1515

Räntor och valutor: Kronan tappar i värde

Europeiska marknadsräntor inledde torsdagen med att sjunka, men nedgången vändes i en uppgång på eftermiddagen efter oväntat stark USA-statistik. Svenska kronan försvagades efter industristatistik från SCB.

Under dagen vidgades CDS:erna mellan tyska räntor och euroområdets problemländer, framförallt för Portugal, då investerare åter började tvivla på förmågan till skuldsanering. Ränteuppgångarna fick ECB att ingripa och köpa portugisiska obligationer, enligt Wall Street Journal.

Räntan på den svenska tioåriga benchmarkobligationen slutade oförändrat på 3,48 procent, medan den tyska tioårsräntan var upp 2 punkter till 3,30 procent, jämfört med svensk stängning dagen före.

SCB-statistik på förmiddagen visade att industriproduktionen sjönk med 2,1 procent i december, medan orderingången ökade med 0,8 procent.

Analytiker hänvisade nedgången till att produktionen antagligen drabbades av transportproblem på grund av det dåliga vädret och av de mycket höga elpriserna som ledde till att elintensiv industri drog ned på eller tillfälligt stoppade produktionen.

Enligt Torbjörn Isaksson, Nordea, gör industrisiffrorna det ännu mer troligt att BNP-tillväxten för fjärde kvartalet snarare kommer att bli lägre än högre än 7 procent jämfört med ett år tidigare.

"Men det bör inte oroa Riksbanken. Tillväxten är fortfarande hög och indikatorerna starka, vilket tyder på att tillväxten i ekonomin kommer att förbli hälsosam en bra bit in i 2011", enligt Torbjörn Isaksson.

Handelsbankens Anna Råman var inte heller oroad över tillväxtutsikterna på kort sikt utan såg nedgången som tillfällig och väderrelaterad.

Analytiker lyfte också fram att orderingången ökade, vilket tyder på en fortsatt stark underliggande trend.

Aktörerna på den svenska räntemarknaden är helt eniga om att Riksbanken kommer att höja reporäntan vid såväl nästa veckas möte som kommande möten i april och juli, enligt en enkät som Skop har genomfört bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden på uppdrag av Handelsbanken den 8- 9 februari.

I korten ligger 25-punkterhöjningar vid samtliga tre möten, en aktör tror på en 50-punktershöjning, och genomsnittsprognosen för reporäntan efter Riksbankens julimöte är 2,01 procent.

Av de tillfrågade tror 68 procent att Riksbanken kommer att justera upp sin reporäntebana vid räntemötet nästa vecka. Övriga tror på en oförändrad bana.

Tidigare på morgonen visade Svensk Handel Stils "blixtindex" att klädhandelns försäljning sjönk 2,2 procent i januari jämfört med samma månad året före, medan skohandeln minskade 0,6 procent.

Mikael Sandström, branschordförande i Svensk Handel Stil, tonade ned utfallet med att januari är en reamånad och tillsammans med februari de minst betydelsefulla försäljningsmånaderna under året.

Industristatistik presenterades även i andra europeiska länder. I Frankrike steg industriproduktionen oväntat med 0,3 procent jämfört med föregående månad, bättre än väntade -0,3 procent.

I Storbritannien ökade visserligen industriproduktionen som väntat med 0,5 procent i december, från månaden före, och med 3,6 procent från ett år tidigare.

Men däremot sjönk produktionen i tillverkningsindustrin oväntat för första gången sedan i april i fjol, med 0,1 procent, väntat +0,4 procent, och ökade med 4,4 procent från december 2009, väntat +5,4 procent.

Det kallaste decembervädret på ett sekel på de brittiska öarna antas ligga bakom nedgången i tillverkningsindustrin.

Inflationsstatistik på morgonen visade att dansk KPI kom in snäppet högre än väntat, medan den norska inflationsstatistiken var däremot lägre än väntat, såväl för huvudsiffrorna som för kärninflationen.

Shakeb Syed, Handelsbanken, konstaterade att utfallet innebär att argumenten för en räntehöjning från Norges Bank före juni har försvagats. Han förklarade prisnedgångarna med betydligt lägre matpriser, något som han dock tror kommer att vändas i sin motsats redan i februari då aviserade prishöjningar från kedjorna antagligen slår igenom i konsumentpriserna.

Även Nordeas Erik Bruce ansåg att argumentet för en räntehöjning före juni/augusti tydligt har försvagats, men eftersom de räknar med högre inflation framöver håller de fast vid sin prognos om en första räntehöjning i juni.

Bank of England lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 0,50 procent liksom målet att köpa tillgångar oförändrat på 200 miljarder pund, vilket även det var i linje med förväntningarna.

Torsdagens beslut baseras på nya prognoser, som publiceras nästa vecka, den 16 februari.

Bundesbankchefen Axel Weber meddelade att han inte skulle göra något uttalande om sina framtidsplaner i samband med ett tal i Wien, vilket tidigare uppgavs. Han sade att han talat med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och kommit överrens om att tala med henne igen innan han uttalar sig.

På onsdagen uppgav källor för Reuters att Axel Weber inte längre är aktuell som kandidat att efterträda fransmannen Jean-Claude Trichet som chef för ECB. Tidigare har han varit ett återkommande namn i dessa diskussioner. Tyska nyhetsbyrån DPA uppgav på onsdagen att Axel Weber också skulle lämna Bundesbank för ett jobb på Deutsche Bank.

Amerikanska räntor vände uppåt på eftermiddagen efter statistik som visat att antalet nyanmälda arbetslösa minskade med 36.000 personer till 383.000 förra veckan, vilket var den lägsta nivån sedan i juli 2008.

Väntat var en mindre nedgång till 410.000, enligt Bloomberg News enkät.

Genomsnittet för de fyra senaste veckorna sjönk till 415.500, jämfört med reviderade 431.500 (430.500).

Enligt RDQ Economics verkar det som att trenden i antalet nyanmälda arbetslösa fortsätter att röra sig nedåt, genom väderrelaterad och årsskiftesvolatilitet.

"Vi ser detta, tillsammans med fortsatt sjunkande varseltal, som ett tecken på ytterligare gradvis förbättring på arbetsmarknaden", skrev de i en kommentar till statistiken.

Så snart vädereffekterna avtar räknar de med en betydande ökning i takten som nya jobb skapas i privat sektor och RDQ Economics räknar fortsatt med att amerikanska arbetsgivare kommer att skapa runt 2,5 miljoner jobb under 2011.

Annan statistik visade att grossistlagren ökade med 1,0 procent i december, vilket var mer än väntade +0,7 procent. Försäljningen ökade 0,4 procent.

På onsdagen sjönk USA-räntorna efter ett positivt mottagande av en emission av tioåriga obligationer. I dag emitteras 30-åriga obligationer för 16 miljarder dollar.

På valutamarknaden stärktes dollarn mot euron och handlades på eftermiddagen kring 1:36, jämfört med 1:37 på onsdagseftermiddagen. Euron tyngdes av den förnyade oron kring bland annat Portugals skuldsituation, medan dollarn gynnades av den starka arbetsmarknadsstatistiken.

Dollarn var även starkare mot yenen och handlades på 83:17 (82:34).

Kronan försvagades däremot efter industristatistiken och pendlade därefter fram och tillbaka under dagen. Vid svensk stängning var kronan knappt 3 öre svagare mot euron till 8:83 och drygt 8 öre svagare mot dollarn till 6:50, jämfört med samma tid på onsdagen.

Norska kronan försvagades mot dollarn efter det lägre än väntade KPI-utfallet, som dämpade förväntningar på snara räntehöjningar från Norges Bank.


Innehåll från FonditaAnnons

Succéfonden som hittar hållbara vinnare

Genom att investera i bolag vars produkter och tjänster minskar globala koldioxidutsläpp och bidrar till den gröna omställningen har fonden Fondita Sustainable Europe skördat stora framgångar. Under de senaste tre åren har den stigit med över 65 procent. Men enligt förvaltaren Marcus Björkstén har man bara skrapat på ytan på en trend som kommer hålla i sig under många år.

– Regeringar, myndigheter och bolag håller på att strama åt sina mål för att bli koldioxidneutrala och 'miljösmarta'. Den trenden kommer accelerera ytterligare under de kommande fem åren och innebära stora investeringar, säger Marcus och fortsätter:

– Bolag som är väl förberedda inför denna kraftiga våg av investeringar kommer sannolikt att åtnjuta en marknad med strukturell tillväxt.

Det är just denna tillväxt som Fondita Sustainable Europe försöker ta tillvara på. Genom att investera i bolag som har produkter eller tjänster som är en del av lösningen på klimat- och miljörelaterade hot, ska fonden långsiktigt avkasta bättre än marknaden. 

Koncentrerad portfölj av ”klimatkämpar”

Fonden förvaltas aktivt enligt Fonditas förvaltningsfilosofi som bland annat går ut på att identifiera bolag med unik marknadsposition, stark ledning och lönsamma och hållbara affärsmodeller. Varje innehav ska ha ett meningsfullt bidrag till avkastningen, varför portföljen är koncentrerad till ett trettiotal europeiska bolag, med tonvikt på Norden. 

Bland fondens toppositioner märks de danska vindkraftsbolagen Vestas Wind och Orstedt samt den norska solenergiproducenten Scatec. Men även mindre kända bolag som ligger tidigt i sin produktutveckling finns i portföljen. 

Till dessa hör det norska miljöteknikbolaget Aker Carbon Capture, det holländska vattenreningsbolaget Ekopak och den brittiska batteritillverkaren Ilika. 

– Vi har en mindre andel av portföljen i bolag som utvecklar innovativa lösningar för att bekämpa klimathotet, men som har en bit kvar att vandra vad gäller produktutveckling. Ilika är ett typexempel. Bolaget utvecklar så kallade 'fast-fast' batterier som är mindre än traditionella bilbatterier, laddas snabbare och är mindre brandfarliga. En sådan produkt skulle naturligtvis vara revolutionerande för elbilsmarknaden, säger Marcus. 

Hållbarhet i fokus

Med tanke på fondens inriktning är det naturligt att hållbarhet blir en central del när förvaltarna utvärderar bolag. Och enligt Björkstén är Fondita Sustainable Europe en av få fonder som placeras i den mest hållbara kategorin enligt EU:s nya taxonomi.  

– Vi tar hållbarhet på största allvar, inte minst då vi är övertygade om att bolag med stark hållbarhetsprofil också tenderar att överprestera på andra områden och därmed bli bra investeringar på längre sikt. 

– I fallet Fondita Sustainable Europe är miljö och samhällsansvar integrerat i affärsmodellerna hos de bolag vi investerar i. Därför placeras fonden också i den mest ambitiösa kategorin enligt EU:s taxonomi. Det är faktiskt väldigt få fonder som klarat av det trots att hållbarhet har varit på tapeten länge, avslutar förvaltaren.  

Läs mer här

Om Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad fond som investerar i bolag vars produkter och tjänster möjliggör en minskning av globala koldioxidutsläpp och som bidrar till att naturresurser använd på ett mer effektivt sätt. Fonden har belönats med såväl det nordiska miljöcertifikatet Svanen som det österrikiska miljöcertifikatet Ecolable. Dessutom har den fått högsta betyg – fem stjärnor – av Morningstar. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fondita och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?