1515

Räntor & valutor: Årslägsta för kronan

Räntorna i Europas kärnländer visade relativt små förändringar, med en något flackare kurva, i måndagens inledande handel, samtidigt som börsterminerna pekade nedåt efter kraftiga fall i Asien.

Den tvååriga tyska statsobligationen var oförändrad medan tioåringen var ned 3 punkter jämfört med svensk stängning i fredags. Svenska statsobligationer var ned 2-3 punkter.

USA-räntorna har sjunkit kraftigt efter fredagens svaga jobbrapport, och det finns en allmän oro för att den globala återhämtningen nu ska gå i stå med få möjligheter att tillföra nytt bränsle i tillväxtmotorn.

Mötet bland G20:s finansministrar och centralbankschefer i Busan i Sydkorea i helgen gjorde inte mycket för att lugna marknaderna, utan visade istället på skiljaktigheter i de enskilda ländernas recept för återhämtning då Europa kräver snabbt lägre underskott medan USA vill se åtgärder för ökad inhemsk efterfrågan i Europa och Japan.

I slutkommunikén från G20-mötet konstateras att den globala ekonomin återhämtar sig snabbare än väntat, även om det sker i en ojämn takt. Den senaste tidens volatilitet på finansmarknaderna utgör samtidigt en påminnelse om att betydande utmaningar kvarstår och det understryker vikten av internationellt samarbete.

G20-mötet manar länder med allvarliga finansiella utmaningar att öka takten i konsolideringsarbetet. För att stödja en fortsatt återhämtning ska länderna, i mån av utrymme, utöka inhemska källor för tillväxt, samtidigt som den makroekonomiska stabiliteten bibehålls.

Därmed tog G20 bort vissa formuleringar i kommunikén efter april-mötet, där man uppmanade till finanspolitiskt stöd och stimulanser till dess att återhämtningen tagit fart.

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist skrev i en kommentar att det var svårt att se hur Busan-mötet skulle ha kunnat ändra det negativa sentimentet. Marknaden står inför en kombination av ekonomisk osäkerhet (stabiliteten i den globala återhämtningen), finansiell osäkerhet (risk för nya kreditförluster och tuffa regleringar) och politisk osäkerhet (skild syn bland länder och regioner om hur återfå förtroendet och stabiliteten).

Å ena sidan försökte Busan-mötet injicera optimism och förtroende genom att konstatera att återhämtningen fortsätter samtidigt som länder uppmanas skynda på budgetkonsolideringen. Å andra sidan bekräftar mötet, mellan raderna, det som världen varit rädd för - att även om återhämtningen inte är säkrad till 100 procent så har den finanspolitiska (och monetära?) ammunitionen tagit slut om den globala ekonomin står inför nya tecken på svaghet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel betonade i helgen att ekonomisk tillväxt inte kan ske på bekostnad av minskningar av budgetunderskotten. Den tyska regeringen har ett tvådagarsmöte, som avslutas på måndagen, och ska där komma överens om fortsatt budgetkonsolidering och hur underskottet ska kunna minskas med 10 miljarder euro per år.

"Det är ingen överdrift att påstå att detta regeringsmöte kommer att ge en viktig riktning för Tyskland kommande år, år som kommer att bli avgörande. Vi kan bara spendera vad vi får i inkomster", sade hon.

Wall Street Journals Fed-bevakare Jon Hilsenrath skriver att investerare under början av 2010 fundera över när Fed-chefen Ben Bernanke skulle börja strama åt de finansiella förhållandena för att hålla tillbaka det betydande stödet till den amerikanska ekonomin, men nu gör istället Europa jobbet åt honom.

Oro för euroområdets finansiella turbulens har fått amerikanska aktier att falla och dollarn att stärkas, har gjort mer riskfyllda USA-tillgångar jämförelsevis dyrare, dragit upp räntorna i kortsiktiga interbanklån och hjälpt till att minska emissionerna i företagsscertifikat.

"Som ett resultat av detta, tillsammans med svag jobbtillväxt och låg inflation, så är oddsen för att Ben Bernanke snart ska vända policyn med lättillgängliga pengar, som har smort det finansiella systemet sedan krisen började, nu mycket mindre än vad de tycktes vara för bara några månader sedan", skriver Jon Hilsenrath.

Terminsmarknaden ser nu mindre än 50 procents sannolikhet för att Fed har höjt räntan till 0,5 procent vid årsskiftet, vilket är en tydlig neddragning jämfört med för en månad sedan. Fed väntas nu också höja i långsammare takt under 2011.

Fed har sitt nästa FOMC-möte den 22-23 juni och har hittills, med undantag för höken Thomas Hoenig, gett få signaler om att vilja börja gå mot högre räntor. Det finns heller inte tecken på att Fed nu ska ta bort formuleringen om att hålla räntorna låga under en "utdragen period".

"Under överblickbar framtid kommer Fed att behålla språkbruket om 'utdragen period'", sade Jan Hatzius, chefekonom för USA vid Goldman Sachs.

På valutamarknaden har en "safe haven"-rörelse lett till att stärka dollarn, yenen och schweizerfrancen. Euron har tappat till 1:194 mot dollarn, från 1:203 vid svensk stängning på fredagen, och till 109:20 mot yenen.

Det är första gången sedan mars 2006 som euron handlas under 1:20 mot dollarn.

"Euron är den tydligaste utförsäljningen efter allt detta. Marknaden suckar under tyngden av överdrivna skuldnivåer och det finns mycket oro runt tillståndet i europeiska banker. Ungern är bara ytterligare ett strå på kamelens rygg", sade Greg Gibbs, valutastrateg på Royal Bank of Scotland i Sydney, till Bloomberg News.

Samtidigt är frågan hur svag euron egentligen är i ett långsiktigt perspektiv. Euron är till exempel fortsatt starkare än de 1:1837 som euron handlades på vid stängning den första handelsdagen den 4 januari 1999, enligt Bloomberg News noteringar. Ett Bloomberg-composite av de valutor som omfattar euron har i snitt handlats på 1:1945 sedan slutet av 1988, när D-marken dominerade valutamarknaden i Europa.

Bedömare som Goldman Sachs och Morgan Stanley har också konstaterat att de policyansvariga i Europa kan välkomna euroförsvagningen för att stärka exporten.

"Många skulle säga att denna euroförsvagning är just vad doktorn ordinerat. Utifrån en nivåståndpunkt så borde de absolut inte har några klagomål och de kan leva med en euro som är så här låg", sade Alan Ruskin, chef för valutastrategi på Royal Bank of Scotland i Stamford, till Bloomberg News.

Vad gället läget i Ungern, som bidrog till eurons fall och ökad marknadsturbulens i förra veckan, sade statssekreteraren Mihaly Varga i helgen att kommentarerna om en möjlig default var "olyckliga" och "överdrivna", och att Ungern avser att uppfylla sina ursprungliga budgetmål, där EU har satt ett mål för underskottet på 3,8 procent av BNP. En ekonomisk handlingsplan ska presenteras på tisdagen.

Kronan har tappat 10 öre till 8:06 mot dollarn och 5 öre till 9:63 mot euron, jämfört med nivåerna vid svensk stängning i fredags.

Notering mot dollar är den lägsta sedan april 2009. Euron handlas på den lägsta kursen mot dollarn på fyra år.

På måndagens agenda står från euroområdet tyska industriorder i april, som väntas ha minskat med 0,4 procent från månaden före enligt Bloomberg News prognosenkät. Eurogruppen har möte, där bland annat Greklands budgetåtstramningar ska granskas, och i Sverige kommer IMF med ett utlåtande om den svenska ekonomin efter sitt årliga besök på plats.

Table


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Så ska bostadsföretaget nå tuffa klimatmålet

En klimatneutral verksamhet – redan år 2030. Klimatmålet som Ikano Bostad satt upp är tufft men fullständigt nödvändigt, menar hållbarhetsstrategen Stina Viktorsson. 

– Om vi inte gör det här har vi ingen framtid som företag. Men vi klarar det inte själva utan behöver kroka arm med hela branschen. 

Vid kanten av Limhams kalkbrott i Malmö växer Elinegård fram – läs allt om områdesutvecklingen 

Inspirationen kommer från många håll; forskning, Agenda 2030, klimatrörelsen och Malmö. Staden vill bli först i Sverige med att bli klimatneutral och det ska man vara just 2030. Som en del i arbetet för att nå dit startades 2018 projektet LFM30. 

– Lokal Färdplan Malmö är ett initiativ som samlar bygg- och anläggningsbranschen i staden med målet att den ska vara klimatneutral till år 2030. Det har varit otroligt inspirerande att samarbeta med andra aktörer och framförallt att se vilka resultat det kan ge när vi jobbar tillsammans. Så vi beslöt oss helt enkelt för att vi vill nå samma mål för vår verksamhet, fast på en nationell nivå, säger Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad. 

Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.
Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.

Fyra områden identifierade

Processerna för att nå målet initierades 2019 och jobbet går, av nödvändighet, snabbt. 

– Arbetet kommer att innebära att vi jobbar på helt nya sätt, bland annat med en  hög grad av samarbete med andra aktörer och ”learning by doing” i dess mest konkreta form. Vi vet att vi vill och måste göra det här men hur vi ska göra det får vi ta reda på längs vägen, säger Stina.

Material, energi, transporter och avfall har identifierats som de områden med störst klimatpåverkan i verksamheten. Som ett första steg har klimatberäkningar införts för alla nya projekt. Beräkningen ligger till grund för arbetet med att minska klimatpåverkan genom att ändra hur man utformar nya bostäder och vilka material som används när man bygger.

– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Men genom att till exempel titta på nya material, minska spillet, använda energin smartare och använda mer miljövänliga transporter kan klimatpåverkan definitivt minskas. 

Pilotprojekt med småhus

Ett exempel på hur man som organisation lär längs vägen är det pilotprojekt som inletts i Elinegård utanför Malmö.  

– Innan 2025 ska vi byggstarta våra första helt klimatneutrala småhus. Men som ett led i att lära oss mer innan dess så har vi nu dragit igång ett projekt där målet är att minska klimatpåverkan från småhusen med 30 procent. Det blir en viktig möjlighet att testa nya kunskaper i praktiken, säger Stina. 

Stina Viktorsson understryker också, igen, vikten av samarbete för att det ska finnas en chans att nå klimatneutralitet 2030. 

– Det här är ingenting som vi kan klara på egen hand. Vi behöver dela erfarenheter och kunskap med andra och hitta nya sätt att arbeta tillsammans på, med allt från leverantörer och kollegor till kommuner. Vi måste helt enkelt kroka arm allihop för att få till den här förflyttningen. 

Att minska sin klimatpåverkan är en av Ikano Bostad viktigaste frågor att arbeta med framåt 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?