1515
Annons

Räntor och valutor: Kronan stärks

Räntorna i Europas kärna öppnar ett par punkter ned medan Europabörserna stiger svagt och euron stärks i måndagens inledande handel. Den svenska kronan handlas något öre starkare mot både dollarn och euron.

I öppningen sjunker den svenska tioårsräntan 3 punkter till 1,93 procent samtidigt som den tyska tioårsräntan sjunker 4 punkter till 2,60 procent.

Helgens EU-toppmöten fattade, helt i linje med signalerna före mötet, inte några beslut, men EU-ledarna sade att de gjort framsteg i avgörande frågor som bankernas rekapitalisering och hur räddningsfonden EFSF ska få utökad eldkraft genom en hävstång. Ledarna uttryckte också goda förhoppningar om att kunna fatta beslut vid onsdagens extrainsatta toppmöte.

Frankrike verkar ha fått bita i det sura äpplet vad gäller hur räddningsfonden EFSF ska kunna få en hävstång, tvärtemot de franska önskemålen kommer EFSF inte att kunna låna pengar från ECB. Diskussionerna om EFSF:s ökade utlåningskapacitet har nu i stället begränsats till två andra alternativ.

Ett alternativ är att det blir en försäkringslösning där EFSF lovar stå för upp till 20 procent av förlusterna vid en skuldnedskrivning av euroländers obligationer. Det andra alternativet är att skapa en SPV (Special Purpose Vehicle) med deltagande från EFSF och privata investerare, som statliga investeringsfonder, som sedan skulle sedan kunna stödköpa sårbara euroländers statsobligationer. Det är också möjligt att det blir någon slags kombination dessa två alternativ.

EU:s finansministrar ska också ha nått en preliminär överenskommelse om rekapitaliseringen av europeiska banker. Enligt de senaste beräkningarna från den europeiska banktillsynsmyndigheten EBA måste Europas storbanker ta in 108 miljarder euro under sex till nio månader.

Vad gäller Grekland beslutade eurogruppen vid sitt möte på fredagenskvällen att godkänna den sjätte delutbetalningen av nödlånet till landet. Samtidigt diskuterade finansministrarna en större nedskrivning av Greklands skuld till privata långivare utöver redan beslutade 21 procent. En nedskrivning runt 50 procent är vad som tidigare har nämnts, men det talas nu också om upp till 60 procent.

Ett konkret resultat av söndagens eurotoppmöte var att öka pressen på Italien att redan innan onsdagens möte annonsera nya åtgärder för att få ned statsskulden och öka tillväxten. Italiens premiärminister Silvio Berlusconi sade att han kommer att sammankalla ett regeringssammanträde på måndagen för att lägga fram några planer han länge har haft.

Investerarna verkade försiktigt optimistiska till resultatet av toppmötet, även om många vill invänta onsdagen för att se vilka beslut Europas ledare slutligen kommer att fatta.

Nordea skriver i en kommentar att Europa inte har valt någon "bazooka"-strategi. Skulle beslut fattas i enlighet med helgens indikationer är det ett steg i rätt riktning, men Nordea är inte övertygade om att det kommer att visa sig tillräckligt för att uthålligt få marknadens förtroende.

"Vi behöver fakta (beslut vid toppmötet på onsdag) som slår förväntningarna vi fick under helgen för att vi ska bli mer positiva på ett betydande och mer permanent sätt", skriver Nordea.

Banken tycker inte att planerna för bankernas rekapitalisering låter som någon snabb lösning som minskar spänningarna på marknaderna, men ser det ökade politiska trycket på Italien som positivt.

Måndagens viktigaste hållpunkter blir preliminära inköpschefsindex från enskilda euroländer och euroområdet som helhet.

Frankrike var först ut under morgonen och här steg industri-PMI oväntat till 49,0 från 48,2, medan tjänstesektorns inköpschefsindex sjönk betydligt mer än väntat till 46,0 från 51,5, vilket var den lägsta nivån på drygt två år.

Senare under förmiddagen kommer industriorderstatistik från euroområdet, väntat oförändrat på månaden och en uppgång med 5,8 procent i årstakt.

Under natten kom statistik som visade att den japanska exporten ökade med 2,4 procent i årstakt september jämfört med samma månad året före, högre än de 1,0 procent som analytikerna i Bloomberg News prognosenkät hade räknat med. I Kina steg industrins inköpschefsindex preliminärt till 51,1 i oktober från 49,9 i juli. Statistiken från Kina och Japan visar enligt bedömare att Asien står fortsatt starkt i dessa tider av oro för Europa.

På valutamarknaden har euron stärkts något till 1,390 mot dollarn från 1,388 vid fredagens svenska stängning på förhoppningar om att EU nu är närmare att vidta åtgärder mot skuldkrisen.

"Vi väntar fortfarande på en heltäckande krisplan och det finns fortsatt motsättningar, men det ser ut som om vi kommer närmare en uppgörelse om en hävstång för EFSF och rekapitalisering av banker", sa en senior handlare vid en japansk bank till Reuters.

Den japanska yenen har pressats av att finansminister Jun Azumi under natten sade att han kommer att vidta "beslutsamma" åtgärder mot yenens styrka om så krävs. På fredagen stärktes yenen till den starkaste nivån mot dollarn sedan andra världskriget.

Den svenska kronan har stärkts 2 öre mot dollarn till 6,55 och 1 öre mot euron till 9,11.

USA-räntorna handlas svagt ned och tioårsräntan har sjunkit 1 punkt till 2,21 från fredagens svenska stängning.

Veckan bjuder på många tunga makrobesked och ett stort antal bolagsrapporter. På tisdagen presenterar Riksgälden sin nya upplåningsprognos och det kommer amerikansk statistik i form av hushållens konsumentförtroende i oktober och S&P/Case-Shiller husprisindex för augusti. Dessutom lämnar Bank of Canada med räntebesked, väntat oförändrat. Här hemma kommer också PPI-statistik.

På onsdagen hålls alltså det andra EU-toppmötet, där konkreta beslut om EFSF, Grekland och bankernas rekapitalisering ska fattas. Det blir också USA-statistik över orderingången för varaktiga varor och försäljningen av nya hem i september.

Veckans självskrivna svenska huvudpunkt blir Riksbanken räntebesked på torsdag. Samtliga tillfrågade analytiker i SME Direkts enkät tror att reporäntan lämnas oförändrad till 2,00 procent. Dagens industris skuggdirektion är enig om att räntan nu bör hållas oförändrad och en majoritet av ledamöterna i skuggdirektionen ser också en oförändrad ränta fram till slutet av 2012.

Torsdagen bjuder även på den sedvanliga amerikanska veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa och det första estimatet för den amerikanska BNP-utvecklingen under det tredje kvartalet. Från Europa kommer oktober månads konjunkturbarometrar från euroområdet.

På fredagen blir det ånyo tunga svenska besked i form av Konjunkturinstitutets barometrar för oktober och detaljhandelns försäljning i september.

Konjunkturinstitutets hushållsbarometer, CCI, väntas enligt SME Direkts enkät ha sjunkit till -7,2 i oktober från -5,8 i september medan industrins konfidensindikator väntas ha stigit svagt till -5 från -6 månaden före. Den samlade barometerindikator väntas ha sjunkit till 95,5 i oktober från 96,9 i september. Detaljhandelns försäljning väntas ha sjunkit med 0,2 procent i årstakt i september.


Veteranen lämnar efter 30 år – och 6.200 procents avkastning

Efter nästan 30 år på posten slutar Ulf Hedlundh som vd på investmentbolaget Svolder, där han har utklassat Stockholmsbörsen. Men trots alla framgångar är börsveteranen orolig för fastighetssektorn – och kritisk mot delar av finansbranschen.

”Att vi har fått de här tvära kasten är något av ett underbetyg på investmentbanker och investerare”, säger han om aktiemarknadens baksmälla efter börsyran under pandemin.

Ulf Hedlundh slutar som vd på investmentbolaget Svolder efter nästan 30 år.
Ulf Hedlundh slutar som vd på investmentbolaget Svolder efter nästan 30 år.Foto:Joey Abrait
Ulf Hedlundh.
Ulf Hedlundh.Foto:Joey Abrait

90-talskrisen, it-bubblan, finanskrisen 2008 och de dramatiska kursrörelserna i samband med pandemin. Under sina snart 30 år på vd-posten har Ulf Hedlundh styrt investmentbolaget Svolder genom kriserna och uppgångarna som formade västvärlden.

”Det gäller att hålla en stabil kurs oavsett hur det blåser. Det tycker jag att vi har gjort.”

Våren 1993 insåg ett antal medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning att aktier i små och medelstora företag i Sverige och Finland hade stor potential. Kort därpå grundades investmentbolaget Svolder, som noterades på Stockholmsbörsen samma sommar. När Ulf Hedlundh nu aviserar sin avgång – som äger rum 2023 – är det troligt att många aktieägare är nöjda med hans insatser. Sedan starten har Svolders totalavkastning landat på hela 6.200 procent, vilket kan jämföras med 2.660 procent för totalavkastningsindexet SIXRX.

”Vi tror att börsen över tid är bättre än obligationer och ränteplaceringar, att småbolag är bättre än börsen och att vi är bättre än småbolag. Vi har lyckats bra under längre tidsperioder, särskilt under de senaste 6-7 åren när vi har gått in lite tyngre i vissa bolag och varit med i en del lyckosamma börsintroduktioner. Vi tycker att vi har hittat en bra grupp företag som både tjänar och delar ut pengar.”

Att företag ska redovisa svarta siffror och inte bara storslagna drömmar om framtida vinster är viktigt för Hedlundh. Sommaren 2021 gick han ut i Di och varnade för en överhettad aktiemarknad där omogna företag med obeprövade affärsmetoder noterades – och det visade sig att börsveteranen skulle få rätt. Flera företag som noterades under börsyran efter pandemin kraschlandade när marknaden nyktrade till, varav Desenio med sitt 98-procentiga ras sedan noteringen på First North våren 2021 är ett talande exempel.

”Det är inte kul att få rätt i sådana här fall. Det var uppenbart att olika investmentbanker drev på den dåvarande trenden – vissa mer än andra. Det var ett sätt att tjäna väldigt mycket pengar. Att vi har fått de här tvära kasten är något av ett underbetyg på investmentbanker och investerare.”

Ett annat förhoppningsbolag som har rasat i värdering under det senaste året är det onoterade teknikbolaget Klarna, som gjorde ett minusresultat om 7,1 miljarder kronor under 2021. Enligt källor till Wall Street Journal har bolagets värdering fallit med 36 miljarder dollar – motsvarande cirka 378 miljarder kronor – på bara ett år.

”Man har sett ett mönster i de tidigare värderingarna av Klarna och andra liknande bolag. Investerarna fokuserade på omsättningstillväxt och struntade fullständigt i hur resultat- och balansräkningarna såg ut. Man jagades av investerare och blev glada när tidningarna skrev om nya miljardvärderingar. Det mönstret är helt utbytt nu, vilket gör det svårt för sådana bolag att hantera en situation där man helt plötsligt måste trycka på bromsen, friställa medarbetare och hitta helt nya sätt att jobba på.”

När Ulf Hedlundh blickar framåt oroas han av utvecklingen i fastighetssektorn, men är tydlig med att omständigheterna skiljer sig från de som präglade ekonomin under 90-talskrisen – som han anser är den värsta han genomlevt.

”Fastighetsbolagen är mycket mer kassaflödesstyrda i dag, vilket gör att de bör klara sig bättre. Jag tror dock att värderingarna är baserade på lite för låga avkastningskrav, så i det perspektivet kan det bli aktuellt med nedvärderingar. Därmed är det inte sagt att det blir samma problematik ur ett bankperspektiv eller ett kassaflödesperspektiv för bolagen, men det kommer att se lite tristare ut i resultaträkningarna under en period framöver.”

Ulf Hedlundh berättar att Svolder bara har ett fastighetsbolag kvar i portföljen.

”Vi gick egentligen ut ur sektorn lite för tidigt – men vi såg den här oron framför oss.”

När det kommer till industrisektorn ser börsveteranen på framtiden med desto större tillförsikt. Svolder har flertalet industribolag i portföljen, och Ulf Hedlundh tror att utvecklingen på området kommer att vara gynnsam då värderingarna i dagsläget inte är särskilt ansträngda.

”Vissa bolag har förvisso haft problem på komponentsidan, men det börjar lätta. Den nedgången har slagit ganska brett och har nog inneburit att börsen som helhet inte är så högt värderad.”

Samtidigt pekar Ulf Hedlundh ut vissa orosmoln som tynger industrin – exempelvis spår han en tuff lönerörelse 2023 till följd av inflationen. På det stora hela fortsätter han dock att tro på bolag med etablerade affärsmodeller som tjänar pengar och har sunda finanser.

”Där ska man spendera sina pengar om man vill placera på aktiemarknaden.”

Ulf Hedlundh fortsätter att leda Svolder till dess att en ny vd har rekryterats, och kommer då att vara tillgänglig under en övergångsfas. Därefter väntar nästa kapitel i livet, som ska fyllas med mindre uppdrag och mer tid med familjen.

”Jag vill vandra i fjällen med min hustru. Det finns mycket att göra som vi inte har hunnit med under de här åren.”

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?