1515
Annons

Räntor och valutor: Kronan stärks

Från att ha tickat upp ett par punkter vände marknadsräntorna i Europas kärnländer ned under torsdagsförmiddagen sedan en italiensk obligationsemission mottogs aningen negativt. På valutamarknaden föll euron återigen tillbaka under 1,42 mot dollarn.

Vid lunchtid har räntan på den svenska tioåriga benchmarkobligationen tickat upp 2 punkter till 2,70 procent medan tysk motsvarighet var upp 1 punkt till 2,73 procent. Räntan på svensk och tysk tvååring letade sig ned 1 respektive 3 punkter till 2,06 respektive 1,23 procent, samtliga jämfört med torsdagens stängning av den svenska räntemarknaden.

Strax före lunch sålde Italien sålde på torsdagen statsobligationer för totalt cirka 5 miljarder euro. Avsedd volym var 8,57 miljarder euro. Räntorna i kärnländer tickade ned något på detta medan spanska och italienska räntor letade sig upp något efter att auktionsresultatet publicerats.

Skärmnoteringar på grekiska statspappersräntor, inte minst tvååringarna, uppvisade volatila rörelser efter att Fitch nedgraderat kreditbetyget på grekiska statsobligationer från B+ till skräpnivå, CCC, då EU och IMF inte kan presentera ett fullt finansierat och trovärdigt stödpaket till landet, som därför riskerar att ställa in betalningar, enligt Fitch.

På kreditvärderingsfronten varande Moody's för att de kan komma att nedgradera kreditbetyget för amerikanska statsobligationer och intill regeringen näraliggande finansiella institut. Hotet om nedgradering av amerikansk skuld kom på grund av att Moody's ser ökade risker att republikaner och demokrater misslyckas med att nå en överenskommelse i statsskulds- och budgetkrisen, vilket skulle tvinga USA till betalningsinställelser.

Vid lunchtid är räntan på amerikansk tvååring i stort oförändrad kring 0,36 procent medan amerikansk tioåring är ned 2 punkter till 2,90 procent.

På onsdagseftermiddagen höll Fed-chefen Ben Bernanke ett duvaktigt anförande i den amerikanska kongressen. Han talade om att ytterligare stimulanser kan bli aktuella framöver om ekonomin visar fortsatta svaghetstecken.

Från USA väntas i eftermiddag PPI samt veckovis statistik över nyanmälda arbetslösa. Störst blickar riktas mot data över detaljhandelsförsäljningen i juni som väntas klockan 14.30. Koncensus enligt Bloomberg News pekar mot en nedgång på 0,1 procent i månadstakt.

Enligt USA-ekonomerna på Deutsche Bank finns en rad underliggande motvindar såsom högre energipriser samt svaga/ojämna jobbsiffror. Trots detta har kärndetaljhandeln utvecklats väl, skriver bankens ekonomer i ett marknadsbrev.

"Vi förväntar oss att denna trend fortsätter baserat på vad vi vet från diverse detaljhandelsbolag som redan rapporterat sin försäljningsutveckling för juni", skriver Deutsche Bank som räknar med 0,3 procents ökning i månadstakt.

På valutamarknaden har dollarn tappat, på grund av Ben Bernankes duvaktiga uttalanden samt Moody's varning rörande det amerikanska kreditbetyget. Dollarn hade vid lunchtid tappat till 1,419, från 1,411 på onsdagseftermiddagen.

Före emissionen av italienska statspapper noterades euro/dollar som högst kring 1,425 under förmiddagen.

Kronan har stärkts 4 öre till 6,48 mot dollarn samt var aningen starkare till 9,20 mot euron, båda jämfört med nivåerna vid onsdagens stängning av svenska räntemarknaden.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Försvarssamarbetet stärks i Östersjön: ”Oansvarigt agerande från rysk sida”

Försvarssamarbetet i Östersjön mellan Sverige, Norge och Danmark ska stärkas. Det ska bland annat bli lättare att utnyttja varandras militära infrastruktur och luftrum för att kontrollera regionen.

Under måndagen tog försvarsminister Peter Hultqvist (S) emot ministerkollegorna från Danmark och Norge, Morten Bødskov och Bjørn Arild Gram, i Malmö hamn.

Mötet inleddes med att fyra stridsflygplan, från både Sverige och Danmark, flög över hamnen och de tre ministrarna – enligt Hultqvist en markering på att försvarssamarbetet ytterligare mellan länderna ytterligare ska stärkas.

”Det finns i grunden en ökad militär närvaro i Östersjöområdet. Vid flera till fällen har vi sett oprofessionellt och oansvarigt agerande från rysk sida”, säger Peter Hultqvist.

”Ett stärkt samarbete med våra länder är nu mycket viktigt. Avtalet gör att vi kan samordna oss mer och konditionera militära operationer”, fortsätter Hultqvist.

Det stärkta samarbetet handlar om att lättare få kontroll över Östersjöområdet. I det ingår det bland annat att utnyttja både varandras luftrum och militär infrastruktur.

”Vi har ett gemensamt ansvar att hålla vårt område säkert. Vi ska samarbeta tätare och dela upplysningar oftare”, säger Danmarks försvarsminister Morten Bødskov.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera