1515
Annons

Stockholmsbörsen: Amerikanska farhågor sänkte kurserna

Stockholmsbörsen föll tillbaka på torsdagen efter att Moodys sent på onsdagskvällen meddelat att de ser över USA:s kreditbetyg. Efter en återhämtning efter lunch handlades kurserna återigen ned fram till stängning.

Bidragande var att Ben Bernanke i ett framträdande i senaten sade att centralbanken i nuläget inte har några planer på ytterligare stimulanser. Banksektorn utvecklades svagt i Sverige efter att SEB:s rapport för det andra kvartalet misslyckats med att övertyga investerarna.

SIX Generalindex var vid stängning ned 1,5 procent till 332. OMXS30 backadesamtidigt 1,5 procent till 1092. Omsättningen uppgick till 11,9 miljarder kronor.

Kreditvärderingsinstitutet Moodys skrev sent på onsdagskvällen att det fanns en risk för att USA inte hinner höja skuldtaket i tid för utbetalningar av räntor och amorteringar på utestående obligationer. Moodys meddelade att man till följd har satt det amerikanska kreditbetyget på översyn för en möjlig nedgradering.

Ordföranden för den amerikanska centralbanken, Ben Bernanke, sade under gårdagen att att Federal Reserve är redo att agera om det skulle krävas, men han poängterade på torsdagen att det i dagsläget inte är aktuellt med ytterligare stimulanser. Beskedet fick de amerikanska börserna att retirera efter en stark öppning och drog även med sig de europeiska börserna nedåt igen.

SEB är först ut bland de svenska bankerna att presentera sina kvartalssiffror och redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet på 4.278 miljoner kronor (2.675). Marknadens förväntningar på rörelseresultatet låg vid 4.094 miljoner kronor, enligt SIX Estimates sammanställning av 17 bankanalytikers estimat. Resultatet var således 4,5 procent bättre än väntat.

SEB ser dock en betydligt större osäkerhet i omvärlden och de globala obalanserna har tilltagit, sade vd Annika Falkengren vid rapportpresentationen.

Tillväxten i världsekonomin tappar fart och den allmänna osäkerheten ökar, varför banken har valt att skydda sig när det gäller likviditet och finansiering.

"Vi agerar på ett liknande sätt som under krisen med skyddsväst på, utifall att det blir ett mer besvärligt läge på marknaderna framöver", sade Annika Falkengren.

Aktien backade 4,5 procent till 47 kronor som dagens mest omsatta aktie.

SEB rapporterade ett svagt räntenetto, något som bidrog till att tynga konkurrenten Handelsbanken som backade 1,5 procent. I sektorn var även Nordea och Swedbank ned med 2,0 respektive 1,5 procent.

Bland de mest handlade aktierna backade Volvo 2,7 procent, Ericsson var ned 0,4 procent och H&M försvagades 1,4 procent. De defensiva aktierna Swedish Match och AstraZeneca stod emot nedgången och ökade 0,3 respektive 0,1 procent.

Stål- och metallgrossisten BE Group redovisar ett resultat före skatt på 57 miljoner kronor (59) för det andra kvartalet 2011. Resultatet före skatt väntades enligt SIX Estimates enkät uppgå till 60 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1.597 miljoner kronor (1.399). Analytikerna i SIX enkät räknade med en omsättning på 1.666 miljoner kronor. BE Group spår ökad efterfrågan under det andra halvåret. Aktien handlades upp 2,6 procent till 35,20 kronor.

Kontraktstillverkaren Partnertech redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,2 miljoner kronor (-18) för det andra kvartalet. Aktien föll 3,3 procent till 29,30 kronor.

HMS Networks redovisar 21 miljoner kronor i resultat före skatt för andra kvartalet (23). Omsättningen uppgick till 96 miljoner kronor (89) och orderingången var 100 miljoner kronor (90). Aktien tappade 0,5 procent till 106,50 kronor.

Teknikkonsulten ÅF redovisar ett resultat efter finansnetto på 109 miljoner kronor (77) för det andra kvartalet 2011. Analytikerna hade väntat sig ett resultat efter finansnetto på 111 miljoner kronor enligt en sammanställning av SIX Estimates. Aktien stängde 0,4 procent högre vid 126,50 kronor.

Rimlig uppstuds efter orimligt ras

Fastighetsbolagen har bjudit på en kraftig comeback på Stockholmsbörsen den senaste tiden. Det är fullt rimligt med tanke på det första halvårets överdrivna kurspress. 

Nu är två faktorer avgörande för om revanschen fortsätter i höst.

Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.
Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.Foto:Di

I börskraschen under första halvåret i år var fastighetssektorn den stora förloraren. En toxisk blandning av obligationsräntor som rusade parallellt med oro för lågkonjunktur skickade ned fastighetsindex med hela 48 procent under första halvåret. 

Mycket av nedgången berodde dock på att fastighetsaktierna var övervärderade vid årsskiftet. Fastighetsindex gick upp 54 procent under fjolåret, långt mer än vinsterna och substansvärdena. I november uppmärksammande Di till exempel att den genomsnittliga värderingen mot eget kapital var den högsta på minst 30 år i sektorn

Efterfrågan på fastigheter var enorm och många av de stora fastighetsbolagen passade på att ge ut obligationer till hugade investerare till allt lägre räntor. Men det här var en locksång som slog tillbaka. Fastighetsbolagens ledningar verkar ha glömt bort att likviditeten är dålig i obligationerna och internationella ränteförvaltare, samt en del inhemska, har dålig koll på svenska fastigheter. 

I marknadsoron första halvåret dumpade de snabbt fastighetsobligationer med rusande räntor som följd – papper de köpt bara något år tidigare på en bråkdel av dessa räntor. Så agerar tjänstemän snarare än investerare. 

Aktiemarknaden, som uppenbarligen har problem att prissätta fastighetsaktier, såg risk för att bolagen inte skulle kunna finansiera sig på räntor som låg under avkastningen i bestånden – det värsta som kan hända ett fastighetsbolag. Kurserna föll nästan lodrätt. SBB, som till stor del finansierat sig via obligationsmarknaden, tappade till exempel snabbt två tredjedelar av sitt värde. Stabila bolag som Balder och Castellum, som också har en stor del av finansieringen mot obligationer, halverades. 

Ledningarna i flera av fastighetsbolagen har tagit orimligt mycket risk med aktieägarnas pengar de senaste åren när de gjorde sig beroende av en nyckfull obligationsmarknad med dålig likviditet. Det i sin tur har skapat oförtjänt mycket onödig volatilitet i aktierna och förhoppningsvis har de lärt sig läxan och ökar andelen finansiering framöver där ”investerare” inte kan handla med lånen varje dag. 

Även om osäkerheten finns kvar kring hur ränteuppgången slår mot vinster och substansvärden blev fastighetsaktierna orimligt lågt värderade i förhållande till intjäning och substansvärde under våren. Vid halvårsskiftet var medianrabatten mot de långsiktiga substansvärdena i sektorn till exempel nästan 40 procent. Halvårsrapporterna var överlag starka där ledningarna, förvisso som vanligt, inte såg aktiemarknadens risker utanplanerade för framtiden. 

Sedan halvårsskiftet har fastighetsindex stärkts med 28 procent. Flera aktier som SBB, Balder och Castellum är upp över 30 procent på en månad. Lika mycket som fastighetsrallyt förra året var en överreaktion åt det positiva hållet, var raset det första halvåret en överreaktion åt det negativa när fjolårets eufori snabbt förbyttes till skräck. Fastigheter är i grunden en lågrisktillgång men på börsen förvandlades de till högriskaktier. Uppstället den senaste månaden har varit fullt rimligt. Hur utvecklingen fortsätter nu beror på räntan och konjunkturen i höst.

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera