vad är utsläppsrätter?

Utsläppsrätter är EU:s viktigaste instrument i klimatpolitiken. Rätterna handlas via det så kallade EU ETS (Emission Trading System) och syftar till att begränsa mängden koldioxid som släpps ut av industrin och energiproducenterna.

Genom att EU satt en övre gräns för hur mycket koldioxid dessa aktörer får släppa ut, tilldelas eller auktioneras utsläppsrätter ut för att denna gräns inte ska överskridas. För aktörer som lyckats bra i sin klimatanpassning, och fått fler rätter än de behöver, finns en andrahandsmarknad där utsläppsrätter kan säljas. 

Med andra ord skapas en marknad med utbud och efterfrågan, där utbudssidan i stor utsträckning kontrolleras av EU.

Prisrally i spåren av hårdare klimatkrav

I spåren av hårdare klimatmål, där EU skärpt sitt mål om att reducera utsläppen från en minskning på 40 till 55 procent fram till 2030, har tilldelningen av utsläppsrätter anpassats. EU minskar idag mängden utsläppsrätter varje år, vilket innebär att det blir dyrare och dyrare att släppa ut koldioxid, givet att efterfrågan förblir intakt.

Detta har också medfört att priset på utsläppsrätter har ökat. I skrivande stund uppgår priset för att släppa ut ett ton koldioxid till dryga 60 euro. Det ska jämföras med ett pris på 30 euro vid årets början och ett pris på 5 euro för fem år sedan. 

– Det har varit en enorm prisstegring som ett resultat av den åtstramning som skett i utbudet av utsläppsrätter. Men det finns lite som tyder på att efterfrågan ska avta i närtid, snarare tvärtom. Det tar tid för bolag att ställa om till en mer klimatsmart verksamhet, även om det med dyrare utsläppsrätter finns stora ekonomiska incitament att göra så, säger Henrik Herrmann och fortsätter: 

– Det är dock inte säkert att den planerade årliga begränsningen av utsläppsrätter nödvändigtvis kommer att leda till en fortsatt ökning av priset på utsläppsrätter, eftersom andra åtgärder kan genomföras eller efterfrågan i allmänhet kan minska av andra skäl.

Möjlighet att investera i utsläppsrätter

Direktinvesteringar i utsläppsrätter har tidigare inte varit möjliga för privatpersoner, men via Vontobels trackercertifikat går det nu att få exponering mot marknaden.

– Certifikatet är kopplat till priset på den underliggande terminsmarknaden för utsläppsrätter. Det är en möjlighet att delta i en tillgång som faktiskt gör skillnad för miljön och som samtidigt skulle kunna erbjuda en intressant avkastningsmöjlighet. I och med att den underliggande tillgången är ett terminskontrakt som handlas på terminsbörsen, är det viktigt att ta i beaktande att utvecklingen i den underliggande terminen kan skilja sig från utvecklingen i den faktiska utsläppsrätten, säger Henrik Herrmann och avslutar: 

– Man kan även se utsläppsrätter som en byggsten i en väldiversifierad portfölj. Och som en möjlighet att finansiellt delta i den gröna omställningen.

Investerare i trackercertifikat bär emittentens kreditrisk, det vill säga risken att emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter. Värdepapperna är inte kapitalskyddade. Vontobel tar ut en avgift på 2,5 procent per år för förvaltningen av trackercertifikatet.

Utforska Vontobels trackercertifikat som är kopplat till priset på europeiska utsläppsrätter här.

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren. Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar siffror för tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vontobel och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?