1515

Räntor och valutor: Spretigt på marknaderna

Positiva Europaindikationer kombinerat med signaler om ny svaghet på den amerikanska arbetsmarknaden bidrog till fluktuationer på finansmarknaderna under torsdagen. Euron åkte lite berg och dalbana mot dollarn men handlades nära oförändrade nivåer vid den svenska stängningen. Europaräntorna vände ner efter en initial uppgång, i linje med utvecklingen för USA-räntorna.

EU-kommissionen, ECB och IMF konstaterade i ett gemensamt uttalande att Grekland har gjort stora framsteg i arbetet med att sanera statsfinanserna, och även om det kvarstår risker ser det nu ut som att nästa utbetalning i stödpaketet, 9 miljarder euro, inte kommer att stöta på några hinder.

I Tyskland steg industriorderingången 3,2 procent i juni jämfört med i maj, bättre än väntat främst drivet av exportmarknaden. Jämfört med juni 2009 steg orderingången med 24,6 procent, och det tyska ekonomidepartementet konstaterade att statistiken pekar mot en fortsatt återhämtning för den tyska industrin framöver.

Såväl Bank of England som ECB meddelade att styrräntorna förblir oförändrade, vilket var helt i linje med förväntningarna. Bank of England kommenterade inte sitt räntebesked, men ECB-chefen Jean-Claude Trichet höll som vanligt en presskonferens där han redogjorde för de överväganden som centralbanken gjort.

ECB-chefen bjöd inte några direkta nyheter vid presskonferensen. Han konstaterade att tillväxten i euroområdet ser ut att ha varit bättre än väntat under andra kvartalet, tredje kvartalet har också börjat starkt men han tror att andra halvåret som helhet blir svagare än andra kvartalet. Han sade också att återhämtningen är ojämnt fördelad och varnade för att dra "förhastade slutsatser" om tillväxten.

Jean-Claude Trichet gladde sig åt att stresstesterna av de europeiska bankerna visar på motståndskraft i sektorn, och han tycker vidare att utvecklingen på penningmarknaden går i rätt riktning - vilket antyder att han inte är bekymrad över de stigande interbankräntorna. Däremot ville han inte ge några som helst signaler om eventuella kommande ränteändringar.

Svenska räntor följde utvecklingen i omvärlden på förmiddagens men sjönk mer än tyska räntor på eftermiddagen efter svag USA-statistik. Vid stängning noterades tioårsräntan till 2,64 procent, 5 punkter lägre än på onsdagen. Räntegapet mot den tyska motsvarigheten krympte till 6 punkter (9).

Kronan försvagades något på förmiddagen men vid den svenska stängningen handlades såväl euron, 9:39, dollarn, 7:12, och TCW-index, 127,96, i princip oförändrat jämfört med onsdagen.

SCB publicerade på förmiddagen starka siffror om den svenska arbetsmarknaden och tjänsteproduktionen i juni. Arbetslösheten steg till 9,5 procent i juni från tidigare rapporterade 8,8 procent i maj. Analytiker hade dock räknat med en uppgång till 9,7 procent när sommarlediga studenter sökte sig till arbetsmarknaden, enligt SME Direkts enkät.

Säsongsrensat sjönk arbetslösheten till 8,1 procent i juni, från 8,7 procent i maj, vilket en betydligt större nedgång än vad marknadsbedömare talat om inför statistiken.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea konstaterade att Riksbanken i sin senaste prognos inte räknade med att komma ned till den nivån förrän i början av 2012. Olle Holmgren, ekonom på SEB, fastslog att arbetslösheten nu definitivt sjunker, och att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras snabbare än vad någon hade räknat med. Stefan Hörnell, analytiker på Handelsbanken, noterade att den säsongsjusterade sysselsättningen nu har stigit med cirka 2,5 procentenheter från bottennoteringen i juli 2009

Flera ekonomer påpekade att statistikserien är mer volatil och osäker än vanligt under sommarmånaderna, och att den underliggande trenden kanske inte är riktigt så stark som junistatistiken visar. Utfallet bör dock stärka förväntningarna om att Riksbanken verkligen kommer att höja styrräntan vid varje penningpolitiskt möte den närmaste tiden.

Den svenska tjänsteproduktionen ökade med 3,9 procent i juni, jämfört med juni 2009. I maj var ökningen 3,7 procent. Bäst gick det motor- och partihandeln, som steg med 16,5 respektive 11,8 procent, medan uppgången för detaljhandeln var mer blygsam, 2,4 procent. Det gick också trögt för IT och fastighetsverksamhet, som steg endast 0,5 procent.

Rickard Hellman, analytiker på Nordea, konstaterade att utfallet tyder på att SCB har underskattat tjänsteproduktionen i den snabberäknade BNP-statistiken för det andra kvartalet.

"Flash-estimatet för andra kvartalet visade en tillväxt på 2,8 procent jämfört med andra kvartalet 2009, över 3 procent verkar mer korrekt med tanke på utfallet för juni", skrev Rickard Hellman i ett kundbrev.

Finansminister Anders Borg upprepade vid en pressträff på torsdagen att den svenska ekonomin går bättre än väntat, och arbetsmarknaden "ser ut att utvecklas mycket starkare än väntat". Men han upprepade också sin varning för att det kan komma nya problem.

"Vi har många gånger sett ett lugn under sommaren som när USA och Europa kommer tillbaka efter semestern ger en mörkare bild. Vi har nu en något bättre bild, men det finns fortfarande risker", sade han.

Anders Borg fortsätter att avvakta med nya prognoser till efter regeringens traditionella Harpsundsmöte, och det gäller också reformutrymmet. Han påpekade dock att utvecklingen, i synnerhet på arbetsmarknaden, har varit "påtagligt" starkare än vad regeringen bedömde i början av sommaren.

Antalet nyanmälda arbetslösa i USA steg oväntat till 479.000 personer förra veckan, från 460.000 veckan före. Det var den högsta noteringen sedan i april och det svaga utfallet bidrog till att dämpa en försiktigt tilltagande optimism inför fredagens sysselsättningsstatistik som följde på onsdagens ADP-rapport och ISM-index för tjänstesektorn.

RDQ Economics påminde om att veckostatistiken är mer lättrörlig än vanligt under sommaren till följd av neddragningarna inom industrin, vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Men det skulle vara oroande om den höga nivån fortsätter. Enligt arbetsmarknadsdepartementet var det inga speciella faktorer som påverkade veckostatistiken den senaste veckan.

Enligt Retail Metrics utvecklades detaljhandelskedjornas försäljning något svagare än väntat i juli till följd av svaga resultat från varuhus och klädbutiker för unga. Jämförbar försäljning steg totalt 3,0 procent, något under prognosen om en uppgång med 3,2 procent.

Amerikanska statspappersräntor steg något efter den svenska marknadens stängning på onsdagen, men sjönk åter tillbaka efter jobbstatistiken. Vid den svenska marknadens stängning noterades tvåårsräntan till 0,55 procent, oförändrat jämfört med vid samma tid på onsdagen. Tioårsräntan noterades också oförändrat på 2,92 procent.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?