1515
Annons

Räntor och valutor: Euron fortsätter stärkas

Räntorna på europeiska statsobligationer stiger ytterligare i den inledande handeln på fredagen, med tyska statspapper 4-6 punkter upp jämfört med svensk stängning på torsdagen. Börserna visade en trevande inledning uppåt.

Förhoppningar om verksamma åtgärder för att dämpa skuldkrisen, centralbanksagerande och en del lite mer positiva data har tolkats positivt och gett stöd åt sentimentet.

På torsdagen beslutade Bank of England att utöka obligationsköpen och ECB att återuppta köpen av säkerställda obligationer och återinföra långa repor med full tilldelning.

Nederländerna godkände på torsdagen utvidgningen av stabilitetsfonden EFSF, och nu återstår endast Malta och Slovakien innan samtliga euroländer godkänt förändringen som då kan träda ikraft. I dessa länder finns politiskt motstånd som gör omröstningarna mer osäkra.

Toppmötena avlöser varandra och på söndag ska Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy träffas, där bland annat hanteringen av Grekland och rekapitaliseringen av bankerna står på dagordningen.

Moody's sänkte på fredagen betyget för nio banker i Portugal och för tolv banker och finansinstitut i Storbritannien, efter en uppdaterad granskning av den finansiella situationen.

På valutamarknaden har euron stärkts ytterligare till 1:344 mot dollarn. Dollar/yen handlas fortsatt runt 76:60 medan reaktionen i pundet var måttlig efter Moody's besked. Kronan har sammantaget stärkts 8 öre till 6:80 mot dollarn och 5 öre till 9:14 mot euron.

På den svenska agendan på fredagen står utfallet i statens betalningar i september från Riksgälden. Från Storbritannien kommer PPI för september och från Tyskland industriproduktionen i augusti, med en väntad nedgång med 2,0 procent från föregående månad.

Från USA kommer under eftermiddagen jobbrapporten för september, där antalet sysselsatta väntas ha ökat med 55.000, enligt Bloomberg News prognosenkät. I augusti var antalet sysselsatta oförändrat jämfört med föregående månad, enligt det preliminära utfallet.

Antalet sysselsatta i privat sektor väntas ha ökat med 90.000 personer, efter en uppgång med 17.000 i augusti, medan arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 9,1 procent.

Goldman Sachs konstaterar i ett marknadsbrev att jobbrapporten för september bör se något bättre ut än föregångaren, åtminstone på ytan, och spår en sysselsättningsökning med 50.000 och arbetslöshet på 9,1 procent.

Den underliggande trenden i nyanställningarna förefaller att förbli svag, och kanske svagare än i augusti. Men den senaste tidens tillväxtdata i USA har varit i viss mån uppmuntrande, antalet varsel har förblivit relativt lågt och huvudsiffran i sysselsättningen kommer att få en boost av att 45.000 strejkande i kommunikationssektorn återvänt till arbetet.

Vad gäller indikatorerna för september noterar Goldman Sachs att antalet nya platsannonser på internet, enligt Conference Board, stabiliserades i september efter en nedgång föregående två månader. Däremot sjönk sysselsättningsdelen i inköpschefsindex för tjänstesektorn. ADP-mätningen indikerade en liknande underliggande utveckling som i augusti.

Fyraveckorssnittet för nyanmälda arbetslösa var 422.000 under mätveckan, upp från 404.000 i augusti, vilket kan indikera neddragningar hos företagen. Uppgången i antalet varsel enligt Challenger, Gray and Christmas kan däremot till stor del förklaras av färre anställda inom armén och Bank of Americas neddragningsplan, som kommer att spridas ut på längre tid.

Antalet offentligt anställda väntas sjunka, även om utvecklingen i utbildningssektorn är svårprognostiserad i september, vilket ger en sysselsättningsökning på 75.000 i privat sektor.

Få nyanställda i kombination med få varsel indikerar kraftigt ökad osäkerhet vilket fått företagen att frysa planer på nyanställningar, men ännu inte skapat den ekonomiska skada som kan utlösa uppsägningar. Om denna osäkerhet löses upp så kan vi få se en temporär skjuts för sysselsättningen då företagen verkställer uppskjutna anställningsplaner.

"Men ju längre den långsiktiga osäkerheten består, desto större risk för en elakartad cykel av svagare nyanställningar, svagare inkomster och svagare efterfrågan som i slutändan landar i recession", skriver Goldman Sachs.

Den tvååriga amerikanska statsobligationen handlas på fredagsmorgonen på 0,26 procent, oförändrat från svensk stängning på torsdagen, medan tioåringen är 6 punkter upp på 2,00 procent.

Japanska räntor har stigit 1-5 punkter. Bank of Japan beslutade på fredagen att lämna dagslåneräntan oförändrad nära noll och behöll även omfattningen av kreditfaciliteten för företag och fonden för tillgångsköp.

BOJ skrev att den japanska ekonomin väntas återgå till en dämpad återhämtningsbana, men möjliga konsekvenser av skuldkrisen i Europa och effekterna av justerade balansräkningar i den amerikanska ekonomin kräver fortsatt uppmärksamhet.

Table


Innehåll från Recap EnergyAnnons

Recap investerar 25 miljoner i VänerEnergis elnät

När fordonsflottor och industrier elektrifieras och mer förnybar energi produceras och kopplas upp ökar kraven på elnätet. Det är för sent för att hinna bygga bort problemen som redan har uppstått – men batterier kan snabbt lösa flera brister. 

De senaste 15 åren har det uppstått flaskhalsar i det svenska elnätet. Överföringskapaciteten från norr till söder är inte tillräcklig, och på regional nivå finns det inte tillräcklig kapacitet för att företag ska kunna utöka och elektrifiera sina verksamheter. 

– Tydliga exempel är godsterminaler utanför storstäderna som redan nu elektrifierar sina fordonsflottor. Problemet är att det inte finns tillräcklig kapacitet för att ladda fordonen vid terminalerna. Verkligheten och kraven från samhället matchar alltså inte dagens infrastruktur, säger Marco Berggren, vd på Recap Energy som utvecklar och finansierar projekt inom förnybar energi och energilager. 

Industribatterier stöttar upp elnätet

En annan stor utmaning är att ökningen av det som kallas intermittent energiproduktion (varierande i effekt och icke-styrbar, som vindkraft) gör att frekvensen i elnätet inte håller sig stabil. Dessa variationer stör elnätet och kan förstöra kringliggande transmissionsanläggningar. För att utrustning inte ska ta skada behöver frekvensen regleras och hållas under 50 hertz. 

– Den enda lösningen för frekvensreglering utan fördröjning är ett batteri. Det råder i dag konsensus bland energibolag, distributionsbolag och andra aktörer som jobbar med transmission att det är batterier som behövs för att stötta upp elnätet, säger Marco Berggren och fortsätter: 

– Svenska kraftnät räknar med att lägga över tre miljarder kronor per år på tjänster för frekvensreglering redan 2023. De inser att det inte går att bygga bort utmaningarna på kort sikt. 

Hyr ut batterier som en delad tjänst

Recap Energy vill vara en del av lösningen, och erbjuder därför Battery as a Service (BaaS). Kunderna är främst lokala energibolag och industriföretag. 

– Ett lokalt energidistributionsbolag har stor nytta av batterier för hantera sina toppar av energiuttag från de regionala näten, men det skulle inte vara lönsamt för dem att investera i ett eget batteri enbart i det syftet. Genom Recaps smarta styrsystem kan de hyra ett industribatteri under timmarna de faktiskt använder det och enbart betala för den tiden, förklarar Marco Berggren.  

Samma hyrupplägg kan användas av industrier, som kan ladda sina elfordon med batteriets lagrade energi för att slippa gå över den kontrakterade kapaciteteten för elnätet. När batteriet inte används ställer Recap Energy det till förfogande för Svenska kraftnät.

I mitten av maj investerade Recap Energy i batterier till ett värde av 25 miljoner kronor som görs tillgängliga för VänerEnergi genom ett hyresavtal. Recap Energy har dessutom förberett för att investera närmare en miljard kronor i batterier de kommande två till tre åren. Målet är självklart – bolaget ska vara med och lösa samhällsproblemet med brister i elnätet och möjliggöra omställningen till förnyelsebar energi. 

Titta på Recap Energys seminarium om batteridelningsekonomi den 4 juli.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Recap Energy och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?