1515

Räntor och valutor: Euron på rekordnivåer

Europeiska statspappersräntor steg svagt i förmiddagens handel medan euron handlades upp till den högsta nivån mot dollarn sedan november/december 2009, 1,4650.

Dollarn försvagades samtidigt mot andra valutor, drivet av ett fortsatt positivt riskklimat, när investerare sökte sig till valutor som kan generera bättre avkastning.

Martin Enlund, valutastrateg på Handelsbanken, påpekar i ett kundbrev att även om euron nu noterar ett och ett halvårshögsta mot dollarn så är den europeiska valutan ändå för närvarande svagare än de långsiktiga genomsnittskurserna mot alla andra G10-valutor utom just dollarn samt mot brittiska pund.

Han konstaterar vidare att när euro/dollarkursen handlades runt nuvarande nivå hösten 2008 så var eurons breda handelsviktade värde 8 procent högre än nu. Därmed borde euro/dollar-kursen kunna handlas upp ytterligare utan att det leder till en valutakursrelaterad inbromsning i ekonomin.

"Det borde också innebära att tyska företag och europeiska politiker inte börjar klaga ännu på ett tag. Valutastyrka bör inte heller kunna bli något större argument mot räntehöjningar vad gäller ECB", skrev Martin Enlund.

Den tyska näringslivsindikatorn IFO-index sjönk till 110,4 i april från 111,1 i mars, vilket var marginellt under väntade 110,5 enligt Bloomberg News enkät. Index över nuläget steg oväntat till 116,3 från 115,8 medan index över utsikterna sjönk något mer än väntat, till 104,7 från 106,5 i mars.

Analytiker konstaterade att den måttliga indexnedgången antyder att det tyska näringslivet ännu inte tyngs nämnvärt av höga oljepriser, ECB:s räntehöjning, den starkare euron eller problemen i Japan och Mellanöstern/Nordafrika. IFO-ekonomen Klaus Abberger konstaterade att exportmöjligheterna skulle vara bättre med en svagare euro, men exportförväntningarna är ändå väldigt goda nu.

Brittiska pund stärktes något mot andra valutor efter att statistik om den brittiska detaljhandeln i mars överraskat på uppsidan. Försäljningen steg 0,2 procent jämfört med i februari i stället för den väntade nedgången med 0,5 procent.

4Cast noterar att tremånaderstrenden nu pekar mot ett svagt positivt BNP-bidrag detaljhandeln, ett första BNP- estimat publiceras den 27 april. Mer allmänt hoppas handlare och analytiker på att ett varmare väder och påskledighet ska generera bättre försäljning i april, men åtstramningar och svagt sentiment bland hushållen kan betyda att en eventuell uppstuds i början på andra kvartalet kan bli kortvarig.

Svenska statobligationsräntor noterade endast blygsamma rörelser i onsdagens avkortade handel inför påsken, stora förändringar i räntetabellen beror på obligationsbyten, det vill säga de två- och femåriga obligationer som noteras i tabellen på torsdagen har längre löptider än de som noterades på onsdagen. Tioårsräntan sjönk 1 punkt, till 3,25 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till -7 punkter (-4).

Euron stärktes 1 öre, till 8:92 mot den svenska kronan medan dollarn försvagades knappt 4 öre, till 6:09 medan TCW-index steg till 119,08 (119,03). Som lägst handlades dollarn till 6:0735 mot kronan på torsdagen, vilket var den lägsta noteringen sedan augusti 2008.

Marknadsaktörer fortsatte att analysera onsdagens budskap från Riksbanken, och en allmän åsikt verkar vara att protokollet från det penningpolitiska mötet, som publiceras den 3 maj, blir mer intressant än vanligt.

Utöver djupare insikter om hur majoriteten ser på riskerna med de stigande inflationsförväntningarna riktas intresse bland annat mot hur reservanten Karolina Ekholm har resonerat.

Hon har vid tidigare reservationer i stort sett enbart hänvisat till att omvärldsräntorna kommer att bli lägre än i Riksbankens prognos som skäl för en mer expansiv hållning än vad majoriteten förordat. Nu har detta argument helt fallit, och ändå fortsatte hon att argumentera för att Riksbankens penningpolitik skulle skifta över i mer expansiv riktning - trots majoritetens uppenbara oro för de stigande inflationsförväntningarna.

Fredric Floric och Mats Hydén, analytiker på Nordea Markets, noterar i ett kundbrev att det underliggande budskapet från majoriteten i direktionen var hökaktigt, och de räknar med att räntebanan kommer att revideras upp i samband med julimötet, i synnerhet om Prosperas inflationsenkät i mitten på juni uppvisar den allmänt väntade ökningen i inflations- och löneförväntningarna.

Fredric Floric konstaterar att Riksbanken egentligen borde ha haft tillräckligt underlag för en viss justering av räntebanan redan i den penningpolitiska uppföljning som presenterades på onsdagen. Utvecklingen sedan i februari har stämt väl överens med det alternativscenario med högre inflation som Riksbanken då publicerade, KPI-prognosen justerades faktiskt upp över den bana som redovisades i riskscenariot.

Flera analytiker har sedan länge ifrågasatt värdet av Riksbankens alternativscenarier, även om utvecklingen vid flera tillfällen har gått väl i linje med riskscenarierna så har den penningpolitiska hållningen sällan eller aldrig justerats i linje med alternativscenariot vid påföljande räntemöte.

Fredric Floric konstaterar att andra motverkande faktorer delvis kan förklara varför Riksbanken sällan eller aldrig följer sina egna implicita rekommendationer när ett alternativscenario förefaller vara uppfyllt, dessutom gör Riksbanken sällan eller aldrig några större förändringar i prognoser eller penningpolitisk hållning i samband med penningpolitiska uppföljningar.

En något trist konsekvens av detta är att Riksbanken egentligen har utrymme att ändra sig endast tre gånger om år, i samband med penningpolitiska rapporter. Den här gången tror i alla fall Fredric Floric att alternativscenariot med högre inflation från Riksbankens februarirapport, och som innebär en väsentligt brantare räntebana på kort sikt, kan vara en bra utgångspunkt inför den penningpolitiska rapporten i juli.

Amerikanska statspappersräntor steg något efter den svenska marknadens stängning på onsdagen, tyngda av ett positivt börsklimat. I torsdagens Europahandel noterade USA-räntorna dock endast blygsamma rörelser inför ny konjunkturstatistik på eftermiddagen.

Vid den svenska stängningen på torsdagen noterades tioårsräntan till 3,41 procent, 3 punkter högre än vid onsdagens svenska stängning.


Innehåll från Workday SwedenAnnons

Ta ledningen i den digitala transformationen – med Workday

Workday har under många år varit en ledande aktör inom enterprise-system. Deras unika, molnbaserade lösning är det enda systemet på marknaden idag som samlar funktioner för ekonomi, HR-administration och planering i ett. 

– Med ett enda affärssystem hjälper vi kunderna att i realtid planera, mäta prestanda, genomföra projekt och analysera resultaten, säger Workdays Nordenchef, Karin Hagman.

Genom åren har Workdays lösningar stöttat globala jättar som FedEx, Levi Strauss och AstraZeneca i arbetet med att föra in medarbetarupplevelsen i den digitala tidsåldern. Det molnbaserade systemet erbjuder en oberoende plattform som samlar realtidsdata kring företags samtliga affärsområden, vilket möjliggör informerade beslut i rätt tid.

– Digital transformation är viktigare än någonsin. För många innebär dock ökad digitalisering att skaffa fler system. I slutänden sitter man i en djungel av information och funktioner, som kräver både tid och resurser för att hantera. Därför har vi samlat tjänster för ekonomi, HR och planering i ett enda system, förklarar Karin.

Då nästan hälften av ekonomiansvariga idag uppger att de fortfarande är i ett tidigt skede när det gäller att digitalisera sina processer för att skapa effektivitet, insikter och affärsvärde, kommer detta framöver att vara en avgörande konkurrensfördel. 

– I takt med att ekonomiansvariga övergår från att fokusera på att rapportera siffror till att bli drivkrafter för företagets strategi, kommer digital teknik att vara central för att tillhandahålla de datadrivna insikter som krävs för att bättre stödja såväl företaget som partner och kunder.

Vågar visa vägen

Michael Ladurner, CFO på Intrum, Europas marknadsledande företag för kredithanteringstjänster, är en av de som vågar visa vägen. För att realisera Intrums skalbarhet och effektivitet har företaget identifierat ett behov av att förändra och förenkla sina rutiner för att stärka sin konkurrenskraft och öppna för ökad, organisk tillväxt. Detta har lagt grunden till transformationsprogrammet ONE Intrum, vilket innefattar en ny operativ modell och implementering av en global och digital end-to-end-process.

– Workdays lösning stöder vårt förstärkta fokus på digitalisering och gör att vi kan dra nytta av skalfördelar i en multinationell miljö, då vi går från att vara ett multi-lokalt till ett globalt datadrivet företag, säger Michael Ladurner.

Möjliggör prediktivt arbete

Med Workdays inbyggda ramverk och funktioner kan företag både standardisera och strömlinjeforma sin verksamhet, oavsett avdelning. Samtidigt är systemet både flexibelt och dynamiskt nog för att på bara några minuter enkelt kunna anpassas och konfigureras för att möta verksamhetsförändringar eller nya krav. 

– Workdays plattform samlar data, lägger till maskininlärning för att automatiskt identifiera och agera på mönster och presenterar resultat i realtid. Detta lägger sedan grunden såväl för beslutsfattande från dag till dag, som för prediktivt arbete inför framtiden. Med förmågan att både planera, genomföra och analysera banar man väg för en framgångsrik organisation, både ur medarbetarnas och kundernas perspektiv, förklarar Karin Hagman. 

Har gått starkt framåt

Workday har under de senaste åren gått starkt framåt med fler stora affärer trots pandemins negativa effekter. Ett närliggande exempel är LKAB, som i februari valde Workday för att leverera ett affärssystem som möjliggör standardisering och effektivisering av verksamheten över alla avdelningar. 

– Vi har satt upp ambitiösa produktivitets- och miljömål, bland annat att uppnå koldioxidfri produktion senast 2045. Digital transformation är nyckeln till vår strategi och Workday kommer att göra det möjligt för oss att föra in vår verksamhet i den digitala tidsåldern, avslutar Sven-Eric Ersson, Lead Project Manager, LKAB.

Läs mer om Workdays kommande event Conversations for a Changing World 

www.workday.se 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Workday Sweden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?