1515
Annons

Räntor & valutor: Kronan tappar

Europaräntorna sjönk ytterligare någon punkt under förmiddagen, samtidigt som aktiemarknaderna vände till minus efter en kortlivad uppgång i inledningen.

Bundesbankchefen Axel Weber konstaterade att den tyska återhämtningen i stort sett är intakt.

"Jag tror starkt att den återhämtningsprocess som inleddes sommaren 2009 i stort sett är intakt, och att den kommer att fortsätta trots en långsammare tillväxtdynamik under vintern. En ytterligare faktor i detta sammanhang är att den tyska arbetsmarknaden fortsätter att vara i mycket robust skick", sade han, och tillade att länder utanför euroområdet i synnerhet kommer att stödja den tyska exporten.

Svenska statsobligationer var 1-2 punkter ned från måndagens stängning, med tioåringen 1 punkt lägre på 3,20 procent.

SCB:s investeringsenkät visade att industrins planerade investeringsvolym uppgår till 51,8 miljarder kronor 2010, vilket skulle innebära en volymökning med 5 procent jämfört med 2009. I oktoberenkäten spåddes -9 procent för 2010.

Bedömningen om investeringarna för 2009 sjönk till 52,1 miljarder kronor, vilket innebär -28 procent från 2008, vilket kan jämföras med -23 procent i oktoberenkäten.

SCB skrev i en kommentar att den kraftiga nedgången i investeringarna som inleddes hösten 2008 verkar vända i år, men även om investeringarna väntas öka i jämförelse med 2009 blir nivån fortfarande låg i relation till tidigare år.

I flera industribranscher förväntas investeringarna öka påtagligt under 2010, bland annat för trävaror och stål- och metall. Massa- och pappersvaru-, kemisk- och transportmedelsindustrin planerar för en oförändrad eller svagt positiv investeringsvolym. Bilden för tjänsteföretagen är blandad medan byggindustrin ser fortsatt minskade investeringar.

Swedbank noterar att utfallet i februarienkäten är i linje med de alltmer optimistiska tongångarna i KI-barometern. Utfallet var därmed i linje med förväntningarna men ger ändå en bekräftelse på en mer optimistisk industrisektor.

"Man skall dock tolka enkätutfallet med en nypa salt. Historiskt brukar företagen vara något mer optimistiska vid årets första enkät. Hur starkt det sambandet är denna gång i spåren av den djupa krisen är dock en osäkerhetsfaktor", skriver Swedbank i en kommentar.

Även Nordea framhåller att företagen historiskt har överskattat investeringarna, och tror att SCB:s bedömning om en uppgång på 5 procent i år är alltför optimistisk.

"Som Nationalräkenskaperna visade i förra veckan så minskade investeringarna i näringslivet med 19 procent under 2009, även om nedgången avtog under årets lopp. Mot bakgrund av dagens investeringsenkät och lågt kapacitetsutnyttjande i en del sektorer, så förväntar vi oss att investeringarna minskar något under 2010 också. Men den övergripande bilden är ändå att investeringarna planar ut efter det tidigare kraftiga fallet", skriver Nordea.

Svensk Handel Stils blixtindex tidigare på morgonen visade att kläd- och skohandeln steg med 1,8 respektive 2,0 procent i februari jämfört med samma månad 2009. Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil, tyckte att utvecklingen varit bra givet bristen på reavaror och "en vargavinter som hållit Sverige i ett järngrepp".

Handelns utredningsinstituts, HUI, presenterade en ny konjunkturrapport där de skriver att detaljhandelns försäljning utvecklats bättre än väntat, främst tack vare kraftiga stimulanser från en låg ränta och sänkta skatter.

HUI spår att den totala detaljhandeln ökar 2,5 procent i fasta priser i år och 2,0 procent 2011. Det är en liten upprevidering från decemberprognosen, då HUI spådde +2,0 procent för båda åren. Utfallet för 2009, +2,8 procent, blev också bättre än decemberprognosens +2,5 procent.

Bland riskerna för en sämre försäljningsutveckling finns främst de stundande räntehöjningarna och konsekvenserna av att en eventuell bostadsbubbla skulle kunna spricka, och på sikt skattehöjningar som kan dämpa konsumtionen. Å andra sidan kan en bättre omvärldsekonomi än väntat och minskad arbetslöshet leda till en starkare försäljningstillväxt än väntat. Hushållens höga sparkvot innebär också en buffert att ta av, vilket kan kompensera för räntehöjningarna, enligt HUI.

För svensk del rapporterade också såväl Monster som Manpower på tisdagen om en positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden.

USA-räntorna har sjunkit svagt i Europahandeln, med viss avvaktan inför veckans emissioner av långa obligationer för totalt 74 miljarder dollar och då USA-agendan på tisdagen är tunn. Den tvååriga statsobligationen handlas på 0,87 procent, 3 punkter ned från måndagens svenska stängning, medan tioåringen är 2 punkter ned på 3,69 procent.

På valutamarknaden har yenen gynnats av företagens repatriering mot slutet av räkenskapsåret, den 31 mars. Mot dollarn har yenen stärkts till 89:80 från 90:40 vid svensk stängning på måndagen, och mot euron till 122:00 från 123:40.

"Det är lite av en riskavert dag och det behövs bara en paus i utflödena från Japan för att yenen ska stärkas. Yenen kan komma att fortsätta att stärkas mot slutet av räkenskapsåret", sade Simon Derrick, valutastrateg på BNY Mellon i London, till Bloomberg News.

Dollarn har stärkts till strax under 1:36-nivån mot euron. Pundet fortsatte att försvagas under förmiddagen. Dels pekade en rapport från Rics på att husmarknaden börjar svalna och dels varnade Moody´s för läget i brittiska banker. Ett större handelsunderskott än väntat i januari bidrog också till rörelsen, där pundet tappade till 1:495 mot dollarn.

Även den svenska kronan har tappat ytterligare under förmiddagen, med dollarn 7 öre och euron 4 öre dyrare jämfört med noteringarna vid stängning på måndagen.

tisdag kl 11.35 (måndag kl 16.15)

=================================== USD/SEK 7:1565 (7:0827) SSV 6 mån 0,25 (0,25) EUR/SEK 9:7198 (9:6846) Statsobl 10y 3,20 (3,21) EUR/USD 1:3587 (1:3673) Räntegap/ty 6 (4) US obl 10y 3,69 (3,71) Tysk obl 10y 3,14 (3,17) Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933 Nyhetsbyrån Direkt


Innehåll från Float LendingAnnons

Så enkelt kan SaaS-bolag finansiera sin tillväxtresa – utan att spä ut ägarskapet

Jannis Koehn, CFO, Shraddha Chouhan, CMO, och Cedric Notz, CEO, på Float.
Jannis Koehn, CFO, Shraddha Chouhan, CMO, och Cedric Notz, CEO, på Float.

Unga tech-företag kan ha svårt att finansiera sin tillväxt då banker kräver garantier och riskkapitalister vill ha en del av företaget.

Float erbjuder istället CaaS – Capital-as-a-Service – för enkel och snabb finansiering till prenumerationsbaserade företag som behöver kapital för att växa.

– Vi kan ge SaaS-företag snabb och enkel tillgång till icke-utspädande tillväxtkapital med total flexibilitet, där grundarna kan ta ut det kapital de behöver, när de behöver det, säger Cedric Notz, grundare och vd för Float.

Många tech-företag har det ofta svårt i början, inte minst att få tillgång till kapital. Inkomsterna är osäkra, det finns sällan några tillgångar i företaget att använda som säkerhet för lån och grundarna sliter ofta dygnet runt med att utveckla sin affärsidé och kan inte lägga tid på att jaga kapital. 

Riskkapital är fantastiskt för att finansiera nya idéer och verksamheter. Men befintliga aktieägare måste ge ut nya aktier – och därmed ge upp en del av kontrollen och den ekonomiska uppsidan. Om ett företag har hittat en produktmarknad som passar och vill accelerera är också lån fantastiska. Alla tidiga aktieägare – grundare, ängelinvesterare, anställda och riskkapitalister – gynnas.

Float erbjuder Capital-as-a-Service till bolag inom den prenumerationsbaserade ekonomin, alltså SaaS-företag. 

Kreditgränsen är kopplad till ARR, Annual Recurring Revenue, ett begrepp inom prenumerationsekonomin som visar hur stora de årligen återkommande intäkterna är under prenumerationernas livslängd.

Float ger krediter utan säkerhet

Float tar en ränta på lånet, men kräver ingen säkerhet. För att minimera kreditrisken görs istället en noggrann riskanalys baserad på stora mängder data. 

– Vår process är helt digital och automatiserad. Kunden registrerar sig enkelt på vår plattform. Genom Bank-ID får vi sedan tillgång till information om företagets bankkonton, bokföringsuppgifter och mjukvaran för prenumerationshanteringen. Våra algoritmer analyserar denna data och får fram de KPI:er som vi behöver för att göra en riskbedömning. Beroende på risken så kan vi erbjuda en kredit på mellan 30 och 70 procent av ARR, förklarar Cedric Notz.

I takt med att företagets ARR ökar, ökar också kreditgränsen.

– Det är ett väldigt flexibel lösning, där företaget kan använda så mycket de vill av de krediter vi erbjuder till vad de själva vill, när de så önskar, säger han.

Float Ledning vill maximerar kundupplevelsen

Processen går väldigt snabbt. Inom några dagar kan SaaS-företaget få tillgång till krediten.

– Kundupplevelsen ska vara så snabb, enkel och effektiv som möjligt för de som söker kapital av oss, säger Cedric Notz.

Floats affärsidé bygger på grundarnas egna erfarenheter av att skapa och driva växande SaaS-företag. Jannis Koehn är CFO och medgrundare av Float. 

– Som tidigare VD och CFO på ett B2B-prenumerationsföretag har jag personligen upplevt hur svårt det är för nya företag som vill växa att få kredit från bankerna. Det tog oändligt med tid. Marknaden fungerar inte, och det vill vi göra något åt, säger han, och avslutar:

– Finansiering för entreprenörer har sett likadant ut i årtionden. Låt oss ändra på det. Float kommer att revolutionera finansieringen för prenumerationsbaserade företag.

Läs mer på www.gofloat.io/sv/

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Float Lending och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?