Räntor och valutor: Pundet fortsatt på fall

Europaräntorna sjönk överlag på tisdagen, under en dag präglad av minskad riskaptit och fallande Europabörser.

Tyska statsobligationer sjönk 3-5 punkter jämfört med måndagens stängning. Samtidigt ökade spreaden mellan "kärna och periferi", där statsobligationerna i Grekland, Portugal och Spanien sjönk mindre än övriga Europa i längre löptider, och steg i kortare löptider.

Fitch skrev i en analys att risken för att Greklands problem ska sprida sig till andra länder, som Spanien och Portugal, är mindre än vad finansmarknadsaktörer verkar tro.

Takten i nedgången i skatteintäkterna i Spanien utgör ändå ett skäl till oro och en oflexibel arbetsmarknad kan fördröja den ekonomiska anpassningen i Spanien. Fitch varnar också för att Portugals kreditbetyg kan behöva sänkas om konsolideringsprogrammet visar sig vara "otillräckligt".

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa på tisdagen, efter ett möte med eurogruppens ordförande Jean- Claude Juncker, att situationen i Grekland utvecklas "ganska väl" och att Greklands premiärminister inte har bett om pengar. Hon sa att Grekland måste tackla sina problem "från roten", men att de gjort ett viktigt "stort första steg" genom det senaste åtstramningspaketet.

En europeisk valutafonds, EMF, vara eller inte vara är en omdiskuterad fråga i Europa för närvarande. ECB- ledamöter avråder på grund av moral hazard-problematik, politiska ledare är intresserade om det inte innebär tidskrävande, och politiskt svårgenomförbara, förändringar av fördragen, medan EU-kommissionen säger sig arbeta längs flera spår där ett nytt ramverk för landsstöd som inte kräver fördragsändring är en idé.

Svenska statsobligationer var vid stängning 1-4 punkter ned från måndag samma tid, med tioåringen 4 punkter lägre på 3,17 procent.

SCB:s investeringsenkät visade att industrins planerade investeringsvolym uppgår till 51,8 miljarder kronor 2010, vilket skulle innebära en volymökning med 5 procent jämfört med 2009. I oktoberenkäten spåddes -9 procent för 2010.

Bedömningen om investeringarna för 2009 sjönk till 52,1 miljarder kronor, vilket innebär -28 procent från 2008, vilket kan jämföras med -23 procent i oktoberenkäten.

SCB noterade att den kraftiga nedgången i investeringarna som inleddes hösten 2008 verkar vända i år, men även om investeringarna spås öka i jämförelse med 2009 blir nivån fortfarande låg i relation till tidigare år.

I flera industribranscher förväntas investeringarna öka påtagligt under 2010, bland annat för trävaror och stål- och metall. Massa- och pappersvaru-, kemisk- och transportmedelsindustrin planerar för en oförändrad eller svagt positiv investeringsvolym. Bilden för tjänsteföretagen är blandad medan byggindustrin ser fortsatt minskade investeringar.

Swedbank konstaterade att utfallet i februarienkäten är i linje med de alltmer optimistiska tongångarna i KI- barometern, men ger ändå en bekräftelse på en mer optimistisk industrisektor.

"Man skall dock tolka enkätutfallet med en nypa salt. Historiskt brukar företagen vara något mer optimistiska vid årets första enkät. Hur starkt det sambandet är denna gång i spåren av den djupa krisen är dock en osäkerhetsfaktor", skrev Swedbank i en kommentar.

Även Nordea framhöll att företagen historiskt har överskattat investeringarna, och tror att SCB:s bedömning om en uppgång på 5 procent i år är alltför optimistisk.

"Som Nationalräkenskaperna visade i förra veckan så minskade investeringarna i näringslivet med 19 procent under 2009, även om nedgången avtog under årets lopp. Mot bakgrund av dagens investeringsenkät och lågt kapacitetsutnyttjande i en del sektorer, så förväntar vi oss att investeringarna minskar något under 2010 också. Men den övergripande bilden är ändå att investeringarna planar ut efter det tidigare kraftiga fallet", skrev Nordea.

Svensk Handel Stils blixtindex visade att kläd- och skohandeln steg med 1,8 respektive 2,0 procent i februari jämfört med samma månad 2009. Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil, tyckte att utvecklingen varit bra givet bristen på reavaror och "en vargavinter som hållit Sverige i ett järngrepp".

Handelns utredningsinstituts, HUI, presenterade en ny prognos där de skrev att detaljhandelns försäljning utvecklats bättre än väntat, främst tack vare kraftiga stimulanser från en låg ränta och sänkta skatter.

HUI spår att den totala detaljhandeln ökar 2,5 procent i fasta priser i år och 2,0 procent 2011. Det är en liten upprevidering från decemberprognosen på +2,0 procent för båda åren.

Bland riskerna för en sämre försäljningsutveckling finns främst de stundande räntehöjningarna och konsekvenserna av att en eventuell bostadsbubbla skulle kunna spricka, och på sikt skattehöjningar som kan dämpa konsumtionen. Å andra sidan kan en bättre omvärldsekonomi än väntat och minskad arbetslöshet leda till en starkare försäljningstillväxt än väntat. Hushållens höga sparkvot innebär också en buffert att ta av, vilket kan kompensera för räntehöjningarna, enligt HUI.

För svensk del rapporterade också såväl Monster som Manpower på tisdagen om en positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden.

"Den svenska arbetsmarknaden ser ut att återhämta sig i snabb takt efter förra årets lågkonjunktur och Sveriges sysselsättningstrend är den näst starkaste i Europa inför årets andra kvartal", skrev Manpower bland annat.

USA-räntorna sjönk successivt under tisdagen med en trevande inledning på New York-börserna och viss avvaktan inför veckans emissioner av långa obligationer för totalt 74 miljarder dollar. Den tvååriga statsobligationen handlades vid svensk stängning på 0,87 procent, 3 punkter ned från måndagen, medan tioåringen var 1 punkt ned på 3,70 procent.

På valutamarknaden har yenen gynnats av minskad riskaptit och företagens repatriering mot slutet av räkenskapsåret, den 31 mars. Mot dollarn har yenen stärkts till 89,90 från 90,40 vid svensk stängning på måndagen, och mot euron till 122,10 från 123,40.

"Det är lite av en riskavert dag och det behövs bara en paus i utflödena från Japan för att yenen ska stärkas. Yenen kan komma att fortsätta att stärkas mot slutet av räkenskapsåret", sa Simon Derrick, valutastrateg på BNY Mellon i London, till Bloomberg News.

Dollarn stärktes till 1,358 mot euron. Pundet fortsatte att försvagas under tisdagen. Dels pekade en rapport från Rics på att husmarknaden börjar svalna och dels varnade Moody´s för läget i brittiska banker. Ett större handelsunderskott än väntat i januari bidrog också till rörelsen, där pundet tappade till 1,499 mot dollarn. Pundet fortsätter därmed en negativ trend med en försvagning om drygt 8 procent mot dollarn sedan mitten av januari.

Fitch skrev i sin analys av det finanspolitiska läget att den brittiska regeringen måste vidta mer kraftfulla åtgärder för att begränsa skuldsättningsgraden snabbare än vad som nu planeras. Fitch bedömer att den brittiska statens kreditprofil har försämrats "ganska kraftigt" och att utsikterna för den brittiska ekonomin är "ganska osäkra".

Den svenska kronan tappade sammantaget 7 öre till 7,15 mot dollarn och 3 öre till 9,71 mot euron.

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?