Hoppa till innehållet

Annons

Räntor och valutor: Dollarn tappar

Tyska och svenska obligationsräntor vände svagt uppåt på onsdagen, trots att Moody's kvällen före sänkt sitt kreditbetyg för Irland till "skräp" med negativa utsikter. Euron återhämtade sig samtidigt i nervös handel och handlades tillfälligt över 1:41- strecket mot dollarn. Fed-chefen Ben Bernankes anförande på eftermiddagen föranledde inga omedelbara rörelser i räntorna, men fick dollarn att försvagas.

En faktor som gav marknaderna visst stöd under dagen var positiv statistik från Kina under natten. Bland annat visade BNP för andra kvartalet en tillväxt om 9,5 procent i årstakt. Det var visserligen en inbromsning från 9,7 procent det första kvartalet, men ändå över analytikernas prognoser om en ökning på 9,3 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan upp 1 punkt till 2,72 procent, medan den svenska slutade oförändrat på 2,68 procent.

Moody's motiverade sitt beslut om Irlands betyg med att risken ökar för att Irland kommer att behöva ytterligare stödpaket, när nuvarande stödpaketet från EU/IMF löper ut 2013, innan landet kan återvända till marknaden för finansiering.

EU-kommissionen skrev i ett uttalande att den "beklagar beslutet", och att det "står väldigt mycket i kontrast mot den senaste datan, som stödjer en återgång till BNP-tillväxt i år, och den bestämda implementeringen av programmet från den irländska regeringen som har tagit starkt ägarskap över det".

Irländska marknadsräntor fortsatte att stiga kraftigt på onsdagen, mest i kortare löptider, medan övriga problemländers räntor visade mindre rörelser.

Nordeas Niels From och Jan Störup Nielsen skrev i ett kundbrev att efter vad som på tisdagsmorgonen såg ut alltmer som en "härdsmälta" verkar marknaderna ha funnit viss stabilitet - hur skör den än må vara.

"Men, vi föredrar att hålla fast vid låg risk till dess att euroområdets politiker levererar stabila beslut om Greklands andra räddningspaket, om en förlängning av mandatet för EFSF/ESM räddningsfonder och till dess att Italien har godkänt sitt besparingsprogram. Men, om de slutligen lyckas vidta beslutsamma steg kanske de lyckas nå en vändpunkt i krisen. Det är politikernas val", skrev de två ekonomerna.

I morgon, torsdag, emitterar Italien statsobligationer och på fredag ska det italienska parlamentet godkänna den senaste budgeten. Vidare publiceras EU:s stresstester för bankerna på fredag kväll och enligt än så länge motstridiga uppgifter ska EU-företrädare hålla ett extramöte på fredag.

Makrostatistik på onsdagen visade att euroområdets industriproduktion var svagare än väntat i maj. Från månaden före ökade den endast med 0,1 procent, istället för med väntade 0,4 procent. Jämfört med ett år tidigare ökade produktionen med 4,0 procent, väntat +4,8 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Även brittisk arbetsmarknadsstatistik var en besvikelse.

Arbetslösheten uppgick till 4,7 procent och antalet arbetslösa ökade med 24.500 personer, vilket var mer än en väntad ökning med 15.000, enligt Bloomberg News enkät.

Här hemma publicerade TNS Prospera på morgonen sin enkät bland penningmarknadsaktörer, som visade att inflationsförväntningarna i stort sett ligger stilla från i juni. Inflationen spås vara 2,5 procent om ett år, 2,3 procent om två år och 2,2 procent om fem år. Även BNP- prognoserna behölls oförändrade.

Inte heller förväntningarna om reporäntan var ett ämne för några större ändringar. Reporäntan förväntas ligga på 2,1 procent på tre månaders sikt (2,0 i juni), 2,8 procent om ett år (2,8), och 3,1 procent om 24 månader (3,3).

Amerikanska marknadsräntor pekade uppåt i förmiddagens europeiska handel och låg i stort sett stilla efter Fed-chefen Ben Bernankes inledande kommentarer i sitt så kallade "Humphrey Hawkins-tal" inför representanthusets finansutskott.

Fed-chefen sade att Federal Reserve är "redo att svara" om ytterligare stimulanser skulle behövas för att stötta återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Men det kan också vara så att ekonomin kan behöva en mindre ackommoderande penningpolitik.

"Möjligheten kvarstår att nuvarande svaghet i ekonomin kan visa sig vara mer beständig än förväntat och att de deflationära riskerna kan återuppstå, vilket skulle tyda på att ytterligare penningpolitiskt stöd skulle behövas", sade han och tillade att centralbanken fortfarande har ammunition kvar.

Enligt Fed-chefen skulle centralbanken kunna lätta på penningpolitiken genom att förlänga åtagandet att hålla räntorna låga, eller genom att köpa mer värdepapper.

Tvåårsräntan var vid svensk stängning ned 2 punkter till 0,36 procent och tioåringen var upp 2 punkter till 2,92 procent, från tisdagens svenska stängning.

Före Fed-chefens utfrågning publicerades statistik över importpriserna i juni. De sjönk med 0,5 procent från månaden före och steg 13,6 procent från ett år tidigare. De väntades ha sjunkit med 0,6 procent i juni jämfört med maj, och stigit med 13,2 procent från samma månad i fjol.

RDQ Economics tyckte inte att det fanns några tecken på lättnad från hög inflation i denna rapport.

Det amerikanska finansdepartementet emitterar på onsdagen tioåriga statspapper för 21 miljarder dollar och i morgon, torsdag, emitteras 30-åriga statspapper för 13 miljarder dollar.

I protokollet från Feds penningpolitiska möte den 21- 22 juni som publicerades på onsdagskvällen framgick det att Fomc-ledamöternas åsikter gick isär om huruvida ytterligare penningpolitiska stimulanser krävs om ekonomin fortsätter att uppvisa svaghet.

Några få ledamöter noterade att beroende på hur ekonomin utvecklar sig kan Fed komma att tvingas överväga ytterligare penningpolitiska stimulanser, särskilt om den ekonomiska tillväxten fortsätter att vara för svag för en meningsfull minskning av arbetslösheten på medellång sikt.

På valutamarknaden stärktes euron kontinuerligt under förmiddagen, tappade lite i kraft runt lunch, för att efter Fed-chefens antydan om ytterligare stimulanser åter stärkas. Vid svensk stängning handlades euron strax över 1:41 mot dollarn, jämfört med 1:398 vid svensk stängning på tisdagen.

Yenen har samtidigt fortsatt att stärkas mot dollarn och handlas strax över 79-nivån. Senast yenen handlades kring dessa nivåer valde japanska beslutsfattare att intervenera för att dämpa förstärkningen av yenen.

Kronan inledde dagen starkare, tappade sedan något, för att därefter åter stärkas mot dollarn på eftermiddagen. Vid svensk stängning var kronan drygt 5 öre starkare till 6:52 mot dollarn, men hade tappat 1,5 öre till drygt 9:20 mot euron.

Innehåll från Luleå Tekniska UniversitetAnnons

Vi behöver ett helt nytt systemtänk kring dagvatten

Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.
Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Ökande vattenbrist och allt fler översvämningar tillsammans med en allt högre belastning på vår miljö innebär att vi måste tänka om när det gäller vattenhantering. Luleå tekniska universitet koordinerar två kunskapscenter, Drizzle och Dag&Nät, som har utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande. 

Vattenbrist och översvämningar är inte längre ett problem som endast finns på andra sidan jorden, utan något som även påverkar oss i Sverige. Med en ökande medvetenhet om dessa problem blir det allt tydligare att vi måste tänka om när det gäller hanteringen av vårt vatten.

– Historiskt har vi i Sverige länge haft god tillgång till vatten med bra kvalitet. Men nu när vatten är en bristvara även här, måste vi våga ändra vårt beteende och de lösningar och system som ska bidra till omställningen. Det är kanske inte nödvändigt att spola våra toaletter med rent dricksvatten, till exempel, säger Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Läs mer om VA-teknik här 

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet ligger i frontlinjen av forskning om dagvatten. Mycket tack vare de två kunskapscentren, Drizzle och Dag&Nät, som bland annat fokuserar på metoder och system som kan hjälpa oss att återanvända vatten och samtidigt minska vattenförbrukningen och energikostnaderna.

Läs mer om Drizzle här 

– Vi behöver få en ny helhetssyn på systemnivå för att kunna hantera vatten på ett mer hållbart vis. Det innebär bland annat att betrakta dagvatten och avloppsvatten som resurser och hitta nya användningsområden som kan ersätta användandet av dricksvatten, säger Maria Viklander.

Forskningen i både Drizzle och Dag&Nät sker i nära samverkan med privata och offentliga aktörer som kommuner, företag och branschorganisationer för att omsätta forskning och teknik i praktiken. Tillsammans levererar centren världsledande forskning inom många områden, inte minst när det kommer till åtgärder för att minimera föroreningsbelastningen på miljön samt minska risken för översvämningar i städer.

Läs mer om Dag&Nät här

– Samarbete mellan akademi, företag och kommuner är av högsta vikt för att öka relevansen och implementering av resultat, säger Maria Viklander.

Det är hög tid att vi börjar tänka på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Meningsfullheten och framtidsaspekten i Maria Viklanders jobb är något hon värderar på ett personligt plan:

– Det händer saker, är framtidsorienterat och meningsfullt! Vi inom forskargruppen strävar efter att hitta lösningar för att ta itu med miljöutmaningarna, klimatförändringarna och vattenbristen. Förändringen börjar med oss själva, avslutar Maria.

Visste du att…

… dagvatten kan återanvändas för att minska belastningen på miljön och minska användningen av dricksvatten?

… dagvatten är ofta förorenat med skadliga ämnen och att hållbar hantering kan förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

… hållbar hantering av dagvatten kan minska risken för översvämningar

Mer från Luleå Tekniska Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera