Annons

Räntor och valutor: Bra dag för kronan

Humöret var på topp på marknaderna på torsdagen efter att Europas ledare enats om att utöka kraften i räddningsfonden EFSF och nådde en uppgörelse med privata långivare om 50 procents skuldnedskrivning för Grekland.

Europabörserna formligen rusade samtidigt som marknadsräntorna i Europas kärna steg med runt 10 punkter i längre löptider. Euron stärktes kraftigt mot både dollarn och yenen och även den svenska kronan gick mycket starkt. I periferin föll räntorna kraftigt i Grekland och sjönk även betydligt i Italien, Spanien, Portugal och Irland.

De svenska marknadsräntorna steg 9-10 punkter, med den tioåriga statsobligationsräntan 9 punkter upp till 2,05 procent. Den tyska tioårsräntan steg 12 punkter till 2,17 procent.

"Marknaden tolkar det positivt att det finns en slags uppgörelse. Det är positivt för risksentimentet och det är därför som statsobligationsräntorna stiger så kraftigt", sa Karsten Linowsky, räntestrateg vid Credit Suisse i Zürich, till Bloomberg News.

I de segdragna förhandlingarna vid EU-toppmötet i Bryssel, som drog ut till långt in på natten mot torsdagen, nåddes slutligen en uppgörelse om att banker frivilligt ska skriva ned Greklands skulder med 50 procent, vilket motsvarar runt 100 miljarder euro.

Samtidigt ska räddningsfonden EFSF genom hävstång få en kapacitet som är 4-5 gånger dagens nivå, vilket innebär runt 1.000 miljarder euro. EU-ledarna enades också om att skärpta kapitalkrav för Europas banker, som nu får till den sista juni 2012 på sig att uppnå 9 procents kärnprimärkapitalrelation.

Marknaderna applåderade uppgörelserna, men många bedömare pekade på att det fortsatt kvarstår oklarheter om alla detaljer i uppgörelsen och att implementeringen är långt ifrån spiksäker.

"På det hela taget är paketet ett steg i rätt riktning, men vi räknar inte med att det permanent lugnar marknaderna. Vi tror därför att ECB troligen kommer att få ta en större roll i ett senare skede", skrev Citibank i en kommentar.

En positiv nyhet var också att euroområdets konjunkturbarometer visade en mindre nedgång än väntat i oktober. Samtidigt bromsade Tysklands inflation in till 2,5 procent i oktober från 2,6 procent i september, enligt preliminär statistik.

USA-räntorna steg likaså på uppgörelsen vid EU- toppmötet spetsat med bra amerikansk BNP-statistik och tioårsräntan steg 12 punkter till 2,28 procent.

Det första estimatet för USA:s BNP under det tredje kvartalet visade att tillväxten precis som väntat växlade upp till 2,5 procent i beräknad årstakt från 1,3 procent under det andra kvartalet. Samtidigt steg privatkonsumtionen klart mer än vad analytikerna väntat sig, +2,4 procent jämfört med +1,9 procent i Bloomberg News prognosenkät.

"Var är talet om recession nu?", frågade sig analytikerna vid RDQ Economics.

De menade att än viktigare än själva tillväxtsiffran i sig var den starka sammansättningen, där investeringarna ledde tillväxten, med ett uppsving på 13,7 procent för fasta bruttoinvesteringar. Samtidigt drog lagren ned BNP-tillväxten med 1,1 procentenheter, vilket enligt RDQ gör att lagren kan bidra positivt under det fjärde kvartalet.

Annan statistik kom in lite blandat. Antalet nyanmälda arbetslösa sjönk svagt till 402.000 personer förra veckan, väntat 401.000, och kontrakterade husköp sjönk oväntat med 4,6 procent i september.

Här hemma lämnade Riksbanken precis som väntat reporäntan oförändrad till 2,00 procent och skruvade samtidigt ned sin räntebana, där framtida väntade räntehöjningar senareläggs.

Riksbankschef Stefan Ingves sa vid en pressträff att oron i omvärlden dämpar den svenska ekonomin och att osäkerheten är stor. Riksbanken räknar dock med att Europas skuldkris kommer att klaras av så att den allmänna ekonomiska utvecklingen återställs, och skulle huvudscenariot uppfyllas finns det skäl att återkomma med räntehöjningar under "senare delen av nästa år", enligt Riksbankschefen.

De båda direktionsledamöterna Lars EO Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig och förordade i stället att räntan skulle sänkas till 1,75 procent. De ville också ha en lägre räntebana, med en ytterligare en sänkning till 1,50 procent till det första kvartalet 2012. De motiverade sin avvikande linje med att de bedömer att prognoserna för utländska styrräntor och svenskt resursutnyttjande är för höga.

Analytikerna konstaterar att besluten från Riksbanken i stort sett var i linje med förväntningarna. Danske Banks chefekonom i Sverige, Roger Josefsson, tyckte att räntebeskedet var något duvaktigt eftersom två reservanter nu ville sänka räntan.

"Den hållningen blir ännu mer intressant nu när man ska byta ut två av hökarna i direktionen. Det finns en uppenbar sannolikhet att man får in två ledamöter som delar Lars EO Svenssons och Karolina Ekholms uppfattning. Då har vi en helt annan penningpolitik", sa Roger Josefsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Nordea tyckte också att Riksbanken var mjukare än väntat i och med de två reservanterna. Nordea menade också, liksom flera andra bedömare, att Riksbanken har väl optimistiska prognoser.

"Prognoserna för den svenska ekonomin är fortfarande alltför optimistiska, vilket tyder på fortsatta nedrevideringar för prognoserna för ekonomin såväl som räntebanan. Detta stärker vår syn att banken kommer att sänka räntan nästa år", skrev Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

SCB finansmarknadsstatistik visade att utlåningen till hushållen fortsätter att bromsa in, till en ökningstakt på 5,7 procent i september från 6,2 procent i augusti.

På valutamarknaden stärktes euron kraftigt mot såväl dollarn som yenen efter uppgörelserna vid EU-toppmötet. Mot dollarn stärktes euron till 1,412 från 1,388 vid onsdagens svenska stängning.

Dollarn tappade mot den japanska yenen och nådde återigen den svagaste nivån sedan andra världskriget.

Kronan hade en bra dag i det riskvilliga klimatet och stärktes hela 16 öre mot dollarn till 6,38 och 7 öre mot euron till 9,01.

Innehåll från GotlandsbolagetAnnons

Nya satsningen som skapar fossilfria resor till Gotland – utan att tumma på restiden

Gotlandstrafiken är gotlänningarnas landsväg till fastlandet och en förutsättning för att fler besökare ska kunna uppleva ön. Nu planerar Gotlandsbolaget stora investeringar för att färjetrafiken ska bli fossilfri. Med innovativ teknik och nya drivmedelslösningar är målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent senast 2030. 

– Vår nollvision, Destination Zero, är vår viktigaste resa hittills, säger Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

Den globala sjöfarten står i dag för nästan tre procent av de mänskligt orsakade utsläppen. Mot bakgrund till det har Gotlandsbolaget, ägarbolaget bakom Destination Gotland, satt upp målsättningar för att minska koncernens klimatavtryck. 

• 2030 ska CO2-utsläppen minskats med 70 procent. 

• 2045 ska Gotlandsbolagets färjetrafik vara klimatneutral. 

Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget, om målsättningen:

– Vi tycker att det ska kosta att göra utsläpp och ser positivt på att sjöfarten blir en del av utsläppshandelssystemet, ETS. Just nu är målet för oss att minska våra egna utsläpp för att i förlängningen också bidra till hela sjötrafikens minskade klimatavtryck.

För att ställa om, och möta kundernas krav om mer hållbara resor, har Gotlandsbolaget utvecklat Horizon-serien. Med fartygen Gotland Horizon och Gotland Hydrocat, som kan vara i trafik redan 2030, visar man att det går att minska klimatavtrycken med till exempel fossilfri vätgas som bränsle. Den stora utmaningen är att fram till 2030 få tillgång till storskalig vätgasproduktion i närområdet.

– Horizon-serien bygger på en flexibel turbinlösning där fossilfri vätgas är det primära alternativet. Men tekniken går också att använda med andra fossilfria flytande eller gasformiga bränslen, säger Håkan Johansson. 

Lanseringen av Gotland Horizon förra året följdes under 2022 upp med ett fartygskoncept för världens första storskaliga vätgasdrivna katamaran: Gotland Hydrocat. Den gör det möjligt att trafikera sträckan Gotland-fastlandet på under tre timmar – samtidigt som utsläppen minskar markant.

– Överfartstiden är extremt viktig för gotlänningarna. För 20 år sedan halverade vi restiden från nästan sex timmar till tre timmar. Resultatet blev att resandet på kort tid fördubblades. Det visar att restiden är helt avgörande för att kunna bo, leva och verka på Gotland. Det är fantastiskt att det snart kommer kunna gå att resa ännu snabbare än idag, säger Håkan Johansson. 

Om Horizon-serien

• Horizon-serien är ett utvecklat koncept med snabbgående passagerar- och fraktfartyg med syfte att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030. 

• Gotland Horizon, med en hastighet på 28 knop, var det första fartygskonceptet i serien. Under 2022 lanserades även Gotland Hydrocat som med en hastighet på 35 knop kan trafikera sträckan Visby-Nynäshamn på 2 timmar och 50 minuter.

• Båda fartygen är designade för att drivas med gasturbiner som är anpassade för flera typer av fossila bränslen, så kallad multi-fuel. Förutom vätgas kan även bränslen som metanol, e-metanol eller biogas användas.  

Här kan du läsa om Horizon-serien och Gotlandsbolagets nollvision. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Gotlandsbolaget och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera