Annons

Räntor och valutor: Euron tappar

Nedtonade förväntningar inför EU- toppmötena i helgen, en kreditbetygsvarning för Frankrike och lägre tillväxt än väntat i Kina har dämpat sentimentet under tisdagen. Europabörserna står på minus och tyska statsobligationer handlas 1-7 punkter ned jämfört med svensk stängning på måndagen, med störst rörelse i långa änden.

Kreditvärderingsinstitutet Moody's gav en varning för att Frankrikes AAA-betyg är under press, vilket fått spreaden mellan tyska och franska tioåriga statsobligationer att vidgas till rekordhöga 106 punkter. CDS-premierna, kostnaden för att försäkra sig mot betalningsinställelser, har stigit för franska statspapper.

Även tyskspreaden mot belgiska, italienska och spanska statspapper har stigit under tisdagen.

"Om EFSF expanderas, så skulle det öka det eventuella ansvaret för AAA-garantstater som Frankrike och Tyskland, vilket skulle vara bra för periferin men inte nödvändigtvis bra för starkare eurostater. Man kan se marknadens oro i spreadarna", sade Elwin de Groot på Rabobank Nederland till Bloomberg News.

Moody's skrev i sin årliga rapport om Frankrike att de franska skuldmåtten har försvagats till följd av krisen och att skuldmåtten nu är bland de svagaste bland länderna med AAA-betyg. Frankrike kan dessutom få bidra med ytterligare pengar till andra europeiska länder eller sitt eget banksystem, som skulle innebära "betydande" nya förpliktelser i balansräkningen.

"Försvagningen av skuldmåtten och utsikterna för ytterligare förpliktelser sätter ett tryck på de stabila utsikterna för regeringens AAA-betyg", skriver Moody's.

Frankrikes finansminister Francois Baroin sade på morgonen att de ska göra allt de kan för att bevara AAA- betyget, samtidigt som alla länder är i "sökarljuset" vad gäller betygen. Världen måste vidta åtgärder för att undvika en ekonomisk inbromsning sade han, och tillade att regeringens BNP-prognos på 1,75 procent för nästa år troligen är för hög.

Tyska ZEW-index, som speglar analytikers och investerares uppfattning om det ekonomiska stämningsläget, sjönk till -48,3 i oktober från -43,3 föregående månad, sämre än väntade -45,0. Nulägesindex sjönk till 38,4 från 43,6, väntat var en nedgång till 40,0.

ZEW konstaterade att svaga data vad gäller den tyska inhemska ekonomin har bidragit till nedgången i indexet, och att skuldkrisen kan komma att göra att företagen och hushållen skjuter upp sina investeringar respektive konsumtion.

I Storbritannien visade KPI för september att inflationstakten steg till 5,2 procent från 4,5 procent föregående månad, väntat var en uppgång till 4,9 procent.

Under månaden steg bland annat el- och gaspriserna med 10,2 procent.

Inflationstakten för total-KPI var den högsta sedan september 2008, och har legat över den övre gränsen i Bank of Englands toleransintervall (3 procent) sedan i mars 2010.

Finansdepartementet konstaterade i ett uttalande att inverkan från energipriserna var i linje med Bank of Englands prognoser och noterar BOE-uppfattningen om att inflationen ska dämpas snabbt under nästa år. De framhåller också att de förstår att detta är svåra tider för hushållen och regeringen vidtar åtgärder för att hjälpa konsumenterna med de stigande kostnaderna.

Kärn-KPI (exklusive energi, livsmedel, alkohol och tobak) steg 0,2 procent under månaden och med 3,3 procent i årstakt, det senare en uppgång från 3,1 procent i augusti.

Bank of England har under en längre tid hänvisat till tillfälliga faktorer för den höga inflationen. Den 6 oktober lämnade Bank of England styrräntan oförändrad på 0,5 procent men höjde målet att köpa tillgångar till 275 miljarder pund, från tidigare 200 miljarder pund.

Bank of Englands policykommitté skrev då att den fortsatt bedömer att inflationen kommer att stiga till över 5 procent inom de närmaste månaderna, men därefter väntas falla tillbaka kraftigt nästa år när effekterna av temporära faktorer avtar och nedåttryck från arbetslöshet och ledig kapacitet fortsätter.

Pundet tappade lite mot dollarn i spåren av statistiken, men var stabilt mot euron, medan brittiska räntor var fortsatt 4-7 punkter ned.

På valutamarknaden i övrigt har euron försvagats ytterligare mot dollarn, till 1:366 från 1:377 vid måndagens svenska stängning. Dollar/yen handlas relativt stabilt runt 76:80.

"Skuldkris-spänningarna i Europa kommer sannolikt att förbli höga. Förhoppningarna om ett slut på skuldkrisen så snart som detta veckoslut är orealistiska och det börjar tynga den återstuds som vi såg förra veckan i mer riskfyllda tillgångar och euron. Vi tror inte att det finns någon enkel lösning", sade Lee Hardman, valutastrateg på Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ till Bloomberg News.

Svenska statsobligationer har sjunkit 5-8 punkter på tisdagen, medan kronan har försvagats 4 öre mot dollarn till 6:70 och 1 öre mot euron till 9:17, jämfört med noteringarna vid svensk stängning på måndagen.

Handelsbanken skriver i ett marknadsbrev att de efter en försvagning i en rad framåtblickande signaler de senaste månaderna har sänkt sin prognos för Sveriges BNP-tillväxt till 1,7 procent nästa år, från tidigare 2,0 procent.

Den nya prognosen tar hänsyn till framförallt svagare tillväxt för den inhemska efterfrågan, med långsammare ökning för såväl konsumtion som investeringar. Inflationsprognosen dras också ned, medan arbetsmarknadsprognosen lämnas i stort oförändrad.

Under natten till tisdagen visade data från Kina att BNP-tillväxten bromsade in något mer än väntat under det tredje kvartalet, till den lägsta tillväxttakten på två år.

BNP steg med 9,1 procent i årstakt, ned från 9,5 procent under andra kvartalet och lägre än de 9,3 procent som analytikerna i Bloomberg News enkät hade räknat med.

Enligt den kinesiska statistikbyrån, NBS, är Kinas ekonomiska läge "ganska komplicerat" med ett antal "instabiliteter och osäkerheter", men ekonomin "rör sig i den väntade riktningen i regeringens makroekonomiska kontroller".

Handelsbanken skrev i en kommentar att handelsnettot gav ett litet negativt bidrag under årets tre första kvartal. Detta är radikalt annorlunda från innan den globala recessionen och kan indikera att Kina nu kanske är något mindre sårbart för ett fall i exportefterfrågan. Samtidigt visade september månads handelsutfall tecken på svagare exportefterfrågan, särskilt från Europa, vilket uppenbart bidrog till BNP-inbromsningen. Denna effekt kan komma att försvaga Kinas tillväxt framöver.

"Inbromsningen i tillväxten är inte dramatisk. Den kommer heller inte att leda till policylättnader eftersom inflationen förblir för hög. Dessutom är Kinas kapacitet att stimulera svagare nu än den var 2009 eftersom bankerna inte har samma möjlighet att öka utlåningen utan att äventyra soliditeten. Därmed väntar vi oss ytterligare försvagning framöver, men ingen kollaps", skrev Handelsbanken.

På tisdagens USA-agenda står PPI i september, väntat +0,2 procent från i augusti och +0,1 procent för kärn-PPI, TICS investeringsflöden i augusti och NAHB husmarknadsindex, som väntas ha stigit till 15 i oktober från 14 i september. Till kvällen talar dessutom Fed-chefen Ben Bernanke.

Table

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera