1515
Annons

Stockholmsbörsen: Ericsson mot strömmen

Kurserna på Stockholmsbörsen inledde torsdagens handelssession väl under gårdagens stängningskurser men hade vid 10-tiden återhämtat sig upp emot neutralt under en rapporttät dag. Sentimentet tyngs av en svag utveckling i USA under gårdagen, vilket även har kunnat noteras i Asien under natten.

SIX Generalindex var klockan 10.22 ned 0,5 procent till 282 medan OMXS30-index backade 0,3 procent till 939. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 3,5 miljarder kronor.

Stockholmsbörsen tyngdes under förmiddagen av den svaga utvecklingen på Europas ledande börser. Relativt det tyska DAX 30-indexet och brittiska FTSE 100-index överpresterade dock Stockholmsbörsen, där stöd bland annat kom från en stark rapport av indextunga Ericsson. Oron för effekter av en grekisk skuldnedskrivning präglar alltjämt utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Ericsson-aktien höjdes med 4,6 procent till 68,50 kronor efter att bolaget redovisat ett resultat efter finansiella poster på 5,9 miljarder kronor (6,1) för det tredje kvartalet 2011. Förväntningarna låg vid 5,4 miljarder kronor enligt SIX Estimates analytikerenkät. Resultatet var därmed 9 procent bättre än väntat.

Nettoomsättningen var 55,5 miljarder kronor (47,5). Väntad omsättning var 52,4 miljarder kronor. Ericsson uppgav i rapporten att det resultat bolaget nått i det tredje kvartalet bekräftar indikationer om en stärkt global marknadsandel. En högre andel nätutbyggnadsprojekt tillsammans med fler nätmoderniseringsprojekt i Europa påverkade dock bruttomarginalen negativt.

Exane BNP Paribas benämner rapporten som "väldigt solid" i en marknadskommentar, enligt Dow Jones Newswires. Försäljningstillväxten är god och särskilt affärsområdet Global Services visade upp en stark försäljning, enligt Exane BNP Paribas-analytikern Alexandre Peterc, som bedömde att aktien skulle stiga kraftigt på rapporten. Swedbanks telekomanalytiker Håkan Wranne anser samtidigt att rapporten var "superstark".

Nätverksvideoföretaget Axis redovisade ett resultat före skatt på 224 miljoner kronor (120) för det tredje kvartalet 2011. Analytikerna hade räknat med en vinst före skatt på 129 miljoner kronor, enligt SIX Estimates enkät. Resultatet före skatt var därmed 74 procent bättre än väntat.

Nettoeffekter av valutaförändringar i underliggande fordringar och skulder i utländsk valuta har påverkat rörelseresultatet positivt med 26 miljoner kronor (2) för tredje kvartalet. Omsättningen uppgick till 971 miljoner kronor (737), där väntat var 832 miljoner kronor. Axis-aktien rusade 16 procent till 144,50 kronor.

Husqvarna var upp 6,0 procent i förmiddagshandeln efter att ha redovisat ett resultat efter finansnetto på 24 miljoner kronor (310) för det tredje kvartalet 2011. Väntat var 12 miljoner enligt SIX Estimates. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på -45 miljoner kronor, där analytikerna i SIX enkät hade räknat med -21 miljoner i jämförelsestörande poster. Nettoomsättningen minskade till 6.410 miljoner kronor (6.907), där väntat var 6.176 miljoner.

Husqvarna uppgav i rapporten att det fjärde kvartalet kommer att belastas med kostnader på cirka 30 miljoner kronor avseende produktionsstörningarna i Nordamerika. Resultatmässigt var just Americas det affärsområde som underpresterade undet det tredje kvartalet, jämfört med förväntningarna. Rörelseresultatet för Americas uppgick under kvartalet till -172 miljoner kronor, medan väntat var -145 miljoner kronor.

Husqvarna påverkades av nedgången i den globala konsumentefterfrågan, det osäkra ekonomiska läget och av ett ogynnsamt väder i det tredje kvartalet. Det uppgav den tillförordnade vd:n Hans Linnarson i rapporten.

"Vi har behållit våra marknadspositioner för skogs- och trädgårdsprodukter både i Europa och Nordamerika, trots utmaningarna med produktionsstörningarna i Nordamerika", uppgav Linnarson.

Tillförordnad vd Hans Linnarson uppgav samtidigt för Nyhetsbyrån SIX att bolagets arbete med att få ordning på den problemtyngda fabriken i Orangeburg, South Carolina, har gått över förväntan.

Investmentbolaget Kinnevik rapporterade ett resultat efter finansnetto på -1.061 miljoner kronor (4.589) för det tredje kvartalet 2011. Intäkterna var 2.168 miljoner kronor (2.079). Substansvärdet per aktie var 206,32 kronor den 30 september(206,44). Kinnevikaktien var oförändrad vid 132,80 kronor.

UBS uppgav i en marknadskommentar att rapporten på det hela taget var i linje med förväntningarna, men att de som hoppats på en extrautdelning kan komma att bli besvikna. Detta på grund av att Kinnevik genom att garantera Transcoms nyemission binder upp kapital samtidigt som man fortsätter att öka sina investeringar i online-projekt.

Medicinteknikföretaget Getinge var ned 1,7 procent under förmiddagen. Bolaget redovisade ett resultat före skatt på 690 miljoner kronor (685) för det tredje kvartalet 2011. Ebita-resultatet inkom vid 919 miljoner kronor (975) och det väntade värdet låg vid 930 miljoner kronor. Nettoomsättningen blev 4.866 miljoner (5.019). Förväntat, enligt analytikerna, var 4.881 miljoner kronor.

Resultatet innebar en ebita-marginal på 18,9 procent (19,4) att jämföra med Getingekoncernens långsiktiga mål om en ebita-marginal på cirka 22 procent vid 2013/2014. Analytikerna hade för kvartalet räknat med en ebita-marginal om 19,1 procent.

JP Morgan skriver i en analyskommentar att optimisterna troligen fokuserar på ökningen i ordertillväxten men pessimisterna är troligen bekymrade över hur varaktigt detta är. Speciellt med tanke på sektorkollegan Strykers sänkning av intäktsprognosen för helåret sent igår kväll.

Dagligvaruföretaget Axfood rapporterade ett resultat efter finansnetto på 362 miljoner kronor (357) för det tredje kvartalet 2011. Förväntningarna låg på 359 miljoner kronor, enligt SIX Estimates. Nettoomsättningen uppgick till 8.735 miljoner kronor (8.582). Där låg förväntningarna på 8.776 miljoner kronor. Omsättningen i jämförbara butiker minskade 8,9 procent.

Axfood upprepade samtidigt sin målsättning för 2011 om att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 2010. För helåret 2010 uppgick Axfoods rörelseresultat till 1.209 miljoner kronor. Axfood handlades ned 0,1 procent till 228,50 kronor.

Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor (23) för det tredje kvartalet 2011. Nordnets vd Carl-Viggo Östlund räknade upp flera förklaringar som anledning till det kraftigt förbättrade resultatet. En utav förklaringarna är att skuldkrisen i Europa och USA har återigen satt världens börser under press, och spararna ser om sina placeringar. I augusti, som normalt sett är en relativt lugn månad, slogs nytt rekord i antal avslut bland bolagets kunder.

Bolaget gynnas på kort sikt av stora börsrörelser, men om börsoron skulle fortsätta kan spararnas förtroende för marknaden rubbas vilket i sin tur innebär att de i värsta fall överger sitt aktie- och fondsparande till förmån för andra sparformer såsom amorteringar på bolån, uppav Östlund.

Nordnetaktien handlades upp 4,2 procent till 17,40 kronor.

Vid kl 12.00 väntas delårsrapport från Nokia. Bland utländska delårsrapporter som inkommer under dagen återfinns jättar som AT&T och Microsoft.


Innehåll från KellerAnnons

Global styrka med lokal fokus för en hållbar grundläggning

För att skapa en långsiktig hållbarhet vid byggprojekt krävs rätt grundläggning. Som specialister på nordiska markförhållanden, ett komplett utbud av tekniker och med en världsledande styrka i ryggen ligger Keller Grundläggning i klar framkant. 

De senaste åren har varit framgångsrika för Keller Grundläggning och företaget har växt i takt med uppdragen. Samtidigt är man också med att driva på den geotekniska utvecklingen framåt, både med egen produktutveckling och genom medverkan i flera akademiska forskningsprojekt med miljörelaterad fokus.

Med en väl utvecklad maskinpark, en bred produktportfölj och en egen konstruktions- samt projekteringsavdelning levererar Keller Grundläggning optimala geotekniska lösningar över hela byggsektorn. Lång kännedom om de speciella svenska markförhållandena är en stark tillgång liksom fördelen med globala resurser.

Läs mer om Keller Grundläggnings tekniker här

– Det är förstås en extra styrka att vi kan ta in specialkompetens, en metod eller en teknik som inte är standard i Sverige från våra globala kollegor. Det ger oss ett bredare perspektiv som gör att vi kan presentera fler olika alternativ för våra kunder och även lyfta fram vilka som är särskilt miljösmarta, säger Robert Thurner, vd för Keller Grundläggning.

De markförstärkande tekniker som företaget erbjuder har ett brett spann, från de mer traditionella som kalkcementpelare till alternativa som exempelvis stenpelare. En lösning som använder sig av stenpelare i stället för kalkcementpelare kan spara upp till tio gånger så mycket koldioxid. 

Läs mer om Keller Grundläggnings projekt 

– Branschen kan inte bara fortsätta att bygga likadana infrastrukturprojekt som tidigare utan behöver utveckla såväl tekniker som hållbarhet och lönsamhet. Vi har alla ett ansvar och kompetensen finns i branschen. Tillsammans med våra kollegor bygger vi för våra medmänniskor med vår gemensamma framtid i fokus, avslutar Robert Thurner. 

Om Keller:
Keller Grundläggning är ett oberoende dotterbolag till Keller Group som med verksamhet på fem kontinenter är världens största geotekniska lösningsspecialist. För sina kunder utvecklar företaget såväl ekonomiska som alternativa miljövänliga lösningar och genom att koppla samman globala resurser och lokala kunskaper är Keller med på några av de största och mest utmanande projekten runt om i världen. I det dagliga arbetet genomför Keller runt 6 000 projekt varje år.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Keller och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?