1515
Annons

Räntor och valutor: Kronan tappade mark

Europabörserna sjönk överlag och räntespreadarna mellan kärna och periferi i Europa vidgades på tisdagen, samtidigt som euron och kronan försvagades.

Tyska statsobligationer var vid svensk stängning 4-6 punkter ned från måndag samma tid, medan räntorna i PIIGS-länderna sjönk mindre eller steg, med vidgade spreadar som följd. Svenska statsobligationer sjönk 2-6 punkter.

"Tyska statsobligationer har sjunkit då det är en riskavert miljö. Den omedelbara oron för marknaderna är det finansieringstryck som perifera länder står inför, vilket har utlöst en rörelse av flykt till kvalitet in i tyska statsobligationer", sade Orlando Green, räntestrateg på Credit Agricole i London till Bloomberg News.

Den europeiska skuldkrisen står fortsatt i fokus. Bidragande till humörsänkningen på tisdagen var Fitchs varning om att Storbritannien står inför är "formidabla" finanspolitiska utmaningar. Fitch konstaterade att Storbritanniens skuldsättning växer snabbare än i andra AAA-klassade länder och att regeringens utgiftsnedskärningar inte är specificerade sänker trovärdigheten.

Det brittiska finansdepartementet framhöll å sin sida sitt åtagande om att skynda på budgetbesparingarna, och pekade på att finansminister George Osborne ska leverera mer detaljer om budgeten senare i juni.

Pundet tappade mot såväl dollar som euro efter kommentarerna.

"Fitch sade bara sådant som de flesta redan vet. Men det sätt som pundet reagerade på visar på hur nervös och känslig som marknaden är vad gäller hela skuldhanteringsfrågan", sade Neil Mellor, valutastrateg på Bank of New York Mellon, till Bloomberg News.

Visst fokus fanns på Österrikes emissioner av två långa obligationer för sammanlagt 1,65 miljarder euro på tisdagen, där bid/cover-nivån blev klart lägre än vid närmast föregående emissioner.

Österrike är ett av de länder som fått se sina räntor stiga senaste tiden. Det finns en oro för österriska bankers exponering mot Ungern, som i förra veckan flaggade för större underskottsproblem än väntat, uttalanden som senare visserligen har tonats ned.

"På efterfrågesidan så är den enda verkliga köparen av betydelse ECB, och data för förra veckan visade ytterligare en vecka av minskad aktivitet från centralbanken. Österrikiska obligationer är inte de som ECB har som mål i sitt köpprogram, och givet omständigheterna så var emissionen tillräckligt hygglig", sade Orlando Green på Credit Agricole.

ECB meddelade på tisdagen att de genomför term deposits för att absorbera 40,5 miljarder euro i köp som genomförts till och med den 4 juni. Det indikerar att ECB köpte obligationer för 5,5 miljarder euro under fjärde veckan av köpprogrammet, ned från 8,5 miljarder under tredje veckan.

Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker sade på måndagen att Spanien och Portugal genomför betydande budgetåtgärder för 2010-2011, men att de behöver genomföra ytterligare åtstramningar därefter. Han sade också att Ungerns regering måste vara mer disciplinerad i sina uttalanden nu när stor nervositet råder på finansmarknaderna.

Ungerns premiärminister Viktor Orban meddelade på onsdagen att regeringen ska införa ett nytt skattesystem, med bland annat sänkt bolagsskatt och en platt skatt på 16 procent för personliga inkomster. Samtidigt införs en tillfällig bankskatt. Regeringen vill också frysa utgifterna och sätta ett tak för lönerna i den offentliga sektorn. Forinten stärktes från 286 till 283 mot euron efter dessa besked.

Greklands finansminister Giorgos Papaconstantinou framhöll efter ekofinmötet på tisdagen att IMF, EU-kommissionen och ECB alla anser att den grekiska budgetsaneringen är på rätt väg och att Grekland förväntar sig klartecken vid den nästa månatliga kontrollen.

I Tyskland steg industriproduktionen 0,9 procent i april från månaden före, och 13,3 procent i årstakt, väntat var 0,7 respektive 12,4 procent. Samtidigt reviderades marsutfallet upp. Byggsektorn steg med 2,6 procent medan tillverkningsindustrin steg med 0,5 procent från månaden före.

Commerzbank konstaterade att med ett tydligt plus så håller byggsektorn på att komma ifatt produktionsförlusterna orsakade av den kalla vintern.

"En annan positiv faktor är att tillverkningssektorn också har ökat produktionen i april även efter den kraftiga uppgången i mars. Den tyska industrin återhämtar sig snabbare än vad som tidigare antagits. Detta ökar chanserna för att den tyska ekonomin inte bara ska visa betydande tillväxt under innevarande kvartal utan också visa höga tillväxttal under andra halvåret", skrev Commerzbank i en kommentar.

I Sverige lanserade SCB på tisdagen sin nya AKU-redovisning, som baseras på ett större urval än tidigare. Urvalsutökningen har genomförts för att AKU mer detaljerat ska kunna beskriva arbetsmarknadssituationen.

Reviderade data visade att antalet sysselsatta i april var 4,481 miljoner, upp från tidigare rapporterade 4,465 miljoner. Arbetslösheten var 9,5 procent, lägre än tidigare angivna 9,8 procent. Även månadsutfallen för januari till mars reviderades ned.

SEB skrev i en kommentar att den ursprungliga statistiken var överraskande hög och det nya utfallet därmed mer är i linje med utvecklingen i andra arbetsmarknadsindikatorer.

Manpowers arbetsmarknadsbarometer för tredje kvartalet på tisdagen visade att den svenska arbetsmarknaden nu har tagit fart på allvar igen och den förväntade sysselsättningen ökar ytterligare inför årets tredje kvartal. Sverige ligger tillsammans med Polen och Tyskland i topp i Europa.

USA-räntorna visade en ojämn utveckling under tisdagen, men den sammanlagda rörelsen var ändå ned. Den tvååriga statsobligationen handlades vid svensk stängning på 0,73 procent, 1 punkt ned från måndag samma tid, medan tioåringen var 3 punkter lägre på 3,18 procent.

Finansdepartementet ska under veckan emittera statspapper för 70 miljarder dollar, med start i treåriga statspapper för 36 miljarder dollar på tisdagen.

På valutamarknaden stärktes yenen till 91:30 mot dollarn och 108:80 mot euron, samtidigt som euron tappade till 1:193 mot dollarn. Kronan försvagades sammantaget 7 öre till 8:10 mot dollarn och 6 öre till 9:67 mot euron, jämfört med noteringarna vid svensk stängning på måndagen.

Innehåll från TorkAnnons

Att se till helheten - avgörande för hållbara produkter

Hållbarhet är ordet på allas läppar, men vad är egentligen en hållbar produkt? Reneé Remijnse, Sustainability Communications Director för Essitys Professional Hygiene förespråkar att det krävs mer än bara en ”grön märkning”.

– Hållbarhet är ett modeord som är lätt att använda. Men hållbarhet måste integreras i alla delar av ett företag, och alla delar av en produkt för att ha en positiv påverkan på planeten, människor och vinst. Vi kallar detta ”hållbar hygienhantering” med målet att designa produkter och tjänster som passar in i ett cirkulärt samhälle, uppfylla kundernas hygienbehov och stödja deras verksamhet, säger Reneé Remijnse, Sustainability Communication Director, Essity. 

Essity visar vägen

Hon säger att Essity har valt att ligga i framkant eftersom det är en viktig del av företagskulturen och strategin att bryta barriärer och driva hållbara innovationer.

– Redan 1992 började vi använda livscykelanalyser för att mäta miljöpåverkan. Sedan dess har Essity utvecklat hygienprodukter och tjänster från Tork för att minska miljöpåverkan i olika faser av livscykeln som: råmaterial, produktionsprocess, transport och avfallshantering. Essity arbetar också för ett nettonollutsläpp av koldioxid 2050.

Så bidrar produkter från Tork till att minska koldioxidpåverkan

Essity är först i världen med att producera mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp för produkter från Tork vid produktionsanläggning i Lilla Edet. Men Tork jobbar även cirkulärt med produktinnovationer. Några exempel på det är: Tork Clarity skumtvål, som minskar vattenkonsumtionen vid användning och består till 99 procent av naturliga ingredienser. Tork PeakServe, handdukar som är komprimerade till 50 procent vilket minskar transportvolymerna. Tork Coreless toalettpapper utan hylsa, som reducerar både avfall och råvaruanvändning. 

Tork PaperCircle tjänsten minskar både avfall och CO2-utsläpp

Reneé Remijnse ger ytterligare ett exempel som hon säger är banbrytande: Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för använda pappershanddukar. Genom att pappershanddukarna slängs i särskilda återvinningskärl kan dessa samlas in och återanvändas till nya pappersprodukter. Vilket reducerar koldioxidutsläppen för pappershanddukarna med 40* procent och mängden avfall.

– Den största utmaningen när vi skapade den här tjänsten var att involvera alla intressenter i kedjan. Från vår egen produktion till logistik, lokalvårdare och avfallshanterare. Men resultatet har blivit fantastiskt! Idag finns tjänsten i 14 länder och hjälper 35 miljoner människor att återvinna använda pappershanddukar.

– Det är ett bra exempel på tankeledarskap. Vi behöver vara smarta med våra produkter och hjälpa våra kunder att kommunicera vad återvinning kan bidra med, vilket skapar beteendeförändringar. Hållbarhet är inte längre ”Nice to have” utan ett måste. Människor vill ha hållbara produkter och jobba på hållbara företag, säger Reneé Remijnse. 

Hållbarhet ett måste

Ett påstående som styrks av marknadsundersökningen ”Tork Eco Office Research” som Essity genomförde i juni i år. Den visade att 42 procent av Sveriges kontorsanställda anser att deras kontor är för miljöovänliga och att 7 av 10 väljer arbetsplats utifrån företagets hållbarhetsarbete. Dessutom ville 92 procent av respondenterna återvinna mer på kontoret. 

– Med produkter och tjänster från Tork finns möjligheten att visa både anställda och kunder att du bryr dig om miljön, avslutar Reneé Remijnse.

 

* Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där estimat baserats på genomsnittsförhållanden inom EU och processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

 

Om Tork: 

Varumärket Tork, en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity, startades 1968 och är verksam på 110 marknader.

• Först i världen med storskalig produktion av mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp.

• Först i världen med återvinningstjänst av pappershanddukar, Tork PaperCircle ®. Sluter cirkeln, minskar avfallet och koldioxidavtrycket från pappershanddukar.

Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. | Tork SE 

Ett hållbart liv utanför hemmet med Tork | Tork SE 

 

Mer från Tork

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tork och ej en artikel av Dagens industri

USA varnar Ryssland: ”Har varit mycket tydliga angående kärnvapen”

USA varnar Ryssland för ”katastrofala konsekvenser” om landet skulle använda kärnvapen i Ukraina.

”Vi har varit mycket tydliga”, säger Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan till NBC.

Enligt Sullivan är såväl de ryska skenfolkomröstningarna i ockuperade områden som beslutet att kalla in 300 000 reservister tecken på att anfallskriget i Ukraina inte går Rysslands väg.

”Ryska armén har problem och den ukrainska armén gör framsteg på slagfältet”, säger säkerhetsrådgivaren i en intervju i NBC:s ”Meet the press”. 

Rysslands president Vladimir Putin sade tidigare i veckan att landet är berett att använda ”alla tillgängliga vapen” för att försvara sig.

Jake Sullivan säger att det vore katastrofalt för Ryssland att ta till kärnvapen.

”Om Ryssland går över den gränsen, kommer det att bli katastrofala konsekvenser. USA kommer att svara kraftfullt”, säger han till NBC.

Säkerhetsrådgivaren vill inte svara på vad USA faktiskt menar med ”katastrofala konsekvenser”, men han betonar att ryssarna är väl medvetna om vad det innebär. Det har kommunicerats direkt via privata kanaler på högsta nivå.

”Ryssland vet mycket väl hur USA skulle svara på användningen av kärnvapen i Ukraina.”

Sullivan betonar samtidigt att det är viktigt att den dialogen sker i bakgrunden då USA vill undvika retorisk skottväxling med Ryssland. 

Sedan Putin nyligen gav order om att mobilisera har ett starkt missnöje trängt fram genom censur och förtryck. I mängder av städer och orter har människor demonstrerat och protesterat. De senaste dagarna har omkring ett par tusen personer frihetsberövats av poliser som försökt slå ned aktioner.

Det rapporteras också hur mängder av män försöker lämna Ryssland, bland annat via gränsövergångar till Finland och Georgien, där det har ringlat långa köer hela helgen.

Enligt uppgifter i fria medier kommer Ryssland att stänga gränserna för militärpliktiga män som försöker lämna landet, kanske redan om några dagar.

Den som vill lämna landet kommer att behöva ett särskilt tillstånd.

De ryska myndigheterna kommer att börja begränsa resorna ut från landet, förmodligen från och med onsdag nästa vecka, rapporterar den oberoende ryska nyhetssajten Meduza, som verkar i exil i Lettland.

Sajten hänvisar till två anonyma uppgiftslämnare som beskrivs som närstående det ryska presidentkansliet. De gör gällande att gränsrestriktionerna kommer att införas om några dagar, då processerna kring de så kallade folkomröstningarna har avslutats på ockuperad ukrainsk mark.

Efter det kommer män som berörs enligt källorna att behöva ett särskilt tillstånd, ett slags utresevisum, för att få lämna landet. 

I de pågående striderna anklagar Ryssland Ukraina för att ha beskjutit bland annat en hotellbyggnad i ockuperade Cherson. Där uppges två personer ha dödats, varav en pro-rysk tidigare ledamot i Ukrainas parlament.

Ukraina anklagar också Ryssland för beskjutning på bred front och för att ha attackerat Odessa med tre iranska drönare som flugits in i en kontorsbyggnad på söndagsmorgonen.

De ukrainska styrkornas motoffensiv i Charkivregionen verkar ha bromsat in. Det förklaras dels av vädret, dels av ett ryskt motstånd i området utanför orten Kupiansk.

”Regnet gör det svårt att använda tunga vapen överallt. Vi kan bara använda asfalterade vägar”, säger sergeanten Roman Malyna till AFP.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera