Räntor och valutor: Kronan svagare

USA-räntorna har sjunkit något i längre löptider sedan fredagen. Den tvååriga statsobligationen handlas på måndagsmorgonen på 0,41 procent, oförändrat från svensk stängning på fredagen, medan tioåringen är 3 punkter ned på 2,49 procent.

Trög ekonomisk utveckling och förväntade ytterligare stimulanser från Federal Reserve bidrar till att hålla ned räntorna.

JP Morgans globala inköpschefsindex fortsatte att sjunka i september, till 52,5 från 53,8 i augusti. Index indikerar nu en global annualiserad tillväxttakt på cirka 3 procent.

PMI:s interna dynamik pekar samtidigt mot ytterligare nedgång i både PMI och ökningstakten i industriproduktionen kommande månader, och en nedgång i den globala produktionen ser nu möjlig ut före årsskiftet, skriver JP Morgan i ett kundbrev.

"Räntenivåerna ligger där de ligger på förväntningar om att Fed kommer att skapa ett nytt program för tillgångsköp. Vi tror att ytterligare QE (kvantitativa lättnader) sannolikt är en förhastad slutsats. Om sysselsättningsutfallet är mycket bättre än väntat, så skulle man helt klart behöva omvärdera Fed-agerandet", sa Ira Jersey, räntestrateg på Credit Suisse Group, till Bloomberg News.

Fed-chefen i Chicago, Charles Evans, sa på fredagen att ytterligare penningpolitisk stimulans kan komma att vara "önskvärd" för att hjälpa den amerikanska återhämtningen.

"Vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi kommer ikapp den aktivitetsnivå vi skulle ha nått i frånvaro av krisen, eller någon annan chock. Dessutom tycks vi ha tappat en del av vårt framåtmomentum under senare månader", sa han.

Han sa att storleken på arbetslöshetsgapet, kombinerat med det faktum att inflationen har varit under den nivå han anser lämplig utifrån långsiktigt prisstabilitet, "antyder att det vore önskvärt att öka den penningpolitiska ackommodationen för att öka den samlade efterfrågan".

Han sa också att tillväxten under andra halvåret i år väntas vara "svag", att arbetslösheten kan stanna kvar på nivåerna före krisen under kommande två tre år, samtidigt som inflationen kan förbli under "önskvärda nivåer" under överblickbar framtid.

Charles Evans ansluter därmed till andra Fed- ledamöter som William Dudley och Eric Rosengren som visat en öppning för ytterligare stimulansåtgärder.

Richard Fisher, Fed-chef i Dallas, sa å sin sida på fredagen att det är oklart hur effektiva fler ackommoderande åtgärder från Fed skulle vara med hänsyn till konsumtion och sysselsättning.

"Även om ingen av oss är nöjda med den nuvarande ekonomiska expansionen och sysselsättningen är det inte klart att situationen kräver vidare krisåtgärder från Fed", sa han.

Fed-chefen sade också att han haft tvivel på om ackommodationen haft önskade effekter samtidigt som den skadat sparandet med låg avkastning.

"Frågan som förbryllar är varför företagen inte utnyttjat likviditeten från Fed genom att anställa folk", sa han.

Enligt Richard Fisher kan de kvantitativa lättnaderna i värsta fall dränka ekonomin med bränsle som senare sätter fart på inflationen.

Federal Reserve har sitt nästa FOMC-möte den 2-3 november.

Kinas tjänste-PMI steg till 61,7 i september från 60,1 i augusti. Asienbörserna visade relativt breda uppgångar i veckans inledning. Japanska statsobligationer har däremot sjunkit 1-2 punkter överlag, med den tioåriga obligationen ned 1 punkt till 0,95 procent.

"Förväntningarna ökar om att Bank of Japan kommer att vidta någon form av lättnad vid sitt möte 4-5 oktober. Spekulationer om ytterligare stimulanser från Fed orsakar också köp av japanska statsobligationer", sa Makoto Noji på Mizuho Securities Research & Co, till Bloomberg News.

Enligt en Bloomberg News-enkät spår 14 av 17 bedömare att Bank of Japan kommer att utvidga sitt kreditprogram för ökad bankutlåning på nuvarande 30.000 miljarder yen.

På valutamarknaden har yenen tappat till 83,55 mot dollarn  och till 115,00 mot euron, samtidigt som euro/dollar handlas på 1,376, nära nivån vid fredagens svenska stängning. Kronan har tappat 3 öre till 6,72 mot dollarn och 3 öre till 9,25 mot euron.

På måndagens agenda står för svensk del en ny konjunkturprognos från Danske Bank. I euroområdet publiceras PPI för augusti och från USA kommer industriorder i augusti och kontrakterade husköp för samma månad, med en väntad nedgång med 0,4 respektive uppgång med 2,8 procent enligt Bloomberg News prognosenkät.

Senare i veckan väntas på tisdagen räntebesked från Bank of Japan och inköpchefsindex för tjänstesektorn i USA. I Sverige riktas fokus mot riksmötets öppnande, där Fredrik Reinfeldt ska presentera sin regeringsförklaring med tillhörande ministerlista.

På onsdagen kommer ADP:s sysselsättningsrapport för privat sektor i USA och IMF:s World Economic Outlook. På torsdagen meddelar ECB och Bank of England räntebesked och på fredagen publiceras den officiella jobbrapporten för september i USA.

Förväntningarna om det senare ligger just nu på 77.000 fler sysselsatta i privat sektor och en uppgång i arbetslöshetsnivån till 9,7 procent i september från 9,6 procent i augusti, enligt Bloomberg News prognosenkät.

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?