1515
Annons

Råvaror: Lagerstatistik lyfter oljepriset

Basmetallerna och råoljan noterade klart högre nivåer under onsdagens handel. Stöd kom från positiva konjunktursignaler från Kina samt statistik som visade sjunkande amerikanska oljelager.

På råoljemarknaden handlades WTI-oljan i första termin 2:75 dollar högre till 74:74 dollar per fat vid 18.30- tiden. Brentoljan visade en uppgång på 2:11 dollar till 74:41 dollar.

Oljan fick bland annat stöd av det amerikanska energidepartementets veckovisa rapport över de amerikanska oljelagren, som i huvudsak visade lägre nivåer än vad marknadsbedömare hade räknat med

Råoljelagren sjönk med 1,8 miljoner fat, medan analytikerna räknade med en nedgång om 0,9 miljoner, enligt Bloomberg News prognossammanställning. Importen av råolja steg med 0,08 miljoner fat per dag.

Lagren av bensin var oförändrade, vilket kan jämföras med prognosen om en nedgång om 0,5 procent.

Destillatlagren var klart lägre än väntat, och sjönk med 1,8 miljoner fat medan konsensusprognosen pekade mot en uppgång med 0,5 miljoner fat.

Samtidigt ökade kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna med 1,6 procentenheter till 89,1 procent. Här väntades en oförändrad nivå.

Opecs månadsrapport, som publicerades vid 12.30, visade att organisationen håller fast vid tidigare bedömningar om den globala efterfrågan under 2010 medan utbudsprognosen skruvas upp något, då vad gäller produktion i länder utanför Opec.

På basmetallmarknaden LME visade flertalet samtliga metaller högre höjder. Stöd kom från Kina där Reuters med hänvisning till regeringskällor rapporterade att exporten steg långt över förväntningarna i maj. Den officiella handelsstatistiken presenteras på torsdag.

Kopparterminen var vid 18.30 upp 185 dollar till 6.350 dollar per ton, medan zinken var upp 31 dollar till 1.765.

Aluminium var upp 15 till 1.935 och nickel visade en uppgång på 730 dollar till 19.200. Guldpriset var vid 18.30- tiden 9:10 dollar lägre jämfört med stängningen på tisdagen, vilket innebar ett pris påöver 1.227:45 dollar per uns. Priset nådde nytt rekord för stängning på tisdagen med 1.252:11 dollar.

Råolja (pris/fat):

WTI, första termin +2:75 USD 74:74
Brent, första termin +2:11 USD 74:41

Basmetaller, LME, tremånaderstermin

Koppar +185 USD 6.350
Zink +31 USD 1.765
Aluminium +15 USD 1.935
Nickel +730 USD 19.200
Bly +64 USD 1.670
Tenn +450 USD 16.400 
Guld, spot (pris/uns): -9:10 USD 1.227:45

Volvo visar vägen på turbulent marknad

Efter några turbulenta månader börjar läget på obligationsmarknaden nu att ljusna. Det uppger Tomas Lundquist, chef för den europeiska obligationsverksamheten på Citi, efter att lastbilskoncernen AB Volvo gett sig ut på marknaden med gott resultat.

”Tajmingen var så nära perfekt man kan komma”, säger Tomas Lundquist till Di.

AB Volvos finanschef Tina Hultkvist och Tomas Lundquist, chef för den europeiska obligationsverksamheten på Citi.
AB Volvos finanschef Tina Hultkvist och Tomas Lundquist, chef för den europeiska obligationsverksamheten på Citi.Foto:Pressbild; Mostphotos

Samtidigt som världens börser rasade i våras var det tufft även på obligationsmarknaden. Den snabba ränteuppgången och den höga inflationen ledde snabbt till högre kreditrisker och höjda avkastningskrav vilket fick marknaden att inta en mer försiktig inställning till företagsobligationer. Inte minst fastighetssektorn drabbades hårt.

Men de senaste veckorna har läget snabbt förbättrats, säger Tomas Lundquist, chef för den europeiska obligationsverksamheten på den amerikanska storbanken Citi. Sedan början av juli har finansieringskostnaderna gått ned med runt 1-1,5 procent vilket han beskriver som en dramatisk förändring. Han säger bland annat att marknaden tolkade förra veckans amerikanska inflationsrapport som ett tecken på att prisökningstakten är på väg att avta.

”Nu känns det som att marknaden har en bättre förmåga att värdera primäraffärer, så nu är frågan om bolagen kan dra nytta av det tillfället. Det är fortfarande osäkert på en rad olika punkter men trots det ser marknaden relativt stark ut”, säger Tomas Lundquist.

I slutet av förra veckan prissatte Citi en obligation med fem års löptid värd 500 miljoner euro för AB Volvo. Lastbilskoncernen var därmed först ut på obligationsmarknaden efter sommaren bland de svenska storbolagen.

”Tajmingen var så nära perfekt man kan komma. Det visade sig vara ett väldigt stort intresse”, säger Tomas Lundquist, och lyfter bland annat fram Volvos starka kreditbetyg som en bidragande orsak.

Obligationen lockade till sig ordrar på 3 miljarder euro och prissattes med en kupongränta på 2 procent. 

”Kupongen är givetvis högre än vad den var i början av året, men samtidigt bättre än för fem-sex veckor sedan”, säger Tomas Lundquist som jämfört med en liknande obligation som Volvo genomförde i maj 2020 som hade en ränta på 1,625 procent.

En signal om att marknaden ser bättre ut är också att obligationen prissattes i princip i linje med räntekurvan i Volvos redan utestående obligationer. I normala fall betalar bolagen en premie till dess utestående skuld för att attrahera investerare att gå in i en ny affär.

”När du har en affär som går så bra som den gjorde för Volvo så lockar det till sig många andra bolag till marknaden. Vår förväntan är att sista halvan av augusti och september kommer att bli en aktiv tid på kreditmarknaden, såvida det inte blir en större osäkerhet på kapitalmarknaden”, säger Tomas Lundquist.

Finns det en tillräcklig aptit hos investerare om många företag ger sig ut på marknaden?
”Det finns ett stort investerarintresse, men samtidigt är det svårt att säga hur länge det håller i sig. Det finns tecken som visar på att inflationen kanske är på väg ned något, men samtidigt kvarstår osäkerhetsfaktorn.”

Obligationer i fastighetsbolagen var särskilt utsatta under våren, och i samband med den senaste kvartalsrapporten i mitten av juli sa Rutger Arnhult, vd och huvudägare i Castellum, att han ”inte kommer att gå ut på kapitalmarknaden över huvud taget” under de förutsättningar som rådde då.

Tomas Lundquist tror att fastighetsbolagen kan komma tillbaka till en marknad med mer attraktiva nivåer igen, men att det kan dröja.

”Det är mer industriella bolag som kommer ut först och sen beroende på hur marknaden ser ut så är det andra företag som följer efter. Det kan även gälla fastighetsbolagen.”

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera