Räntor och valutor: Räntorna vänder upp

Europeiska marknadsräntor har vänt uppåt under måndagens förmiddagshandel, efter att ha inlett den nya veckan svagt nedåt.

Euron fortsätter samtidigt att stärkas på förhoppningar om en politisk lösning på skuldkrisen i euroområdet.

Både Japan och USA håller helgstängt i dag, måndag, och för amerikansk del innebär det att räntemarknaden håller stängt. Volymerna väntas därför vara mindre än vanligt.

Vid lunchtid är den svenska tioåriga benchmarkräntan upp 6 punkter till 1,89 procent, medan den tyska tioåringen är upp 4 punkter till 2,04 procent, från fredagens svenska stängning.

De europeiska finansmarknaderna valde att se positivt på söndagens besked från Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Efter ett möte i går meddelade de två att de bestämt ett slutdatum då de måste leverera en plan för att rekapitalisera bankerna, få Grekland på fötter och ordna Europas ekonomiska styrning.

Angela Merkel sade att europeiska ledare kommer att göra "allt som är nödvändigt" för att säkra att bankerna har tillräckligt med kapital, och Nicolas Sarkozy tillade att de kan komma att presentera planen vid G20-mötet den 3 november.

Enligt den tyska regeringens talesman, Steffen Seibert, ska Tyskland och Frankrike nu jobba "hårt och detaljerat" med euron, rapporterar Bloomberg News.

Beträffande sorgebarnet nummet ett, Grekland, uppgav en

källa uppgav för Reuters att trojkans samtal i Grekland väntas slutföras i dag, måndag. Ett uttalande om huruvida det är lämpligt att ge Grekland den sjätte utbetalningen av nödlånet eller ej kan lämnas i morgon, tisdag, enligt källan.

Här hemma visade industristatistik på förmiddagen nedgångar för både produktion och orderingång i augusti.

Produktionen minskade med 3,1 procent i augusti jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg industriproduktionen 5,6 procent, kalenderkorrigerat.

Orderingången minskade med 0,5 procent från månaden före och steg med 9,0 procent jämfört med ett år tidigare.

Orderingången från hemmamarknaden steg 0,4 procent medan exportorderingången sjönk 1,1 procent, jämfört med månaden före.

Nordeas Andreas Jonsson tycker att statistiken stöder deras syn om en trögare BNP-tillväxt. Banken håller fast vid sin tidigare syn om en oförändrad BNP-tillväxt under tredje kvartalet.

"Utsikterna för industriproduktionen för resten av året ser blek ut. Indikatorerna har fortsatt att försämras och orderstatistiken för augusti var svag", enligt Andreas Jonsson som tillägger att orderingången kanske hålls uppe av en rekordorder till ABB. Om det är så är den underliggande trenden i orderingången ännu svagare än den ser ut vid en första anblick.

Handelsbankens Anders Brunstedt noterar också att industriproduktionen var svagare än väntat, men att detta ligger i linje med deras förväntningar om att en tydlig fortsatt försvagning av produktionen under resten av 2011. Även nedgången i orderstatistiken var som de räknat med.

"Om industriproduktionen ska visa en riktigt skarp nedgång tror vi att detta kommer att signaleras i orderdatan", skriver Anders Brunstedt i en kommentar.

Per Selldén, Swedbank, noterar att de tidiga indikatorer som en tid pekat på en avmattning i produktionen nu börjar materialiseras i real produktionsdata. Han tycker att statistiken för nya order var rätt normal för augusti, även om den var på den svaga sidan av "normal".

Enligt Per Selldén kommer vi troligtvis får de en tydlig dämpning i produktionen under de kommande månaderna. Han tycker att det är oroande att exportorder verkar underprestera, vilket kan vara ett tecken på svagare export framöver.

SEB:s boprisindikator visade att de svenska hushållen blivit lite mindre pessimistiska beträffande bostadspriserna i oktober jämfört med vad de gjorde föregående månad.

Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -19 i oktober, från -24 föregående månad.

"Hushållen inser att den uppbromsade konjunkturen kommer att betyda låga räntor. Det är sannolikt den främsta förklaringen till att synen på bostadsmarknaden blivit något ljusare. Att börsen inte fortsatt falla bidrar sannolikt också", säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i en kommentar.

Såväl norsk KPI som kärn-KPI kom in högre än väntat i september, och det förklarades främst med högre klädpriser.

KPI steg med 0,9 procent under månaden och med 1,6 procent jämfört med ett år tidigare. Förväntningarna låg på +0,5 respektive 1,3 procent, enligt Bloomberg News.

Kärn-KPI steg med 1,2 procent jämfört med ett år tidigare, väntat +1,0 procent.

Knut Anton Mork, Handelsbanken, tycker att den månatliga volatiliteten i KPI inte tyder på att deras förväntningar om oförändrad styrränta till mitten av 2013 behöver ändras.

"Efter ett antal nedåtöverraskningar så kan man säga att en uppåtrisk var benägen att komma nu", skriver han i en kommentar till statistiken.

Svensk KPI publiceras i morgon, tisdag, och även här väntas kläder var den främsta orsaken till en väntad uppgång. Enligt SME Direkts enkät bland analytiker spås en uppgång med 0,7 respektive 3,3 procent.

Även Litauens KPI överraskade på uppsidan i september då KPI steg med 0,7 procent, väntat 0,3 procent, respektive 4,5 procent. Här väntades en ökning med 4,1 procent, enligt Bloomberg News.

På morgonen kom tysk handels- och bytesbalans båda in över förväntan för augusti månad, och även fransk industriproduktion var oväntat stark i augusti. Också statistik över industriproduktionen i Finland och Italien var betydligt starkare än väntat i augusti, enligt statistik under förmiddagen.

På valutamarknaden har euron stärkts kontinuerligt under förmiddagen på förhoppningar om att de europeiska politikerna kanske äntligen ska ta kommandot över skuldkrisen.

Euron handlas nu kring 1:357 mot dollarn, jämfört med 1:3495 i fredags.

Dollarn har samtidigt tappat något mot yenen.

Den kinesiska yuanen noterade sin största dagsförstärkning sedan revalveringen i juli 2005.

Kronan har blivit drygt 2 öre starkare mot dollarn sedan i fredags, men försvagats med knappt 2 öre mot euron.

Table

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?