1515
Annons

USA-börser: Nedgången tilltog

De amerikanska börserna slutade lägre på tisdagen efter att statistik visat att konsumenternas förtroende oväntat sjönk i oktober. Samtidigt meddelades från EU-håll att onsdagens ekofinmöte har ställts in.

"Det kommer att bli en långsam återhämtning. Ekonomiska data visar att vi befinner oss i en segdragen process. UPS gav några försiktiga kommentarer gällande global tillväxt. Dessutom är vi fortfarande starkt påverkade av händelserna i Europa", sa Mark Bronzo på Security Global Investors, till Bloomberg News.

Vid stängning var Dow Jones ned 1,7 procent till noteringen 11.707. Det bredare S&P 500 tappade 2,0 procent till 1.229, medan Nasdaq Composite minskade 2,3 procent till 2.638.

Omsättningen var 1 miljard aktier på New York Stock Exchange och 1,8 miljarder aktier på Nasdaq.

Onsdagens planerade ekofinmöte har ställts in. Det uppgav brittiska företrädare på tisdagen enligt Bloomberg News.

Samtidigt meddelade den brittiska regeringen att EU-toppmötet, bland stats- och regeringschefer, och eurotoppmötet på onsdagen ska hållas som planerat.

EU:s ordförandeland, Polen, har bekräftat att ekofinmötet är inställt. Frågor som rör ett heltäckande paket för att lösa skuldkrisen kommer att diskuteras bland EU- ledarna.

Vid 16.00 redovisades att de amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 39,8 i oktober, enligt Conference Boards mätning.

Analytikernas förväntningar pekade mot ett index på 46,0, enligt Bloomberg News snittprognos.

Dessutom framgick att amerikanska bostadspriser sjönk 0,1 procent under augusti, jämfört med föregående månad.

Det uppgav regeringsorganet Federal Housing Finance Agency, FHFA, enligt Bloomberg News.

Analytiker räknade med att bostadspriserna skulle ha stigit 0,2 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News prognosenkät.

I juli var bostadspriserna oförändrade jämfört med föregående månad (tidigare +0,8).

Tidigare under eftermiddagen kom statistik som visade att affärskedjornas försäljning under vecka 42 ökade med 2,4 procent jämfört med förra året. Redbooks veckoindex på samma tema väntas strax före börsens öppning, liksom S&P/CS husprisindex för augusti.

Bland enskilda bolag tappade 3M 6,3 procent efter att bolaget sänkt sin vinstprognos för helåret 2011.

Budbolaget UPS och kemiföretaget Du Pont lämnade båda rapporter under tisdagen. I UPS, vars verksamhet betraktas som en indikator för den amerikanska ekonomin, minskade kursen med 2,1 procent.

Du Pont, USA:s största kemiföretag räknat i börsvärde, sjönk 2,5 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 12 punkter till 2,11 procent.

Ericsson stängde 90 öre lägre än vid Stockholmsbörsens stängning.


Innehåll från HandelsrådetAnnons

Så kan hållbarhet bli en konkurrensfördel för svenska handelsföretag

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.Foto:Janne Lundberg, FotoForm.

Nya regelverk inom EU gör att handelns aktörer kommer att få en större påverkan på den globala klimatomställningen. 

– Klimatbelastningen från vår konsumtion kommer att hamna allt mer i fokus. Företag som tar in produkter till EU men som är producerade någon annanstans kommer att få ett större ansvar, säger Mats Bergman, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som nyligen släppte rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”. 

Den Europeiska Gröna Given är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att göra Europeiska unionen klimatneutral till 2050. Här finns bland annat ny lagstiftning som tar sikte på en mer hållbar konsumtion, med mindre klimatbelastning längs hela produktens livscykel, främst vid tillverkning och användning.

Det kommer att innebära ökade krav på handeln att fungera som en kravställare gentemot leverantörer, där handeln förväntas hjälpa konsumenterna att göra hållbara val.

– Det handlar om att åstadkomma förbättringar inom hållbarhet i andra länder utifrån det som vi konsumerar inom EU. Det här är väldigt viktigt, säger Mats Bergman, till vardags professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Skapa gemensamma spelregler

EU kommer också att etablera eller skärpa produktstandarder vilket förutom att gynna miljön och klimatet även motverkar att oseriösa aktörer får en konkurrensfördel gentemot seriösa och ansvarstagande tillverkare och handelsföretag.

– Det är angeläget med likvärdiga förutsättningar mellan exempelvis handelsföretag baserade i Sverige och i andra länder, säger Mats Bergman.

En effekt av de nya regelverken är att dokumentationskraven och därmed arbetsbördan för handelns aktörer kommer att öka. Enligt rapporten måste därför de nya kraven vara byråkratiskt hanterbara. 

– Det kan handla om att skruva upp trycket gradvis och med förnuft, och att försöka hitta smarta lösningar så att det fungerar i praktiken, säger han.

Sara Rosengren är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm och medförfattare till rapporten. Hennes fokus är hur handelns aktörer ställer sig till denna förändring.

– Många företag jag pratat med ser detta som något som vi måste göra. Regleringar är viktiga för att höja nivån och att skapa en jämn spelplan där alla konkurrerar på lika villkor, säger hon.

Handelns ekonomiska råd: Sverige kan bli en vinnare

Företag kommer bland annat att behöva utbilda sin personal för att säkerställa att de produkter som köps in från länder utanför EU håller vad de lovar och uppfyller minimikraven kring hållbarhet.

– Det finns många utmaningar här och handeln kommer att behöva tänka annorlunda kring frågor som rör inköp, men flera företag inom handeln, särskilt i Sverige, har redan börjat med den här typen av anpassningar, säger hon. 

Men speciellt för mindre aktörer kan omställningen bli tuff. Det kan därför finnas skäl till branschgemensamma initiativ. 

– För att hållbarhetsarbetet ska kunna göras systematiskt kommer handeln exempelvis behöva utveckla kompetens inom livscykelanalys och hållbarhetsberäkningar. Detta är resurskrävande och den information som krävs är svår att ta fram på egen hand. Därför blir det viktigt med gemensamma satsningar, särskilt för mindre och medelstora företag, säger Sara Rosengren.

En av rapportens slutsatser är att Sverige har goda förutsättningar att bli ett framgångsland inom hållbar konsumtion, på samma sätt som landet redan är det inom hållbar produktion. Det kommer dock att krävas samordning mellan beslutsfattare och bransch, där också investerare, ägare, styrelser och medarbetare kommer att spela viktiga roller.

Om Handelsrådet 

Handelsrådet är samarbetsplattformen för arbetsgivarorganisationer och fackförbund på handelns

område. Uppdraget är att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.

Inom ramen för samarbetet bildades 2016 Handelns ekonomiska råd, som presenterar årlig rapport och är partsoberoende i sina slutsatser.

Läs mer på: www.handelsradet.se

Läs mer om Handelns ekonomiska råd

Tryck här för att ladda ner rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Handelsrådet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?