1515

Räntor och valutor: Euron försvagas

USA-räntorna sjönk, främst i längre löptider, och dollarn försvagades mot andra valutor på tisdagskvällen efter besked om att Fed har blivit mer bekymrade om den ekonomiska utvecklingen, och att de börjar vidta vissa åtgärder för att stödja återhämtningen.

Federal Reserves räntekommitté, Fomc, meddelade på tisdagskvällen att man ska behålla innehaven av värdepapper på nuvarande nivå. Detta ska göras genom att likvider från förfallande bostadsrelaterade värdepapper återinvesteras i statspapper med längre löptider. Förfallande statspapper ska också återinvesteras i takt med att dessa löper ut.

Fed fattade beslutet efter att ha konstaterat att takten i den ekonomiska återhämtningen hade dämpats de senaste månaderna. och de räknar nu med att den ekonomiska återhämtningen kommer att bli "mer modest" än väntat på kort sikt.

David Sloan, analytiker på 4Cast, tycker att beskeden från Fed i stort sett gick i linje med uppgifterna i en artikel i Wall Street Journal förra veckan. Men marknaden reagerade ändå relativt kraftigt, vilket speglar att marknaden inte var övertygade om ett sådant utfall inför mötet.

Givet att Fed nu har skiftat över i en mer duvaktig riktning väntas kraven på nya kvantitativa lättnader öka om ekonomiska data visar fortsatta svaghetstecken. David Sloan tror nu att Fed inte kommer att vara redo att på allvar diskutera någon åtstramning av penningpolitiken förrän långt in på 2011.

Steve Beckner, välrenommerad Fedbevakare på Market News, noterar att överraskningsmomentet i tisdagens Fedbesked var att det kom efter att Fedchefen Ben Bernanke i princip skjutit ytterligare åtgärder på framtiden när han talade inför kongressen i juli, en inställning som inte förändrades mycket när han talade för en dryg vecka sedan.

Den 21 juli sa Ben Bernanke inför kongressen att penningpolitiken "för närvarande är mycket stimulerande", och tillade att "om återhämtningen verkar fallera så kommer vi åtminstone behöva se över våra alternativ".

Steve Beckner frågar sig om ekonomin nu har "försämrats märkbart", börjar återhämtningen "fallera"?

"Fed verkar säga just detta. Planera i enlighet med detta", skriver Steve Beckner.

Tidigare på tisdagskvällen mötte en emission av nya treåriga statsobligationer för 34 miljarder dollar stark efterfrågan. Bud inkom för 3,31 gånger den erbjudna volymen vilket var den högsta noteringen sedan september 2009, trots en rekordlåg ränta. Räntan sattes till 0,844 procent vilket kan jämföras med prognoser om 0,862 procent före auktionen. Indirekta budgivare, bland annat utländska centralbanker, tog 40,5 procent av volymen, jämfört med 40,6 procent vid emissionen i juli.

Räntan på den gamla treårsobligationen sjönk något marginellt efter att auktionsresultatet publicerats, men marknaden höll sig överlag avvaktande inför beskeden från Fed. I onsdagens Asienhandeln noteras räntan på den nya treårsobligationen till 0,776 procent

På onsdagskvällen ska USA:s finansdepartement sälja tioåriga obligationer för 24 miljarder dollar, och på torsdag erbjuds trettioåriga obligationer för 16 miljarder dollar.

Klockan 14.30 publiceras amerikansk handelsbalansstatistik för juni, enligt Bloomberg News enkät väntas utrikeshandeln ha genererat ett underskott på 42,1 miljarder dollar, jämfört med 42,3 miljarder i maj.

David Hensley, USA-ekonom på JP Morgan, noterar inför handelsstatistiken att ny information om lagerinvesteringarna antyder att USA:s BNP-tillväxt för det andra kvartalet kan behöva revideras ned till omkring 1,3 procent, jämfört med 2,4 procent i det första estimatet. Ett bättre utfall i eftermiddagens handelsstatistik kan dock begränsa revideringsbehovet, och om lagerbidraget nu skulle vara mindre än tidigare beräknat under det andra kvartalet så dämpar det samtidigt oron för att lagerjusteringar ska pressa ned BNP under andra halvåret.

I tisdagens Asienhandel sjönk euron tillbaka mot dollarn och japanska yen i spåren på en svag utveckling på Tokyobörsen. Japanska statspappersräntor sjönk samtidigt i spåren på utvecklingen i USA och till följd av svag konjunkturstatistik.

Maskinorderingången i Japan steg endast 1,6 procent i juni, efter ett ras på 9,1 procent i maj. Analytiker hade räknat med en ökning med 5,4 procent i juni.

Störst intresse i onsdagens Asienhandel riktades dock mot ekonomisk statistik för juli från Kina, som överlag visade en fortsatt svagt dämpad ökningstakt i den ekonomiska aktiviteten - ungefär i linje med förväntningarna. Industriproduktionens ökningstakt sjönk till 13,4 procent i juli från 13,7 procent i juni, helt enligt förväntningarna, medan detaljhandelstillväxten dämpades till 17,9 procent från 18,3 procent i juni, vilket vara svagare än väntade 18,5 procent enligt Bloomberg News prognosenkät.

KPI-inflationen steg till 3,3 procent i juli, från 2,9 procent i juni, vilket var i linje med prognos. Enligt Sheng Laiyun, talesman för statistikkontoret, är det dock fortsatt möjligt att nå regeringens mål om att KPI- inflationen ska begränsas till 3 procent 2010, delvis med stöd av en nedgång i PPI-inflationen. I juli sjönk PPI- inflationen oväntat till 4,8 procent, från 6,4 procent i juni.

De kinesiska börserna reagerade initialt något positivt på statistikskörden, men optimismen dämpades något efter besked om att nyutlåningen i de kinesiska bankerna sjönk mer än väntat i juli. Nyutlåningen sjönk till 532,8 miljarder yuan i juli från 603,4 miljarder i juni, analytiker hade väntat 600 miljarder i juli.

På den europeiska onsdagsagendan märks preliminär BNP- statistik för andra kvartalet från Estland, klockan 7.00. Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha stigit 0,8 procent jämfört med andra kvartalet 2009, att jämföra med en nedgång med 2,0 procent under första kvartalet.

Klockan 10.30 publiceras brittisk arbetslöshetsstatistik för juli, antalet arbetslösa väntas ha sjunkit med 17.000 personer jämfört med i juni, men arbetslöshetsnivån väntas ha varit oförändrad på 4,5 procent.

Klockan 11.30 publicerar sedan Bank of England en ny penningpolitisk rapport.

Klockan 14.00 meddelar Norges Bank räntebesked, och en enig analytikerkår räknar med att styrräntan lämnas oförändrad på 2,0 procent.

För svensk del riktas intresset mot TNS Prosperas inflationsenkät bland aktörerna på den svenska finansmarknaden. I den förra enkäten, som publicerades den 1 juli, räknade finansmarknadsaktörerna med en inflationstakt om 1,6 procent om ett år, 2,1 procent om två år och 2,2 procent om fem år.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?