Räntor och valutor: Inflationshot lyfte euron

Euron stärktes påtagligt i torsdagens handel och europeiska korträntor steg när ECB-chefen höjde tonen om inflationen vid presskonferensen efter torsdagens penningpolitiska möte. Eurorörelsen fick extra stöd av USA-statistik om arbetsmarknaden som var svagare än väntat.

ECB lämnade som väntat styrräntan oförändrad efter torsdagens rådsmöte. Vid den efterföljande presskonferensen konstaterade chefen Jean-Claude Trichet att räntan var lämplig för närvarande, men höjde samtidigt tonen något i fråga om inflationen.

Han konstaterade att den aktuella inflationen i euroområdet var högre än väntat, främst beroende på energipriser. ECB ser fortsatt prisstabilitet på medellång sikt, men Jean-Claude Trichet varnade för att riskerna "kan röra sig mot uppsidan".

Budskapet skakade om ränte- och valutamarknaderna, den tyska tvåårsräntan steg snabbt 10 punkter, när ECB-chefen tycktes antyda att det inte är säkert att marknadens förväntningar om låga räntor länge är helt korrekta.

"Vi är konstant alerta, vi gör inga åtaganden i förväg om att inte röra räntan och vår räntenivå är designad för att leverera prisstabilitet", sade han.

Euron stärktes till 1:3340 som högst mot dollarn, från 1:3029 vid den svenska marknadens stängning på onsdagen. Utöver inflationsvarningar från ECB drevs den gemensamma valutan uppåt av fortsatta förhoppningar om att EU ska kunna hantera skuldkrisen och av viss statistikbesvikelse från USA.

Spanien sålde femåriga obligationer för önskade 3 miljarder euro. Räntan blev 4,542 procent, jämfört med 3,576 vid en motsvarande auktion i november. I måndags morse handlades dock den spanska femårsräntan över 5 procent. Bud inkom för 2,1 gånger den erbjudna volymen, upp från 1,6 procent i november.

4Cast konstaterar att Portugals relativt framgångsrika emissioner på onsdagen gjorde att intresset för den spanska emissionen inte var lika hett, den spanska verkar dock har gått "smidigt", enligt 4Cast bedömning. Enligt skärmindikationer var marknadsreaktionerna måttliga efter auktionsresultatet.

Även Italien lyckades sälja obligationer med löptid till 2015 och 2026 för totalt önskade 6 miljarder euro.

Torsdagens USA-statistik gav ett något splittrat intryck, men marknaden tog initialt främst fasta på en besvikelse om arbetsmarknaden.

Antalet nyanmälda arbetslösa i USA steg oväntat till 445.000 förra veckan, från 410.000 föregående vecka (väntat 410.000). Antalet nyanmälda arbetslösa ligger därmed åter på nivåerna från i oktober efter att ha sjunkit mot slutet av 2010.

Företrädare för statistikmyndigheten påpekade att veckostatistiken är volatil runt årsskiftet, och den första veckan på året är "historiskt den högsta veckan" för nyanmälda arbetslösa, före säsongsjustering. Därmed ger fyraveckorssnittet en bättre bild av utvecklingen, och där noterades en uppgång till 416.500 förra veckan, från 411.000 veckan före.

RDQ Economics valde att ta fasta på fyraveckorssnittet, och konstaterade att ökningen trots allt var måttlig. De håller fast vid att veckostatistiken kommer att förbättras i takt med ett bättre jobbskapande senare under första halvåret.

Underskottet i USA:s utrikeshandel var i stort sett oförändrat i november jämfört med oktober, 38,3 miljarder dollar. Det var dock ett klart mindre underskott än de 40,5 miljarder som väntades, enligt Bloomberg News enkät. Utfallet bör bidra till att ekonomer kan komma att justera upp prognoserna för USA:s BNP under fjärde kvartalet.

Amerikanska producentpriser steg 1,1 procent i december jämfört med i november, mer än väntade 0,8 procent. Rensat för energi och livsmedel stannade dock uppgången på 0,2 procent, i linje med förväntningarna.

Den amerikanska tioårsräntan sjönk efter den svenska marknadens stängning på onsdagen, efter en lyckad emission. På torsdagen blev nettorörelserna begränsade och vid den svenska marknadens stängning noterades tioårsräntan till 3,36 procent, 3 punkter lägre än vid samma tid på onsdagen.

Svenska statsobligationsräntor steg 2-4 punkter på torsdagen, tioårsräntan upp 3 punkter till 3,25 procent och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 19 punkter (20).

Den svenska tvåårsräntan steg dock endast 2 punkter, till 1,85 procent, medan tyska tvåårsräntan steg 11 punkter, till 1,07 procent. Ett resultat av detta blev att kronan tappade delar av de senaste dagarnas förstärkning mot euron.

Martin Enlund, valutastrateg på Handelsbanken, har hissat varningsflagg för att de för närvarande allmänt mycket starka förväntningarna om fortsatt kronförstärkning till stor del baseras på prognoser om att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan medan ECB väntas lämna refiräntan oförändrad under överskådlig framtid.

ECB-chefens budskap på torsdagen kan komma att påverka marknadens prognoser om hur den korta räntespreaden mellan Sverige och euroområdet kommer att utvecklas framöver.

Euron stärktes knappt 6 öre, till 8:91, mot kronan medan dollarn försvagades drygt 10 öre till 6:69. TCW-index steg till 121,63 (121,56).

SCB meddelade att KPI-inflationen steg till 2,3 procent i december, från 1,8 procent i november. Det var i linje med SME Direkts konsensusprognos, men högre än Riksbankens prognos på 2,2 procent. KPIF-inflationen steg till 2,3 procent, från 1,9 procent i november. Såväl SME Direkts prognosenkät som Riksbankens prognosbana pekade mot 2,2 procent.

Energi- och livsmedelspriser, och boräntor, ligger bakom en betydande del av decemberinflationen. Olle Holmgren, ekonom på SEB, konstaterade att kärn-KPI-inflationen sjönk i linje med bankens prognos i december, men fortsatt stigande priser på energi och livsmedel bidrar till att förändra utsikterna för låg inflation under 2011 något.

"Inflationen kan bli en större fråga för Riksbanken även om de drivande faktorerna troligen kommer att ses som övergående", skriver Olle Holmgren i ett kundbrev.

Ekonomerna på Swedbank presenterade en ny konjunkturprognos på torsdagsförmiddagen, där de räknar med att Sveriges BNP stiger 3,3 procent i år och 2,1 procent 2012. Ekonomerna konstaterar att återhämtningen har varit starkare än beräknat. För 2011 räknar Swedbank med att hushållens konsumtion blir en viktig tillväxtmotor, med stöd från en allt starkare arbetsmarknad. Swedbank räknar med att Riksbanken höjer reporäntan till 2,25 procent till slutet av 2011.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Monitor Capital MarketsAnnons

Därför ökar intresset för investeringar i onoterade bolag

Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.
Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.

När coronapandemin bredde ut sig i våras tog många ett steg tillbaka. Investerare var inga undantag och resultatet blev fallande kurser. Men nu har återigen aktiviteten kommit tillbaka och intresset för att investera i onoterade bolag har blivit allt starkare. Monitor Capital Markets, som mäklar just onoterade aktier, har nu vind i seglen och ska därför expandera. 

– Redan i somras tog det ordentlig fart igen. Juli, som annars är en relativt lugn månad, var minst sagt transaktionsintensiv. Efterfrågan på onoterat ökar kontinuerligt och vi växer och ska därför anställa fler medarbetare, berättar Fredrik Roos, vd på Monitor Capital Markets som är ett mäkleri med fokus på onoterade värdepapper. 

Läs mer om Monitor Capital Markets. 

På spelplanen, inte vid sidlinjen 

Vid kriser minskar investerare ofta sin risk. I mars, när coronakrisen slog till med full kraft, skedde precis det och investerare gjorde sig mer likvida genom att sälja tillgångar, till exempel aktier, såväl noterade som onoterade. 

– Troligen gjorde sig investerare alltför likvida. Mycket talar för att intresset för att investera i onoterat kommer att öka allt mer. Det beror bland annat på att det kontinuerligt kommer fler intressanta startups samt att det finns gott om mogna bolag som man kan investera i innan de noteras, konstaterar Fredrik Roos.

Sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterat

Monitors affärsidé är att upprätthålla en sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterade bolag. Rent konkret innebär det att den investerare som vill köpa eller sälja en onoterad aktie tar kontakt med Monitor Capital Markets, som i sin tur åtar sig att hitta en motpart.

En nyckelfaktor bakom bolagets framgång när det gäller att säkerställa avslut är dess nätverk, som Fredrik Roos och hans kollegor successivt har byggt upp under de dryga tio år som de har arbetat med onoterat. Nätverket består av förmögna privatpersoner, family offices, fonder, investmentbolag samt börsnoterade bolag som är intresserade av onoterade investeringar. 

– Investeringar i onoterat kan vara svåråtkomliga för privatplacerare. Genom vårt nätverk, som utgörs av aktiva investerare, får man ta del av dessa möjligheter, säger Roos och berättar att den genomsnittliga transaktionen ligger i spannet 0,5–1 miljon kronor. 

Avlastar bolagsledningarna

Det är inte bara investerare som uppskattar Monitor Capital Markets tjänster utan även de onoterade bolagen. Anledningen är att de ser en stor fördel med en organiserad handel och en aktör som är specialiserad på just detta. Att onoterade företag kontaktar Monitor beror bland annat på att bolaget bidrar till ökad likviditet i aktien samt att bolagsledningarna avlastas.

– Att hantera enskilda aktieägares frågor tar för det första mycket tid och för det andra så finns det en risk att man inte behandlar alla ägare lika. Och det är här vi kommer in i bilden eftersom vi agerar professionellt, oberoende och behandlar alla lika, berättar Fredrik Roos. 

Förbättrar likviditeten

Ett annat dilemma som Monitor bidrar till att lösa är likviditeten. Genom sitt nätverk av investerare kan Monitor hitta en motpart vilket bidrar till en effektivare andrahandsmarknad. 

– Vi agerar inte rådgivare och kan inte garantera avslut, men vi har ett mycket starkt track record när gäller att komma till avslut. Det bidrar i sin tur till att likviditeten förbättras, vilket är bra vid kommande kapitalanskaffningar, säger Fredrik Roos. 

Granskar verksamheten

När Monitor tar sig an ett bolag granskas verksamheten för att säkerställa att den är seriös. Alla köpare och säljare är anonyma så länge de inte sitter i ledningen. 

– Ledande befattningshavare har ett informationsövertag och det bör investerare få reda på. För oss är transparens A och O och det vet vi att våra uppdragsgivare värdesätter, avslutar Fredrik Roos.

Fakta: Monitor Capital Markets

Monitor Capital Markets arbetar enbart inom orderförmedling. Bolaget arbetar således som ett renodlat finansiellt mäkleri utan rådgivning. Genom sitt breda kontaktnät och samarbete med de ledande aktörerna på marknaden för främst onoterade tillgångar bygger Monitor Capital Markets verksamheten framför på andrahandsmarknad och kapitalanskaffning. Läs mer här.

 

Mer från Monitor Capital Markets

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Monitor Capital Markets och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?