Räntor och valutor: Kronan svagare

Den svenska kronan försvagades något, men svenska räntor rörde sig endast marginellt efter statistik från SCB som möjligen kan tolkas som att inga träd får växa till himmelen.

Industriproduktionen sjönk 4,0 procent i augusti jämfört med i juli, och på årsbasis sjönk produktionsökningen till 9,7 procent i augusti från 15,2 i juli. Orderingången sjönk samtidigt 5,8 procent i augusti jämfört med i juli, exportorder sjönk 6,0 procent medan hemmamarknadsorder sjönk 5,7 procent.

"Det var ju betydligt svagare produktion och orderingång än vi hade räknat med. Det ger en tankeställare och vi får se om det följs upp av andra data. Men man ska inte övertolka data för sommarmånaderna", säger Knut Hallberg, analytiker på Swedbank i en kommentar till utfallet.

Han konstaterar att statistiken för sommarmånaderna kan störas av olikheter i semesteruttag och företagen rapportering kan fördröjas. Samtidigt finns det betydande baseffekter jämfört med sommaren 2009 att ta hänsyn till.

I fordonsindustrin, som utvecklats mycket starkt tidigare i år, rasade produktionen 23 procent mellan juni och juli, och orderingången föll 12,0 procent, men givet att signalerna från sektorn mestadels har varit positiva borde det handla om en temporär nedgång i augusti och troligen inte en inledning på en utdragen dämpning.

Annan vägledande information har inte gett några ledtrådar om någon inbromsning i industrikonjunkturen.

"PMI och KI-barometern har ju tvärtom varit överraskande starka", säger Knut Hallberg.

Anna Råman, ekonom på Handelsbanken, konstaterar också, i ett kundbrev, att industridata är mycket volatil under sommaren, och hon påminner om att julidata var mycket starka. Hon skriver vidare att bankens modell nu indikerar en BNP-tillväxt på 5,4 procent under tredje kvartalet, modellen antar då inte någon återhämtning i industriproduktionen i september, vilket dock Handelsbanken räknar med.

Riksbanken redovisade sin företagsenkät på fredagsförmiddagen och den visar att en övervikt av de tillfrågade företagen beskriver konjunkturläget som bra. De räknar också med att efterfrågan, produktion och orderingång fortsätter att stärkas, men osäkerheten om framtiden är fortsatt stor även om riskerna anses ha minskat jämfört med i undersökningen i maj.

Elisabet Kopelman, analytiker på SEB Merchant Banking, konstaterar i ett kundbrev att Riksbankens företagsundersökning ger ett intryck om en fortsatt bred återhämtning, men tonen kanske inte är lika optimistisk som i KI:s barometrar.

Handeln på de europeiska marknaderna präglas i övrigt främst av avvaktan inför den amerikanska sysselsättningsrapporten för september, klockan 14.30. Det noteras blygsamma rörelser på den europeiska räntemarknaden samtidigt som euron viker av nedåt mot dollarn och japanska yen.

Enligt Market News noterar valutahandlare vinsthemtagningar i en rad valutapar, euro/dollar, Aussie/dollar med mera inför eftermiddagens statistik, men också inför kvällens G7-möte. Enligt en rad uppgifter väntas dock G7-mötet inte publicera någon slutkommuniké.

Antalet sysselsatta i USA väntas ha minskat med 5.000 personer i september, men i privat sektor väntas antalet sysselsatta ha ökat med 75.000, efter en ökning om preliminära 67.000 i augusti. Arbetslöshetsnivån antas ha stigit till 9,7 procent från 9,6 procent föregående månad, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Bloomberg News konstaterar att om arbetslösheten kommer in som väntat så har arbetslösheten legat på 9,5 procent eller högre under 14 månader, vilket slår 13-månadersperioden mellan mitten 1982 och mitten av 1983, den längsta perioden av förhöjd arbetslöshet sedan de månadsvisa mätningarna startade 1948.

ADP Employer Services undersökning tidigare i veckan visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn minskade med 39.000 personer i september.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att fokus återigen kommer att ligga på utvecklingen i den privata sektorn, då avvecklingen av Census-arbetare i samband med folkräkningen fortsätter att påverka huvudsiffran. "Census- effekten" kanske inte försvinner förrän i december, även om den gradvis avtar under oktober-november.

Ökningen i privatanställda har snittat på 95.000 per månad sedan början av året, vilket återspeglar en total jobbökning på 763.000 sedan i januari. Men mer än hälften av dessa jobb skapades under mars-april och under de senaste fyra månaderna har snittet legat på 71.000 per månad.

Frågan om vilket utfall som behövs för att få Fed att åtminstone temporärt skjuta på aktiverandet av nya kvantitativa lättnader kräver ett stort mått av överförenkling, då Fed inte kommer att fatta det beslutet baserat på ett enskilt utfall i jobbrapporten.

"Men med detta i åtanke så skulle en ökning med över 130.000-140.000 sannolikt hjälpa till att hålla debatten vid liv inom Fed vad gäller nödvändigheten av sådant agerande. Självklart kommer också revideringar av de två föregående månaderna att spela roll, då varje överraskande styrka i den privata sysselsättningen i september kan motverkas av revideringar i motsatt riktning", skriver Commerzbank.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ObsteCareAnnons

Goda framtidsutsikter för innovativa ObsteCare

Carina Lindqvist, VD ObsteCare.
Carina Lindqvist, VD ObsteCare.Foto: Adrian Beck

Varje år förlöses ett stort antal barn med hjälp av akuta kejsarsnitt, och ännu fler kvinnor drabbas av plågsamma förlossningsskador. Många gånger helt i onödan. Det svenska life science-bolaget ObsteCare har utvecklat en innovativ och effektiv produkt som gör värksvaga förlossningar mindre riskfyllda. Det leder till högre patientsäkerhet och besparingar för vården. Vinsten för kvinnor och barn går inte att mäta i pengar.

ObsteCares ambition är att ta fram marknadsledande lösningar för förlossningsvården till gagn för både patienten och vårdgivaren. Bolagets produktkoncept bygger på banbrytande forskningsresultat vid Karolinska Institutet om hur laktat (mjölksyra) i fostervatten påverkar värkarbetet under en förlossning. 

Patenterad lösning

ObsteCares patenterade AFL®-metod är vetenskapligt dokumenterad och resultatet av mer än 20 års klinisk erfarenhet från praktiskt arbete inom förlossningsvården. Genom att mäta mjölksyra i fostervatten kan livmoderns status kontrolleras. Det ger förlossningspersonalen viktig information, vilket man inte tidigare haft, om vilken behandlingsväg som bör väljas för en så trygg förlossning som möjligt. Genom att t ex individanpassa användningen av värkstimulerande dropp kan man både minimera antalen onödiga kejsarsnitt och minska risken för postpartum-blödningar - och samtidigt bidra till en naturlig förlossning och bättre upplevelse för kvinnan. 

Läs mer om AFL-metoden här.

- Det föds 130 miljoner barn i världen varje år. En femtedel av dessa föds av en mamma som drabbas av värksvaghet. WHO har lyft problematiken kring överanvändning av värkstimulerande dropp och riskerna med kejsarsnitt, så vi ser många tecken på ett ökat behov av våra lösningar, säger ObsteCares VD Carina Lindqvist.

Stark expansionsfas

ObsteCare ligger i startgroparna för en internationell expansion och VD Carina Lindqvist ser ljust på framtiden. 

Ett nytt modernt instrument CE-märktes i december och har börjat levereras. Användarna ger instrumentet högsta betyg: enkelt att använda och ett värdefullt beslutsunderlag i realtid är några av omdömena. Distributionsnätverket har också utökats och förbättrats. I Norden är det marknadsledande Vingmed som ansvarar för försäljningen. Avtal har även tecknats med en marknadsledande aktör på Irland och förhandlingar pågår med aktörer i ytterligare ett antal länder. 

- Dessutom förbereder vi arbetet för en FDA-registrering av det nya instrumentet, fortsätter Carina Lindqvist. Det innebär att processen bör vara en bra bit på väg när den amerikanska marknad öppnar upp och det åter blir möjligt med kundbesök. 

Med stöd av innovativ forskning planerar ObsteCare fortsätta utveckla medicinska lösningar. Målsättningen är att förbättra förlossningsvården till förmån för mamman, barnet och förlossningsklinikerna och vårt fokus är fortsatt på en global marknadsexpansion. 

- Varje akut kejsarsnitt som kan undvikas skapar inte bara en säkrare förlossning för både mor och barn, något som inte kan mätas i pengar, utan även samhälls- och vårdekonomiska vinster, avslutar Carina Lindqvist.

Om ObsteCare

ObsteCare är ett life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Produkterna säljs via ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer om Obstecare här.

Mer från ObsteCare

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ObsteCare och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?