1515
Annons

Räntor och valutor: Euron och kronan på fall

Räntorna i Europas kärnländer fortsatte ned under tisdagsförmiddagen, med förnyad riskaversion och utökade börsnedgångar i bakgrunden, samtidigt som euron fick sig en ny törn.

Tyska statsobligationer var ned 5-7 punkter jämfört med svensk stängning på måndagen, medan räntorna ibland annat Grekland, Italien och Spanien steg. Svenska statsobligationer handlades 3-6 punkter lägre.

Den tyska detaljhandeln sjönk mer än väntat i årstakt i april, men marsutfallet reviderades upp. Arbetsmarknaden visar samtidigt fortsatt motståndskraft. Antalet arbetslösa sjönk med säsongsjusterade 45.000 personer i maj från månaden före, väntat var -17.000, medan arbetslöshetsnivån sjönk till 7,7 procent från 7,8 procent.

Det tyska arbetsmarknadsdepartementet uppgav i en kommentar att den ekonomiska återhämtningen har en positiv effekt och att krisens inverkan på arbetsmarknaden hittills varit "dämpad".

Arbetslösheten i hela euroområdet steg däremot till 10,1 procent i april från 10,0 procent månaden före, väntat var en oförändrad nivå.

Första vardagen i månaden innebär inköpschefsindex från en rad länder, och Sverige sticker fortsatt ut med orubbad optimism. Silf/Swedbanks svenska PMI steg till 66,0 från 64,0, klart högre än väntade 62,4 i SME Direkts prognosenkät. PMI var i närheten av 66 under 2000 men annars får man gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att hitta en motsvarande nivåer.

Bland annat steg index för produktionen till 71,0 från 66,3 och order till 68,8 från 68,1. Sysselsättningsindex steg till 60,1 från 56,6, och ligger därmed över 60 för första gången sedan 1995.

"Återhämtningen återspeglad i industriproduktion och i tillverkningsindustrins förtroende förefaller att fortsätta i det framåtblickande PMI. Detta pekar mot en stark BNP- tillväxt framöver, långt över Riksbankens prognos på 2,2 procent för 2010", skriver Nordea i en kommentar.

PMI sjönk däremot bland annat i Norge, Danmark och euroområdet och var oförändrat i Storbritannien. I Kina sjönk PMI till 53,9 i maj från 55,7 i april, vilket var en kraftigare nedgång än vad marknaden hade räknat med.

Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, konstaterar att eftersom Sverige börjat återhämtningen från lägre nivåer kan uppgången i PMI bli extra stor i Sverige. Det finns samtidigt en risk för att den internationella oron för statsskulderna i många europeiska länder slår igenom i lägre efterfrågan från omvärlden.

"Vi noterade ingen dämpning i PMI under maj månad trots att det var en månad som var förknippad med stor finansiell oro. Det enda som möjligen skulle signalera en förändring är att industrins produktionsplaner gick ned något i maj jämfört med i april, men indexet är dock fortsatt ganska högt", säger han.

Riksbanken publicerade på tisdagen sin halvårsvisa stabilitetsrapport, och framhåller att svenska storbanker är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse, men att det finns stora risker och att osäkerheten har ökat.

Enligt Riksbankens huvudscenario kommer bankernas kreditförluster att uppgå till sammantaget 61 miljarder kronor under perioden 2010-2012. Jämfört med föregående rapport har kreditförlusterna därmed justerats ned med 48 miljarder kronor för 2010-2011. Kreditförlusterna väntas bli lägre främst till följd av att den realekonomiska situationen har förbättrats.

Riksbanken gör bedömningen att bankerna är väl rustade att möta oväntade och negativa händelser framöver. I ett riskscenario har Riksbanken testat bankernas motståndskraft i ett scenario där världsekonomin försämras kraftigt, samtidigt som de finansiella marknaderna inte fungerar som de ska.

Bankerna väntas klara även detta men kan få problem med finansieringen. Generella risker framöver är bland annat att budgetåtstramningen i länder med statsfinansiella problem stöter på bakslag, eller att den bräckliga återhämtningen i Baltikum kommer av sig.

"Som väntat fanns det inga penningpolitiska signaler. Riksbanken ser en tillfredsställande finansiell stabilitet och svensk ekonomisk/finansiell motståndskraft mot skuldproblemen i Europa. Därmed indikerar tonen i rapporten inte att finansiell oro kommer att hindra Riksbanken från att höja räntan i juli", skriver SEB i en kommentar.

De noterar att Riksbanken som väntat är en aning mer oroad över den långsiktiga utvecklingen i krediter och bopriser, men att det inte är någon risk för den svenska finansiella stabiliteten.

Under eftermiddagen kommer inköpschefsindex från USA, som väntas ha sjunkit till 59,0 i maj från 60,4 i april, enligt Bloomberg News prognosenkät.

De amerikanska marknadsräntorna sjunker i Europahandeln inför USA-marknadernas öppning på eftermiddagen, efter att ha haft stängt för Memorial Day på måndagen.

På valutamarknaden har euron tappat till 1,214 mot dollarn och 110,20 mot yenen under tisdagen, jämfört med cirka 1,230 respektive 112,50 vid svensk stängning på måndagen. Yenen har stärkts från 91,50 till 90,80 mot dollarn.

ECB konstaterade i sin stabilitetsrapport på måndagen att europeiska banker riskerar upp till 195 miljarder euro i en "andra våg" av kreditförluster under de kommande 18 månaderna. Regeringarnas stora finansieringsbehov kan de kommande åren dessutom tränga ut de kommersiella bankernas obligationsemissioner, vilket kan leda till problem för vissa institutioner att rulla över sina skulder och i sin tur slå mot banksektorns vinster.

"Situationen förblir svår för euron. Oron för konsekvenserna av besparingsåtgärderna som initierats i många länder visar på hur dåligt sentimentet för euron är just nu", skrev Commerzbank i ett marknadsbrev enligt Reuters.

PMI gav ingen ny skjuts för kronan, som i stället tappat 13 öre till 7,93 mot dollarn och även 3 öre till 9,63 mot euron sedan måndagens stängning.


Innehåll från RISMAAnnons

Systematisera ESG-arbetet med banbrytande teknologi från RISMA

Det var inte länge sedan som socialt, miljömässigt ansvar och bolagsstyrning sågs som en eftertanke – idag är det närmast en hygienfaktor. Med RISMAs ESG-verktyg får företag därför hjälp med att strukturera processer och policyer för att effektivt hantera och kontrollera alla ESG-initiativ i hela organisationen och även omsätta hållbarhetsstrategin till handling.

ESG – Environmental, Social and Governance – är en tätt sammanflätad del av de flesta framgångsrika företags affärsstrategier. Detta till trots kämpar många moderna bolag med att utforma en systematisk approach för att arbeta med dessa frågor.

– Den digitala mognaden ökar, men marknaden ser hur allt fler trender och normer snabbt övergår till att bli regelverk och direktiv – och många hänger inte med. Att ha rätt systemstöd för att kunna möta den snabba utvecklingen blir därför i princip ett måste. Har man ett ramverk att arbeta inom blir det lättare att rikta sina insatser – något som blev tydligt då FN presenterade sina globala mål – men då ökar också behovet av systemstöd, konstaterar Kasper Holton Hülsen, Chief Market Development Officer hos GRC-specialisten RISMA.

Behöver demokratiseras

Traditionellt har många satt sin lit till en uppsjö av Excelark, men ju högre krav som ställs på dokumentering och regelefterlevnad, desto mer komplext blir ESG-arbetet. Därmed ökar också vikten av att förankra ESG-tänket inom hela organisationen. 

– ESG har blivit en viktig ingrediens i affärsmodellen och behöver finnas i hela kedjan, inklusive leverantörer och partners. Annars kan det bli konsekvenser både för företagets fundamentala SLO – Social License to Operate i lokalsamhället – såväl som i resultaträkningen. Därför behöver man bygga en infrastruktur där ESG delegeras och demokratiseras hos medarbetarna, förklarar Oskar Sinha, Vice President New Markets and Growth Strategy. 

Banbrytande ESG-verktyg

Det är här RISMA kommer in – bolagets banbrytande ESG-verktyg hjälper till att överbrygga gapet mellan det strategiska och operationella för att verksamheter ska kunna fokusera även på varför utan också hur och vad. 

– Det komplexa arbetet med att spåra data och processer tvärs över avdelningar blir snabbt en oöverskådlig arbetsuppgift. Det är samtidigt ineffektivt och enormt tidskrävande. Med stöd av rätt teknologi förenklas detta arbete väsentligt där information centraliseras, ramverken är inbyggda och risker utvärderas och hanteras kontinuerligt, avslutar Oskar och Kasper. 

 

Läs mer om RISMAs ESG-lösningar 

Läs mer om RISMAs GRC-lösningar 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RISMA och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?