1515
Annons

Räntor och valutor: Euron stärks något

De europeiska marknadsräntorna stiger något under fredagens förmiddagshandel. Inga större marknadspåverkande nyheter har publiceras, i stället drivs marknaden i huvudsak av en större riskaptit vilket också avspeglas på de europeiska aktiemarknaderna.

Räntan på den tyska tioåriga statsobligationen stiger 2 punkter till 2,63 procent, medan den svenska motsvarigheten går upp lika mycket till 2,56 procent.

Vice Riksbankschefen Karolina Ekholm talade under morgonen om hur man kan hantera gränsöverskridande banker utan att göra avkall på finansiell integration, och sa att det vore fel väg att gå att begränsa bankers möjlighet att expandera utomlands på grund av oro för konsekvenser av finanskrisen.

"Det skulle leda till finansiell desintegration med mycket negativa konsekvenser för de framtida tillväxtutsikterna", sa hon.

Vidare presenterade Ekonomistyrningsverket sin budgetprognos på förmiddagen, där det framgick att ESV räknar med att statens budgetsaldo kommer att visa ett underskott om 29 miljarder kronor 2010. För 2011 bedöms budgetsaldot bli -7 miljarder kronor, för att sedan vända till ett överskott 2012.

Samtliga prognoser var högre än de som presenterades i förra rapporten, 23 mars.

Bengt Roström och Rickard Hellman på Nordea Economic Research konstaterar att ESV-prognosen ger en indikation på vad "den mer intressanta" rapporten nästa vecka - Riksgäldens lånebehovsprognos - kommer att få för utfall.

"Prognosen om lånebehovet av Riksgälden speglar det sanna behovet av statligt lånande. Allt som allt förbättras statsfinanserna i en snabb takt som ett resultat av en stark ekonomisk återhämtning i Sverige. Vi räknar med att Riksgäldens prognos, som presenteras på onsdag den 16 juni, kommer att vara i linje med ESV:s syn", skriver de.

I Europa riktades stort fokus vid en italiensk statspappersemission som ägde rum strax före lunchtid. Totalt sålde Italien obligationer i tre olika löptider för totalt 7 miljarder kronor. Marknadsreaktionerna var blandade, där den tyska tioårsräntan steg ett par punkter inledningsvis, men en kort tid senare sjönk tillbaka till samma nivå som före emissionen.

I Europa låg fokus delvis på Storbritannien som bland annat presenterade statistik beträffande industriproduktion och producentpriser.

Producentpriserna visade en uppgång med 0,3 procent i maj jämfört med april samtidigt som de steg med 5,7 procent i årstakt. Båda siffrorna var lägre än förväntat, där analytikerna räknade med ökningar om 0,5 procent respektive 5,8 procent.

Vidare var industriproduktionen i landet betydligt sämre än väntat och sjönk med 0,4 procent i april jämfört med mars medan analytikerna spådde en ökning med lika mycket. Jämfört med samma månad 2009 steg produktionen i industrin med 2,1 procent. Här trodde analytikerna att produktionen skulle öka med 2,2 procent.

Kinas starka konjunkturdata för maj med den mycket starka exportökningen, nära 50 procent, har lett till höjda röster från den amerikanska kongressen om lagstiftning mot kinesisk import och för att tvinga Kina att skriva upp värdet på yuanen.

Finansminister Timothy Geithner erkände på torsdagen kan det kan bli svårt att stoppa kongressen från att vidta åtgärder.

En inflationstakt på 19-månadershögsta 3,1 procent bidrog vidare till att Kina misslyckades med att fylla emissioner av statspapper med 91 och 273 dagar. Räntenivåerna på 1,9062 respektive 2,0511 procent var uppenbarligen inte tillräckligt attraktiva.

"Räntan på kort upplåning är för låg för att attrahera investerare när inflationen tar fart. Dessutom är det brist på likviditet i det finansiella systemet", sa Liu Junyu, analytiker vid China Merchant Bank, till Bloomberg News.

På valutamarknaden stärktes euron något mot dollarn efter att tidigt under morgonen åter passerat under 1,200-gränsen. Vid lunchtid noterades den på 1,212 jämfört med 1,210 vid torsdagens svenska stängning.

Kronan noterade väldigt blygsamma rörelser mot euron och dollarn, och var ett öre starkare mot dollarn medan den i princip var oförändrad mot euron.

Klockan 14.30 kommer amerikansk detaljhandelsstatistik för maj, enligt Bloomberg News enkät väntas en ökning med 0,2 procent totalt och 0,1 procent exklusive bilar.

Klockan 15.55 publiceras Michiganindex för början av juni, som väntas ha stigit till 74,5 från 73,6 i maj, och klockan 16.00 kommer statistik som väntas visa att lagren av osålda varor steg 0,5 procent i april.

Vidare talar Fed-ledamöterna Charles Plosser, klockan 14.20, och Narayana Kocherlakota, klockan 18.00, om ekonomiska utsikter.

 


Ökade intäkter för Advanced Soltech

Solenergiföretaget Advanced Soltech, som noterades på First North i oktober 2021, redovisar ett rörelseresultat på 3,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7,1).

Rörelseresultatminskningen om 48 procent, jämfört med föregående år, beror på intäktssidan på lägre solinstrålning samt en högre andel såld el till nätet istället för till kund, uppger bolaget i rapporten.

Vidare har Advanced Soltech haft rörelsekostnader av engångskaraktär om cirka 1,6 miljoner kronor.

Intäkterna (elförsörjning och bidrag) uppgick till 32,7 miljoner kronor (27,0). Det motsvarar en ökning om 21 procent, som bolaget hänvisar till en större installerad bas av solanläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 3,9 miljoner kronor, uppger bolaget.

Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) ökade med 30 procent till 25,6 miljoner kronor (19,7).

Rörelsekostnaderna uppgick till 29,0 (19,9) miljoner kronor, en ökning med 46 procent.

”Det har varit ett utmanande kvartal på grund av covid-restriktioner och försämrat omvärldsläge, men vi har ändå lyckats leverera tillväxt. Under kvartalet har våra 151 solenergianläggningar producerat sammanlagt 33 miljoner kilowattimmar och genom detta har vi minskat utsläppen av koldioxid med cirka 20.000 ton, något som vi är väldigt stolta över”, skriver vd Max Metelius i rapporten.

Han beskriver försäljningsarbetet i Kina som ”mycket framgångsrikt”.

”Det råder alltså ingen brist på affärsmöjligheter, det vi behöver är en långsiktig och stabil finansiering som gör att vi kan utnyttja affärsmöjligheterna fullt ut”, skriver Max Metelius.

Bolaget har för närvarande långtgående diskussioner med finansiella institut för framtida finansiering av verksamheten i lokal valuta i Kina (CNY). 

”Vår bedömning är att vi kan ha en ny kapitalstruktur på plats innan årsskiftet 2022/2023”, skriver Advanced Soltech-vd:n.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?