1515
Annons

Räntor och valutor: Stärkt krona

Amerikanska räntor är ned sedan svensk stängning på onsdagen, tioåringen sjönk 4 punkter till 2,88 procent. Dollarn har tappat mot euron och yenen. Kronan har stärkts.

Sentimentet i USA påverkades initialt positivt under onsdagen tack vare duvaktiga uttalanden från amerikanska Feds chef Ben Bernanke i den utfrågning om den amerikanska ekonomins utveckling som hölls i kongressen. Utfrågningen är sedan tidigare känd som Humphrey Hawkins-talet.

Fed-chefen Ben Bernankes sade att Fed är "redo att svara" om ytterligare stimulanser skulle behövas.

Paul Meggyesi vid JPMorgan sade, enligt Reuters, att "detta (tal om ett ytterligare lättnader i forma av ett tredje stimulanspaket) är otvetydigt dåligt för dollarn och bra för risken".

Enligt Fed-chefen skulle centralbanken kunna lätta på penningpolitiken genom att förlänga åtagandet att hålla räntorna låga, eller genom att köpa mer värdepapper.

Ben Bernanke varnade även för att ett misslyckande av demokraterna och republikanerna att komma överens i den amerikanska skuldtaksfrågan skulle kunna leda till "en större" kris och att "chockvågor" går genom det finansiella systemet.

Just risken för ett sådant misslyckande fick Moody's att hota med att nedgradera kreditbetyget på amerikanska statsobligationer sent under onsdagskvällen. Institutet ser en ökad risk för att enighet kring ett besparingspaket, inklusive utökat skuldtak, inte ska hinna nås i tid och att USA till följd av det kommer att ställa in betalningar på sin skuld.

En stund tidigare nedgraderade kreditinstitutet Fitch betyget på grekiska statsobligationer tre steg från B+ till CCC, skräpnivå. Nedgraderingen speglar frånvaron av ett nytt, fullt finansierat och trovärdigt, stödpaket från EU och IMF i kombination med en växande osäkerhet kring privata aktörers roll i ett sådant paket. Institutet upprepar att ett deltagande av privata aktörer är att se som betalningsinställelse.

Då Fed-chef Ben Bernankes tal hade påverkat sentimentet positivt kom Greklands nedgradering att vända den positivismen nedåt igen. Beskedet fick räntan på amerikanska obligationer att falla och börsens positiva utveckling att avta inför stängning i New York.

Beskedet från Moody's fick dock efterfrågan på amerikanska obligationer att sjunka igen och räntan att stiga. Vid öppning i Asien var de upp sedan amerikansk stängning. Därifrån har räntan dock sjunkit igen tidigt på morgonen.

Washington Post skrev under onsdagen att minoritetsledaren i senaten, republikanen Mitch McConnell, lagt fram ett alternativt förslag att lösa skuldtakskrisen. Förslaget innebär att president Barack Obama ges rätt att höja skuldtaket med 2.500 miljarder dollar i tre steg efter att han lagt fram en begäran i kongressen. Kongressen skulle rösta för att avslå begäran istället för att rösta för att godkänna den, vilket skulle ändra dynamiken i debatten. Ledande demokrater ser förslaget som "ett steg i rätt riktning" medan ledande republikaner avfärdar det.

President Barack Obama väntas, enligt två insatta personer, under den kommande helgen samla ledande representanter i kongressen på Camp David för att jobba vidare med en lösning till krisen, uppger Bloomberg News.

Dollarn föll kontinuerligt under onsdagen och fortsatte falla under natten. Tidigt på morgonen handlades den svagare mot såväl euron som yenen. Till 1:42 mot euron och till 78:69 mot yenen.

Samtidigt tappade euron under natten till rekordlåga nivåer mot den schweiziska francen, vilket understryker det oroliga läget på marknaden. Krisen i de perifera euroländerna fortsätter, parallellt med USA:s skuldtakskris.

Beskedet om Greklands kreditbetyg under onsdagen följs idag, torsdag, upp av den italienska obligationsemissionen som är intressant eftersom landet fått se sina upplåningskostnader öka den senaste veckan. Den sker klockan 11.00. Landet publicerar också definitivt KPI för juni, det redan klockan 10.00.

De japanska räntorna sjönk något i långa löptider under natten och tioåringen handlades tidigt på morgonen till 1,08 procents ränta.

Kronan stärktes under natten mot såväl euron som dollarn och handlades under morgonen till 6:45 mot dollarn och till 9:17 mot euron.

Under dagen väntas för europeisk del, utöver statistiken från Italien, ECB:s månadsrapport klockan 10.00 och euroområdets juni-KPI klockan 11.00. Förväntningarna är att kärn-KPI ska ha ökat med 1,5 procent i årstakt.

Från USA kommer statistik över detaljhandeln och PPI för juni månad klockan 14.30. Samma tid kommer även statistik över nyanmälda arbetslösa vecka 27. Klockan 15.45 publicerar Bloomberg News sitt veckoindex över konsumenternas förtroende i landet.

Rimlig uppstuds efter orimligt ras

Fastighetsbolagen har bjudit på en kraftig comeback på Stockholmsbörsen den senaste tiden. Det är fullt rimligt med tanke på det första halvårets överdrivna kurspress. 

Nu är två faktorer avgörande för om revanschen fortsätter i höst.

Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.
Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.Foto:Di

I börskraschen under första halvåret i år var fastighetssektorn den stora förloraren. En toxisk blandning av obligationsräntor som rusade parallellt med oro för lågkonjunktur skickade ned fastighetsindex med hela 48 procent under första halvåret. 

Mycket av nedgången berodde dock på att fastighetsaktierna var övervärderade vid årsskiftet. Fastighetsindex gick upp 54 procent under fjolåret, långt mer än vinsterna och substansvärdena. I november uppmärksammande Di till exempel att den genomsnittliga värderingen mot eget kapital var den högsta på minst 30 år i sektorn

Efterfrågan på fastigheter var enorm och många av de stora fastighetsbolagen passade på att ge ut obligationer till hugade investerare till allt lägre räntor. Men det här var en locksång som slog tillbaka. Fastighetsbolagens ledningar verkar ha glömt bort att likviditeten är dålig i obligationerna och internationella ränteförvaltare, samt en del inhemska, har dålig koll på svenska fastigheter. 

I marknadsoron första halvåret dumpade de snabbt fastighetsobligationer med rusande räntor som följd – papper de köpt bara något år tidigare på en bråkdel av dessa räntor. Så agerar tjänstemän snarare än investerare. 

Aktiemarknaden, som uppenbarligen har problem att prissätta fastighetsaktier, såg risk för att bolagen inte skulle kunna finansiera sig på räntor som låg under avkastningen i bestånden – det värsta som kan hända ett fastighetsbolag. Kurserna föll nästan lodrätt. SBB, som till stor del finansierat sig via obligationsmarknaden, tappade till exempel snabbt två tredjedelar av sitt värde. Stabila bolag som Balder och Castellum, som också har en stor del av finansieringen mot obligationer, halverades. 

Ledningarna i flera av fastighetsbolagen har tagit orimligt mycket risk med aktieägarnas pengar de senaste åren när de gjorde sig beroende av en nyckfull obligationsmarknad med dålig likviditet. Det i sin tur har skapat oförtjänt mycket onödig volatilitet i aktierna och förhoppningsvis har de lärt sig läxan och ökar andelen finansiering framöver där ”investerare” inte kan handla med lånen varje dag. 

Även om osäkerheten finns kvar kring hur ränteuppgången slår mot vinster och substansvärden blev fastighetsaktierna orimligt lågt värderade i förhållande till intjäning och substansvärde under våren. Vid halvårsskiftet var medianrabatten mot de långsiktiga substansvärdena i sektorn till exempel nästan 40 procent. Halvårsrapporterna var överlag starka där ledningarna, förvisso som vanligt, inte såg aktiemarknadens risker utanplanerade för framtiden. 

Sedan halvårsskiftet har fastighetsindex stärkts med 28 procent. Flera aktier som SBB, Balder och Castellum är upp över 30 procent på en månad. Lika mycket som fastighetsrallyt förra året var en överreaktion åt det positiva hållet, var raset det första halvåret en överreaktion åt det negativa när fjolårets eufori snabbt förbyttes till skräck. Fastigheter är i grunden en lågrisktillgång men på börsen förvandlades de till högriskaktier. Uppstället den senaste månaden har varit fullt rimligt. Hur utvecklingen fortsätter nu beror på räntan och konjunkturen i höst.

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera