Räntor & valutor: Kronan starkare mot dollar och euro

USA-räntorna steg efter svensk stängning i fredags, främst i längre löptider, inför måndagens helgledighet. Den tvååriga statsobligationen steg 2 punkter till 0,58 procent medan tioåringen gick upp 7 punkter till 3,33 procent.

USA-statistiken på fredagen var blandad. Såväl KPI som kärn-KPI steg mer än väntat i årstakt, samtidigt som industriproduktionen steg mer än antagits. Michiganindex sjönk oväntat medan detaljhandeln ökade mindre än väntat i december. Borträknat bilar och bensin var dock uppgången något större än beräknat.

Aktiviteten på finansmarknaderna kan bli dämpad i början av veckan på grund av att USA-marknaderna håller helgstängt på måndagen, för firandet av Martin Luther King Day.

Den amerikanska ekonomin är på väg in i en period av högre tillväxt och tillväxten väntas bli 3,5-4 procent under 2011.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, sade på fredagen att han tror att USA kommit ur en försvagning i konjunkturen och inlett en fas av återhämtningen i vilken tillväxten kan hålla sig över den långsiktiga trenden. Återhämtningen har varit "trög" och han ser "avsevärda svårigheter" för USA:s ekonomi framöver, även om utsikterna ljusnat de senaste månaderna.

Eric Rosengren, Fed-chef i Boston, konstaterade också att USA står inför en mer uthållig ekonomisk återhämtning men att arbetslösheten fortsatt kommer att vara hög och i slutet av 2011 vara runt 9 procent.

"Även med en relativt robust återhämtning kommer det att ta flera år innan vi når full sysselsättning och en inflation i nivå med de långsiktiga förväntningarna på 2 procent", sade han.

Lawrence Summers, tidigare ekonomisk rådgivare till Barack Obama och chef för National Economic Council, sade i en intervju att USA:s BNP troligen kommer att öka med mellan 3 och 4 procent de kommande åren, med start om en tillväxt närmare 4 än 3 procent inom kort. Han sade också att ett minskat budgetunderskott bör vara president Barack Obamas högsta prioritet.

Kinas president Hu Jintao besöker USA den 18-21 januari. Inför statsbesöket svarade han på skriftliga frågor från Wall Street Journal och Washington Post. Där framhöll han bland annat att ett utvidgat samarbete mellan USA och Kina vad gäller ekonomin och säkerhetsfrågor kräver ett erkännande av de olika ländernas suveränitet.

Han avvisade kraven på större appreciering av yuanen, och sade att inflationen inte kan vara "den huvudsakliga faktorn" för att bestämma yuanens förstärkning, som en kommentar på USA:s finansminister Timothy Geithners utspel den 12 januari om att högre priser i Kina kommer att leda till "nödvändiga" justeringar i växelkursen. Hu Jintao uppgav att Kina har en "paketlösning" för att dämpa inflationen, inklusive räntehöjningar, och tillade att uppgången i levnadskostnader för befolkningen som helhet ändå är "dämpad och kontrollerbar".

I en hänvisning till Federal Reserves beslut att köpa statsobligationer för 600 miljarder dollar för att stimulera ekonomin, känt som QE2, sade Hu Jintao att den amerikanska penningpolitiken har en "betydande" inverkan på den globala likviditeten och kapitalflödena.

På torsdagen publiceras i Kina BNP för fjärde kvartalet och en rad utfall för december, där KPI väntas visa en uppgång på 4,6 procent i årstakt enligt Bloomberg News prognosenkät, ned från 5,1 procent i november.

Japanska räntor steg 1-3 punkter på måndagen, med tioåringen 1 punkt upp på 1,22 procent.

I Europa sade ECB-chefen Jean-Claude Trichet i en tv- intervju i på söndagen att ECB kommer att förhindra att högre energipriser drar upp inflationen.

"De senaste utfallen kan förklaras av högre priser på olja och energi generellt. Vi försöker att förhindra andrahandseffekter" och riktar in oss på att säkra att det inte blir någon generell prisuppgång, sade han.

På måndagen har eurogruppen möte, där skuldhanteringen blir ett givet ämne för fortsatta diskussioner. BOJ-chefen Masaaki sade att Europa finansmarknader förblir instabila på grund av oro för regionens skuldkris.

Spaniens premiärminister José Luis Zapatero har, enligt Financial Times, utfärdat en hård varning till landets autonoma regioner om att de måste minska de offentliga utgifterna och skuldökningen så att Spanien kan återhämta sig från skuldkrisen. Efter år av regeringseftergivenhet till regionala krav är nu regeringen redo att införa strikta utgiftsbegränsningar och agera mot regioner som efterlever kraven, sade han i en intervju.

Europas stabilitetsfond, EFSF, väntas denna vecka annonsera vilka banker som ska marknadsföra de gemensamma emissionerna, samtidigt som det finns en förhoppning om att efterfrågan från stora investeringsfonder och privata investerare globalt ska lätta på skuldkrisen.

På valutamarknaden har euron tappat något till 1:334 mot dollarn, jämfört med 1:338 vid svensk stängning på fredagen.

"Skuldproblemet kommer inte att försvinna. Jag tror inte att finansministrarnas möte kommer att leda till någon större översyn av deras finansieringsfacilitet. Vi har en rätt grundmurad övertygelse om att euron fortsatt kommer tappa", sade Joseph Capurso, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, enligt Bloomberg News.

Mot yenen har dollarn stärkts till 82:90. Kronan har stärkts marginellt till 6:68 mot dollarn och drygt 3 öre till 8:92 mot euron.

På måndagens agenda står för svensk del småhuspriserna från SCB och arbetslösheten i december från Arbetsförmedlingen. Klockan 15 publicerar Riksbanken Stefan Ingves tal "Challenges for the Design and Conduct of Macroprudential Policy".

I Europa har eurogruppen möte på måndagen, vilket åtföljs av ekofinmöte på tisdagen.

Senare i veckan inväntas bland annat tyska ZEW-index på tisdagen, bostadsbyggandet i USA på onsdagen och statistik över BNP, KPI, industriproduktion och detaljhandel i Kina och försäljning befintliga bostäder och Philadelphia Fed index från USA på torsdagen. På fredagen kommer tyska IFO-index

Table


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?