1515

Räntor och valutor: Tungt för kronan

Europaräntorna sjönk på fredagen efter att riskaptiten avtagit sedan S&P sällat sig till kollegan Moody's och varnat USA för att deras kreditbetyg är i fara.

Svag USA-statistik på eftermiddagen utökade räntenedgången. Grekiska, irländska och portugisiska räntor steg dock kraftigt, främst i korta löptider, och euron pressades inför kvällens stresstest för 91 europeiska banker.

Vid svensk stängning var räntan på den tioåriga svenska benchmarkobligationen ned 1 punkt till 2,70 procent och den tyska tioårsräntan ned 6 punkter till 2,68 procent, från svensk stängning dagen före.

Statistik från SCB på morgonen visade att småhuspriserna steg knappt 1 procent under perioden april till och med juni jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Jämfört med samma period för ett år sedan steg priserna med 1 procent och mellan maj och juni var priserna oförändrade på riksnivå.

Från europeiskt håll redovisades handelsbalans för maj, som visade att handelsnettot var i balans. Förväntningarna låg på ett underskott på 3,2 miljarder euro, enligt Bloomberg News koncensusprognos.

Marknadsaktörerna inväntade dock framförallt EU:s stresstester, som publiceras klockan 18.00, alltså efter de svenska marknadernas stängning. Det blir den första bedömningen från EBA, som etablerades tidigare i år, och följer efter kritik mot tidigare tester från dess föregångare förra året. Då var bedömningen att bankerna bara behövde 3,5 miljarder euro i extra kapital, medan S&P:s eget stresstest fann att europeiska banker behövde så mycket som 250 miljarder euro i friskt kapital om de stod inför en "skarp" ränteuppgång och en "allvarlig" ekonomisk nedgång, skriver Bloomberg News.

Sedan svensk stängning dagen före påverkades stämningen på finansmarknaderna negativt av beskedet från Standard & Poor's om att betyget med 50 procents sannolikhet kan komma att sänkas inom tre månader, framför allt om landet misslyckas med att höja skuldtaket.

Enligt kreditvärderaren är samtidigt risken för en default i USA liten och en uppgörelse rörande skuldtaket väntas under juli. En försening i att höja skuldtaket skulle dock kunna innebära en ökad sannolikhet för default.

Fed-chefen Ben Bernanke upprepade i sitt andra kongresstal på torsdagen sina varningar om hotande kaos om inte en överenskommelse om skuldtaket nås i tid.

Andra handlare tonade ned hoten från kreditvärderingsinstituten och lyfte istället fram fredagens amerikanska inflationsstatistik. Speciellt efter att Fed- chefen på torsdagseftermiddagen påtalat att nya penningpolitiska lättnader inte är aktuella för tillfället, bland annat på grund av ett ökat inflationstryck.

KPI-utfallet blev en nedgång med 0,2 procent i juni från månaden före, drivet av sjunkande bensinpriser, medan kärn-KPI steg 0,3 procent. Enligt Bloomberg News enkät väntades en nedgång med 0,1 procent, respektive en uppgång med 0,2 procent.

"Fed kan uppehålla sig vid allt önsketänkande de vill om att inflationen ska minska, men det finns inga bevis för det i junis inflationsdata", skrev RDQ Economics i en kommentar och tillade att de inte tror att Fed kan införa nya kvantitativa lättnader mot bakgrund av denna inflationstrend.

Empire-index steg mindre än väntat till -3,76 i juli, från -7,79 i juni. Väntat var en uppgång till 5,00.

Inte heller detta utfall fann nåd hos ekonomerna på RDQ Economics som noterade att rapporten inte pekade mot någon ljusning för New York-regionens tillverkningsindustri i början på juli, då antalet nya order minskade, sysselsättningstillväxten dämpades och arbetsveckan krympte. Den enda förbättringen syntes i leveranser, som steg något från en nedgång månaden före.

Industriproduktionen för juni visade en ökning med 0,2 procent och ett kapacitetsutnyttjande på 76,7 procent. Förväntningarna låg på en uppgång i produktionen med 0,3 procent i juni och ett kapacitetsutnyttjande på 76,9 procent.

Commerzbanks USA-analytiker tyckte att rapporten underströk svagheten i USA:s ekonomi under andra kvartalet.

Michiganindex över stämningen bland de amerikanska konsumenterna sjönk till 63,8 i juni jämfört med 71,5 föregående månad. Väntat var en uppgång till 72,2, enligt Bloomberg News enkät. Såväl index över det aktuella läget som det framåtblickande sjönk och det gjorde även inflationsförväntningarna på ett och fem års sikt.

De amerikanska marknadsräntorna, som steg något efter det första knippet statistik, föll tillbaka efter Michigan- index. Den tvååriga USA-räntan var vid svensk stängning ned 1 punkt till 0,36 procent och tioåringen upp 3 punkter till 2,95 procent, från torsdagens svenska stängningsnoteringar.

På valutamarknaden försvagades euron mot dollarn under morgonen, stärktes något under förmiddagen, för att sedan åter tappa under eftermiddagens handel. Vid svensk stängning handlades den kring 1:412, ned från 1:422 på torsdagen.

Samtidigt var dollarn stabil mot yenen strax över 79-strecket.

Kronan fortsatte att tyngas när investerare sökte sig bort från risk och tappade drygt 4 öre till knappt 6,52 mot dollarn och tappade marginellt till 9,20 mot euron.

Goldman Sachs har dock inte ändrat sin syn på svenska kronan, utan håller fast vid tidigare prognos om att kronan ska handlas till 8:70 mot euron om tre månader, till 8:60 om sex månader och till 8:60 om tolv månader.

Banken motiverade sin syn med förväntningar om en stark återhämtning och fortsatta räntehöjningar, som väntas fortsätta att stötta kronan, liksom Sveriges positiva externa balans. Negativa nyheter om den europeiska skuldkrisen har dock potential att hålla kronan svagare än deras prognoser på kort sikt, skrev banken i en månadsrapport över valutamarknaden.


Innehåll från CowabAnnons

Cowab: Vår utrustning optimerar dina flöden i verkstad, lager och industri

För att öka sin konkurrenskraft blir det allt viktigare för företag att ha rätt utrustning till lager-, verkstad- och övriga industriprocesser. Genom att investera i ändamålsanpassade produkter med lång livslängd skapas ökad produktivitet och hållbarhet samt en säkrare arbetsmiljö.

– Att se över varje enskild hanteringsdel inom sina processer och se till att man har hållbar utrustning blir allt viktigare. Våra lösningar kring inredning och möbler för lager, verkstad och industri hjälper våra kunder att effektivisera sina processer, utnyttja resurserna bättre och bli mer lönsamma, säger Håkan von Uckermann, ansvarig för Cowabkoncernen. 

Cowabs kunder återfinns framför allt inom tillverkningsindustrin och företaget säljer bland annat arbetsbänkar, pallställ, lagerhyllor, vagnar och lyftbord.  

– Det blir allt viktigare att se till att den utrustning man investerar i är rätt för det ändamål den ska användas till. Det är först då man når en ökad hållbarhet samtidigt som man minimerar risken för produktionsstopp, får minskat spill och färre reparationer, berättar Håkan von Uckermann.

Bättre och säkrare arbetsmiljö

En hållbar produktion skapas genom utrustning av hög kvalité, gjord av rätt material för den arbetsuppgift som ska utföras och för den givna miljön den ska vara i. En annan stor fördel med att ha rätt utrustning är att det också leder till en bättre och säkrare arbetsmiljö, menar Håkan von Uckermann

– Med korrekt anpassad utrustning kan du minska arbetsrelaterade skador, som exempelvis förslitningsskador eller uttröttningssymptom, trots tunga lyft och trånga utrymmen. Du skapar en bättre ergonomi för dina medarbetare och en säkrare arbetsmiljö.

Cowab, vars vision är att hjälpa arbetsplatser att accelerera genom rätt utrustning och kompetens, är idag ett av de äldsta företagen inom branschen och snart firar bolaget 90-årsjubileum.

– Vi har genom åren byggt upp en bred samlad kompetens och förståelse för våra kunders verksamhet och har ett nära samarbete med våra samarbetspartners. Det gör att vi kan erbjuda ett högkvalitativt standardsortiment såväl som skräddarsydda helhetslösningar som helt kan anpassas efter kundens behov. Vi blir på så vis ett komplement till de stora automatiserade produktionsflödena. Vi är dessutom otroligt starka, tycker jag, när det kommer till allt som rör den fasta arbetsplatsen i produktionen, oavsett om den ska vara i ett lager, en verkstad eller exempelvis en större stålindustri, berättar Håkan von Uckermann.

Minskar returer och överkonsumtion

Även om Cowab är ett relativt litet bolag har bolaget ett uttalat fokus kring hur man ska uppnå ett sunt förhållningssätt mellan konsumtion och hållbarhet.

– Det är viktigt för oss att se till att vi tar hand om våra resurser på ett bättre sätt. Vi gör det bland annat genom att se till att våra kunder får högkvalitativa lösningar som minimerar returer och minskar överkonsumtion, avslutar Håkan von Uckermann.

Om Cowab
Vi hjälper arbetsplatser att uppnå högre lönsamhet och bättre arbetsmiljö med kvalitativ utrustning till verkstad, lager och industri sedan 1933. Ambitionen är att sälja rätt produkt, till rätt kund och till rätt användningsområde genom att erbjuda specialistkunskap och ändamålsanpassade produkter med lång livslängd. Välkommen att kontakta oss på 010 – 69 00 100 eller läs mer om oss på

www.Cowab.se 

Upptäck Cowabs sortiment 

Så säkrar vi hållbarhet i 100 år till

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cowab och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?