Räntor & valutor: Kronan tappar

Europaräntorna sjönk ytterligare någon punkt under förmiddagen, samtidigt som aktiemarknaderna vände till minus efter en kortlivad uppgång i inledningen.

Bundesbankchefen Axel Weber konstaterade att den tyska återhämtningen i stort sett är intakt.

"Jag tror starkt att den återhämtningsprocess som inleddes sommaren 2009 i stort sett är intakt, och att den kommer att fortsätta trots en långsammare tillväxtdynamik under vintern. En ytterligare faktor i detta sammanhang är att den tyska arbetsmarknaden fortsätter att vara i mycket robust skick", sade han, och tillade att länder utanför euroområdet i synnerhet kommer att stödja den tyska exporten.

Svenska statsobligationer var 1-2 punkter ned från måndagens stängning, med tioåringen 1 punkt lägre på 3,20 procent.

SCB:s investeringsenkät visade att industrins planerade investeringsvolym uppgår till 51,8 miljarder kronor 2010, vilket skulle innebära en volymökning med 5 procent jämfört med 2009. I oktoberenkäten spåddes -9 procent för 2010.

Bedömningen om investeringarna för 2009 sjönk till 52,1 miljarder kronor, vilket innebär -28 procent från 2008, vilket kan jämföras med -23 procent i oktoberenkäten.

SCB skrev i en kommentar att den kraftiga nedgången i investeringarna som inleddes hösten 2008 verkar vända i år, men även om investeringarna väntas öka i jämförelse med 2009 blir nivån fortfarande låg i relation till tidigare år.

I flera industribranscher förväntas investeringarna öka påtagligt under 2010, bland annat för trävaror och stål- och metall. Massa- och pappersvaru-, kemisk- och transportmedelsindustrin planerar för en oförändrad eller svagt positiv investeringsvolym. Bilden för tjänsteföretagen är blandad medan byggindustrin ser fortsatt minskade investeringar.

Swedbank noterar att utfallet i februarienkäten är i linje med de alltmer optimistiska tongångarna i KI-barometern. Utfallet var därmed i linje med förväntningarna men ger ändå en bekräftelse på en mer optimistisk industrisektor.

"Man skall dock tolka enkätutfallet med en nypa salt. Historiskt brukar företagen vara något mer optimistiska vid årets första enkät. Hur starkt det sambandet är denna gång i spåren av den djupa krisen är dock en osäkerhetsfaktor", skriver Swedbank i en kommentar.

Även Nordea framhåller att företagen historiskt har överskattat investeringarna, och tror att SCB:s bedömning om en uppgång på 5 procent i år är alltför optimistisk.

"Som Nationalräkenskaperna visade i förra veckan så minskade investeringarna i näringslivet med 19 procent under 2009, även om nedgången avtog under årets lopp. Mot bakgrund av dagens investeringsenkät och lågt kapacitetsutnyttjande i en del sektorer, så förväntar vi oss att investeringarna minskar något under 2010 också. Men den övergripande bilden är ändå att investeringarna planar ut efter det tidigare kraftiga fallet", skriver Nordea.

Svensk Handel Stils blixtindex tidigare på morgonen visade att kläd- och skohandeln steg med 1,8 respektive 2,0 procent i februari jämfört med samma månad 2009. Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil, tyckte att utvecklingen varit bra givet bristen på reavaror och "en vargavinter som hållit Sverige i ett järngrepp".

Handelns utredningsinstituts, HUI, presenterade en ny konjunkturrapport där de skriver att detaljhandelns försäljning utvecklats bättre än väntat, främst tack vare kraftiga stimulanser från en låg ränta och sänkta skatter.

HUI spår att den totala detaljhandeln ökar 2,5 procent i fasta priser i år och 2,0 procent 2011. Det är en liten upprevidering från decemberprognosen, då HUI spådde +2,0 procent för båda åren. Utfallet för 2009, +2,8 procent, blev också bättre än decemberprognosens +2,5 procent.

Bland riskerna för en sämre försäljningsutveckling finns främst de stundande räntehöjningarna och konsekvenserna av att en eventuell bostadsbubbla skulle kunna spricka, och på sikt skattehöjningar som kan dämpa konsumtionen. Å andra sidan kan en bättre omvärldsekonomi än väntat och minskad arbetslöshet leda till en starkare försäljningstillväxt än väntat. Hushållens höga sparkvot innebär också en buffert att ta av, vilket kan kompensera för räntehöjningarna, enligt HUI.

För svensk del rapporterade också såväl Monster som Manpower på tisdagen om en positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden.

USA-räntorna har sjunkit svagt i Europahandeln, med viss avvaktan inför veckans emissioner av långa obligationer för totalt 74 miljarder dollar och då USA-agendan på tisdagen är tunn. Den tvååriga statsobligationen handlas på 0,87 procent, 3 punkter ned från måndagens svenska stängning, medan tioåringen är 2 punkter ned på 3,69 procent.

På valutamarknaden har yenen gynnats av företagens repatriering mot slutet av räkenskapsåret, den 31 mars. Mot dollarn har yenen stärkts till 89:80 från 90:40 vid svensk stängning på måndagen, och mot euron till 122:00 från 123:40.

"Det är lite av en riskavert dag och det behövs bara en paus i utflödena från Japan för att yenen ska stärkas. Yenen kan komma att fortsätta att stärkas mot slutet av räkenskapsåret", sade Simon Derrick, valutastrateg på BNY Mellon i London, till Bloomberg News.

Dollarn har stärkts till strax under 1:36-nivån mot euron. Pundet fortsatte att försvagas under förmiddagen. Dels pekade en rapport från Rics på att husmarknaden börjar svalna och dels varnade Moody´s för läget i brittiska banker. Ett större handelsunderskott än väntat i januari bidrog också till rörelsen, där pundet tappade till 1:495 mot dollarn.

Även den svenska kronan har tappat ytterligare under förmiddagen, med dollarn 7 öre och euron 4 öre dyrare jämfört med noteringarna vid stängning på måndagen.

tisdag kl 11.35 (måndag kl 16.15)

=================================== USD/SEK 7:1565 (7:0827) SSV 6 mån 0,25 (0,25) EUR/SEK 9:7198 (9:6846) Statsobl 10y 3,20 (3,21) EUR/USD 1:3587 (1:3673) Räntegap/ty 6 (4) US obl 10y 3,69 (3,71) Tysk obl 10y 3,14 (3,17) Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933 Nyhetsbyrån Direkt


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AccountorAnnons

Därför kan företag tjäna på att outsourca sin ekonomi- och löneavdelning

Funktioner för ekonomi och löner är något alla företag behöver ha på plats men det lönar sig inte alltid att axla en egen avdelning. I många fall kan företag istället tjäna på att outsourca avdelningen och frigöra tid som istället kan läggas på affären. Samtidigt säkrar man tillgången till den senaste kompetensen och tekniken. 

I en tid när många företag kämpar för att behålla sina kunder, och hitta nya, har det blivit viktigare än någonsin att lägga tid på sin affär och kapa tidsödande processer. Interna funktioner driver kostnader för både system och personal och att lägga ut sin ekonomi- och lönavdelning kan vara ett strategiskt bra val för företag som vill kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet.

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR och hjälper företag att dra nytta av den senaste tekniken inom området så att de kan ligga steget före sina konkurrenter. Detta gör bolaget genom att effektivisera och automatisera kundernas flöden och arbetssätt.

– Vi är en modern, digital byrå som investerar mycket tid i att underlätta för våra kunder genom teknik som robotar och AI-lösningar som skapar en hög och tillförlitlig kvalitet. Det gör att kunderna istället kan bygga sina relationer och bättre förstå sin affär, säger Magnus Högvall, vd på Accountor.  

Helhetserbjudande 

Som en one-stop-shop inom ekonomi och lön kan Accountor bland annat sköta företags löneadministration, redovisning och elektronisk fakturahantering, men också erbjuda kvalificerad löpande rådgivning och rekrytering av personal. Att nyttja detta är en bra strategi om man vill minimera kostnader och risker, menar Magnus Högvall. 

– Genom att outsourca funktioner får ledningen och företaget mer tid att fokusera på sin verksamhet, tillgång till mer modern teknik utan att behöva göra stora investeringar eller genomföra tunga migrationsprojekt. Man får tillgång till kompetens, så inga dyra och kostnadskrävande rekryteringar behövs med allt vad överlämning och inkörning innebär. Jag skulle vilja säga att outsourcing är ett bra sätt att undvika framtida stora kostnader och risker samtidigt som det ger större möjlighet för ledningen att fokusera på att utveckla företaget och affären.

Personliga relationer i fokus

Utöver att hjälpa företag att kunna fokusera på sina kunder lägger Accountor stort värde i att bygga och bevara sina egna relationer med kunderna. Trots att de använder automatisering och AI så är konsulterna en tung del av deras erbjudande, förklarar Magnus Högvall.

– Det är i slutändan människor som upptäcker många saker och kan vara proaktiva och inga robotar kan ersätta dem. Modern teknik höjer kvaliteten och skapar en trygghet som ger en grund där relationen mellan kund och konsult kan byggas. Robotisering gör också att kostnaderna blir mycket mer förutsägbara i leveransen vilket också bidrar till ett ökat förtroende. 

– När Covid-19 började sprida sig i Sverige och vi började få daglig information om bidrag och krispaket märkte vi hur ovärderliga våra medarbetare var i stöttandet av våra kunder. De kunde förklara hur åtgärderna fungerar och användas för deras företag vilket verkligen uppskattades, avslutar han.

Läs mer  

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?