1515
Annons

Råvaror: Rekyl nedåt

Efter de kraftiga prisuppgångarna på torsdagen var det dags för en andhämtning när handeln på råvarumarknaden fortsatte på fredagsmorgonen. Såväl råolja som metaller öppnade nedåt.

Det europeiska krispaketet och amerikansk BNP- statistik satte fart på priserna under torsdagen och lyfte flertalet råvaror markant, vilket gjorde marknaden känslig för vinsthemtagningar. Svag japansk industriproduktionsstatistik lyftes också fram som en faktor som dämpade köpintresset.

"Det kommer att minska efterfrågan på råolja och sätter press på priset", säger Jonathan Barratt, chef för Commodity Broking Services i Sydney, i en kommentar till Bloomberg News.

Nedgångarna till trots kan råvarumarknaden gå mot ett mycket starkt veckofacit. På råoljemarknaden handlades WTI- oljan till 93:42 dollar vid 8.50-tiden, ned en halv dollar från torsdagen, men klart över förra fredagens stängning på 87:40 dollar. Det motsvarar en uppgång på nära 7 procent i skrivande stund.

Brentoljan var ned 0:38 dollar till 111:70 under morgonen.

På basmetallmarknaden handlades flertalet metaller lägre, med undantag för tenn som byggde på uppgången från dagen innan genom att lägga till ytterligare 50 dollar till 22.100.

Kopparterminen, som klättrade 465 dollar på torsdagen, var ned 35 dollar till 8.110 dollar per ton. Zinken var samtidigt relativt stabil, -1 dollar, efter att ha klättrat 90 dollar dagen innan. Priset ligger på 1.943 dollar per ton.

Aluminium var ned 10 dollar till 2.245, medan nickel var ned 150 dollar till 19.750.

På ädelmetallmarknaden fortsätter spotpriset på guld att röra sig synkroniserat med mer konjunkturkänsliga råvaror, tvärt emot det traditionella handelsmönstret. Något före klockan 9 var guldet ned 5.53 dollar till drygt 1.739.

Silvret var upp 0:23 dollar till 35:34.


Klarna trappar upp striden mot Finansinspektionen

Klarna trappar upp striden mot Finansinspektionen, FI, och begär att tvisten om betaljättens kraftigt höjda kapitalkrav lyfts till EU-domstolen.

Dessutom får Klarna eldunderstöd från revisionsjätten KPMG som sågar FI:s hantering av frågan.

Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.Foto:Jonas Eng

Den pågående rättstvisten mellan FI och Klarna handlar om vilken kapitalnivå som krävs för att hantera betaljättens risker, och närmare bestämt hur den nivån ska beräknas. Ursprunget till konflikten är ett beslut FI fattade i fjol där myndigheten gav uttryck för en helt ny syn på risknivån i Klarna.

Genom en så kallad pelare 2-vägledning lät FI förstå att man betraktar Klarna som en högriskbank, varför myndigheten vill se drastiskt ökade kapitalbuffertar. Men Klarna, med vd:n Sebastian Siemiatkowski, sparkade bakut och därför ligger frågan hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Nu har Klarna lämnat in ytterligare ett antal handlingar till domstolen, däribland ett yrkande om att förvaltningsdomstolen bör vända sig till EU-domstolen. Detta för att inhämta ett förhandsavgörande i den fråga som utgör kärnan i hela konflikten, nämligen om FI i sin bedömning har tagit tillräcklig hänsyn till Klarnas individuella särart.

Klarna hävdar att FI inte gjort det, utan att FI i mångt och mycket beräknat Klarnas kapitalbehov som om det vore en traditionell storbank. Det stresstest som FI har gjort av Klarna – och som delvis ligger till grund för det bedömda kapitalbehovet – är inte anpassat efter betaljätten och ger därför ett missvisande resultat, hävdar bolaget.

FI har hittills tagit tillsynes lätt på kritiken. Dels hävdar myndigheten att Klarna har missförstått centrala begrepp, som vad det innebär att pelare 2-vägledningen ska vara ”institutspecifik”, och dels hävdar man att Klarnas tekniska invändningar skymmer den större frågan om att betaljättens höga risknivå måste hanteras. Den kapitalbuffert som Klarna överklagat är både lämplig och nödvändig utifrån de risker som betaljätten är utsatt för, har FI uppgett för domstolen.,

Men Klarna får nu eldunderstöd från revisionsjätten KPMG som på Klarnas uppdrag har skrivit ett utlåtande som nu lämnats in till förvaltningsrätten.

”KPMG:s sammanfattande bedömning är att Finansinspektionens meddelade P2G [pelare 2-vägledning, Di:s anm.] till Klarna inte är rättvisande eftersom underliggande antaganden är felaktiga utifrån den verksamhet som Klarna bedriver”, skriver KPMG i utlåtandet.

Revisionsjätten ställer sig alltså bakom Klarnas kritik mot att FI inte anpassat sitt stresstest och sin övergripande bedömning efter betaljättens särdrag.

”Enligt KPMG:s mening är de antaganden som valts av Finansinspektionen i det aktuella fallet lämpliga för en traditionell” bank (med längre löptider i utlåningen), men mindre lämpliga för en bank som Klarna (med korta löptider på utlåningen). Resultatet är därför inte rättvisande”, skriver KPMG.

Slutsatsen blir densamma som Klarnas: FI överskattar grovt vilken kapitalbuffert som krävs för att hantera Klarnas risker. Pelare 2-vägledning för Klarna bör vara ”betydligt lägre” än vad FI meddelat, skriver KPMG i utlåtandet.

”Med beaktande av ovan, är det KPMG:s bedömning att de justeringar som Klarna menar att Finansinspektionen borde ha gjort är rimliga. Det innebär att den P2G [pelare 2-vägledning, Di:s anm.] som Finansinspektionen meddelat Klarna bör vara betydligt lägre.”

 

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?