Stockholmsbörsen: Ericsson mot strömmen

Kurserna på Stockholmsbörsen inledde torsdagens handelssession väl under gårdagens stängningskurser men hade vid 10-tiden återhämtat sig upp emot neutralt under en rapporttät dag. Sentimentet tyngs av en svag utveckling i USA under gårdagen, vilket även har kunnat noteras i Asien under natten.

SIX Generalindex var klockan 10.22 ned 0,5 procent till 282 medan OMXS30-index backade 0,3 procent till 939. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 3,5 miljarder kronor.

Stockholmsbörsen tyngdes under förmiddagen av den svaga utvecklingen på Europas ledande börser. Relativt det tyska DAX 30-indexet och brittiska FTSE 100-index överpresterade dock Stockholmsbörsen, där stöd bland annat kom från en stark rapport av indextunga Ericsson. Oron för effekter av en grekisk skuldnedskrivning präglar alltjämt utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Ericsson-aktien höjdes med 4,6 procent till 68,50 kronor efter att bolaget redovisat ett resultat efter finansiella poster på 5,9 miljarder kronor (6,1) för det tredje kvartalet 2011. Förväntningarna låg vid 5,4 miljarder kronor enligt SIX Estimates analytikerenkät. Resultatet var därmed 9 procent bättre än väntat.

Nettoomsättningen var 55,5 miljarder kronor (47,5). Väntad omsättning var 52,4 miljarder kronor. Ericsson uppgav i rapporten att det resultat bolaget nått i det tredje kvartalet bekräftar indikationer om en stärkt global marknadsandel. En högre andel nätutbyggnadsprojekt tillsammans med fler nätmoderniseringsprojekt i Europa påverkade dock bruttomarginalen negativt.

Exane BNP Paribas benämner rapporten som "väldigt solid" i en marknadskommentar, enligt Dow Jones Newswires. Försäljningstillväxten är god och särskilt affärsområdet Global Services visade upp en stark försäljning, enligt Exane BNP Paribas-analytikern Alexandre Peterc, som bedömde att aktien skulle stiga kraftigt på rapporten. Swedbanks telekomanalytiker Håkan Wranne anser samtidigt att rapporten var "superstark".

Nätverksvideoföretaget Axis redovisade ett resultat före skatt på 224 miljoner kronor (120) för det tredje kvartalet 2011. Analytikerna hade räknat med en vinst före skatt på 129 miljoner kronor, enligt SIX Estimates enkät. Resultatet före skatt var därmed 74 procent bättre än väntat.

Nettoeffekter av valutaförändringar i underliggande fordringar och skulder i utländsk valuta har påverkat rörelseresultatet positivt med 26 miljoner kronor (2) för tredje kvartalet. Omsättningen uppgick till 971 miljoner kronor (737), där väntat var 832 miljoner kronor. Axis-aktien rusade 16 procent till 144,50 kronor.

Husqvarna var upp 6,0 procent i förmiddagshandeln efter att ha redovisat ett resultat efter finansnetto på 24 miljoner kronor (310) för det tredje kvartalet 2011. Väntat var 12 miljoner enligt SIX Estimates. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på -45 miljoner kronor, där analytikerna i SIX enkät hade räknat med -21 miljoner i jämförelsestörande poster. Nettoomsättningen minskade till 6.410 miljoner kronor (6.907), där väntat var 6.176 miljoner.

Husqvarna uppgav i rapporten att det fjärde kvartalet kommer att belastas med kostnader på cirka 30 miljoner kronor avseende produktionsstörningarna i Nordamerika. Resultatmässigt var just Americas det affärsområde som underpresterade undet det tredje kvartalet, jämfört med förväntningarna. Rörelseresultatet för Americas uppgick under kvartalet till -172 miljoner kronor, medan väntat var -145 miljoner kronor.

Husqvarna påverkades av nedgången i den globala konsumentefterfrågan, det osäkra ekonomiska läget och av ett ogynnsamt väder i det tredje kvartalet. Det uppgav den tillförordnade vd:n Hans Linnarson i rapporten.

"Vi har behållit våra marknadspositioner för skogs- och trädgårdsprodukter både i Europa och Nordamerika, trots utmaningarna med produktionsstörningarna i Nordamerika", uppgav Linnarson.

Tillförordnad vd Hans Linnarson uppgav samtidigt för Nyhetsbyrån SIX att bolagets arbete med att få ordning på den problemtyngda fabriken i Orangeburg, South Carolina, har gått över förväntan.

Investmentbolaget Kinnevik rapporterade ett resultat efter finansnetto på -1.061 miljoner kronor (4.589) för det tredje kvartalet 2011. Intäkterna var 2.168 miljoner kronor (2.079). Substansvärdet per aktie var 206,32 kronor den 30 september(206,44). Kinnevikaktien var oförändrad vid 132,80 kronor.

UBS uppgav i en marknadskommentar att rapporten på det hela taget var i linje med förväntningarna, men att de som hoppats på en extrautdelning kan komma att bli besvikna. Detta på grund av att Kinnevik genom att garantera Transcoms nyemission binder upp kapital samtidigt som man fortsätter att öka sina investeringar i online-projekt.

Medicinteknikföretaget Getinge var ned 1,7 procent under förmiddagen. Bolaget redovisade ett resultat före skatt på 690 miljoner kronor (685) för det tredje kvartalet 2011. Ebita-resultatet inkom vid 919 miljoner kronor (975) och det väntade värdet låg vid 930 miljoner kronor. Nettoomsättningen blev 4.866 miljoner (5.019). Förväntat, enligt analytikerna, var 4.881 miljoner kronor.

Resultatet innebar en ebita-marginal på 18,9 procent (19,4) att jämföra med Getingekoncernens långsiktiga mål om en ebita-marginal på cirka 22 procent vid 2013/2014. Analytikerna hade för kvartalet räknat med en ebita-marginal om 19,1 procent.

JP Morgan skriver i en analyskommentar att optimisterna troligen fokuserar på ökningen i ordertillväxten men pessimisterna är troligen bekymrade över hur varaktigt detta är. Speciellt med tanke på sektorkollegan Strykers sänkning av intäktsprognosen för helåret sent igår kväll.

Dagligvaruföretaget Axfood rapporterade ett resultat efter finansnetto på 362 miljoner kronor (357) för det tredje kvartalet 2011. Förväntningarna låg på 359 miljoner kronor, enligt SIX Estimates. Nettoomsättningen uppgick till 8.735 miljoner kronor (8.582). Där låg förväntningarna på 8.776 miljoner kronor. Omsättningen i jämförbara butiker minskade 8,9 procent.

Axfood upprepade samtidigt sin målsättning för 2011 om att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 2010. För helåret 2010 uppgick Axfoods rörelseresultat till 1.209 miljoner kronor. Axfood handlades ned 0,1 procent till 228,50 kronor.

Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor (23) för det tredje kvartalet 2011. Nordnets vd Carl-Viggo Östlund räknade upp flera förklaringar som anledning till det kraftigt förbättrade resultatet. En utav förklaringarna är att skuldkrisen i Europa och USA har återigen satt världens börser under press, och spararna ser om sina placeringar. I augusti, som normalt sett är en relativt lugn månad, slogs nytt rekord i antal avslut bland bolagets kunder.

Bolaget gynnas på kort sikt av stora börsrörelser, men om börsoron skulle fortsätta kan spararnas förtroende för marknaden rubbas vilket i sin tur innebär att de i värsta fall överger sitt aktie- och fondsparande till förmån för andra sparformer såsom amorteringar på bolån, uppav Östlund.

Nordnetaktien handlades upp 4,2 procent till 17,40 kronor.

Vid kl 12.00 väntas delårsrapport från Nokia. Bland utländska delårsrapporter som inkommer under dagen återfinns jättar som AT&T och Microsoft.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AccountorAnnons

Därför kan företag tjäna på att outsourca sin ekonomi- och löneavdelning

Funktioner för ekonomi och löner är något alla företag behöver ha på plats men det lönar sig inte alltid att axla en egen avdelning. I många fall kan företag istället tjäna på att outsourca avdelningen och frigöra tid som istället kan läggas på affären. Samtidigt säkrar man tillgången till den senaste kompetensen och tekniken. 

I en tid när många företag kämpar för att behålla sina kunder, och hitta nya, har det blivit viktigare än någonsin att lägga tid på sin affär och kapa tidsödande processer. Interna funktioner driver kostnader för både system och personal och att lägga ut sin ekonomi- och lönavdelning kan vara ett strategiskt bra val för företag som vill kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet.

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR och hjälper företag att dra nytta av den senaste tekniken inom området så att de kan ligga steget före sina konkurrenter. Detta gör bolaget genom att effektivisera och automatisera kundernas flöden och arbetssätt.

– Vi är en modern, digital byrå som investerar mycket tid i att underlätta för våra kunder genom teknik som robotar och AI-lösningar som skapar en hög och tillförlitlig kvalitet. Det gör att kunderna istället kan bygga sina relationer och bättre förstå sin affär, säger Magnus Högvall, vd på Accountor.  

Helhetserbjudande 

Som en one-stop-shop inom ekonomi och lön kan Accountor bland annat sköta företags löneadministration, redovisning och elektronisk fakturahantering, men också erbjuda kvalificerad löpande rådgivning och rekrytering av personal. Att nyttja detta är en bra strategi om man vill minimera kostnader och risker, menar Magnus Högvall. 

– Genom att outsourca funktioner får ledningen och företaget mer tid att fokusera på sin verksamhet, tillgång till mer modern teknik utan att behöva göra stora investeringar eller genomföra tunga migrationsprojekt. Man får tillgång till kompetens, så inga dyra och kostnadskrävande rekryteringar behövs med allt vad överlämning och inkörning innebär. Jag skulle vilja säga att outsourcing är ett bra sätt att undvika framtida stora kostnader och risker samtidigt som det ger större möjlighet för ledningen att fokusera på att utveckla företaget och affären.

Personliga relationer i fokus

Utöver att hjälpa företag att kunna fokusera på sina kunder lägger Accountor stort värde i att bygga och bevara sina egna relationer med kunderna. Trots att de använder automatisering och AI så är konsulterna en tung del av deras erbjudande, förklarar Magnus Högvall.

– Det är i slutändan människor som upptäcker många saker och kan vara proaktiva och inga robotar kan ersätta dem. Modern teknik höjer kvaliteten och skapar en trygghet som ger en grund där relationen mellan kund och konsult kan byggas. Robotisering gör också att kostnaderna blir mycket mer förutsägbara i leveransen vilket också bidrar till ett ökat förtroende. 

– När Covid-19 började sprida sig i Sverige och vi började få daglig information om bidrag och krispaket märkte vi hur ovärderliga våra medarbetare var i stöttandet av våra kunder. De kunde förklara hur åtgärderna fungerar och användas för deras företag vilket verkligen uppskattades, avslutar han.

Läs mer  

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?