1515

Räntor och valutor: Dollarn stärks

Marknaderna styrs för närvarande av oro för de makroekonomiska utsikterna och såväl i USA som i Asien har börsindexen uppvisat röda siffror.

På räntemarknaden har de låga räntenivåerna från onsdagen hållit i sig medan dollarn stärkts på valutamarknaden till följd av flykt mot säkerhet. Yenen tappar dock på torsdagen sedan spekulationen om interventioner blir allt intensivare.

Under onsdagen noterades yenen till 15-årshögsta mot dollarn, 84,72, under natten stärktes yenen återigen ned under 85-strecket. Yenen tappar dock mot dollarn under torsdagsmorgonen på uttalanden om interventioner.

Vid svensk öppning av räntemarknaden noteras yenen på 85,69 mot dollarn, från 84,96 vid onsdagens stängning.

Handlare uppgav för Reuters att BOJ hört av sig till banker för att få information om kurser på ett sätt som varit utöver den kontakt som BOJ normalt har med marknaden.

Vidare har Japans premiärminister, Naoto Kan, under morgonen sagt att nuvarande valutarörelser är stormiga. När han i januari var finansminister sade han att en yen kring mitten av 90-nivån skulle hjälpa exportörer.

Dessutom har det på morgonen rapporterats att vice finansminister Rintaro Tamaki, tillika det japanska finansministeriets valutaspecialist, ha träffat BOJ-anställda för att diskutera finansiella marknader. Rintaro Tamaki hävdar dock att han inte diskuterade penningpolitisk policy med BOJ.

Kazuyuki Sugimoto, tidigare finansminister, säger att Japan kan komma att intervenera på valutamarknaden om rörelserna blir för enkelspåriga. Enligt honom kan det dock bli svårt för Japan att övertyga USA och Europa att nuvarande valutarörelser är onormala och överdrivna.

Ytterligare lättnadsåtgärder från Bank of Japan skulle påverka yenens värde. Han anser att det finns olika sätt för BOJ att öka likviditeten och att BOJ borde fundera på detta.

Japans handelsministerium meddelade på torsdagen att en enkät kommer att sändas ut till cirka 200 japanska företag, i syfte att undersöka vilken påverkan förstärkningen av yenen har på verksamheten. Resultaten kommer att presenteras i slutet av augusti.

Den svenska kronan har tappat ytterligare mot dollarn sedan svensk stängning på onsdagen, i spåren av den ökade oron och ett svagt börsklimat. Vid öppning av den svenska räntemarknaden hade kronan försvagats 4 öre till 7,35, jämfört med onsdagens stängning. Samtidigt tappar euron till 1,291 mot dollarn, från 1,296. EUR/SEK är i stort oförändrad.

Investerare oroar sig alltmer över återhämtningen i den globala ekonomin i allmänhet och amerikanska ekonomin i synnerhet. Detta har fått statspappersräntor att ticka ned.

"Räntemarknaden rider på en våg av flykt mot säkerhet. Det är en reaktion på att aktier faller", sa Roger Bridges, räntechef på Tyndall Investment Management, till Bloomberg News tidigt på torsdagsmorgonen svensk tid.

Ränterörelserna är dock begränsade, jämfört med onsdagens stängning. Den svenska tioåringen öppnar oförändrat på 2,49 procent och även den tyska motsvarigheten är oförändrad, jämfört med onsdagens stängning till 2,44 procent.

Närmast på den svenska makroagendan står KPI för juli, klockan 9.30. KPI spås ha sjunkit 0,2 procent i månadstakt, och ha ökat med 1,2 procent jämfört med juli 2009, enligt snittet i SME Direkts enkät bland 14 analytiker.

"Inflationen i juli blir ett naturligt fokus för svenska marknaden idag. Förväntningarna på KPI och KPIF ligger är 1.2 % yoy resp 1.7% yoy, vilket även är vår egen prognos. Prognosfördelningen är dock tiltad åt det svagare hållet", skriver Danske Banks ekonomer i ett morgonbrev till kunder.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 1 juli, pekade mot en KPI- inflation på 1,2 procent i juli.

Högre boräntor väntas ha dragit upp medan bland annat klädreor och lägre bensinpriser dragit ned konsumentpriserna i juli. Inflationstakten antas ha stigit något men det underliggande pristrycket väntas framöver vara återhållet.

Att Riksbanken höjt reporäntan med 0,25 procentenheter påverkar de rörliga bolåneräntorna vilket drar upp KPI med drygt 0,1 procentenhet under månaden, enligt Sven- Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Bankaktiebolag.

Senare under förmiddagen väntas vidare definitiv italiensk KPI för juli samt ECB:s månadsrapport, båda klockan tio. Då släpper även Arbetsförmedlingen arbetslöshetssiffror för juli.

"Arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen väntas ha ökat något från 4,8 procent i juni till 4,9 procent i juli. Inkluderat personer som är registrerade i arbetsmarknadspolitiska program blir siffran 8,3 ppcent i juli. I säsongsrensade termer väntas dock båda måtten ha fallit i juli", skriver Nordeas Daniel Nilsmo på morgonen.

Innan lunch, klockan 11, förväntas vidare statistik rörande industriproduktion i EMU för juni månad. I månadstakt förväntas en säsongsjusterad ökning på 0,6 procent samt en ökning på 9,3 procent jämfört med året innan.

Även på den amerikanska räntemarknaden är rörelserna små, jämfört med onsdagens svenska stängning.

Stephen Stanley, tidigare Fed-forskare och numer chefekonom på Pierpoint Securities, ställer sig frågande till Feds senaste drag. På torsdagsmorgonen sade han till Bloomberg News att han anser att den amerikanska centralbankens policyåtgärder är snarlika Japans misslyckade motsvarigheter.

Fed kallar åtgärderna kreditlättnader istället för kvantitativa lättnader men Stephen Stanley tror inte att någon marknadsaktör luras av namnskillnaden.

Under gårdagskvällen rapporterade Fed att de första köpen under den nya planen kommer att ske från 18 augusti fram till 17 september. Sammanlagt kommer 18 miljarder dollar att investeras i statspapper och inflationssäkrade obligationer, i den första vändan.

På eftermiddagens makroagenda står amerikanska importpriser för juli samt veckovis statistik rörande nyanmälda arbetslösa.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?