1515

Räntor och valutor: Euron starkare

Europeiska statspappersräntor steg och euron stärktes till nytt 18-månadershögsta mot dollarn, 1,4940, i torsdagens handel, trots ett par statistikbesvikelser och en relativt svag börsutveckling. Svaga USA-indikatorer och mjuka Fedkommentarer hjälpte till att pressa ned den amerikanska valutan.

De definitiva utfallen för inköpschefschefsindexen för tjänstesektorn kom in väl under de preliminära april- utfallen i såväl Italien som i Frankrike och Tyskland. I Tyskland blev utfallet 56,8 att jämföra med preliminära 57,7. Trots det justerades tjänste-PMI för hela euroområdet endast ned marginellt, till 56,7 från preliminära 56,9.

I måndags visade definitiva industri-PMI för eurområdet i april ett bättre utfall än vad som redovisades preliminärt, vilket kompenserade nedgången i tjänste-PMI och bidrog till att det sammanvägda kompositindexet noterades till 57,8 i april, oförändrat från den preliminära rapporten och marginellt högre än de 57,6 som rapporterades i mars.

Detaljhandeln i euroområdet sjönk 1,0 procent i mars jämfört med i februari, och med 1,7 procent jämfört med mars 2010. Det var väl under Bloomberg News konsensusprognos om en nedgång med 0,1 procent jämfört med i februari och oförändrad försäljning på årsbasis.

Även i Norge överraskade detaljhandelsstatistiken för mars negativt med en nedgång med 0,5 procent jämfört med i februari. Enligt Bloomberg News väntades en ökning med 0,4 procent.

Väder och påskens planering i almanackan verkar därmed ha hämmat detaljhandelsförsäljningen i stort sett i hela Europa i mars och frågan är nu om det finns skäl att räkna med en uppåtrekyl i april när påskhandel och bättre väder kan ha gett stöd till handeln.

När USA-handeln inleddes på eftermiddagen utökades dollarns försvagning mot andra valutor efter mjuka kommentarer från Fedchefen i Boston, Eric Rosengren, som menar att USA-ekonomin fortsatt behöver omfattande stimulanser.

"Med mycket lediga resurser på arbetsmarknaden, stabila inflationsförväntningar och en kärninflation väl under våra långsiktiga mål finns det för närvarande inga skäl att bromsa ekonomin med stramare penningpolitik", sa han.

Ungefär samtidigt visade en rapport från ADP att sysselsättningsuppgången i den privata sektorn i USA kan ha varit något svagare än väntat i april. Enligt ADP-rapporten ökade den privata sysselsättningen med 179.000 personer, vilket var lägre än väntade +198.000 och ner från de 207.000 som noterades i mars.

Inför fredagens officiella sysselsättningsstatistik pekar Bloomberg News prognosenkät mot att sysselsättningen i den privata sektorn ska ha ökat med 200.000 i april.

ISM-index för den amerikanska tjänstesektorn föll oväntat och kraftigt i april; index sjönk till 52,8 från 57,3 i mars, enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en marginell uppgång till 57,5 i april.

Anthony Nieves, chef för undersökningskommittén, sade i en kommentar att ISM-indexet tyder på att USA-ekonomin nu rättar in sig för en "långsam tillväxt", och att tjänstesektorn kan ha nått en "platå". Han sa också att medlemsföretagens kommentarer fokuserar allt mer på kostnadstrycket, och när kostnaderna stiger tenderar företagen att skära ner.

De flesta tunga delindexen i tjänste-ISM föll markant; mest markant föll nya order, till 52,7 från 64,1 i mars.

USA-räntorna sjönk efter onsdagens statistikbesvikelser och mjuka Fedkommentarer. Vid den svenska marknadens stängning noterades tioårsräntan till 3,22 procent, 4 punkter lägre än vid samma tid på tisdagen.

Inköpschefsindex för den svenska tjänstesektorn steg till 61,4 i april från 61,2 föregående månad. Index för orderingång stod för det största positiva bidraget, medan index för affärsvolym och sysselsättning sjönk.

"Utvecklingen under de senaste månaderna tyder på en fortsatt förbättring i konjunkturen inom den privata tjänstesektorn, om än i en lägre takt", skrev Silf/Swedbank.

Andreas Jonsson, ekonom på Nordea, noterade i en kommentar att Sveriges tjänste-PMI uppvisar en "överraskande uthållighet", och att inköpschefsindex ger en mer positiv bild av utvecklingen än vad som framgick av KI-barometern i april. Att det var orderingången som var drivande för uppgången i PMI i april talar också för en god utveckling i tjänstesektorn framöver.

Enligt Andreas Jonsson finns det ändå skäl att räkna med en något svagare utveckling i tjänsteproduktionsindex för mars, som SCB publicerar på torsdagen, dels på grund av det svaga utfallet för detaljhandelsförsäljningen i mars men ogynnsamma baseffekter även i andra sektorer kan också bidra till att dämpa ökningen. Nordea väntar att ökningstakten i tjänsteproduktionen dämpas till 4,3 procent i mars från 5,8 procent i februari.

Svenska statsobligationsräntor steg på onsdagen, men mindre än i Tyskland. Tioårsräntan steg 1 punkt, till 3,19 procent och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till -11 punkter (-8)

Kronan försvagades ytterligare 7 öre mot euron, till 9,03, medan dollarn stärktes ett knappt öre till 6,05. TCW-index steg till 119,92 (119,27).

Tisdagens Riksbanksprotokoll, från mötet den 19 april, tolkades överlag som mindre hökaktigt än väntat vilket bidrar till att dämpa kronans attraktionskraft när fokus nu riktas in mot torsdagens räntebesked från ECB.

Analytikerkåren är helt enig om att ECB inte kommer att följa upp räntehöjningen i april med en ny höjning redan i maj, men meningarna går isär om huruvida ECB-chefen Jean-Claude Trichet vid presskonferensen kommer att flagga för en ny höjning redan i juni eller om det kan vänta till i juli.

Portugisiska statspappersräntor ställdes ner markant på förmiddagen efter uppgifterna om att landet är överens med EU och IMF om ett treårigt stödpaket på 78 miljarder euro.

Ralph Solveen, ekonom på Commerzbank, noterade att målet att pressa ner Portugals budgetunderskott till 3 procent av BNP enligt uppgifterna flyttats fram från 2012 till 2013, och han konstaterade att villkoren därmed är "mindre ambitiösa än vad många troligen hade väntat". De till synes milda kraven på Portugal kan därmed antyda att villkoren för stödpaketen till Grekland och Irland också kommer att mjukas upp.

Enligt Ralph Solveen bör dock stödpaketet säkra Portugals finansiering de kommande tre åren.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Nu elektrifieras Coors fordonsflotta: ”En viktig del i vår ambition att bli hållbara på riktigt”

”Vår målsättning är att bli hållbara på riktigt och elektrifieringen av fordonsflottan är ett viktigt steg på vägen”, säger Magnus Wikström, vd Coor Sverige.
”Vår målsättning är att bli hållbara på riktigt och elektrifieringen av fordonsflottan är ett viktigt steg på vägen”, säger Magnus Wikström, vd Coor Sverige.

Serviceleverantören Coor ska halvera sitt klimatavtryck fram till 2025. Ett ambitiöst hållbarhetsmål, men inte utan utmaningar då företaget samtidigt är under stark tillväxt.

– Elektrifiering av bilparken är en nyckel för att lyckas, säger Kristina Olsson, hållbarhetschef hos Coor i Sverige, som i omställningsarbetet har stöd av billeasingbolaget Autolease.

Läs mer om Autolease produkter och tjänster

Som ledande leverantör inom Facility Management erbjuder Coor servicelösningar inom allt från underhåll och energioptimering av fastigheter till drift av personalmatsalar, konferensanläggningar och städtjänster.

– Vi är ett personalintensivt bolag och behöver bilar för att transportera såväl oss själva som våra produkter och utrustning till och från kunderna. Det innebär att hela fordonsflottan är en viktig del i vår ambition att bli ett hållbart företag på riktigt. Bilparken är ju en av de klimatpåverkare som vi själva har kontroll över och kan styra genom att regelbundet se över våra riktlinjer, säger Coors svenska hållbarhetschef Kristina Olsson och förklarar att resan mot en grönare vagnpark har pågått i flera år.

100 procent el vid nytt leasingavtal

Ett mellansteg inför att elektrifiera hela fordonsflottan var till exempel att förbereda alla servicebilar för förnybar och fossilfri diesel (HVO 100). Smart ruttplanering och högre nyttjandegrad av varje enskilt fordon ingår också i konkretiseringen av den ambitiösa hållbarhetsagendan.

– Vi har successivt skärpt vår policy, med starkt stöd hela vägen från koncernledningen som har fastställt vår strategi mot 2025 där vi ska växa verksamheten samtidigt som vi ska bli hållbara på riktigt. För att nå våra mål behöver vi komma snabbt framåt i hållbarhetsfrågorna. När det gäller våra förmåns- och tjänstebilar, som även används privat, är det redan i dag 100 procent el som gäller för den som står i begrepp att teckna nytt leasingavtal. Och nu har vi också börjat med det stora klustret av fordon som används dagligen i vår leverans, säger Kristina Olsson.

Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor Sverige, och Mats Silfver, Sverigechef för Autolease.
Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor Sverige, och Mats Silfver, Sverigechef för Autolease.

Dessa servicefordon, både personbilar och lätta lastbilar, utgör omkring 80 procent av Coors totala vagnpark som i dag består av runt 700 fordon. Övergången till eldrift sker steg för steg i takt med att befintliga leasingavtal löper ut, men möjligheten till effektiv laddning är avgörande för var i landet man går snabbast fram.

– I dag är ett 80-tal av våra servicefordon rena elbilar. Vi har beslutat att el ska vara förstahandsvalet vid alla nyanskaffningar och när vi ersätter bilar efter att leasingperioder går ut, men framöver kommer vi också att behöva vara mer aktiva i hanteringen av hela vår fordonspark och tänka mer flexibelt när det gäller inbyte av bilar, säger Kristina Olsson.

Hon får medhåll av Mats Silfver, Sverigechef för Autolease, som sedan många år bistått Coor med leasing, rådgivning och administration av vagnparken.

– Vi kan hjälpa till att strukturera om bland fordonen. Om en bil exempelvis löper ut i Norrland, där tillgången till laddning än så länge är mer begränsad, kan det vara bättre att beställa en elbil till Stockholm och sedan växla bilar mellan Coors olika enheter. På så sätt kan vi tillsammans jobba för att optimera den totala bilparken, säger Mats Silfver.

Räckvidden blir allt bättre

Han har sett intresset för eldrift växa explosionsartat på senare tid och tror inte det dröjer mer än något år innan förhållandet 80/20 kommer gälla, det vill säga att 80 procent av alla nya bilar som säljs kommer vara laddbara:

– Redan i dag har två tredjedelar av personbilarna som beställs på företagssidan ”en sladd”, och 30 procent av dem är rena elbilar. Men andelen ökar snabbt med de statliga styrmedel som ligger, samtidigt som teknikutveckling gör att räckvidden blir allt bättre och laddinfrastrukturen byggs ut. Utvecklingen av drivmedelspriserna på fossilt bränsle är också avgörande i sammanhanget, säger Mats Silfver och poängterar att allt detta sammantaget innebär en attraktiv totalkostnadskalkyl för den som väljer elbil, även om just leasingkostnaden ibland kan vara högre jämfört med motsvarande fossildriven bil.

För många företag handlar valet också om trovärdighet, att bygga varumärke och ta samhällsansvar. Och som i Coors fall – att se till att de totala koldioxidutsläppen minskar rejält för att nå upp till högt ställda klimatmål.

– För oss är det en ickefråga. Vi vill göra det här och vi ska göra det. Att vara hållbara är en viktig profileringsfråga för oss, där vi även samarbetar med våra kunder, säger Kristina Olsson.

Praktiskt handlar det till exempel om att tillsammans säkerställa att det finns laddplatser hos kunderna för Coors servicebilar. Intresset för eldrift märks också i kundernas kravställningar inför nya upphandlingar, där hållbarhetsfrågor får allt större utrymme. Eftersom företagen är en del av varandras värdekedjor finns en gemensam målbild att leva upp till.

– Om vi kan erbjuda kunderna en fossilfri transport av våra tjänster, så hjälper vi ju också dem i deras hållbarhetsarbete, säger Kristina Olsson och konstaterar att Coors samarbete med Autolease bygger på liknande principer.

Mats Silfver delar den bilden:

– Vi har samma mål och ambition – att vara en drivande kraft för en hållbar omställning.

Läs mer om Autolease produkter och tjänster

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?