Räntor och valutor: Euron starkare

Euron fortsätter att stiga något mot andra valutor på torsdagsförmiddagen samtidigt som spanska statspappersräntor sjönk inför dagens test av köpintresset för statspapper från europeiska problemländer.

Spanien sålde femåriga obligationer för önskade 3 miljarder euro. Räntan blev 4,542 procent, jämfört med 3,576 vid en motsvarande auktion i november. I måndags morse handlades dock den spanska femårsräntan över 5 procent. Bud inkom för 2,1 gånger den erbjudna volymen, upp från 1,6 procent i november.

4Cast konstaterar att Portugals relativt framgångsrika emissioner på onsdagen gjorde att intresset för den spanska emissionen inte var lika hett, den spanska verkar dock har gått "smidigt", enligt 4Cast bedömning. Enligt skärmindikationer var marknadsreaktionerna måttliga efter auktionsresultatet.

Även Italien lyckades sälja obligationer med löptid till 2015 och 2026 för totalt önskade 6 miljarder euro.

Statspappersräntor med längre löptider i europeiska kärnländer sjunker svagt på torsdagsförmiddagen samtidigt som amerikanska långräntor fortsätter något nedåt i Europa efter en stark emission av tioårsobligationer på onsdagskvällen.

Den svenska decemberinflationen kom in nära analytikernas prognos och därmed marginellt över Riksbankens prognos från i december. Överraskande höga KPI-utfall för december i en rad andra länder kan ha byggt upp vissa förväntningar om att även den svenska prisökningstakten skulle bli högre än väntat, men utfallet kom som sagt in nära förväntningarna.

KPI-inflationen steg till 2,3 procent i december, från 1,8 procent i november. Det var i linje med SME Direkts konsensusprognos, men högre än Riksbankens prognos på 2,2 procent. KPIF-inflationen steg till 2,3 procent, från 1,9 procent i november. Såväl SME Direkts prognosenkät som Riksbankens prognosbana pekade mot 2,2 procent.

Elpriserna har stigit 15 procent det senaste året, vilket bidrar med 0,6 procentenheter till KPI-inflationen i december. Livsmedelspriserna steg samtidigt 2,7 procent och bidrog med 0,4 procentenheter. Räntekostnaderna steg 12,5 procent, och bidrog med 0,5 procentenheter till KPI- inflationen i december.

Olle Holmgren, ekonom på SEB, konstaterar att kärn-KPI-inflationen, KPI rensat för livsmedel och energi, sjönk i linje med bankens prognos i december, men fortsatt stigande priser på energi och livsmedel bidrar till att förändra utsikterna för låg inflation under 2011 något.

"Inflationen kan bli en större fråga för Riksbanken även om de drivande faktorerna troligen kommer att ses som övergående", skriver Olle Holmgren i ett kundbrev.

Även Anna Råman, ekonom på Handelsbanken, tror att livsmedels- och energipriser, i kombination med högre räntekostnader, kommer att fortsätta att motverka nedåttrycket på KPI från det ännu låga resursutnyttjandet.

"Det höga KPI-utfallet höjer definitivt våra förväntningar om att reporäntan kommer att höjas vid varje möte till slutet av 2011. Vi räknar med att reporäntan har nått till 2,50 procent i slutet av 2011", skriver Anna Råman i ett kundbrev.

Frånvaron av större uppåtöverraskningar i december- KPI bidrog dock till att kronan tappade lite av de senaste dagarnas förstärkning mot euron. Korta svenska statspappersräntor sjönk också marginellt i spåren på KPI- statistiken efter ett litet uppställ före.

Ekonomerna på Swedbank presenterade en ny konjunkturprognos på torsdagsförmiddagen, där de räknar med att Sveriges BNP stiger 3,3 procent i år och 2,1 procent 2012. Ekonomerna konstaterar att återhämtningen har varit starkare än beräknat. För 2011 räknar Swedbank med att hushållens konsumtion blir en viktig tillväxtmotor, med stöd från en allt starkare arbetsmarknad. Swedbank räknar med att Riksbanken höjer reporäntan till 2,25 procent till slutet av 2011.

På torsdagens europeiska agenda står räntebesked från ECB och Bank of England, där en helt enig analytikerkår räknar med oförändrade styrräntor från båda centralbankerna.

Den ihärdigt höga brittiska KPI-inflationen väntas dominera debatten i London. Tre ledamöter i en skuggdirektion, bestående av ledande brittiska ekonomer, skulle ha röstat för en räntehöjning vid dagens möte, bland annat med hänvisning till att centralbanken riskerar att förlora trovärdighet om den inte reagerar mot att KPI- inflationen ihållande ligger över bankens mål.

För ECB:s del riktas intresset som vanligt främst mot den efterföljande pressträffen med ECB-chefen Jean-Claude Trichet. Även här kan det komma frågor om den överraskande höga inflationen i euroområdet i december.

Efter BIS-mötet i måndags talade ECB-chefen om uppåtrisker mot inflationen. Han såg större risker i tillväxtländerna än i avancerade ekonomier, men manade till generell uppmärksamhet.

"Det är tydligt att det är extremt viktigt att vi alla håller kontroll på inflationsförväntningarna, och det kräver lämpliga beslut", sa Jean-Claude Trichet.

Till eftermiddagen kommer statistik över antalet nyanmälda förra veckan, som väntas ha ökat 1.000 personer, till 410.000. Det blir även handelsbalans i december, väntat ett ökat underskott till 40,5 miljarder dollar från 37,7 miljarder dollar i november, samt PPI, som väntas ha ökat 0,8 procent i december från månaden före, medan kärn-PPI väntas ha stigit med 0,2 procent.

Dessutom ska finansdepartementet sälja 30-åriga obligationer för 13 miljarder dollar.

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?