Räntor och valutor: Yenen stärks

USA-räntorna fortsatte ned på tisdagskvällen och har därefter planat ut i den asiatiska handeln. Oro för att Europa inte ska leverera vad gäller skuldkrisen, en del rapportbesvikelser och svagt förtroende hos hushållen i USA fick investerare att söka sig bort från aktier och in i säkrare statsobligationer.

På onsdagsmorgonen handlas den tvååriga statsobligationen på 0,26 procent, 2 punkter ned från svensk stängning på tisdagen, medan tioåringen är 6 punkter ned på 2,12 procent.

Emissionen i USA av tvååriga statsobligationer för 35 miljarder dollar mötte ett relativt starkt intresse. Räntan blev 0,281 procent, jämfört med väntade 0,288 procent enligt Bloomberg News prognosenkät. Bid/cover-nivån blev 3,64, under de 3,76 som noterades vid den senaste emissionen men högre än snittet på 3,42 vid de senaste sex emissionerna.

Andelen indirekta budgivare, som inkluderar utländska centralbanker, uppgick till 39,2 procent, jämfört med de 36,7 procent som noterades vid den senaste emissionen.

På onsdagen emitteras femåriga statsobligationer för 35 miljarder dollar och på torsdagen sjuåriga statsobligationer för 29 miljarder dollar.

För USA:s del blickar investerare fram emot data över order varaktiga varor på onsdagen och det första BNP- estimatet för tredje kvartalet på torsdagen.

"I själva verket gör den reala ekonomin inte så dåligt ifrån sig. Vi har sett mycket små (handels)volymer, institutionerna är motvilliga att ta några starka positioner i någon riktning eftersom det i slutändan är ett politiskt beslut" som kommer att komma ut från EU-toppmötet, sade Adam Carr på ICAP Australia till Bloomberg News.

Att ekofinmötet på onsdagen ställdes in har tolkats som att Europas ledare kan komma att misslyckas med att leverera det mer heltäckande paket för att få ett stopp på skuldkrisen som det funnits förhoppningar om ett tag. Toppmötena mellan stats- och regeringschefer inom EU och därefter euroområdet ska dock hållas som planerat på onsdagskvällen.

"Förseningen från i helgen och nu detta summerar på ett tråkigt sätt vad som pågått hos euroområdets ledare under de senaste 18 månaderna. Det är en mycket svår process, med många som talar olika språk, och där alla försöker se efter sina egna hem", sade Michael Lee på Wells Capital enligt Wall Street Journal.

Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker sade på tisdagen att han vill involvera IMF i lösningen.

"Vi behöver fatta ett beslut som ger ett svar på alla frågor på ett bra sätt. Det är önskvärt att inkludera IMF i den europeiska lösningen på ett maximalt sätt", sade han.

Han sade också att det sker parallella samtal i Bryssel med bankerna om ett nytt paket för Grekland, och upprepade att diskussionen rör en haircut för grekiska statspapper på 50 till 60 procent.

Före toppmötet ska Tysklands förbundskansler Angela Merkel hålla ett anförande inför det tyska parlamentet klockan 12, och sedan väntar en omröstning från cirka klockan 14 om ett mandat, för regeringen att ta med sig till EU- toppmötet ikväll, vad gäller en förstärkning av EFSF.

Angela Merkel har försökt att vinna en bred majoritet i Bundestag för sitt mandat.

Det förslag som diskuterades i budgetkommittén på tisdagen, och som ska läggas fram för parlamentet, inkluderar enligt Bloomberg News ett tak för det tyska åtagandet på dagens nivå på 211 miljarder euro och en begäran om att budgetkommittén eller hela kammaren ska ges möjlighet till en andra omröstning efter att leverage-modellen för EFSF har utarbetats.

Förslaget "noterar" också att det inte finns något behov för ECB att köpa obligationer på andrahandsmarknaden när väl EFSF:s nya kapacitet är på plats.

"För oss var det ett villkor att Bundestag, med respekt för centralbankens oberoende, har en tydlig position: inga mer ovillkorade obligationsköp från ECB", sade Carsten Schneider, Socialdemokraternas talesman i budgetkommittén.

På valutamarknaden har euron stärkts något till 1:392 mot dollarn jämfört med svensk stängning på tisdagen. Yenen har tappat något till 76:05 mot dollarn och 105:80 mot euron.

På tisdagen drevs yenen till rekordstarka 75:73 mot dollarn. Japans finansminister Jun Azumi varnade på onsdagen spekulanter för att driva upp yenen, och sade att han inte kommer att utesluta några åtgärder för att hindra spekulation.

Han sade att yenens nuvarande förstärkning inte återspeglar fundamenta och att han instruerat de anställda på departementet att vara beredda för alla möjliga åtgärder för yenen.

Kronan har stärkts 2 öre mot dollarn men tappat marginellt mot euron.

På onsdagens svenska agenda står handelsbalansen för september, som väntas visa ett överskott på 7,6 miljarder kronor enligt SME Direkts prognosenkät.

På Europaagendan står tyska importpriser och CBI industritrender i Storbritannien.

Från USA kommer under eftermiddagen order varaktiga varor i september, med en väntad nedgång på 1,0 procent från föregående månad, och försäljningen av nya hem, med en väntad uppgång med 1,7 procent enligt Bloomberg News prognosenkäter.

Senare i kväll kommer räntebesked från Nya Zeeland, där räntan väntas lämnas oförändrad på 2,50 procent.

Table


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?