1515

Råvaror: Oljan upp, metaller ned

Medan Brent-oljan steg under torsdagens förmiddagshandel och återigen visade en ny rekordspread mot WTI-oljan, föll metallerna över hela fronten. Däremot visade bomullspriset nya rekordhöjder.

På råoljemarknaden visade WTI-oljans marstermin var i stort sett oförändrad på 86:70 vid klockan 11.30. Brentoljan handlades till 102:53, motsvarande en klättring om 0:73 dollar per fat. Spreaden mellan de två råoljorna noterade därmed ett nytt rekord på över 16 dollar per fat.

Bank of America/Merrill Lynch skrev i en analys att Brent-oljan sannolikt kommer att sjunka till under 90 dollar per fat på kort sikt, främst på grund av att Opecs lediga kapacitet är 5,4 miljoner fat per dag medan bankens prognos pekar mot en efterfrågeökning om 1,5 miljoner fat.

IEA presenterade på under förmiddagen sin månatliga oljerapport med uppdaterade prognoser. I rapporten höjde organisationen den globala efterfrågeprognosen för 2011 till 89,27 miljoner fat per dag från 89,13 miljoner i januariprognosen, främst med hänvisning till förbättrade ekonomiska utsikter för Nordamerika.

På utbudssidan höjde organisationen prognosen till 53,5 miljoner fat per dag, från tidigare 53,4.

Under onsdagseftermiddagen redovisade det amerikanska energidepartementet statistik som visade att de amerikanska råoljelagren steg med 1,9 miljoner fat under förra veckan, i stort sett i linje med Bloomberg News analytikerenkät.

Råoljelagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, sjönk med 0,93 miljoner fat. Det innebar att lagren föll tillbaka från att ha varit på den högsta nivån sedan minst april 2004, då mätningarna inleddes.

Lagren av bensin steg med 4,7 miljoner fat, mot väntade 2,6 miljoner, medan destillatlagren ökade med 0,3 medan förväntningarna pekade mot en nedgång om 1,0 miljoner.

"Råoljestatistiken var neutral till bullish eftersom Padd 1-3 och Cushing redovisade en hygglig lagerminskning. Produktstatistiken var däremot negativ eftersom bensin fortsätter att öka mycket mer än normalt och destillat visade en ökning avviker från den säsongsmässiga trenden. Råoljan och de fyra huvudprodukterna steg med 5 miljoner fat förra veckan", skriver DNB Nor i en kommentar.

Situationen i Egypten är ett ämne för stor osäkerhet som har skapat en betydande premie på oljepriset den senaste tiden, enligt SEB.

"I går rapporterades dödsfall och vicepresidenten Omar Suleiman sade att en dialog var det enda alternativet till kaos. Vi väntar oss därmed att en betydande riskpremie från Egypten kommer att vara kvar på marknaden men beroende på utvecklingen kan intradagsrörelser upp eller ned vara betydande", skriver SEB i ett marknadsbrev.

IEA noterade att flöden genom Suezkanalen och via oljeledningen Sumed rapporteras vara oförändrade. Men om transportstörningar i kanalen skulle inträffa, är ledig kapacitet tillänglig via Sumed-ledningen, men frakttider och kostnader skulle öka om fartyg tvingas åka genom Goda Hoppsudden.

På basmetallmarknaden London Metal Exchange var det entydiga nedgångar med koppar back 39 dollar till 9.886 dollar per ton.

"Vi anser att varje tillbakagång är tillfällig eftersom den kinesiska konsumtionstillväxten kommer att fortsätta vara robust medan utbudet misslyckas med att hålla jämna steg", skrev Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På onsdagen sjönk kopparn med 135 dollar vilket innebar att priset åter föll under 10.000-dollarsnivån.

Toppresterande tenn visade den minsta nedgången och tappade 5 dollar till 31.250. Bland övriga var aluminium ned 8 dollar till 2.537 dollar, medan nickel var ned 175 dollar till 28.200.

"Världens största tennproducent, Indonesiens PT Timah, har bekräftat trenden om fallande produktionstakter i Indonesien, världens näst största producent och den största exportören av tenn. Bolaget producerade 'bara' 40.400 ton förra året, vilket var hela 10 procent mindre än året före", skriver Commerzbank i ett markandsbrev.

Även ädelmetallerna föll, med spotpriset på guld visade en nedgång på 4:55 dollar. Priset låg strax över 1.359 dollar per uns.

"Efterfrågan på riskskydd har minskat. Men vi ser inte någon betydande minskning. Den nuvarande trenden att guld ska återhämta sig är intakt", sade Darren Heathcote, tradingchef vid Investec Bank till Bloomberg News.

Efterfrågan på metallen kan komma att stödjas genom att metallen kan användas som säkerhet vid trading. Tidigare under veckan meddelade JP Morgan att de kommer att tillåta just det, och följer därmed liknande beslut från CME Group och Intercontinental Exchange.

Silver visade en nedgång på 0:31 dollar till 29:90 dollar.

Bomullens tremånderstermin klättrade till nya rekordnivåer på torsdagsmorgonen, och noterade en uppgång om 4:26 dollar till 184:84 dollar per pund.

Noteringar cirka klockan 10.30

Table


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?