1515
Annons

Räntor och valutor: Ingves lyfte kronan

De europeiska marknadsräntorna sjönk tillbaka något under torsdagen. En ränteuppgång efter att Grekland emitterat statsobligationer gröptes successivt ur under loppet av dagen.

Svenska räntor steg däremot i korta löptider efter att Riksbankschef Stefan Ingves sagt att det svaga BNP-utfallet det fjärde kvartalet inte ändrar tillväxtutsikterna i någon större grad.

Medan den svenska tvåårsräntan steg 2 punkter till 1,58 procent sjönk med tioårsräntan 1 punkt till 3,14 procent. Den tyska tioåriga statsobligationsräntan sjönk 2 punkter till 3,12 procent.

"När BNP-siffrorna kom i måndags gick räntorna ned ganska mycket på det och när Ingves nu inte ser det som en stor sak borde också räntorna gå tillbaka", sa Fredrik Floric, räntestrateg på Nordea.

När Riksbankschef Stefan Ingves frågades ut av riksdagens finansutskott konstaterade han visserligen att BNP- utfallet för fjärde kvartalet var svagare än vad Riksbanken räknade med i den senaste penningpolitiska rapporten, men han menade att det inte behöver betyda att tillväxtutsikterna blir väsentligt annorlunda.

"Vi har inte skäl att tro att tillväxten ska bli väsentligt annorlunda", sa han och tillade att andra indikatorer, som exempelvis sysselsättningen har utvecklats starkare än väntat.

Analytikerna och marknaden tolkade detta som något hökaktigt och följaktligen steg svenska marknadsräntor medan kronan stärktes efter Stefan Ingves uttalande.

I sitt inledande anförande upprepade annars Stefan Ingves i stort budskapet från det senaste protokollet. Sveriges ekonomi närmar sig ett läge där det är dags att lämna krisräntan och ta steg mot en räntenivå som är normal under en "vanlig" lågkonjunktur.

Utomlands var förmiddagens stora nyhet att Grekland emitterade statsobligationer, vilket lugnande den värsta oron kring de grekiska statsfinanserna. Planen var att emittera tioåriga statsobligationer för totalt 5 miljarder euro och när böckerna stängdes vid lunchtid hade det kommit in bud för sammanlagt 16 miljarder euro, uppgav en bankkälla för Reuters.

Obligationerna såldes för 300 punkter över snittet för swap-räntorna, motsvarande 6,39 procent, enligt Bloomberg News beräkningar.

Analytiker menade att emissionen var vältajmad efter onsdagens nya sparpaket och den gav inte heller upphov till någon större vidgning av spreaden mot Tyskland.

"Obligationsemissionen tyder på att regeringen kan använda sig av obligationsmarknaden. Detta kan leda till lägre spreadar", sa Costas Manolopoulus, bankanalytiker vid IBG, till Reuters.

Eftermiddagens stora begivenhet var räntebesked från Europeiska centralbanken, som helt i linje med förväntningarna lämnade sin styrränta oförändrad på 1,00 procent. Vid den efterföljande presskonferensen sa ECB- chefen Jean-Claude Trichet att den nuvarande räntnivån är "lämplig". Inflationen förväntas bli dämpad under policyhorisonten samtidigt som ECB räknar med att tillväxten ökar måttligt under året.

Stört intresse rönte dock att Jean-Claude Trichet meddelade att ECB kommer att dra tillbaka en del av sina nödåtgärder. Bland annat kommer den räntan i ECB:s tremånadersauktioner att återigen bli variabel.

"ECB kommer att fortsätta att implementera den gradvisa utfasningen av extraordinära likviditetsåtgärder", sa Jean-Claude Trichet.

I sina sjudagarsrepor och enmånadersauktioner kommer dock ECB även i fortsättningen erbjuda obegränsat med likviditet fram till åtminstone den 12 oktober.

Därmed kom delvis motsatta besked från ECB om takten i den penningpolitiska normaliseringen.

"ECB är fortsatt försiktiga och drar enbart gradvis tillbaka nödlikviditeten", sa Lee Hardman, valutastrateg vid Bank of Tokyo-Mitsubishi i London, till Bloomberg News.

ECB-chefen sa även att det vore "olämpligt" om IMF skulle ge stöd till Grekland, utan att villkor för eventuella lån måste bestämmas av euroländerna.

Bank of Englands lämnade också som väntat sin styrränta oförändrad på 0,50 procent och lämnade även målet för tillgångsköp oförändrat på 200 miljarder pund.

Efter tidigare nedgångar på onsdagskvällen pendlade USA-räntorna fram och tillbaka med inkommande besked på torsdagen. Nettoförändringarna var dock små och jämfört med onsdagen hade den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan sjunkit 2 punkter till 3,62 procent vid torsdagens svenska stängning.

Torsdagen bjöd på en hel radda amerikansk statistik där det kan nämnas att antalet nyanmälda arbetslösa under förra veckan sjönk till 469.000 personer, vilket var i linje med förväntningarna.

Dessutom ökade orderingången till den amerikanska industrin med 1,7 procent i januari efter en uppreviderad uppgång med 1,5 procent i december.

Produktiviteten för det fjärde kvartalet reviderades upp till 6,9 procent i årstakt enligt definitiv statistik medan enhetsarbetskostnaderna reviderades ned till -5,9 procent.

En besvikelse var dock kontrakterade husköp, som i likhet med annan husstatistik, kom in mycket svagt i januari på grund av det hårda vintervädret i stora delar av USA. Antalet kontrakterade husköp sjönk med 7,6 procent från i december.

På onsdagskvällen publicerade Federal Reserve sin regionala konjunkturrapport Beige Book där slutsatsen var att de ekonomiska förhållandena har förbättrats måttligt under de senaste två månaderna, även om snöstormar höll tillbaka utvecklingen i några av Fed-distrikten.

På valutamarknaden stärktes först euron, men efter Jean-Claude Trichets uttalanden tappade euron mot dollarn och vid svensk stängning hade euron stärkts marginellt till 1,362 mot dollarn från 1,363 vid onsdagens svenska stängning.

Kronan fick en skjuts efter Stefan Ingves anförande och stärktes 6 öre mot euron till 9,73 och 3 öre mot dollarn till 7,18, jämfört med onsdagen.

 


Innehåll från RISMAAnnons

Systematisera ESG-arbetet med banbrytande teknologi från RISMA

Det var inte länge sedan som socialt, miljömässigt ansvar och bolagsstyrning sågs som en eftertanke – idag är det närmast en hygienfaktor. Med RISMAs ESG-verktyg får företag därför hjälp med att strukturera processer och policyer för att effektivt hantera och kontrollera alla ESG-initiativ i hela organisationen och även omsätta hållbarhetsstrategin till handling.

ESG – Environmental, Social and Governance – är en tätt sammanflätad del av de flesta framgångsrika företags affärsstrategier. Detta till trots kämpar många moderna bolag med att utforma en systematisk approach för att arbeta med dessa frågor.

– Den digitala mognaden ökar, men marknaden ser hur allt fler trender och normer snabbt övergår till att bli regelverk och direktiv – och många hänger inte med. Att ha rätt systemstöd för att kunna möta den snabba utvecklingen blir därför i princip ett måste. Har man ett ramverk att arbeta inom blir det lättare att rikta sina insatser – något som blev tydligt då FN presenterade sina globala mål – men då ökar också behovet av systemstöd, konstaterar Kasper Holton Hülsen, Chief Market Development Officer hos GRC-specialisten RISMA.

Behöver demokratiseras

Traditionellt har många satt sin lit till en uppsjö av Excelark, men ju högre krav som ställs på dokumentering och regelefterlevnad, desto mer komplext blir ESG-arbetet. Därmed ökar också vikten av att förankra ESG-tänket inom hela organisationen. 

– ESG har blivit en viktig ingrediens i affärsmodellen och behöver finnas i hela kedjan, inklusive leverantörer och partners. Annars kan det bli konsekvenser både för företagets fundamentala SLO – Social License to Operate i lokalsamhället – såväl som i resultaträkningen. Därför behöver man bygga en infrastruktur där ESG delegeras och demokratiseras hos medarbetarna, förklarar Oskar Sinha, Vice President New Markets and Growth Strategy. 

Banbrytande ESG-verktyg

Det är här RISMA kommer in – bolagets banbrytande ESG-verktyg hjälper till att överbrygga gapet mellan det strategiska och operationella för att verksamheter ska kunna fokusera även på varför utan också hur och vad. 

– Det komplexa arbetet med att spåra data och processer tvärs över avdelningar blir snabbt en oöverskådlig arbetsuppgift. Det är samtidigt ineffektivt och enormt tidskrävande. Med stöd av rätt teknologi förenklas detta arbete väsentligt där information centraliseras, ramverken är inbyggda och risker utvärderas och hanteras kontinuerligt, avslutar Oskar och Kasper. 

 

Läs mer om RISMAs ESG-lösningar 

Läs mer om RISMAs GRC-lösningar 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RISMA och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?