1515
Annons

Räntor och valutor: Yenen stärks

Europeiska statspappersräntor i kärnländerna fortsätter ned i den inledande handeln på torsdagen. Samtidigt fortsätter yenen att stärkas och handlas på den starkaste nivån sedan i mars mot dollarn.

Strax efter klockan 9.00 handlas den svenska tioåriga statsobligationsräntan ned 1 punkt till 2,67 procent, medan den tyska motsvarigheten handlas ned 3 punkter till 2,68 procent.

Moody's sänkte på tisdagskvällen Irlands kreditbetyg till skräpstatus på Ba1 från tidigare Baa3, med negativa utsikter. Kreditvärderingsinstitutet motiverade beslutet med att risken ökar att Irland när det nuvarande stödpaketet från EU/IMF löper ut 2013, kommer att behöva ytterligare stödpaket innan landet kan återvända till marknaden för finansiering.

EU-kommissionen skrev i ett uttalande att den "beklagar beslutet", och att det "står väldigt mycket i kontrast mot den senaste datan, som stödjer en återgång till BNP-tillväxt i år, och den bestämda implementeringen av programmet från den irländska regeringen som har tagit starkt ägarskap över det".

"Det här är den typen av nyheter som kommer att blåsa upp oro över spridningsriskerna från Greklands skuldkris till det bredare euroområdet. I likhet med Portugals nedgradering förra veckan, var det ingen jättestor chock", säger Omer Esiner, chefanalytiker vid Commonwealth Foreign Exchange till Reuters.

Martin Enlund, ränte- och valutastrateg på Handelsbanken, noterar i ett morgonbrev att EU-företrädare sannolikt kommer att hålla ett extramöte på fredag efter ekofinmötet i tisdags. Uppgifterna kom från grekiska källor, men ekonomikommissionär Olli Rehn ville inte kommentera uppgifterna vid gårdagens

I SEB:s morgonbrev noteras att eurokrisen har gått in i en mer akut fas den senaste veckan och att systemrisken är uppenbar då räddningsmekanismen inte är tillräckligt omfattande för att ta hand om Italien.

"Förutom att ECB troligen kommer att stödköpa italienska/spanska statspapper samt att länderna snabbt kommer med ytterligare besparingsförslag så bör "räddningsfonden" (EFSF) medel ökas (från EUR 440 mdr) och mandatet breddas (att få köpa obligationer i sekundärmarknaden). EUR 440 mdr (från 2013) är uppenbart otillräckligt om Italien stängs ute från kapitalmarknaderna. En icke-optimal valutaunion kräver fler kollektiva lösningar än bara en gemensam valuta", skriver SEB.

I protokollet från Feds penningpolitiska möte den 21- 22 juni som publicerades på onsdagen framgick det att Fomc- ledamöternas åsikter gick isär om huruvida ytterligare penningpolitiska stimulanser krävs om ekonomin fortsätter att uppvisa svaghet.

Några få ledamöter noterade att, beroende på hur ekonomin utvecklar sig, Fed kan komma att tvingas överväga ytterligare penningpolitiska stimulanser, särskilt om den ekonomiska tillväxten fortsätter att vara för svag för en meningsfull minskning av arbetslösheten på medellång sikt.

RDQ Economics skrev i en kommentar att protokollet gav lite mer kött på benen efter det senaste mötet, och konstaterade att dörren för ett potentiellt QE3 lämnades lite mer öppen bland vissa medlemmar även om hindren för ett sådant beslut fortfarande verkar vara höga.

Marknaden letar efter fler signaler i eftermiddag då Fed-chefen håller sitt Humphrey Hawkins-tal klockan 16. Enligt Martin Enlund kommer han troligen inte berätta något överraskande med tanke på att han gav en presskonferens bara för tre veckor sedan.

TNS Prosperas enkät bland penningmarknadsaktörer visade att inflationsförväntningarna i stort sett ligger stilla från i juni. Inflationen spås vara 2,5 procent om ett år, 2,3 procent om två år och 2,2 procent om fem år. Även BNP- prognoserna behölls oförändrade.

Inte heller förväntningarna om reporäntan var ett ämne för några större ändringar. Reporäntan förväntas ligga på 2,1 procent på tre månaders sikt (2,0 i juni), 2,8 procent om ett år (2,8), och 3,1 procent om 24 månader (3,3).

I Kina presenterades under morgonen ett statistikbatteri som visade bättre utveckling än väntat över hela linjen.

Den viktigaste siffran, BNP-tillväxten för det andra kvartalet, visade en tillväxt om 9,5 procent i årstakt. Det var visserligen en inbromsning från 9,7 procent det första kvartalet, men ändå över analytikernas prognoser om en ökning på 9,3 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Industriproduktionen steg med 15,1 procent i juni jämfört med juni 2010, (väntat +13,1), medan detaljhandeln ökade 17,7 procent under samma period (väntat +17,0).

På valutamarknaden har euron stärkts något till 1:400 mot dollarn, jämfört med 1:398 vid den svenska stängningen på tisdagen. Yenen har fortsatt att stärkas mot dollarn och handlas till 79:38 första gången sedan mitten på mars. Då valde japanska beslutsfattare att intervenera för att dämpa förstärkningen av yenen.

"Jag antar att vi redan har sett försäljningsklimax för tillfället. Men marknaden är fortfarande ganska chockad, så handeln är tunn och volatil. Vi måste fortfarande hålla ett öga på Italien och Spanien. Men på väldigt kort sikt verkar många dåliga positioner redan ha dragits tillbaka", sade en japansk handlare till Reuters.

Kronan har stärkts 1 öre till 6,57 mot dollarn, men är oförändrad på 9,19 mot euron.

På onsdagens agenda återfinns bland annat arbetslöshetssiffror från Storbritannien som publiceras under förmiddagen, som enligt Bloomberg News analytikerenkät väntas landa på 4,7 procent i juni, vilket skulle innebära en uppgång från 4,6 procent i maj. Antal arbetslösa spås ha ökat med 15.000 personer.

Strax före lunchtid är det dags för Eurostat att presentera statistik över industriproduktionen i euroområdet i maj. Den väntas ha stigit med 0,4 procent jämfört med i maj och ha ökat med 4,8 procent jämfört med maj 2010.

Från andra sidan Atlanten kommer USA att publicera importpriserna i juni. De väntas visserligen ha sjunkit med 0,6 procent i juni jämfört med maj, men uppgången i årstakt beräknas ligga kvar högt på 13,2 procent.

Table

Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Rimlig uppstuds efter orimligt ras

Fastighetsbolagen har bjudit på en kraftig comeback på Stockholmsbörsen den senaste tiden. Det är fullt rimligt med tanke på det första halvårets överdrivna kurspress. 

Nu är två faktorer avgörande för om revanschen fortsätter i höst.

Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.
Castellum, Balder och SBB är upp över 30 procent på en månad. På bilden bolagens vd:ar Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan.Foto:Di

I börskraschen under första halvåret i år var fastighetssektorn den stora förloraren. En toxisk blandning av obligationsräntor som rusade parallellt med oro för lågkonjunktur skickade ned fastighetsindex med hela 48 procent under första halvåret. 

Mycket av nedgången berodde dock på att fastighetsaktierna var övervärderade vid årsskiftet. Fastighetsindex gick upp 54 procent under fjolåret, långt mer än vinsterna och substansvärdena. I november uppmärksammande Di till exempel att den genomsnittliga värderingen mot eget kapital var den högsta på minst 30 år i sektorn

Efterfrågan på fastigheter var enorm och många av de stora fastighetsbolagen passade på att ge ut obligationer till hugade investerare till allt lägre räntor. Men det här var en locksång som slog tillbaka. Fastighetsbolagens ledningar verkar ha glömt bort att likviditeten är dålig i obligationerna och internationella ränteförvaltare, samt en del inhemska, har dålig koll på svenska fastigheter. 

I marknadsoron första halvåret dumpade de snabbt fastighetsobligationer med rusande räntor som följd – papper de köpt bara något år tidigare på en bråkdel av dessa räntor. Så agerar tjänstemän snarare än investerare. 

Aktiemarknaden, som uppenbarligen har problem att prissätta fastighetsaktier, såg risk för att bolagen inte skulle kunna finansiera sig på räntor som låg under avkastningen i bestånden – det värsta som kan hända ett fastighetsbolag. Kurserna föll nästan lodrätt. SBB, som till stor del finansierat sig via obligationsmarknaden, tappade till exempel snabbt två tredjedelar av sitt värde. Stabila bolag som Balder och Castellum, som också har en stor del av finansieringen mot obligationer, halverades. 

Ledningarna i flera av fastighetsbolagen har tagit orimligt mycket risk med aktieägarnas pengar de senaste åren när de gjorde sig beroende av en nyckfull obligationsmarknad med dålig likviditet. Det i sin tur har skapat oförtjänt mycket onödig volatilitet i aktierna och förhoppningsvis har de lärt sig läxan och ökar andelen finansiering framöver där ”investerare” inte kan handla med lånen varje dag. 

Även om osäkerheten finns kvar kring hur ränteuppgången slår mot vinster och substansvärden blev fastighetsaktierna orimligt lågt värderade i förhållande till intjäning och substansvärde under våren. Vid halvårsskiftet var medianrabatten mot de långsiktiga substansvärdena i sektorn till exempel nästan 40 procent. Halvårsrapporterna var överlag starka där ledningarna, förvisso som vanligt, inte såg aktiemarknadens risker utanplanerade för framtiden. 

Sedan halvårsskiftet har fastighetsindex stärkts med 28 procent. Flera aktier som SBB, Balder och Castellum är upp över 30 procent på en månad. Lika mycket som fastighetsrallyt förra året var en överreaktion åt det positiva hållet, var raset det första halvåret en överreaktion åt det negativa när fjolårets eufori snabbt förbyttes till skräck. Fastigheter är i grunden en lågrisktillgång men på börsen förvandlades de till högriskaktier. Uppstället den senaste månaden har varit fullt rimligt. Hur utvecklingen fortsätter nu beror på räntan och konjunkturen i höst.

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera