1515

Stockholmsbörsen: Håller i uppgång

Stockholmsbörsen höll sig vid tidig torsdagseftermiddag kvar runt förmiddagens uppgång, och riktningen pekade uppåt även om utvecklingen var något skakig.

Ett positivt börshumör i Europa, i huvudsak grundat på minskad oro för storbankernas vidare fortlevnad och råvaror på offensiven, gav stöd till den svenska aktiehandeln. I bakgrunden fanns också framväxten av förväntningar på torsdagens räntebesked från ECB.

Omkring klockan 12.50 var storbolagsindexet OMXS30 upp 2,0 procent till noteringen 884. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 5,0 miljarder kronor. Den sammanslagna omsättningen, inklusive Burgundy, Chi-X, Turquoise och Bats uppgick till 7,9 miljarder kronor.

Den svenska kronan utökade den stärkta positionen mot euro och dollar. Den svenska tioåriga obligationsräntan var upp 8 punkter till 1,71 procent.

Den övriga europeiska börsutvecklingen stärktes samtidigt. Det regionala indexet Euro Stoxx 50 var upp 2,8 procent. Frankfurtbörsens DAX-index steg 3,7 procent, och Parisbörsens CAC 40 var upp 3,1 procent. I London var FTSE 100 upp 2,4 procent.

Drivande sektorer var bank, finans och försäkring samt råvarurelaterade bolag.

Bekymren över tillväxten i USA lades för stunden åt sidan efter att Fed-chefen Ben Bernanke genom uttalanden på tisdagskvällen skapat förtröstan om hanteringen av den bleka amerikanska ekonomin.

Federal Reserve "kommer att fortsätta att noga övervaka den ekonomiska utvecklingen och är redo att vidta ytterligare åtgärder om det är lämpligt för att stötta en starkare ekonomisk återhämtning i en kontext av prisstabilitet", sa Ben Bernanke under en utfrågning inför kongressens gemensamma ekonomiska utskott på tisdagen. Beskedet drog upp börserna i New York som stängde med betydande uppgångar.

För Europas del lättade knappast frågetecknen om utvecklingen efter att Moody´s på tisdagskvällen sänkt Italiens kreditbetyg med tre steg, till A2 från tidigare Aa2, med negativa utsikter. Moody´s konstaterade också att fler länder med nuvarande kreditbetyg under Aaa-nivån kan få sänkta betyg.

Hoppet ställs nu till den europeiska centralbanken, ECB, som lämnar ett räntebesked på torsdagen. De liggande förväntningarna är att styrräntan lämnas oförändrad på 1,50 procent.

Internationella Valutafonden, IMF, passade på att upprepa sin uppmaning till ECB att agera kraftigare på Europas skuldkris om den fortsätter att hota tillväxt och destabilisera finansmarknaderna.

ECB "borde sänka sin styrränta om nedåtrisker mot tillväxt och inflation kvarstår", skrev IMF i en delårsrapport om Europa på onsdagen. Kommentarerna var i linje med dem som fonden uttryckte i World Economic Outlook den 20 september.

En snabb handlingsplan för den krisdrabbade fransk-belgiska banken Dexia lättade på oron för att de europeiska storbanker som nu tyngs av sin exponering mot grekiska statspapper ska lämnas åt sin undergång. Lösningen för Dexias likviditetsproblem baseras på att flytta tillgångar med låg kvalitet till en "dålig bank" med garantier från de belgiska och franska regeringarna, enligt uttalanden från Belgiens premiärminister Yves Leterme på tisdagskvällen. Dexia var upp omkring 7,4 procent i Bryssel på onsdagsförmiddagen, efter att ha fallit 22 procent på tisdagen.

Enligt Financial Times undersöker EU-länderna möjligheten till en gemensam rekapitalisering av banker, uppgifter som bidrog till att den europeiska banksektorn ledde börsuppgångarna på onsdagen.

De franska storbankerna BNP Paribas och Société Générale, som även de sitter med grekiska statspapper till tveksam värdering, var upp 6,5 procent respektive 5,3 procent i Paris. Deutsche Bank, med en färsk vinstvarning från tisdagen, steg 5,8 procent i Frankfurt.

De svenska bankerna låg också i huvudsak över index i onsdagshandeln. Swedbank var upp 2,6 procent till 74,50 kronor och Handelsbanken steg 2,4 procent till 170,30 kronor. Nordea var upp 1,9 procent till 53,50 kronor, medan SEB A var sämre än index med en uppgång på 1,3 procent till 36,09 kronor.

Deutsche Bank och Exane BNP Paribas har justerat ned sina riktkurser för de svenska bankerna, dock utan att röra liggande rekommendationer.

EMU:s inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till definitiva 48,8 i september, från 51,5 i augusti. Väntat var en nedgång till 49,1 i september, i linje med den preliminära mätningen, enligt Bloomberg News snittestimat. Den slutliga läsningen av det kombinerade inköpschefsindexet för september hamnade på 49,1, ned från 50,7 i augusti.

På hemmaplan rapporterade Silf/Swedbank ett inköpschefsindex för den svenska tjänstesektorn som sjönk till 51,6 i september, från justerade 53,9 föregående månad.

Råvarumarknaderna piggades upp av stigande koppar- och oljepriser på onsdagen, vilket gav råvarurelaterade aktier ett uppsving i såväl Sverige som övriga Europa.

Lundin Mining steg 5,4 procent till 22,97 kronor, Boliden var upp 3,3 procent till 68,95 kronor. I oljesektorn fortsatte Lundin Petroleums aktie sitt segertåg för tredje dagen med den höjda prognosen för Avaldsnes-fältet i ryggen,, Aktien avancerade 3,9 procent till 128,00 kronor. Alliance Oil tog motsatt riktning, ned 0,8 procent till 70,70 kronor.

Ericsson hjälpte till att lyfta index med en uppgång på 2,9 procent till 64,65 kronor, möjligen med medvind från New York där teknologiaktier var en vinnarsektor på tisdagen.

På teleoperatörssidan ledde Tele2 fältet med en uppgång på 3,7 procent till 125,40 kronor. Goldman Sachs ser positivt på Tele2:s möjligheter i Ryssland efter en resa i landet.

Swedish Match har fått sänkt rekommendation av Carnegie, som nu råder att sälja från tidigare behåll. Aktien backade procent 1,2 till 223,40 kronor.

Industrivärden rapporterade ett resultat efter skatt på -15,9 miljarder kronor för det tredje kvartalet på onsdagsmorgonen. Totalavkastningen för niomånadersperioden uppgick till -34 procent för A-aktien.

Industrivärden A var upp 2,8 procent till 72,95 kronor.

Loomis tappade 0,3 procent till 77,50 kronor. Bolagets tongångar kring den underliggande utvecklingen för marknaden i USA är något förändrade, om än marginellt. Tidigare budskap var att marknaden inte väntades bli värre och att den, om något, skulle utvecklas i en positiv riktning. Bedömningen för det andra halvåret 2011 var att Loomis skulle gå bättre än marknaden i USA.

"Marknaden i USA har inte blivit värre men heller inte bättre och det arbete som läggs ned på integrationen av Pendum innebär snarare att Loomis växer i takt med marknaden än snabbare under det andra halvåret 2011", säger vd Lars Blecko till Nyhetsbyrån Direkt.

På den tunna börsagendan håller Tradedoubler kapitalmarknadsdag klockan 13.00-18.00.

Statistikagendan vänder på eftermiddagen sida till USA. Challengers varselstatistik för september kommer klockan 13.30, och ADP:s rapport över den privata sysselsättningen under september klockan 14.15. Klockan 16.00 släpps ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn i september, och klockan 16.30 kommer Department of Energys veckovisa redovisning av de amerikanska oljelagren.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?