1515
Annons

Räntor och valutor: Euron stärks inför räntebeskedet

Med ökande förhoppningar om ett EU:s ledare ska vidta koordinerade åtgärder för rekapitalisera bankerna utökar europeiska marknadsräntor tidigare uppgångar inför eftermiddagens ovanligt osäkra räntebesked från ECB.

Euron har stärkts och den svenska kronan handlas något öre starkare mot både dollarn och euron i det optimistiska klimatet med stigande börser och råvarupriser.

Framåt lunchtid har de svenska marknadsräntorna stigit 1-8 punkter, med störst uppgångar i längre löptider där den tioåriga statsobligationsräntan stiger 8 punkter till 1,80 procent. Den tyska tioårsräntan är samtidigt upp 5 punkter till 1,88 procent.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade under förmiddagen att kommissionen föreslår att EU-länderna genomför en koordinerad rekapitalisering av bankerna i EU, ett uttalande som bidrog till att lyfta sentimentet.

"Nyhetsflödet den senaste tiden stödjer vår syn att det kommer olika bankstödsprogram. Kanske kan det komma redan i slutet av oktober, efter att alla euroländer godkänt utökningen av EFSF", säger Martin Enlund, senior strateg vid Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger dock att problemen inte är slut med nya bankstödsåtgärder, utan fokus riskerar bara att flytta från bankerna till de redan skuldtyngda stater som ska garantera bankerna.

"Problemen för exempelvis Italien är inte över på grund av detta. Statens problem blir bara värre om de måste stödja sina banker och då får vi nästa jobbiga runda med fortsatt skuldkris", säger Martin Enlund.

Torsdagens stora händelse är ECB:s räntebesked med efterföljande presskonferens med ECB-chefen Jean-CClaude Trichet, som blir hans sista innan Mario Draghi den 1 november tar över som chef för ECB.

ECB:s räntebesked ser för en gångs skulle rätt osäkert ut, även om en majoritet av analytikerna i Bloomberg News enkät räknar med oförändrad ränta på 1,50 procent finns det de som räknar med en sänkning med både 25 och 50 punkter.

Handelsbanken tillhör dem som tror på en sänkning med 50 punkter, men den prognosen har blivit mer osäker efter att inflationen tog ett oväntat kraftigt kliv uppåt till 3,0 procent i september.

"En vis och proaktiv centralbank borde kunna se igenom att inflationen är 3 procent en månad på grund av stigande oljepriser. Kärninflationen är 1 procent, BNP har börjat krympa och arbetslösheten ser ut att ha börjat stiga - den mix vi ser ska göra vilken centralbank som helst mjuk", säger Martin Enlund vid Handelsbanken.

Han påpekade dock att ECB på marknaden ses som något av centralbankernas "supertanker", som tar lång tid på sig att svänga om när verkligheten förändras. Han tycker samtidigt att det finns en hel del likheter med dagens situation och hösten 2008, då ECB började sänka räntan förra gången.

"I oktober 2008 sade de att inhemsk efterfrågan krymper, nu har de inte sagt det men i september sade ECB att nedåtriskerna har intensifierats. Det tyder på att de har börjat svänga om mot räntesänkningar och inte bara blivit neutrala. Kommer det inte en räntesänkning nu kommer det en räntesänkning i november", säger Martin Enlund.

Handelsbanken räknar också, i linje med konsensus, med att ECB också kommer att återuppta sina 12-månadersrepor och Handelsbanken tror även att ECB kommer att återuppta köpen av säkerställda obligationer, "om inte nu så snart".

Förväntningarna på en räntesänkning har stegrats den sista tiden och många är de som förespråkar en sänkning. OECD:s generalsekreterare Angel Gurria sade under förmiddagen att ECB bör sänka räntorna redan i dag. På onsdagen sade IMF:s Europachef Antonio Borges att ECB skulle kunna sänka styrräntan eftersom prisökningarna är under kontroll och inflationsförväntningarna är stabila. Tyska Handelsblatts ECB- skuggråd har också förordat en räntesänkning.

För Bank of Englands del räknar alla bedömare med att räntan lämnas oförändrad på 0,50 procent, den stora frågan här är i stället om centralbankens program för tillgångsköp kommer att utökas från nuvarande 200 miljarder pund. En majoritet av analytikerna i Bloomberg News enkät räknar med ett oförändrat program men en icke föraktfull minoritet räknar med utökningar till 250 eller 300 miljarder pund.

Spanien emitterade obligationer under förmiddagen och fick betala lägre räntor än vid tidigare motsvarande emissioner.

Klockan 12.00 kommer statistik över den tyska industrins orderingång i tyska industriorder i augusti, som väntas ha varit oförändrad från föregående månad och ökat med 4,7 procent i årstakt.

Den svenska tjänsteproduktionen steg med 3,7 procent i årstakt i augusti, en inbromsning från 4,4 procent i juli. För andra månaden i rad noterades också en liten nedgång från föregående månad.

Nordea hade räknat med att tjänsteproduktionen skulle öka med 4,3 procent och Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson kallade utfallet för en "besvikelse".

Klockan 15.00 talar vice Riksbankschef Svante Öberg under rubriken "BNP-tillväxt och resursutnyttjande".

USA-räntorna har likaså stigit på de fortsatta förhoppningarna om europeiska åtgärder för att stärka banksektorn. Sedan onsdagens svenska stängning har den amerikanska tioårsräntan stigit 3 punkter till 1,91 procent.

Till eftermiddagen kommer statistik över antalet nyanmälda arbetslösa föregående vecka. Enligt Bloomberg News enkät väntas en uppgång till 410.000 personer från oväntat låga 391.000 veckan före.

På valutamarknaden har euron stärkts på förhoppningarna om koordinerade europeiska bankåtgärder. Särskilt uttalandet från EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om att kommissionen föreslår att EU-länderna genomför en koordinerad rekapitalisering av bankerna i EU fick fart på euron.

Handlare som Reuters talat med beskriver handeln som ganska avvaktande inför ECB:s räntebesked i eftermiddag och osäkerheten kring om det blir någon räntesänkning eller inte.

Den svenska kronan har stärkts något öre mot både dollarn och euron.

Under torsdagen hålls ett internationellt valutatoppmöte i Berlin klockan 15.00, med presskonferens utlyst till klockan 17.00.

Innehåll från SAS InstituteAnnons

”Att kommunicera i realtid genom digitala kanaler har hittills visat sig framgångsrikt”

Implementering av kommunikationsplattformen innebär inte ett sista farväl till telefonkonferenser och personliga möten. ”Vi kommer fortsätta att vara något för dem som inte är så digitala, men det kommer nog att bli färre som uteslutande söker den sortens råd”, säger Tom Palving.
Implementering av kommunikationsplattformen innebär inte ett sista farväl till telefonkonferenser och personliga möten. ”Vi kommer fortsätta att vara något för dem som inte är så digitala, men det kommer nog att bli färre som uteslutande söker den sortens råd”, säger Tom Palving.

Hur kan en bank upprätthålla en relation med sina kunder när dessa inte längre besöker bankkontoret? Den frågan brottas förmodligen många banker med i tider då digitaliseringen förändrar konsumentbeteendet och nya nischaktörer har intensifierat konkurrensen.

Jyske Bank, Danmarks tredje största bank, har lanserat ett nytt it-projekt där bankens kommunikation kommer att vara mera inriktad på den enskilda kundens behov. Relevant kommunikation baserad på kundens digitala beteende är nyckeln till att bevara och utvidga relationen med bankkunden. Tom Palving, Centre of Excellence Lead på Jyske Bank, med fokus på försäljning och kundlojalitet förklarar:

– Att ge kunderna goda råd kräver kunskap och insikt. Vi behöver veta mer om våra kunder för att kunna ge råd som överträffar online-tjänster och Google. Ambitionen är att vara där våra kunder är, bland annat genom kommunikation, och att lyssna digitalt för att lära oss mer om dem.

Jyske Bank implementerar en kommunikationsplattform som ska göra den digitala kunddialogen relevant, närvarande och proaktiv, på samma sätt som kunderna upplevde det i den lokala matbutiken före smartphone och online-finansiering.

Kunderna gör sina efterforskningar hemma

De flesta studier pekar på samma sak, vare sig det handlar om bilförsäljning eller tillhandahållande av lån. Kunderna har läst på online så att bara det sista steget är kvar när de till slut kliver in genom dörren.

– Kunderna befinner sig mer på digitala kanaler nu än för tio år sedan. De flesta som besöker bankkontoret har redan gjort efterforskningar och förberett sig. För tio år sedan besökte kunderna rådgivaren för att få hjälp. Nu är de förberedda och genom den digitala utvecklingen i andra branscher är de vana vid att fatta snabba inköpsbeslut.

Eftersom Jyske Bank har komplett översikt över kundens finanser, kan de hjälpa till genom att exempelvis berätta om det är mest förmånligt att köpa eller leasa en bil.
Eftersom Jyske Bank har komplett översikt över kundens finanser, kan de hjälpa till genom att exempelvis berätta om det är mest förmånligt att köpa eller leasa en bil.

I många fall kan även beslutet fattas online. Enligt Tom Palving kan nischaktörerna bevilja lån till digitalvana kunder med bara fyra klick. Dessutom tenderar kunderna att vända sig till Google för att hitta information om hur de ska optimera sina finanser.

Om Jyske Bank ska kunna vara en tänkbar leverantör av banktjänster måste de ha en digital närvaro i de kanaler där kunderna surfar och gör sina efterforskningar innan de fattar beslut. På så sätt kan Jyske Bank stärka relationen med kunderna genom kommunikation.

Känn dina kunder

Om du vill vara mer synlig på den digitala scenen behöver du lära dig mer om kundernas digitala beteende. Det gör att du kan vara närvarande på samma digitala platser som dina kunder.

Och när du inte har den expertisen själv måste du hitta den någon annanstans.

– Programvaruföretaget SAS Institute hade sett de här utmaningarna förr och kunde erbjuda en lösning som vi kunde köpa i stället för att behöva uppfinna och bygga den själva. Det hade varit en stor och komplicerad uppgift att bygga den från grunden.

Med rätt programvara kan banken kombinera sin interna kundinformation med kundernas digitala fotspår. Det ger en bättre förståelse för kundens aktuella behov och önskemål och banken kan översätta det till relevant kommunikation för den enskilda kunden.

Helhetsbilden gör det möjligt för banken att optimera kundernas övergripande ekonomiska situation och samtidigt lyfta fram relevanta tjänster.

En gång i månaden träffar Tom Palvings team resten av organisationen för att dela insikter om vad som fungerat bra och mindre bra. I gengäld får de frågor från kollegor som leder till nya hypoteser de kan testa.
En gång i månaden träffar Tom Palvings team resten av organisationen för att dela insikter om vad som fungerat bra och mindre bra. I gengäld får de frågor från kollegor som leder till nya hypoteser de kan testa.

Effektivare kommunikation

Tom Palving konstaterar att projektet gör banken bättre på att identifiera det viktigaste budskapet och tidpunkten när detta budskap bör kommuniceras till kunden.

– Vårt mål är att kommunicera så relevant och effektivt som möjligt, men även att sortera bort de personer som inte tycker att ett specifikt budskap är relevant.

– Det vi vill veta är om vi kan få fler kunder att kontakta oss. Och att de som kontaktar oss får en bra upplevelse och gör ett köp. Det sparar tid för både våra kunder och oss.  Vi ser flera exempel där vi är mer relevanta och därför ökar antalet kunder som interagerar tack vare vårt nya verktyg.

Den personliga banken

Projektet med plattformen är fortfarande i sin linda, och det är en bit kvar innan banken kan börja skriva direkt i kundernas Facebook-flöden, förutsatt att kunderna också kan se fördelarna och tillåter att Jyske Bank kontaktar dem just där.

– Vår ambition är att bygga ett kommunikationsverktyg som är så effektivt att alla kunder upplever Jyske Bank som relevant, närvarande och proaktiv.

Som så kallad relationsbank kan Jyske Bank erbjuda komplexa lösningar baserade på en hög nivå av information om kunden. En informationsnivå som nu kompletteras och utökas med digital information.

– När vi lyckas kommer vi att få en djupare insikt om våra kunder än vad nischaktörerna någonsin kan få. Då kan vi ge våra kunder den bästa finansiella rådgivningen – något som de inte kan få någon annanstans, säger Tom Palving.

Läs mer om lösningen som Jyske Bank använder för att kommunicera med sina kunder.  

Vill du veta mer? Läs om Jyske Banks samarbete med SAS Institute och andra innovativa lösningar i Norden.  

Mer från SAS Institute

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SAS Institute och ej en artikel av Dagens industri

Storstäderna har lyckats stå emot byggbromsen

Höga byggkostnader och stigande räntor bromsar intresset för nyproducerade bostäder.

Men i storstäderna och på andra tillväxtorter är efterfrågan god, enligt Biljana Pehrsson, fastighetsveteran och i dag vd för bostadsutvecklaren Nordr Sverige.

Biljana Pehrsson, vd för Nordr Svergie. Till höger: Haga Palett, bostadsprojekt i Solna.
Biljana Pehrsson, vd för Nordr Svergie. Till höger: Haga Palett, bostadsprojekt i Solna.

Läs Di Digitalt i 3 månader för endast 197 kr

ord. pris 429kr/mån

spara
1090 kr

Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Därefter tillsvidare med 25% rabatt, endast 322 kr/mån i 12 månader. Alla priser är inklusive moms.

Visa allt som ingår

Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

Tillgång till över 1 100 aktiekurser i realtid

Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev


Betala som

Betalsätt

Genom att klicka på ”Godkänn köp” godkänner jag Dagens industri AB:s prenumerationsvillkor och bekräftar att jag tagit del av Dagens industris AB:s personuppgiftspolicy.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera