1515

Räntor och valutor: Stabil dag för kronan

Svenska korträntor sjönk initialt något och kronan försvagades lite direkt efter Riksbankens besked om att såväl reporäntan som räntebanan höjs, även om höjningen av räntebanan var något mindre än marknaden räknat med.

Räntorna i övriga Europa var överlag upp 1-2 punkter efter blandad statistik.

Vid lunchtid var den svenska tvåårsräntan upp 1 punkt till 2,12 procent. Den tioåriga benchmarkräntan upp 2 punkter till 3,52 procent, medan den tyska tioåringen var upp 2 punkter till 3,31 procent, från måndagens svenska stängning.

Riksbanken meddelade på morgonen att reporäntan höjs med väntade 25 punkter till 1,50 procent och att räntebanan höjs något. I slutet av året pekar Riksbankens räntebana på 2,24 procent, medan marknadens förväntningar låg kring 2,50 procent.

I slutet av prognosperioden bedöms reporäntan nu ligga på 3,6 procent, jämfört med 3,5 procent i decemberprognosen.

Liksom tidigare reserverade sig de två "duvorna" Karolina Ekholm och Lars EO Svensson mot såväl räntebeslut som reporäntebana.

Analytiker ansåg att dagens räntebesked bjöd på få överraskningar och sade att Riksbanken lär få komma tillbaka senare med en ny upprevidering av reporäntebanan.

"De har tagit till sig starkare internationella signaler och inflationsimpulserna från råvarupriserna och de pratar lite om arbetsmarknaden och avtalsrörelsen. Vi tycker att det är ett steg i rätt riktning, men vi tror att de måste komma tillbaka", säger Annika Winsth.

Nordea spår en reporänta på 2,50 procent i slutet av året, med risk på uppsidan.

En skillnad mellan Riksbanken och Nordea är att Nordea är mer pessimistiska om arbetsmarknadens funktionssätt.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, noterar att det var väldigt små förändringar av makroprognoserna, men att bland annat inflationen i närtid är uppreviderad på grund av råvarupriserna.

Han konstaterar också att Riksbanken betonar att kronan stärkts mer än väntat, och att direktionen tror att kronan kommer försvagas marginellt.

Riksbanken presenterar också ett alternativscenario med en starkare krona och lägre omvärldsräntor, och skriver att reporäntan då skulle behövas höjas i en långsammare takt under prognosperioden.

"Det är ett fullt realistiskt scenario, med bra statsfinanser och export. Det talar för att det räcker med fyra höjningar i år", säger Knut Hallberg.

Johan Javeus på SEB tycker att budskapet från Riksbanken var en aning mjukare än vad marknaden hade räknat med, men det föranleder inga förändringar av SEB:s prognoser. SEB fortsätter att räkna med 25-punktershöjningar vid varje möte i år, vilket innebär en reporänta på 2,75 procent i slutet av året.

SCB-statistik på morgonen visade att den totala lagervolymen sjönk med 0,3 procent under fjärde kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal, att kapacitetsutnyttjandet i industrin steg med 0,2 procentenheter, till 89,0 procent och att antalet anställda ökade totalt med 1,6 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal året före.

Under förmiddagen publicerade också Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik, som visade att den öppna arbetslösheten uppgick till 4,6 procent av arbetskraften i januari, jämfört med 4,5 procent i månaden före. Inklusive antalet personer med aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 8,5 procent av arbetskraften i januari, oförändrat från i december.

AF konstaterar att året börjar med en uppgång på arbetsmarknaden med många fler lediga jobb, fler personer som får arbete och färre nya arbetslösa

Tysk statistik på morgonen visade att BNP preliminärt ökade med 0,4 procent under fjärde kvartalet, jämfört med tredje, och med 4,0 procent jämfört med ett år tidigare. Utfallet var marginellt lägre än förväntningarna.

I Frankrike var BNP-besvikelsen mer uttalad. BNP steg 0,3 procent under det fjärde kvartalet, häften av de 0,6 procent som väntades. I årstakt ökade BNP 1,5 procent, väntat 1,7 procent.

Även tyska ZEW-index kom in lägre än förväntningarna.

Tyska institutionella investerare och analytiker blev visserligen lite mer optimistiska i sin bedömning av de ekonomiska utsikterna i Tyskland i februari jämfört med månaden före. Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland steg till +15,7 i februari, jämfört med +15,4 månaden före. Men det var en mindre uppgång än väntade +20,0.

Index för den nuvarande situationen i Tyskland steg samtidigt till 85,2 från 82,8 månaden före. Analytiker hade väntat ett index på 83,0.

Enligt ZEW-ekonomerna utgör inte längre skuldkrisen i vissa europeiska länder något hot mot näringslivscykeln, men de noterar att många investerare ser en stark uppgång i inflationen de kommande sex månaderna. Det finns också en gradvis uppåtgående trend i förväntningarna på ECB:s styrräntor.

Brittisk KPI-statistik kom in exakt i linje med förväntningarna, +0,1 respektive +4,0 procent, för januari.

Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2 procent, mätt som KPI.

Bank of Englands chef Mervyn King tvingades därmed återigen skriva brev till finansminister George Osborne och förklara varför den brittiska inflationen överskrider målet.

I brevet skrev han att BOE räknar med att inflationen kommer att stiga till 4-5 procent de kommande månaderna på grund av tillfällig påverkan från skattehöjningar, högre råvarukostnader och det svagare pundet, men att prisuppgångarna kommer att dämpas på medellång sikt. Utsikterna för inflationen på medellång sikt är dock "osäkra", enligt BOE-chefen.

Amerikanska marknadsräntor pekar svagt uppåt i förmiddagens europeiska handel, inför viktig statistik i eftermiddag.

Allra tyngst är detaljhandeln i januari, väntat +0,5 procent från december (+0,6 procent exklusive bilar). Dessutom blir det Empire Manufacturing Index, väntat en uppgång till 15,00 i februari från 11,92 i januari, samt importpriser, TICS-data, lager av osålda varor och NAHB husmarknadsindex.

Den tvååriga USA-räntan är upp 3 punkt till 0,86 procent och den tioåriga 1 punkt till 3,63 procent, jämfört med svensk stängning på måndagen.

På valutamarknaden har euron hämtat tillbaka en tidigare försvagning mot dollarn på morgonen och handlas kring 1:352, jämfört med 1:348 på måndagseftermiddagen.

Mot yenen har dollarn stärkts något till 83:50 (83:33).

Bank of Japan skrev på tisdagen upp sin bedömning av ekonomin i samband med räntebesked under natten där såväl styrränta som program för tillgångsköp lämnades oförändrade.

Den nya bedömningen är att Japans ekonomi gradvis tar sig gradvis ur den nuvarande inbromsningen. Enligt BOJ har den globala ekonomin har börjat växa igen, ledd av tillväxtländer och råvaruexporterade länder, och Japans export och produktion visar tecken på att återta en uppåttrend.

Kronan är vid lunchtid knappt 2 öre starkare mot dollarn och stabil kring 8:75 mot euron.

Table


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?