1515
Annons

Räntor och valutor: Liten kronförstärkning

Europeiska marknadsräntor sjunker något och de svenska motsvarigheterna visar liknande rörelser på onsdagen.

Konjunkturinstitutets månadsbarometer var i fokus under förmiddagshandeln och gav, enligt marknadsbedömare, ytterligare stöd till förväntningarna om att Riksbanken kommer att höja reporäntan nästa vecka.

Räntan på den tyska tioåriga statsobligationen är vid lunchtid 4 punkter ned på 2,67 procent jämfört med svensk stängning på tisdagen, i takt med att de europeiska börserna noterade breda nedgångar, medan den svenska tioårsräntan ställs ned 2 punkter på 2,71 procent.

I centrum på den svenska marknaden var Konjunkturinstitutets månadsbarometer som visade bättre utveckling än vad marknadsbedömare hade räknat med. Bland annat steg den sammanfattande barometerindikatorn till 112,2 från 110,1 i maj.

"112,2 är den högsta nivån sedan 2007 och tyder på att momentum i tillväxten i den svenska ekonomin kommer att vara lika starkt i det andra kvartalet som i det första kvartalet. Sverige står därmed ut på ett positivt sätt jämfört med andra EU-medlemmar eftersom de offentliga finanserna rör sig mot ett överskott, statsskulden är låg, arbetsmarknaden förbättras och tillväxten är stark", skriver Handelsbanken Capital Markets och tillägger att rapporten ger stöd till utsikterna om en reporäntehöjning nästa vecka.

Konfidensindikatorn för det totala näringslivet sjönk visserligen till 23 i juni från 24 i maj, men för tillverkningsindustrin visades en uppgång till 10 från 3, medan analytikerna hade räknat att indikatorn för juni skulle landa på 5 i juni.

Även konsumenternas förväntningar förbättrades i juni och översteg de förväntningar som analytikerna hade. Det samlade indexet uppgick här till 22,0, från 18,8 i maj, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar om en nedgång till 18,1.

"Förtroendet i tillverkningsindustrin steg mycket mer än förväntat och är nu tillbaka på toppnivåerna från 2000 och 2007, vilket signalerar en stark återhämtning industrin andra kvartalet. Konsumentförtroendet steg till nya höjder för den här cykeln vilket tyder på fortsatta uppgångar i detaljhandelssektorn... Sammanfattningsvis förstärker statistiken förväntningarna om en julihöjning (av reporäntan)", skriver SEB i en kommentar.

Konjunkturinstitutet publicerade också sina prognoser om den makroekonomiska utvecklingen. Tillväxtprognoserna skrevs upp till 3,7 procent för 2010 och 3,0 procent 2011, vilket kan jämföras med marsprognoserna om en tillväxt på 2,4 procent respektive 3,8 procent. Framöver väntas stigande konsumtion och investeringar bli allt viktigare drivkrafter i återhämtningen, samtidigt som statsfinansiella problem i omvärlden utgör risker.

Också ett producentprisindex för maj stod på den svenska agendan. Enligt SCB:s statistik var producentpriserna oförändrade jämfört med april, medan de sjönk med 0,5 procent jämfört med maj 2009. SME Direkts analytikerenkät pekade mot en nedgång med 0,2 procent på månadstakt och en nedgång med 0,7 procent i årstakt.

Torbjörn Isaksson, analytiker på Nordea Research, förklarar i en kommentar den oväntat höga statistiken som effekter från förändringar i valutakurser.

"Enligt valutakurserna som SCB använder, förstärktes kronan mot euron men försvagades mot dollarn och en del andra valutor. Det kan förklara att statistiken var högre än väntat i maj. Som vanligt fokuserar vi på priserna för konsumtionsvaror som är låga, trots uppgången i maj. Men uppgången i maj visar att kronan behöver stärkas ytterligare för att vår, liksom Riksbankens prognos, om fallande kärninflation ska bli sanning", skriver Torbjörn Isaksson.

I Storbritannien var ett protokoll från Bank of Englands policymöte den 10 juni i fokus. Det visade att det fanns en viss oenighet i beslutet om att hålla räntan oförändrad på 0,50 procent.

Kommittén var enig om att fortsätta pausen i planen om att köpa tillgångar, men ledamoten Andrew Sentence reserverade sig till räntebeslutet och ville höja styrräntan med 25 punkter till 0,75 procent. Han hänvisade till att inflationen har visat sig vara "motståndskraftig efter recessionen".

Protokollet visade också en större oenighet beträffande inflationsriskerna. Medan några ledamöter sade att riskerna för att inflationen kommer att överstiga 2-procentsmålet har ökat, sade andra att finansmarknadsutvecklingen pekar på en förändring i riskerna till "lite på nedsidan".

Ett inköpschefsindex presenterades i ett par europeiska länder samt för EMU-området. Ett snabbestimat över euroområdets samlade inköpschefsindex uppgick till 56,0 i juni, en nedgång från 56,4 i maj. Det var ändå bättre än Bloomberg News prognossammanställning, som pekade mot ett index på 55,8.

Euron är i princip oförändrad på 1:229 mot dollarn, samtidigt som yenen stärkts till 90:40 mot dollarn.

Kronan har stärkts 1 öre till 7:76 mot dollarn jämfört med svensk stängning på tisdagen, och även stärkts marginellt mot euron.

Norges Bank kommer med räntebesked och ny penningpolitisk rapport klockan 14. Samtliga bedömare i TDN Finans prognosenkät spår oförändrad ränta på 2,00 procent.

På onsdagskvällen, klockan 20.15 svensk tid, kommer räntebeskedet från Federal Reserve. Räntan spås vara oförändrad och Fed antas behålla sin formulering om att hålla styrräntan låg under en "utdragen period".

RDQ Economics skriver i ett marknadsbrev att de skulle bli förvånade om det blev några betydande förändringar i Feds policyuttalande på onsdagen. Fed-chefen Ben Bernanke sade den 9 juni att inkommande data indikerar att en uppgång i den privata slutliga efterfrågan kommer att bibehålla återhämtningen i ekonomisk aktivitet även om takten i återhämtningen hålls tillbaka.

I maj dämpades uppgången i den privata sysselsättningen betydligt, medan indikatorer i tillverkningsindustrin förblev robusta.

"Vi förväntar oss att Feds policyuttalande kommer att behålla sin försiktiga optimism om tillväxtutsikterna. Fed kommer sannolikt fortsatt att referera till förbättrade förhållanden på arbetsmarknaden, även om de kan komma att beskriva återhämtningen som ojämn", skriver RDQ Economics.

Fed kommer vid sitt möte också att behandla de nya prognoserna, som publiceras i samband med protokollet från mötet, den 14 juli.

Table
 

Innehåll från AccentureAnnons

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden

Vinterns elpriser har, minst sagt, fått konsumenterna att lägga märke till sin elräkning. Nu måste elbolagen visa kunderna att de erbjuder något mer än bara en faktura, och det finns framförallt fem områden som krävs för att skapa partnerskap med den nya elkunden.

Läs mer om vad som krävs för att bli framtidens elleverantör 

Det är mycket el på agendan just nu. Efter en vinter med rekordhöga elpriser har Rysslands invasion av Ukraina satt kniven mot strupen på den europeiska energianvändningen, samtidigt som klimatkrisen kräver en omställning från fossila bränslen i varenda bransch, från transport till ståltillverkning.

– Energi är verkligen en bransch under stark omvandling, och det sker brett i hela samhället, konstaterar Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

– Framförallt ser vi att kunderna, oavsett om det är privatkunder eller företagskunder, i dag ställer helt andra krav på sin elleverantör än vad de har gjort tidigare.

Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.
Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

Rapporten ”The New Energy Consumer” från Accenture konstaterar att relationen mellan kund och elleverantör tidigare var i princip transaktionsbaserad. El kom ur två hål i väggen, räkningen betalades, ingen tänkte mer på det än så.

– Men både det höga elpris vi ser nu och den höga medvetenhet som finns kring hållbarhet har ändrat det här markant. Slutkunden idag vill vara med och bidra till energi-omställningen genom att köpa grönare el, men de vill också ha hjälp från elbolagen med att effektivisera sin egen elkonsumtion.

Perspektivskifte av stora mått

Och det här ställer elbolagen inför ett perspektivskifte av stora mått. Inte minst kräver det en ny syn på vad som egentligen skapar värde för både dem själva, och för kunden. Enligt rapporten är det framförallt fem områden som elbolagen behöver fundera över för att skapa en känslomässig, snarare än transaktionsbaserad, relation med sina kunder: Syfte, Produkter, Teknikplattformar, Talang och Partnerskap.

– Alla de här fem är lika viktiga, men att ha ett ambitiöst och genuint syfte som fylls med reellt innehåll snarare än floskler är grunden. Syftet skall sedan driva åtgärder, för det är utan tvekan så att kunder och företag vill köpa tjänster och produkter från företag som bidrar till omställningen kring hållbarhet.

Det är med ett tydligt syfte företagen kan hitta riktningen för att utveckla nya produkter och tekniska plattformar, det är med ett tydligt syfte de kan attrahera anställda och kunder, och det är med ett tydligt syfte de hittar de partnerskap som blir avgörande för att kunna bli en viktig spelare, inte bara på elmarknaden, utan i den energiomställning som nu sker inom hela samhället. Och här ser Fredrik Engdar att de svenska bolagen ligger bra till.

– Många svenska elbolag ligger redan långt framme, för de vet vad de vill åstadkomma och de verkar vara genuina i sin önskan att nå dit. Nu gäller det att ta nästa steg och fortsätta driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporten visar även att konsumenterna vill ha hjälp att själva ställa om sin energikonsumtion. Dels via råd och tips, dels också via nya produkter och miljövänliga alternativ. 

– De svenska bolagen ligger bra till när det gäller att erbjuda grön el, men sen behöver de hjälpa kunderna i deras omställning och effektivisera elanvändningen. För att åstadkomma detta behövs både större insikt i kunders beteende och behov, samt nya typer av produkter. 

Nya former av partnerskap

En annan viktig aspekt av omställningen är nya former av partnerskap för att i nära samarbete med företagskunder och andra aktörer på marknaden förändra energianvändningen. 

– Partnerskap är en hjärtefråga för mig. Energiomställningen har redan lett till helt nya sorters gränsöverskridande samarbeten mellan branscher som vi inte har sett så ofta tidigare.

Till exempel möbelföretag som säljer solpaneler, snabbmatskedjor som blir laddstationer för elbilar, oljebolag som köper kraftbolag – kombinationerna är många, ibland överraskande och uppstår överallt.

– Det är den ökande kundinsikten, och självinsikten, som ligger bakom. Företagen inser att de inte kan göra allt själv, utan att de måste ingå partnerskap både med aktörer i andra branscher och med snabba, digitala startups som kan hjälpa till att utveckla nya förmågor och snabba på energiomställningen. De här konstellationerna kommer att vara avgörande för att klara av att vara relevant på den nya energimarknaden.

Läs mer om elbranschens omställning 

 

Mer från Accenture

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accenture och ej en artikel av Dagens industri

”Galen” målmedvetenhet tog henne till framgången

Hennes glasögon tog modevärlden med storm och varumärket har växt med hjälp av kända kunder, konstfull design och hårt jobb. Nu växer nya marknader som Indien och Nigeria. 

”Jag vill göra världen vackrare”, säger Anna-Karin Karlsson.

Anna-Karin Karlsson med några av sina glasögonmodeller.
Anna-Karin Karlsson med några av sina glasögonmodeller.Foto:Cornelia Jönsson

Genom glasögondesignen har Anna-Karin Karlsson fått kanalisera sin kreativitet och byggt upp ett exklusivt varumärke med glasögon som sticker ut – handgjorda, med spektakulär design och i material som titan, guld, pärlor och diamanter.

Bland de kända namn som genom åren burit hennes design finns namn som Beyoncé, Kylie Jenner och Jennifer Lopez.

”Jag försöker att inte göra saker som bara håller en säsong. Jag tänker att man ska ha en optisk garderob som fungerar hela livet. Man investerar i något som är okej idag men också om tio år och bygger på den efter hand.”

 Anna-Karin Karlsson är uppväxt i Västerås. Skapandet har funnits med sedan barndomen.

”Jag målade och ritade jämt, och höll på med musik”, säger hon.

Som nittonåring flyttade hon till London. När hon jobbade som servitris träffade hon på en man vars fru ägde en av världens äldsta optikbutiker och hon började så småningom jobba där.

”Jag designade glasögon, främst till förnäma herrar”, säger Anna-Karin Karlsson.

Tiden gick och till slut blev det dags att återvända till Sverige tillsammans med sin då femåriga son. Då hade hon varit borta ett drygt decennium.

”Jag fick inget jobb och var helt pank. Familjen hade en stuga som stod tom i Dalarna så jag och min son flyttade in där. Jag hade bara tid, men inga pengar.”

”Jag har alltid känt att jag velat göra något stort med mitt liv. Så jag gjorde en plan och bestämde mig för att jag skulle jobba aktivt med att bli en känd glasögondesigner. Jag gick upp klockan 04 varje dag och jobbade till sent, under ett års tid.”

Anna-Karin Karlsson åkte runt till tillverkare och övertalade dem att jobba med henne trots att hon inte hade några pengar. På något sätt fick hon tillslut klart tio prototyper.

”När de kom så sov jag med dem, för jag kände att det här är vår framtid nu. Det är allt jag äger.”

Anna-Karin Karlsson ansökte om att få ställa ut på Paris modevecka året därpå och kom med. Hon blev även nominerad till Guldknappen. Hon flyttade till Stockholm och uppvaktade envist moderedaktörer och skribenter på magasin i både Sverige, Europa och USA.

”Jag var helt galet målmedveten. Jag såg inga hinder, jag bara skulle lyckas!”

 

Anna-Karin Karlssons glasögon blev något nytt i modevärlden, med sin nyskapande, konstfulla design i kombination med exklusiva materialval, något som Di Weekend rapporterade om för några år sedan

”Det är inte så många som kommer in från konsthållet i glasögonvärlden. Jag använde det jag tidigare skapade i form av tavlor eller musik och gjorde glasögon istället.”

Modeveckan i Paris gav Anna-Karin Karlsson hennes första kunder.

”En del partners jobbar jag med än i dag.”

Därefter berättar hon hur hon fortsätta sälja in sina glasögon genom att resa mycket, leta upp rätt butiker, besöka finare varuhus och så småningom byggdes ett nät upp av kunder, agenter och distributörer.

I Sverige har bolaget nu fem anställda.

”Jag försöker delegera bort saker, för jag blir lätt involverad i allt. Men det jag vill är att göra världen vackrare, och då måste jag vara ännu mer i den kreativa processen. Om jag bara sitter och kollar på försäljningssiffror så kommer jag ingen vart. Jag måste in och rota i mig själv.”

I höst väntar en USA-resa med fokus på försäljning och att möta kunder för Anna-Karin Karlsson. Hon ska även delta i Paris modevecka.

Anna-Karin Karlsson äger företaget ensam, men hon har fått en del förfrågningar om att ta in externt kapital via nya delägare.

”Det känns som att jag står vid ett vägskäl och jag måste fundera över vilket håll jag vill gå åt. Är det mer kreativt utrymme jag vill ha? Är det pengar? Jag vet inte riktigt, men jag kanske inte måste bestämma mig exakt nu.”

”Nu känns det jättespännande med de nya marknaderna, Indien och Nigeria är två som växer mycket just nu. Jag har så otroligt spännande och intressanta kunder och ser fram emot att komma ut och träffa dem. Samtidigt vet jag att jag helst behöver vara ensam några veckor när jag skapar nytt, så förhoppningsvis hittar jag plats även för det framöver.”

Och trots alla framgångar med glasögondesignen så betyder det inte att glasögon är det enda hon kan tänka sig i framtiden.

”Det är snyggt och coolt med glasögon, och jag älskar mode. Men det är inte så att utan glasögon så kan jag inte andas, jag är inte riktigt där. Men när jag väl sätter igång så ska det vara den skarpaste, vackraste, bästa kollektionen som finns.”

”Måleriet är något jag vill ägna mer tid åt i framtiden. Vi får se vad som händer.”

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera