1515
Annons

Råvaror: Uppgången försvagades

Råvarupriserna fortsatte på torsdagen att återhämta sig, i en trend som pågått i ett par dagar och som förstärkts de två senaste dagarna. Oljepriset är nu åter över 75 dollar per fat.

Positiva ekonomiska signaler från Kina, minskad oro om effekten av skuldkrisen i Europa gav stöd till uppgångarna. Förutom den allmänt ökade riskaptiten gynnades råvarumarknaderna av en försvagad dollar, som mot euron åter betalades över 1,20.

"Vi hade egentligen redan i går positiva signaler med statistik från Kina, där exporten kom in över förväntat. Det triggade redan igår en uppgång", sa en handlare i Stockholm till Nyhetsbyrån Direkt.

Mot slutet av dagen försvagades tendensen något och råvarupriserna lämnade de högsta nivåerna för dagen. Det sammanföll med att dollarn tillfälligt vann lite mark mot euron.

Vid golvhandelns stängning på New York Mercantile Exchange, låg priset på ett fat WTI-olja med leverans i juli på 75,48 dollar per fat. Som högst betalades kontraktet till 76,30 dollar per fat. Senast oljepriset betalades på den nivån var i mitten av maj.

Nordsjöoljan Brent var upp med 1 dollar till 75,26 dollar per fat.

"Oron för den europeiska skuldkrisen minskar och nu får man kvittot på att Kina ångar på. Det har gjort att vi har fått tillbaka en hel del investerare in i marknaden igen, som hade gått ur marknaden tidigare", sa handlaren vidare.

"I övrigt handlar det inte om några större fundamentala förändringar. Den allmänna oron har dämpats något", sa handlaren.

Positivt för just oljepriset var även att det internationella energiorganet IEA höjt sin prognos för efterfrågan på olja. Månadsrapport innehöll en höjning av prognosen för global efterfrågan 2010 med 65.000 fat per dag.

Med en förväntad tillväxt på 1,7 miljoner fat per dag 2010 har IEA den mest optimistiska uppfattningen om efterfrågan av de tre ledande prognosorganen som lämnar månadsrapporter. De övriga två är Opec och det amerikanska energidepartementet (EIA).

Även basmetallerna steg på bred front under dagen. Också här spelar de kinesiska siffrorna in, tillsammans med den försvagade dollarn.

Men liksom oljan försämrades tendensen något mot slutet av den ordinarie handelssessionen på London Metal Exchange. Ett par basmetaller vände till och med ned.

"Det är ganska tydligt det som har hänt. Investerarna har gått ut från risk till säkra tillgångar, som dollarn och guld. Nu går man ur risk och effekten blir den motsatta", sa handlaren.

Just guldpriset fortsatte att handlas i en baissig utveckling, liksom under onsdagen. Efter en toppnotering på 1.250 dollar per uns för ett par dagar sedan, ligger senaste betalda priset på dryga 1.219 per uns.

"En del säkra kort har satts åt sidan, i alla fall för tillfället. Oron om en kollaps i Europa har stabiliserats. Guldpriset har också haft en så bra resa, och nu ser man att folk drar sig tillbaka något", sa en råvaruanalytiker till Bloomberg News.

Noteringar cirka klockan 20.45

Råolja (pris/fat):
WTI, första termin +1,22 USD 75,62
Brent, första termin +1,00 USD 75,27

Basmetaller, LME, tremånaderstermin
Koppar +70 USD 6.410
Zink -34 USD 1.720
Aluminium +21 USD 1.949
Nickel -325 USD 18.945
Bly +04 USD 1.684
Tenn +325 USD 16.650

Guld, spot (pris/uns): -13,60 USD 1.219,80

 


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?