1515

Räntor och valutor: Räntorna fortsätter falla

Svenska och internationella marknadsräntor fortsätter ned under förmiddagen med ökad oro över situationen i euroområdets periferi i kombination med svagare tillväxtutsikter i form sjunkande inköpschefsindex i såväl Kina som euroområdet. I Europas periferi stiger räntorna kraftigt.

Börserna faller samtidigt på bred front över hela Europa efter nedgångar i Asien under natten och det noteras betydande prisnedgångar för konjunkturkänsliga råvaror. Euron fortsätter att försvagas mot dollarn och yenen. Kronan tappar mot dollarn men stärks mot den pressade euron.

Den svenska tioåriga statsobligationsräntan har framåt lunchtid sjunkit 8 punkter till 2,84 procent medan den tyska tioårsräntan är ned 6 punkter till 3,00 procent. Även USA-räntorna sjunker markant, med tioårsräntan 6 punkter ned från fredagen, till 3,09 procent.

"Det är riskaversion med flykt till kvalitet. Börserna faller och tuggar gradvis ned. Det mesta är länkat till den förnyade oron för det perifera Europa och dessutom kom det även in svag PMI-data som spädde på dagens trend", säger Fredrik Floric, chefsstrateg vid Nordea.

I Europa stiger räntorna i periferin överlag, med tvåsiffriga ränteuppgångar i såväl Grekland som Spanien, Portugal och Irland. I Italien stiger räntorna med 5-10 punkter efter att Standard & Poor's på lördagen sänkte utsikterna för landets kreditbetyg, på A+, till negativa från tidigare stabila, eftersom politisk oförmåga till reformer kan försena budgetsaneringen. På fredagen sänkte Fitch Greklands kreditbetyg till B+ med negativa utsikter, och varnade för att en förlängning av löptiderna på nuvarande obligationer skulle betraktas som en "default".

Under helgen led dessutom Spaniens premiärminister José Luis Rodriguez Zapatero och hans socialistparti PSOE ett svidande nederlag i de regionala och kommunala valen. PSOE gjorde sitt sämsta val på över 30 år i vad som ses som en protest mot besparingarna.

"Det har kommit många nyheter som skakat om förtroendet", sade Nick Maroutsos, portföljförvaltare vid Kapstream Capital i Sydney, till Bloomberg News.

Den fördjupade skuldoron har dessutom spetsats med tillväxtoro efter att preliminära inköpschefsindex sjunkit i såväl Kina som euroområdet.

Euroområdets samlade inköpschefsindex sjönk kraftigt till 55,4 i maj från 57,8 i april, enligt snabbestimatet. Det var betydligt lägre än de 57,3 som marknaden hade trott på att indexet ligger nu på den lägsta nivån sedan oktober 2010.

Tillverkningsindustrins inköpschefsindex sjönk till 54,8 från 58,0, väntat var 57,5. Industrins produktionsindex sjönk till 55,3 från 60,2. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 55,4 från 56,7 och här hade analytikerna räknat med ett index på 56,5.

"Euroområdets PMI fortsätter att visa en robust tillväxt, men det var den kraftigaste nedgången sedan just efter Lehmans kollaps i slutet av 2008. Det är oklart i vilken utsträckning detta återspeglar tillfälliga faktorer, som störningar av leverantörskedjor efter jordbävningen i Japan, men en försvagning av affärsförtroendet i servicesektorn till den lägsta nivån sedan juli 2009 tyder på att det sker en mer fundamental inbromsning i tillväxttakten", sade Chris Williamson, chefekonom vid Markit som genomför undersökningen, enligt Reuters.

Han konstaterade också att euroområdet fortsatt är tudelat och att tillväxten i Tyskland och Frankrike, trots en dämpning, fortsatt är klart högre än i resten av regionen, där tillväxten har bromsat in till "nära stagnation".

"Det är en mycket nedslående signal", sade Chris Williamson.

ECB-rådsledamoten Ewald Nowotny sade under morgonen att skillnaderna mellan ekonomierna i euroområdet är "oroande", men att ECB inte enbart kan fokusera på problemfallen.

Enligt snabbestimatet från HSBC och Market Economics sjönk inköpschefsindex för Kinas industri till 51,1 i maj från 51,8 i april, vilket var den lägsta nivån på tio månader.

Qu Hongbin, ekonom på HSBC, konstaterade att utfallet är klart under det långsiktiga genomsnittet på 52,3, och inhemsk åtstramning och leveransstörningar i spåren av jordbävningen i Japan har sannolikt påverkat industrin negativt.

I detta massivt negativa nyhetsflöde kom i alla fall Teknikföretagen med en uppreviderad prognos för produktionen i svenska teknikföretag, som nu väntas öka med hela 17 procent i år. I den senaste prognosen räknade Teknikföretagen med en uppgång på uppemot 10 procent. Under 2012 väntas produktionsvolymen öka med 8 procent.

Teknikföretagen konstaterade att det för närvarande finns få hinder för en fortsatt uppgång för teknikindustrin i Sverige. Uppsvinget väntas bli störst för tunga lastbilar följt av tele- och elektronikindustrin, men samtliga av teknikindustrins delbranscher väntas visa visa tvåsiffriga ökningstal.

På valutamarknaden har den tilltagande skuldoron fått euron att fortsätta försvagas mot både dollarn och yenen under förmiddagen. Mot USA-dollarn har euron tappat till 1:398 från 1:417 vid svensk stängning på fredagen. Mot schweizerfrancen försvagades euron till rekordlåga 1:2340 under måndag förmiddag.

"Med de spanska valen har helgen på det hela taget gett ytterligare en anledning att känna sig ängslig för den europeiska skuldsituationen", sade Sean Callow, senior räntestrateg vid Westpac Banking i Sidney, till Bloomberg News.

Yenen har i sin tur stärkts något mot dollarn och den svenska kronan har sedan fredagens stängning försvagats 7 öre mot dollarn till 6:38 och stärkts 2 öre mot euron till 8:92.


Innehåll från Tele2Annons

Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle

Smarta logistikflöden som minskar koldioxidutsläppen. Självkörande, miljövänliga robotar som levererar måltider åt foodora. Och intelligenta fastigheter som håller nere energiförbrukningen.

Utbyggnaden av 5G är i full gång och med den ser vi hur en grön innovationsvåg håller på att ta fart – till nytta både för klimatet och affärerna.

Läs mer om 5G och Tele2 Företag som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle.

Mobilnäten har under senare år successivt blivit allt snabbare och stabilare. Och nu – i takt med utbyggnaden av den femte generationens mobilnät – sker ytterligare ett stort tekniksprång framåt. Det skapar betydligt bättre möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning och minska vårt miljöavtryck.

– 5G är en förutsättning för att vi ska få fram nya hållbara lösningar för individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom Internet of Things, automatisering och artificiell intelligens kommer att ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framöver, säger Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich.

Klimat- och affärsnytta hand i hand

Redan nu ser vi hur allt fler gröna innovationer tar plats. Och de är inte bara långsiktigt bra för vår planet, utan skapar även nya affärsmöjligheter. I takt med de obegränsade möjligheter som kombinationen 5G och IoT ger kommer också många fler innovationer.

I italienska Livornos hamn finns redan i dag ett 5G-nätverk och IoT-lösningar som optimerar logistikflödet för lastning och lossning. På så sätt minimeras transporttiderna för godshanteringen och även tiden när fartygen ligger tomma. Det bidrar till att minska de totala koldioxidutsläppen i hamnen med runt 8 procent. Driften assisteras av AI och baseras på realtidsdata från lagerstatus och mängder av anslutna kameror och enheter i hamnen.

Ett annat exempel är att stockholmarna snart kommer att få möta den rosa transportroboten Doora på väg att avlämna måltider åt matleveransföretaget foodora. Tele2 levererar den 5G-uppkoppling som är en förutsättning för att Doora ska kunna fatta snabba beslut när hon rör sig på gator och torg. Huvudsyftet med pilotprojektet är att profilera ”Q-handel”, Quick Commerce, med extra snabba leveranser av måltider och annat gods. Nästa steg är att optimera alla foodoras leveranser på ett resurssnålt sätt genom att en flotta av Doora-robotar integreras med företagets trafikhanteringssystem.

– Andra intressanta innovationer som ligger nära i tid är intelligenta fastigheter och möjligheten att förhindra skogsbränder med sensorer och drönare i skogsnäringen. En annan användning som nu kommer starkt är att göra produktionen inom industrin både effektivare och säkrare med hjälp av autonoma maskiner och sensorer på medarbetare, säger Erik Wottrich.

Nya tekniken mer energieffektiv

Men 5G-tekniken möjliggör inte bara skiftet mot mer klimatsmarta samhällen. Tekniken i sig är också mer hållbar än tidigare generationers mobilnät.

– Det nät som vi nu rullar ut i Sverige är betydligt mer energieffektivt per överförd datamängd och förbrukar mycket mindre energi totalt sett, berättar Björn Lindberg, chef för Radio & Site Infrastructure på Tele2 och en av de tekniska experter som just nu jobbar intensivt med utbyggnaden av 5G-nätet.

Nästa steg handlar om att använda artificiell intelligens för att göra nätet och driften ännu mer energieffektiv. Här har Tele2 tagit ledarrollen i det internationella forskningsprojektet AI4Green, som samlar 17 olika aktörer från näringsliv och universitet i fem länder. I projektet används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent.

Tele2 har också bestämt sig för att ta tätpositionen inom hållbarhet bland telekomoperatörer.

– Vi har redan tagit flera steg på den här resan, och fler är på väg, berättar Erik Wottrich.

I april 2020 blev Tele2 den första klimatneutrala telekomoperatören i den egna verksamheten i Norden och Baltikum och nyligen antog företaget en ny och ambitiös hållbarhetsstrategi. Två av huvudområdena i strategin är att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet.

– Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich.

Läs mer om hur Tele2 Företag kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?