Annons

Räntor & valutor: Starkare krona

Beskedet att Europeiska centralbanken förlänger sina icke-standardåtgärder till april nästa år fick korta marknadsräntor i Europas kärnländer att vända ned, och tidigare räntenedgångar i Spanien, Portugal och Irland att spädas på samtidigt som euron försvagades.

Eurons försvagning blev dock kortvarig och vid svensk stängning var den tillbaka nära dagshögsta nivåer.

Europeiska centralbanken lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 1,00 procent vid dagens möte.

ECB-chefen Jean-Claude Trichet sade vid presskonferensen att styrräntorna ligger på en lämplig nivå, att underliggande momentum i tillväxten är positivt och att inflationsförväntningarna fortsätter att vara fast förankrade vid målet.

Han sade också att ECB beslutat att såväl tremånadersreporna till full tilldelning som enveckors fasträntelån med full tilldelning ska förlängas till april på grund av spänningarna på finansmarknaderna.

Enligt ECB-chefen fortsätter ECB:s program för obligationsköp och centralbanken kommer att fortsätta att "sterilisera" sina köp. Handlare uppgav för Bloomberg News att ECB köpte irländska, portugisiska och grekiska obligationer på torsdagen.

Jean-Claude Trichet sade att icke-standardåtgärder ska avbrytas när marknaden är tillbaka i normalläge och framhöll att alla icke-standardåtgärder är tillfälliga.

Under de senaste dagarna har spekulationerna tilltagit om att ECB kan komma att vidta nya åtgärder för att dämpa oron för de skuldtyngda euroländerna, men nu blev det alltså bara en förlängning av redan existerande åtgärder.

ECB lämnade också nya prognoser och spår att den reala BNP-tillväxten i euroområdet uppgår till mellan 1,6 procent och 1,8 procent i år och mellan 0,7 procent och 2,1 procent år 2011. För år 2012 spås en BNP-tillväxt på mellan 0,6 och 2,8 procent. I septemberprognosen spåddes 1,4 till 1,8 procent för 2010 och 0,5 till 2,3 procent för 2011.

Statistik från Eurostat visade att BNP-tillväxten i euroområdet preliminärt ökade med väntade 0,4 under tredje kvartalet, från föregående kvartal, och med väntade 1,9 procent från tredje kvartalet i fjol.

Hushållens konsumtion ökade lite mer än väntat, medan investeringarna däremot var svagare än förutspått.

IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn sade i ett tal i Indien att krisen i Europa fortfarande är stark och det är optimistiskt att tro att krisen ligger bakom oss - vissa europeiska länder befinner sig "vid klippkanten". Han sade också att den globala återhämtningen är bräcklig och ojämn.

Annan statistik visade att producentpriserna i euroområdet ökade något mer än väntat i oktober, upp 0,4 procent från föregående månad och 4,4 procent från föregående år. Väntat var +0,3, respektive 4,3 procent, enligt Bloomberg News.

Tidigare under dagen hade "kärnländernas" räntor stigit samtidigt som räntorna i flera av de skuldtyngda euroländerna i periferin sjönk. Även italienska räntor sjönk rejält.

En spansk emission av treåriga statsobligationer för 2,5 miljarder euro på förmiddagen fick ett positivt mottagande, vilket ledde till att spanska treårsräntor sjönk ytterligare.

Svenska räntor pekade fortsatt uppåt vid stängning. Räntan på den svenska tioåriga benchmarkobligationen stängde 4 punkter upp till 3,06 procent, medan den tyska motsvarigheten var upp 6 punkter till 2,83 procent, från svensk stängning på onsdagen.

Här hemma publicerade Riksbanken årets andra finansiella stabilitetsrapport.

Enligt Riksbanken är svenska storbanker väl kapitaliserade i en internationell jämförelse och har god motståndskraft mot oväntade händelser. Men bankerna är ännu känsliga för störningar på de finansiella marknaderna.

"Bankerna bör därför bibehålla eller öka sina kapitalnivåer och fortsätta att förlänga löptiden i sin finansiering", skrev Riksbanken.

Riksbanken konstaterade dock att hushållens skuldsättning fortsätter att öka i en takt som överstiger inkomsttillväxten. Betalningsförmågan är överlag god, men hushållen har de senaste åren blivit mer sårbara med ökande belåningsgrader och en stor andel lån till rörlig ränta.

Nya stresstester fokuserar också på likviditetsrisker och, enligt Riksbanken, innebär svenska bankers stora utlåning till bostäder och större beroende av kortfristig upplåning att likviditetsriskerna är större än för ett genomsnitt av europeiska banker.

Handelsbanken presenterade en ny konjunkturprognos på förmiddagen där de spår en kalenderkorrigerad BNP-tillväxt på 5,2 procent i år, 3,5 procent nästa år och 3,0 procent år 2012. I sin förra prognos, i början av maj, spådde Handelsbanken en BNP-tillväxt på 4,1 i år, 2,4 procent 2011 och 2,7 procent 2012.

Enligt Handelsbanken gynnas Sverige för närvarande bland annat av exportens sammansättning, goda offentliga finanser och att husmarknaden i stort sett klarat sig oskadd genom nedgången.

Men en avmattning på viktigare exportmarknader och den starkare kronan i kombination med en omsvängning i lagercykeln lär dock leda till en inbromsning under 2011, enligt banken.

Amerikanska räntor pekade uppåt efter statistik från arbetsmarknaden som visserligen visade att antalet nyanmälda arbetslösa steg mer än väntat förra veckan. Antalet nya sökande av arbetslöshetsunderstöd ökade med 26.000 personer till 436.000, från reviderade 410.000 veckan dessförinnan.

Samtidigt sjönk dock fyraveckorssnittet till den lägsta nivån sedan augusti 2008.

RDQ Economic noterade att fyraveckorssnittet fortsatte att trenda nedåt i slutet av november, vilket signalerar en ytterligare förbättring av arbetsmarknadsförhållandena. RDQ-ekonomerna räknar med att november månads arbetsmarknadsrapport, som offentliggörs på fredagen, kommer att visa att sysselsättningen ökade med 200.000 personer, konsensus ligger på +145.000, enligt Bloomberg News enkät.

Annan statistik visade att antalet nya kontrakt om köp av befintliga bostäder i USA oväntat steg med 10,4 procent i oktober jämfört med föregående månad. Förväntningarna låg på en nedgång med 1,0 procent, enligt Bloomberg News.

Den amerikanska tvåårsräntan var vid svensk stängning upp 3 punkter till 0,54 procent och tioårsräntan med 8 punkter till 3,00 procent, från onsdagens svenska stängning.

Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, visade på onsdagskvällen att den amerikanska ekonomin förbättrades i tio av tolv Fed-distrikt.

På valutamarknaden försvagades euron mot de flesta andra valutor efter ECB-chefens uttalanden, men hämtade snart igen tappet och handlades vid svensk stängning strax under 1:32 mot dollarn, jämfört med 1:311 vid onsdagens svenska stängning.

Dollarn var samtidigt något svagare mot yenen, strax över 84-nivån (84:27).

Kronans stärktes under torsdagen med 6 öre till 6:93 mot dollarn och med 3 öre mot euron till 9:14. Mätt i TCW- index ökade kronans värde till 124,48, från 125,05 på onsdagen.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MotorolaAnnons

Motorola fortsätter sin innovationsresa med fokus på 5G och säkerhet gentemot företag

Peter Lundkvist och Steven Antoniou, Motorola.
Peter Lundkvist och Steven Antoniou, Motorola.

När det kommer till mobilbranschen har Motorola varit först ut med mycket. Från det första mobilsamtalet – någonsin, till den första smartphonen i klassisk vikmodell och det första 5G-samtalet. Den senaste tiden har Motorola jobbat för att bredda sin produktportfölj för 5G för att möta alla konsumenter, privata som företag, som vill ta steget in i 5G-eran. 

Motorola var först ut med mobila samtal, redan 1973, och i början av 2019 var det dags igen, då man tillsammans med en operatör levererade världens första kommersiella 5G-samtal. Det nya 5G-nätet har varit fokus för branschen under flera år, men det var först under slutet av förra året det började ta fart på riktigt, för att under 2020 närmast ha dominerat inom telekom. För Motorola har fokus nu legat på att säkerställa att alla kan ta del av kvalitativa och säkra 5G-produkter.

Att ställa om till 5G ska vara enkelt 

Pionjärandan genomsyrar bolaget lika mycket nu som när de skapade den första mobiltelefonen och något Motorola har satsat extra på är att utvidga och förbättra sitt erbjudande gentemot företag. 

Motorola kan idag presentera en rad värdefulla tilläggstjänster för företag. För ett av de vanligaste problemen som IT-avdelningar har idag när det kommer till telefonin, är att de inte har full insyn i mobilparken. Det är svårt att kontrollera hur telefonerna används, vem som använder dem och hur åtkomst och behörigheter faktiskt efterlevs, policy gentemot praxis. 

– Hos många företag idag går allt för mycket tid till administration av tekniska lösningar, många har inte tid, de har alltför dålig koll, vilket blir onödigt dyrt och man utsätter företaget för potentiella säkerhetsrisker, säger Steven Antoniou, B2B Business Development Manager. Här känns det bra att kunna erbjuda företagen en lösning, med innovativa tilläggstjänster och såklart, en säker och pålitlig produkt.

Tilläggstjänsterna som Motorola nu erbjuder ger företag en helt annan kontroll på den egna mobilparken. Företagskunder får nu exempelvis en mycket bättre möjlighet till kapitalförvaltning. Detta med tjänster som Thinkshield for Mobile, Google zero touch-registrering, utökade garantier, säkerställande att alla enheters operativsystem uppgraderas i tid, samt att alla telefoner får säkerhetsuppdateringar i upp till 36 månader.

Med ökad säkerhet, uppdateringar och utökade garantier förlängs livscykeln hos mobilparken, och med ökad kontroll över företagets telefoner har företaget en enkel överblick över enheternas status, när någon behöver bytas ut, återkallas och återvinnas. Här finns möjligheter för företagen, att inte bara att spara tid och pengar, utan även att ta ett större ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Prisvärda 5G-telefoner ger valmöjligheter – för alla

Kraften och möjligheterna som öppnas med det snabbare 5G-nätverket ställer högre krav på telefoners processor, uppdateringsfrekvens och batteri för att kunna leverera. Vilket Motorola har haft i åtanke vid framtagandet av nya moto g 5G plus. Med 5G-stöd och pris på endast cirka 4000 kronor är den ett stort kliv framåt för Motorola som har som målsättning att erbjuda pålitlig och säker 5G för alla konsumenter – privatpersoner som företag. 

– Vad konsumenter vill ha är ett enkelt gränssnitt, och allra främst en lång batteritid, säger Peter Lundkvist, nordisk marknadschef på Motorola. Det här vet vi om, och har med användaren i fokus utvecklat en telefon som uppfyller dessa krav. Vi var först ut med 5G-samtal och vill nu möjliggöra för alla som vill uppgradera till 5G, att kunna göra det på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Motorola har länge varit en av spelarna i branschen som levererat ren Android. Det har varit mycket uppskattat av användare då det ger en telefon helt fri från bloatware och dubblettappar, vilket förbättrar prestandan för ett maximalt rappt användargränssnitt.  

Som Android-leverantör har Motorola också ett tätt samarbete med Google och kan erbjuda förstklassig säkerhet och snabbhet. Motorolas 5G-telefoner, moto g 5G plus inkluderad, har kvalitetsstämpeln Android Enterprise Recommended. Det innebär att enheten uppfyller Googles krav på såväl hårdvara som mjukvara, samt att telefonen hålls säker och uppdaterad. 

För mer information om moto g 5G plus, se här. Nyfiken på Motorolas tilläggstjänster för företag? Hör av dig till Steven Antoniou så berättar han mer. 

Mer från Motorola

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Motorola och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?