ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Vice riksbankschefen vill mäta risken för bostadskrasch

Det är viktigt att så långt som möjligt försöka kvantifiera de risker som bedöms vara relevanta för penningpolitiska beslut, särskilt om det handlar om risker med låg sannolikhet men med avsevärda konsekvenser för hur ekonomin utvecklar sig som till exempel en sprucken bostadsbubbla.

Det sade vice riksbankschef Karolina Ekholm på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

I sådana lägen är det viktigt att försöka kvantifiera hur riskerna påverkas av olika handlingsalternativ.

Hon konstaterar att det på senare tid har diskuterats om Riksbankens låga reporänta ökar risken för en krasch på bostadsmarknaden längre fram.

"Min egen bedömning är att ett extremt lågt ränteläge leder till en viss ökad risk för att bostadspriserna drivs upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara. Men denna ökade risk måste vägas mot risken för att höjda räntor leder till att återhämtningen kommer av sig", sade Karolina Ekholm.

Utan ordentlig kvantifiering om hur stora riskerna är blir det beslutsfattarens magkänsla som kommer styra vilken avvägning hon eller han gör, och hon ser flera skäl till varför magkänslan kan vara en dålig guide till att fatta denna typ av beslut.

Hon upprepade samtidigt sin bedömning från det senaste penningpolitiska mötet om att den snabba ökningen av utlåningen till hushållen skapar vissa risker. Det kan leda till att vissa får problem att betala räntor och amorteringar framöver.

"För att undvika en sådan utveckling, som skulle göra prisstabilitet och stabilitet i resursutnyttjandet svårare att uppnå, behöver räntan höjas inom en någorlunda snar framtid", sade hon.

Tyck till