Måndagstips för börsen

Börsveckan har en hel del upprepade köprekommendationer i den senaste utgåvan, som är mycket uppdateringar efter kvartalsrapporter. Köp upprepas/sätts på Autoliv, Bahnhof, Biogaia, Ericsson, Eurocon, Formpipe, Hexpol, Jeeves, Kabe, Nederman och Trelleborg. Det blir samtidigt avvakta för Husqvarna, Medirox och Odd Molly.

Hexpols niomånadersrapport visade precis vad Börsveckan ville se. Det vill säga intakta marginaler efter fjolårets storförvärv Excel. Dessutom är den organiska tillväxten mycket stark. Mycket av oron kring hur konjunkturen kommer att påverka Hexpol är redan inprisat i kursen och dagens värdering är lite väl defensiv tycker Börsveckan och upprepar rekommendationen köp.

Biogaias rapport var också ett styrkebesked, där rörelseresultatet steg med hela 160 procent. Avtalet med Nestlé har gett flera fina avtal och Biogaia kanske kan nå 90 miljoner kronor i omsättning för det fjärde kvartalet. Värderingen är hög, med p/e över 30 men eftersom bolaget har en tillväxt- och lönsamhetstrend som inte visar tecken på avmattning - tvärtom - så står Börsveckan fast vid sin köprekommendation.

Autoliv är ett av börsens lägst värderade storbolag baserat på nästa års vinst och det tycker Autoliv är obefogat. Bolaget har en bra mix, med högre del av försäljningen mot premiumsegmentet och tar marknadsandelar. Kartellbildningsutredningen kan kosta bolaget upp till 5 miljarder kronor om det fälls i både USA och Europa, enligt externa rapporter, Men Börsveckan är ändå positivt inställt till aktien eftersom bolaget är mycket transparant och att nuvarande värdering ger höjd för en svag marknadsutveckling.

Bahnhof vinstvarnade för både i år och nästa år i sin rapport men ändå anser Börsveckan att det är en bra aktie. Bahnhof växer fortfarande bra och har en ganska konjunktursäker produkt. Till skillnad från Alltele OCH Bredband2 HAR Bahnhof en historik som gör det befogat att ge bolaget lite extra tilltro, anser Börsveckan.

Formpipe har mycket som lockar, framför allt en lönsam, konjunkturstabil rörelse och goda tillväxtmöjligheter men även obelånad balansräkning. Innevarande år blir ett mellanår för bolaget men nästa år bör marginalen återvända över 20-procentstrecket. Börsveckan bedömer att aktien är klart intressant på en kurs kring 13-14 kronor.

Husqvarna är borträknat för 2011 men problemet är att man inte kan räkna med någon snabb förbättring nästa år. Bolaget saknar fortfarande en ordinarie vd, styrelsen framstår som valhänt och konjunkturen riskerar att gå i stå. Bolaget bygger nu upp lager för att säkra vårförsäljningen, men om konsumtionen skulle vika kan Husqvarna hamna med ett för stort lager eftersom koncernens försäljning av säsongsmässiga skäl, sker under en kort period på året. Med tanke på de osäkra utsikterna finns det inte utrymme för någon större kursuppgång i aktien, från dagens 33- kronorsnivå, enligt Börsveckan.

Ericssons tillväxtutsikter underskattas lite medan problemen med bolagets marginaler överskattas. Det anser Börsveckan som påpekar att sett över tid, och exklusive engångskostnader, är Ericssons marginaler stabila. Ericsson är inte aktien för den som letar efter dubblare men som en stabil placering är värdet hyggligt för närvarande, enligt Börsveckan.

Nolato går att räkna hem även utan någon större vändning på telekomsidan. Aktien handlas till 10 gånger rullande vinst vilket är okej och den stora potentialen ligger i att affärsområdet telekom gör en comeback. Att kunden Sony Ericsson blir heljapan väntas inte missgynna Nolato, sade vd vid en företagspresentation som pekade på att bolaget har lika bra ingångar i Tokyo som Lund. Börsveckan slutsats om Nolato kvarstår.

Odd Molly har stora problem nu och det ser inte så ljust ut framöver heller. Men efter kursslakten har värderingen kommit ned till rimliga nivåer, enligt Börsveckan som därmed tar bort sin säljrekommendation. Odd Mollys framtid hänger på hur bra strategibytet kommer att utvecklas nästa år. Börsveckan ser inte att ett värstascenario - att varumärket tynar bort - realiseras men ser heller inget uppenbart köpläge.

Trelleborg gör det mesta rätt nu och är bra rustat för en eventuell nedgång på marknaden 2012. Det tidigare stora fordonsberoendet håller på att försvinna då Trelleborg i våras aviserade att det slår ihop Automotive med tyska Freudenbergs och bolaget har minskat sina fasta kostnader. Det pekar åt rätt håll, enligt Börsveckan som behåller köprådet.

Jeeves nyförsäljning är svag, vilket inte är överraskande då kunder drar sig för att byta affärssystem med den konjunkturosäkerhet som råder. Bolaget levererar ändå ett skapligt resultat. P/e-talet ligger på 10 vilket, med tanke på nettokassan om 10 kronor per aktie, inte är dyrt men det är svårt att tycka att aktien är spännande eftersom tillväxten är lite svag, utlandsexpansionen osäker och handeln i aktien dålig.

Kabe har tappat kraftigt under börsraset och ser väldigt billig ut. Det är ingen tvekan om att husvagnsförsäljningen är på väg ned men Kabe har redan börjat anpassa kostnaderna och mycket illa är inprisat i kursen. Man får bra betalt för att ta risken, konstaterar Börsveckan.

Nederman väntas öka marginalen till 10 procent 2012 och är därför värd att köpa, enligt Börsveckan som dock flaggar för att bolagets tillväxtutsikter är svaga. Det gör att vinsten måste upp 2012 genom ökad effektivitet för att aktien ska ha mer att ge. Köpråd råder.

Eurocon är en aktie värd att äga. Bolaget har mycket tillväxtmöjligheter kvar i Sverige och med ett stabilt kassaflöde och en nettokassa står förvärv på agendan. Givet den stabila historiken som bolaget har, anser Börsveckan att aktien är köpvärd, trots konjunkturrisken.

Ett annat bolag på Aktietorget, Medirox, har en intressant position med starka nischprodukter och hög lönsamhet. Handeln är dock sporadisk. Slutsatsen blir att aktien är värd att hålla koll på men att man bör avvakta tills vidare.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?