Annons

Räntor och valutor: Litet tapp för kronan

USA-räntorna har visat en blandad utveckling men med relativt små nettoförändringar från svensk stängning på onsdagen, med den tioåriga statsobligationen kvar på 2,17 procent.

"Det finns fortsatt volatilitet där marknaderna reagerar på varje rubrik vad gäller (EU-)toppmötet i helgen. Förväntningarna har legat mot ett positivt resultat, och om detta ifrågasätts så kommer den amerikanska obligationsmarknaden med säkerhet att visa ett rally", sade Dan Mulholland på RBC Capital Markets enligt Bloomberg News.

USA-börserna fick sig en liten törn efter att Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, på onsdagen visat på en trög utveckling.

"Trots att de annonserade Operation Twist så har Fed egentligen inte fått så mycket respons på det ute i den verkliga världen. Beige Book talar om för oss att ekonomin har kört fast", sade John Canally på LPL Financial enligt Wall Street Journal.

Enligt Beige Book fortsatte tillväxten i den amerikanska ekonomin under september, även om företagen blivit mer osäkra rörande återhämtningens styrka. Flertalet distrikt beskrev tillväxttakten som "modest" eller "ringa".

Hushållskonsumtionen ökade något i de flesta Fed- regioner, lett främst av bilförsäljning. Företagens investeringar steg något, särskilt inom bygg- och gruvutrustning samt bilhandeln, men många distrikt rapporterade om återhållna investeringsplaner.

Förhållandena på arbetsmarknaden förändrades knappt under september och flertalet distrikt såg "enbart en begränsad och selektiv efterfrågan för nyanställningar".

SEB skrev i en kommentar att även om den totala aktiviteten förblev svag så visar i alla fall den senaste rapporten några tecken på en förbättring jämfört med september, med en liten uppgång i konsumtionen relaterad till bilförsäljning, vissa tecken på ökade investeringar och förbättringar inom tillverkningsindustrin.

"Å andra sidan var de generella utsikterna för företagsförhållandena svagare och mindre säkra och den finansiella aktiviteten har försvagats. Men oktoberrapporten kommer inte att förändra den penningpolitiska hållningen från Fed", skrev SEB.

Asienbörserna pekar ned på torsdagen och det finns fortsatt många olösta frågor inför EU-toppmötena i helgen, med start i form av eurogruppsmötet på fredagen.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel ville på onsdagskvällen inte göra några kommentarer efter sitt krismöte i Frankfurt, där även bland annat ECB-chefen och IMF-chefen deltog.

En stötesten är hur stabilitetsfonden ska kunna ges ökad "eldkraft". Frankrike vill att ECB ska stötta EFSF, kanske genom att bli en form av bank som använder sig av ECB:s resurser, en idé som mött motstånd från såväl ECB själva som Tyskland, då de ansett att detta överskrider ECB:s roll.

Wall Street Journal skriver att jurister hos regeringar och europeiska myndigheter varnat för att en användning av EFSF för att ge direkta garantier skulle strida mot EU-fördraget. Därmed skulle EFSF inte i sig självt kunna stå som garant för obligationsemissioner i euroområdet.

Under en plan som nu håller på att utarbetas skulle en regering som vill låna via en emission låna upp ytterligare medel från EFSF för att ge garantier att en viss andel, exempelvis 20 procent, av obligationerna skulle betalas tillbaka. Garantierna, förmodligen i form av obligationsemissioner från EFSF riktade mot regeringen, skulle vara säkerhet även vid en default.

Säkerhetsplanen skulle tjäna samma syfte som direkta garantier och ge incitament att köpa obligationer från skuldtyngda länder, med skillnaden att det skulle öka den totala skuldnivån hos dessa länder.

Euroländerna uppges fortsatt vara oeniga om hur långt de måste gå vid helgens möte vad gäller att ge detaljer om hur EFSF:s kapacitet ska kunna utvidgas.

En del bedömare har uttryckt skepsis mot hur effektiva dessa planer kan bli, och Jacques Cailloux på RBS skrev i en kommentar på onsdagen att en "försäkringspolicy kommer mer sannolikt att misslyckas än bli framgångsrik för att attrahera den privata sektorn intresse", skriver Wall Street Journal

Oenighet inför toppmötet uppges också fortsatt råda om utformningen och storleken på en nedskrivning för den grekiska statsskulden, och hur stort rekapitaliseringsbehovet är för europeiska banker, där banktillsynsmyndigheten EBA:s stresstester är en viktig faktor.

På valutamarknaden har euron åter tappat till 1:372 mot dollarn, jämfört med 1:380 vid svensk stängning på onsdagen. Även australiska och nyzeeländska dollar har försvagats, medan dollar/yen handlas stabilt runt 76:80.

"De som väntar sig att något stort kommer att avtäckas kommer att bli besvikna rätt snart, och vi vill handla på den besvikelsen. Vi använder kasten på skilda riskmarknader till att gå korta i valutor som euron och australiendollarn", sade Imre Speizer på Westpac Banking till Bloomberg News.

Kronan har tappat 4 öre till 6:65 mot dollarn och 1 öre till 9:13 mot euron från onsdagens svenska stängning.

På torsdagens svenska agenda står SCB:s rapport (AKU) om arbetsmarknaden i september. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas den öppna arbetslösheten ha stigit till 7,0 procent, icke säsongsrensat, från 6,6 procent föregående månad.

På Europaagendan står tyska producentpriser och brittisk detaljhandel.

Från USA kommer under eftermiddagen nyanmälda arbetslösa, som väntas ha minskat med 4.000 till 400.000 förra veckan, och försäljning befintliga bostäder, som väntas ha sjunkit med 2,5 procent i september.

Dessutom kommer ledande indikatorer och Philadelphia Fed index, där det senare antas ha stigit till -9,6 från - 17,5 föregående månad enligt Bloomberg News prognosenkät.

Table

Innehåll från Serafim FinansAnnons

Nå ditt företags fulla tillväxtpotential med skräddarsydd finansiering

Att växa kräver kapital – och en färdig finansieringsmall som är likvärdig för alla finns inte. Alla företag har olika behov och ambitioner. Med kompetenta och erfarna medarbetare hittar Serafim Finans den finansieringslösning som bäst går hand i hand med ditt företags tillväxtplan. 

Serafim Finans är den långsiktiga partnern som stöttar ditt företag under hela tillväxtresan. Med en förståelse för företagande i sin helhet, med de behov och faser som tillkommer, hittar Serafim Finans ett skräddarsytt finansieringsupplägg som möjliggör tillväxt för alla företag i Sverige. 

Specialister som förstår företagande

Att ha en nära och personlig kontakt är en självklarhet för Serafim Finans. 

Med erfarna rådgivare som täcker hela Sverige och har koll på de lokala marknaderna, får Serafim Finans en ökad förståelse för den verksamhet som företaget bedriver.  

– Vi är en entreprenörsdriven organisation som jobbar med finansiering i olika former. Vi har stor förståelse för företagande och stöttar bolag i sin organiska tillväxt, men även med finansiering av förvärv, säger Joakim Wiksten, VD på Serafim Finans.  

Spara tid med skräddarsydd lösning

Det som skiljer Serafim Finans från de traditionella storbankerna är den effektiva kreditgivningsprocessen med kortare beslutsvägar. 

– Vår process är inte lika stelbent och modellstyrd. Vi tackar inte nej till finansiering bara för att ett visst nyckeltal inte uppnår en viss nivå, förklarar Joakim Wiksten. 

Och alla företag har olika finansieringsbehov. 

– Vi tar oss tid att lyssna och analysera de aktuella behoven för att därefter ta fram den bästa möjliga finansieringslösningen tillsammans med dig som är beslutsfattare. Vi vet att tid är en avgörande faktor och det gör att vi strävar efter att alltid vara transparenta och tydliga. 

Lång erfarenhet av företagsfinansiering

Serafim Finans lägger stor vikt vid att anställa kompetenta och kunniga medarbetare med lång erfarenhet av företagsfinansiering. På så vis kan de garantera professionell rådgivning som mynnar ut i den finansieringslösning som bäst svarar upp mot företagets behov och tillväxtplan. Och det är viktigt. Inget företag sitter på exakt samma ambitioner eller har samma färdiga stig utstakad i sin tillväxtresa.  

– Hur ett bolag ska finansieras beror helt på bransch, vilken fas de befinner sig i och den önskade kombinationen av eget kapital och skuld. Det kan vara intressant för grundare och ägare att lånefinansiera delar av tillväxtkapitalet för att minimera utspädningen av befintliga ägarandelar, förklarar Joakim.

– Serafim Finans har olika finansieringslösningar som bidrar till att skapa tillväxt och långsiktighet. 

– Inom området fastighetsfinansiering har vi ett brett angreppssätt där vi levererar flexibla finansieringslösningar till de flesta behov inom sektorn, så som olika typer av förvärvs-, topp och projektfinansieringar, berättar Anders Wennberg, Head of Real Estate på Serafim Finans.

Anna Rytterling, som är Head of Corporate, understryker att Serafim Finans har ett helt team av medarbetare med lång erfarenhet av att skräddarsy företagsfinansiering efter behov till företag i alla storlekssegment. 

– Vi kan stötta ett bolag med sin tillväxt oavsett om det är genom en förvärvsfinansiering, en kortsiktig bryggfinansiering för att företaget ska kunna fullfölja ett projekt, investeringslån eller en rörelsefinansiering. Vi erbjuder även fakturakopplade finansieringslösningar. Genom att sälja fakturor till oss kan man förbättra sin likviditet eftersom fakturalikviden erhålls omgående istället för vid fakturans förfallodatum. Vi finansierar svenska och utländska fakturor åt bolag inom både SME och Mid Cap-segmentet, säger hon.

Genom att vara lyhörda och hitta den finansieringslösning som är bäst anpassad gör Serafim Finans det smidigt för kunder att nå sin fulla potential.

Serafim Finans – skräddarsydd finansiering som möjliggör tillväxt

 

Mer från Serafim Finans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Serafim Finans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera