Räntor och valutor: Kronan stärks

Europaräntorna sjunker tillbaka ett par punkter i den inledande handeln och på valutamarknaden försvagas dollarn något. Kronan har stärkts något öre mot både dollarn och euron.

Några minuter efter öppning har de svenska statsobligationsräntorna sjunkit 1-2 punkter, med tioårsräntan 2 punkter ned till 3,35 procent. Den tyska tioårsräntan har samtidigt sjunkit 1 punkt till 3,15 procent.

IMF meddelade under morgonen att de skriver upp sin globala BNP-prognos till 4,4 procent i år från tidigare 4,2 procent. Prognosen för 2012 lämnas oförändrad på 4,5 procent.

"Världsekonomin återhämtar sig, men det är en tudelad återhämtning", sade IMF:s chefekonom Olivier Blanchard och tillade att tillväxten de kommande åren inte är hög nog att få arbetslösheten att minska i någon större grad.

Även om den oväntat höga tillväxten i slutet av förra året har hjälpt till att få återhämtningen på stabilare grund är riskerna mot prognoserna fortsatt "förhöjda", enligt IMF.

IMF uppmanar regeringarna i euroområdet att utarbeta en utförlig plan för att förhindra att finansiell stress sprider sig till andra länder och tillväxtländer uppmanas att noga övervaka tillgångspriserna när inflationsriskerna ökar.

Enligt IMF är aktiviteten i "många tillväxtländer fortsatt stark, inflationstryck uppstår och det finns tecken på överhettning, delvis drivet av kraftiga kapitalinflöden".

På tal om inflation i tillväxtländerna höjde Indiens centralbank, RBI, som väntat sin styrränta med 25 punkter till 6,50 procent mot bakgrund av just stigande inflation. RBI reviderade även upp sin inflationsprognos för den sista mars till 7,0 procent, från tidigare 5,5 procent, på grund av att livsmedelspriserna nu stiger på bred front.

"Matprisinflationen är inte begränsad till några få varor. Eftersom den höga matprisinflationen är kvar blir utsikterna för att det spiller över till den allmänna inflationsprocessen snabbt verklighet", skrev RBI som lämnade BNP-prognosen för innevarande budgetår oförändrad till 8,5 procent, med "uppåtbias".

"De nuvarande tillväxt- och inflationstrenderna kräver envishet i den antiinflatoriska penningpolitiska hållningen. Tillväxt-inflations-dynamiken de senaste veckorna tyder på att riskbalansen har förskjutits mot en intensifiering av inflationen", sade centralbankschef Duvvuri Subbarao i ett uttalande.

4Cast skriver i en kommentar att uttalandena tyder på att RBI fortsatt intar en hökaktig hållning och 4Cast räknar med ytterligare en 25-punktshöjning vid kommande räntemöte i mars.

Bank of Japan lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 0,0-0,10 procent och behöll även programmet för tillgångsköp oförändrat.

Den största nyheten var att BOJ skrev upp sin BNP- prognos för budgetåret till och med mars till 3,3 procent, från 2,1 procent i den senaste prognosen i oktober. För kommande budgetår väntas BNP växa med 1,6 procent, jämfört med tidigare prognos på 1,8 procent.

BOJ behåller sin bedömning av ekonomin och konstaterar att det verkar som om återhämtningen nu tar en paus. Den globala ekonomin väntas gradvis komma förbi inbromsningen och tillväxten kommer att ta fart igen med draghjälp från tillväxtekonomierna.

USA-räntorna visar små förändringar från måndagens svenska stängning, med tioårsräntan oförändrat till 3,40 procent.

Marknaden inväntar nu veckans emissioner på totalt 99 miljarder dollar, som inleds med 35 miljarder dollar i tvåårsobligationer på tisdagen.

"Den viktigaste drivkraften för obligationsmarknaden den här veckan kommer att vara nytt utbud" och Feds första räntemöte i år, sade Paul Horrman, mäklare vid Tradition Asiel Securities i New York, till Wall Street Journal.

Förutom emission bjuder tisdagen på amerikansk makrostatistik i form av hushållens konfidensindikator, som väntas ha stigit till 54,0 i januari från 52,5 i december, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Det blir även S&P/Case-Shiller och FHFA husprisindex för november, där huspriserna väntas ha sjunkit med 0,8 procent från oktober respektive 1,6 procent från november 2009, enligt S&P/Case-Shiller, respektive varit oförändrade från oktober, enligt FHFA.

På Europaagendan står bland annat det första estimatet för brittisk BNP under det fjärde kvartalet, där tillväxten väntas ha bromsat till 0,5 procent i kvartalstakt från 0,7 procent under det tredje kvartalet. I årstakt väntas brittisk ekonomi ha växt med 2,6 procent.

Bank Of America Merrill Lynch är mer pessimistiska och räknar med en tillväxt på 0,3 procent från föregående kvartal. Banken skriver i ett marknadsbrev att det finns "betydande nedåtrisker" för tillväxtutsikterna, för även om industrin fortsätter att gå starkt är uppgången i tjänstesektorn dämpad och byggsektorn backar efter stark tillväxt i mitten av 2010.

På valutamarknaden tappar dollarn något med övriga världsvalutor och har gått till 1:367 mot euron från 1:365 på måndagen.

Kronan har stärkts 2 öre mot dollarn till 6:54 och 1 öre mot euron till 8:94.

Table


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?