1515

Räntor och valutor: Pundet på uppgång

Europeiska statspappersräntor steg i onsdagens handel, drivet av ett inledningsvis positivt börsklimat och en högre HIKP-inflation än väntat i Tyskland i april. Portugisiska statspappersräntor fortsatte däremot att sjunka markant i avvaktan på slutliga besked från Finland om stödpaketet till landet.

Data på onsdagsmorgonen visade att tysk KPI steg 0,2 procent i april från i mars och 2,4 procent från april 2010. Det var i linje med det preliminära utfallet, men den EU- harmoniserade HIKP-inflationen, som ECB främst följer, kom in högre än väntat på 2,7 procent.

Luc Coene, ny ECB-rådsledamot från Belgien, betonade inflationsfrågor vid ett tal i Bryssel på onsdagsförmiddagen.

"Det är tydligt att riskerna mot inflationsutsikterna har skiftat över mot uppsidan. Vi ser pristryck i pipeline, vilket förstås betyder att risken för andrahandseffekter inte är negligerbar", sade han.

Euron stärktes mot andra valutor i spåren på den tyska inflationsstatistiken på förmiddagen men trenden bröts när marknadens fokus skiftade över till andra sidan Engelska kanalen.

Brittiska räntor steg och pundet stärktes mot andra valutor efter att Bank of England publicerat sin inflationsrapport som flaggade för lägre tillväxtutsikter och för fortsatt stigande inflation på kort sikt. Euron försvagades från 0:8810 pund på morgonen till 0:8685 som lägst.

"Det finns en stor sannolikhet för att inflationen kommer att nå 5 procent senare i år och det är mer troligt än inte att inflationen ligger kvar över 2-procentsmålet hela 2012", skrev BOE i rapporten.

Jan Störup Nielsen, ekonom på Nordea, konstaterade i ett marknadsbrev att rapporten antyder att Bank of England kan komma att höja redan under tredje kvartalet i år, vilket skulle vara tidigare än vad Nordea har prognostiserat. Han tillägger dock att BOE:s bedömning om den ekonomiska utvecklingen kan vara för optimistisk, trots en nedjustering jämfört med i februari.

"Den inhemska efterfrågan utsätts för allvarligt tryck av negativa reallönetrender och fortsatt hög arbetslöshet. Samtidigt pressas hushållens köpkraft av det mycket ambitiösa sparprogram som lanserats av den nya regeringen för att minska budgetunderskottet", skrev Jan Störup Nielsen.

Svenska statsobligationsräntor steg 3-5 punkter på onsdagen, mest i kortare löptider. Tioårsräntan steg 3 punkter, till 3,09 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten krympte till -5 punkter (-6).

Euron stärktes 2 öre mot kronan, till 8:97, medan dollarn stärktes drygt 3 öre, till 6:27. TCW-index steg till 120,72 (120,26).

Ny svensk information på onsdagen var att klädhandeln fortsatte att utvecklas trögt i april, +0,7 procent jämfört med april 2010, trots att vintern då hastigt byttes ut mot försommar. Skohandeln var däremot stark med en ökning med 6,9 procent.

TNS/Prosperas enkät bland aktörer på den svenska finansmarknaden visade att inflationsförväntningarna steg ytterligare något på ett och två års sikt medan de var oförändrade, på 2,2 procent. Rapporten lades snabbt till handlingarna, större intresse riktas mot nästa rapport den 15 juni, där även arbetsmarknadens parter tillfrågas. Den rapporten har potential att bli mycket viktig för Riksbankens räntebeslut i början av juli.

I USA ökade underskottet i utrikeshandeln till 48,2 miljarder dollar i mars från 45,4 miljarder i februari. Det var ett större underskott än de 47,0 miljarder dollar som väntades enligt Bloomberg News enkät, men det fanns också en rad ljuspunkter i rapporten.

Exklusive olja minskade underskottet till 16,9 miljarder dollar i mars från 20,0 miljarder i februari, och exporten steg samtidigt till rekordhöga 172,7 miljarder dollar.

"Återhämtningen i exporten är välkommen för tillväxtutsikterna för industrin och mer i linje med ISM:s exportorderindex, och styrkan i importen understryker tillväxten i USA:s inhemska efterfrågan", skrev RDQ Economics i en kommentar, där de också noterade att månadsstatistiken inte antydde någon effekt från naturkatastrofen i Japan på handelsflöden mellan de båda länderna.

Den amerikanska tioårsräntan noterades till 3,21 procent vid den svenska marknadens stängning, upp från 3,16 procent samma tid på tisdagen. Långa USA-räntor steg på tisdagskvällen inför onsdagskvällens auktion av tioåriga obligationer, men noterade endast blygsamma rörelser på onsdagen.

Statistik från Kina visade överlag på en viss inbromsning i tillväxten. Utfall för april för detaljhandel, industriproduktion och penningmängd visade en något lägre ökningstakt än i mars och även under förväntningarna. PPI steg också mindre än väntat, medan KPI ökade 5,3 procent i årstakt, vilket var ned från 5,4 procent i mars men ändå över förväntade 5,2 procent i Bloomberg News prognosenkät.

Kina uppgav i ett uttalande efter SED-mötet med USA i Washington (Strategic Economic Dialogue) att landet står inför utmaningar från stigande konsumentpriser och att de kommer att bibehålla en "klok" (prudent) penningpolitik. Kina ska också försöka öka den inhemska efterfrågan.

USA:s finansminister Timothy Geithner sade att han hoppas att Kina ska tillåta yuanen att stärkas "snabbare och bredare" mot valutorna hos sina handelspartners, medan Kinas vice finansminister Zhu Guangyao konstaterade att även om länderna är överens om att yuanen ska stärkas, så har de skilda uppfattningar om hur snabbt detta ska ske.

"Kina kommer att fortsätta med en reform av sin växelkursmekanism för att öka yuanens flexibilitet. Uppfattningen från USA:s sida är att yuanen bör stärkas kontinuerligt i en snabbare takt, så vi har olika uppfattning om graden av appreciering", sade Zhu Guangyao.


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Vinsten med att energioptimera fastigheter med AI

Jonas Holmberg, energiingenjör på Riksbyggen.
Jonas Holmberg, energiingenjör på Riksbyggen.

Cirka 50 procent. Så mycket värmeenergi har Riksbyggen kunnat spara i ett pilotprojekt under en månad genom att använda artificiell intelligens för att optimera uppvärmningen. Och det i en relativt ny, energieffektiv fastighet. Nu tas projektet vidare för att kunna minska den energiåtgång, och inte minst miljöpåverkan, som fastigheter står för.

Det började med ett problem, men också med en lösning.

Problemet heter driftoptimering, och handlar om att försöka hålla inomhustemperaturen i en byggnad på en jämn temperatur, året om, dygnet om.

– Ett modernt värmesystem bygger på att du har givare som mäter utetemperaturen, plus att du har regulatorer som kan öka och minska temperaturen på elementen, förklarar Jonas Holmberg, energiingenjör på Riksbyggen.

Läs mer om Riksbyggens energiförvaltning

Tanken är att om temperaturen ute går under en viss nivå ska värmen inomhus höjas automatiskt, så att innetemperaturen alltid är behaglig. Problemet är bara att systemet har svårt att planera framåt och ta hänsyn till att uppvärmning och nedkylning är en process som tar tid.

– Säg att det är en solig sommardag och huset är varmt, men på natten går temperaturen ner under tio grader en stund. Då vill systemet höja värmen trots att de som bor där inne bara vill få lite svalka.

Problemet skulle kunna lösas om en ingenjör flera gånger per dag gick in och optimerade systemet för de yttre förutsättningar som gäller just då, men det skulle vara extremt kostsamt och tidskrävande. Och det var när Jonas Holmberg funderade på hur det här i stället kunde automatiseras som lösningen dök upp.

– Vi deltog som partner i ett hackaton oktober 2020 där programmerare skulle optimera en fiktiv stad och dess byggnader, och då slog det mig att det egentligen inte borde vara så svårt att göra det på riktigt med hjälp av AI.

Långsiktig värmereglering

Anledningen är att moderna byggnader har sensorer som generar data dygnet runt. Den informationen, i kombination med en tiodygnsprognos från SMHI, gör att AI kan räkna ut hur varmt eller kallt det kommer att vara i byggnaden om tio timmar. Utifrån det kan värmen regleras mer långsiktigt, något som kan skapa en jämnare temperatur där man slipper toppar och dalar, samtidigt som det minskar energiförbrukningen.

– Vi startade piloten i slutet av mars 2020, och under april och maj sparade vi totalt 15 500 kilowattimmar, vilket är en besparing på femtio procent av värmeanvändningen. Och det i ett nyproducerat hus som hade klarat miljöbyggnad silver och var manuellt energioptimerad av oss i förväg.

Kontakta Riksbyggen och se hur mycket din fastighet kan spara.

Totalt räknar Jonas Holmberg att tekniken skulle kunna spara cirka 20 procent av värme användningen utslaget över ett år, bara på uppvärmningssidan.

– Fastigheter står för 40 procent av Sveriges energiåtgång, så det här skulle innebära en stor besparing på miljön. Dessutom blir det roligare som energiingenjör att jobba med ny teknik, och eftersom Riksbyggen redan i dag har en proaktiv it-avdelning och en ledning som lyssnar och inte är rädda för att testa ny teknik kan det här ge stora effekter.

Ska fortsätta utvecklingen

Planen nu är att utveckla fler funktioner samt att träna AI på flera olika typer av fastigheter, men också att fortsätta att utveckla fler tjänster där AI kan hjälpa till att optimera driften.

– Första delen av digitaliseringen var att samla in data, nu är det dags att använda informationen för att agera och göra förändringar, något som ger både bättre miljö och roligare arbetsplats.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?